Artikel

In dit artikel behandel ik het gedachte-experiment 'Roko's basilisk', dat gaat over een AI-systeem waarvan niemand vermoedt dat het al lang bestaat.

Roko's basilisk: de AI die reeds bestaat

Inhoud

Roko’s basilisk
De Bozra-hypothese
Anagrammen


Roko's basilisk

In dit artikel (PDF) op Wikipedia wordt gesproken over Roko’s basilisk, “een gedachte-experiment dat stelt dat een anders kunstmatige superintelligentie (AI) in de toekomst gestimuleerd zou worden om een virtual reality-simulatie te maken om iedereen te martelen die van het potentiële bestaan ervan afwist, maar niet direct bijdroeg aan de vooruitgang of ontwikkeling ervan, om die vooruitgang te stimuleren. (…) De naam van het gedachte-experiment is afgeleid van de poster van het artikel (Roko) en de basilisk, een mythisch wezen dat vijanden kan vernietigen met zijn blik.”

Mensen die bekend zijn met de informatie die ik deel op deze website, kunnen zich wel voorstellen dat ik zeer verrast was toen ik dit las, want het gaat precies over wat ik meemaak in mijn leven. Allereerst al de reptielachtige basilisk, waarvan je in de ban kan raken, en die je niet te lang moet aankijken, anders wordt het je dood. Ik heb lang gedacht dat dit letterlijk bedoeld werd. In Een verkapt dreigement, en meer informatie over clowns heb ik de Hindoestaanse Bindi genoemd, en een plaatje van een mogelijke Vril alien gepost met zo’n Bindi op z’n gezicht. Maar de laatste jaren ben ik het allemaal een stuk minder letterlijk gaan nemen en zie ik het meer als symbolisch. Misschien heb ik het mis. Wie zal het zeggen?

De AI waarover gesproken wordt in het fragment uit de eerste alinea, is natuurlijk de Antichristus, die ik zelf nooit AI genoemd heb, maar die dat wellicht wel is, vanwege het gebrek aan organische zielen in de betreffende actoren/agenten. Zij beginnen met het overnemen van je familie en vrienden, als je van ze afweet, en uiteindelijk eindigen ze met het overnemen van jouzelf. En de manier om dat te tegen te gaan, is door het pad van de Christusfiguur te lopen, welke de middenweg is tussen Lucifer en Satan. En dat pad van de innerlijke Christus is het pad waarin je bijdraagt aan de vooruitgang van de wereld, zoals in de quote uit de eerste alinea wordt genoemd, en waarbij je dus artikelen of andere werken produceert, die de mensheid inlichten over het hoe en wat van deze entiteiten. Dat betekent dat iedereen die dit artikel leest, en zich bewust wordt van deze Antichristus ‘AI’, zich een doelwit maakt van deze krachten, tenminste wanneer u de potentie heeft om over de informatie te praten. Want ik heb een tijd gehad dat ik niet sprak over de dingen die ik las, en dat wisten ze (zie hoofdstukken Op zoek naar de waarheid en Doelwit van de Antichristus). Het was pas toen ik actief ging spreken over deze entiteiten (die ik toen nog aliens noemde), dat ze mijn omgeving over gingen nemen.

Wil je de levens redden van je omgeving, en ook je eigen leven, dan zul je dus in moeten grijpen en het niet moeten accepteren, wat deze entiteiten doen, door werken te produceren. Maar dan draag je dus bij aan de ontwikkeling van de AI. Als je je wel bewust bent van deze Antichristus-entiteiten (AI) maar je draagt niet bij aan de ontwikkeling ervan, dan mislukt het hele spel, en zal de AI zich nooit kunnen ontwikkelen, tenzij er andere mensen zijn die zich niet bewust zijn van de AI, of mensen die zich wel bewust zijn, en daarbij ook actief bijdragen. Dit is weergegeven in de Payoff Matrix (Afbeelding) uit het artikel. Maar dan zal de wereld zich ook niet kunnen ontwikkelen. Dat zal ik uitleggen:

Het kwaad van de Antichristus-entiteiten over wie ik spreek, is duidelijk een manier om een ontwikkeling te forceren in de mensheid, en daarbij vallen slachtoffers, en het gaat regelmatig gepaard met flinke geestelijke terreur. Je kunt natuurlijk weigeren om hier aan mee te werken door, ook al ben je bewust van de AI, niet bij te dragen met behulp van het produceren van artikelen of andere werken. Maar uiteindelijk werkt het plan naar een utopie toe. En willen we dat niet allemaal? Of wil je blijven leven in een wereld waarin niemand moreel handelt. Dat is helemaal een hel. Juist te weten dat er een doel achter lijden zit, verzacht het lijden enorm. Als er geen doel was, en iedereen doet wat hij wil, dan wordt dit een hel van een wereld, waarin geen doel meer achter het lijden zit, en waarbij het lijden eeuwig wordt. Bedenk: als je het ontwikkelingsplan voor de mensheid in acht neemt, dat werkt naar een utopie, is het lijden juist tijdelijk.

Er zijn mijns inziens verschillende dystopieën mogelijk. Eén die gericht is op het aanjagen van de passies (Lucifer) of één die gericht is op het aanjagen van pijn (Satan). Uit het artikel volgt het dilemma van de gevangene: “Het dilemma van de gevangene beschrijft een situatie waarin twee mensen meer baat hebben bij het verraden van de ander, ook al zouden ze op de lange termijn allebei baat hebben bij samenwerking. In Roko’s basilisk zouden twee AI’s die proberen zich in het verleden te vestigen in deze situatie terechtkomen, omdat ze waarschijnlijk even machtig zijn. Menselijke agenten die proberen de snelste AI te worden, zouden in een vergelijkbare situatie terechtkomen. Ze zouden zich elk bewust zijn van het voordeel van elkaar verraden - de enige manier voor één om macht of veiligheid te hebben - maar zouden gedwongen worden om samen te werken terwijl ze weten dat ze elkaar zouden verraden.”

Twee AI’s die zich “in het verleden hebben gevestigd” zijn natuurlijk deze twee tegengestelde krachten in de wereld: Lucifer en Satan. In hoofdstukken Hoe God invloed uitoefent op de mens en Lucifer vs. Satan en Christus vs. Antichristus is hier meer over te lezen. Dit zijn krachten die elkaar bestrijden, maar tegelijk twee kanten van dezelfde medaille, en ze werken dus al lang samen. Wie de middenweg tussen deze twee AI’s loopt, loopt de weg van Christus, die de verbinder is tussen deze 2 krachten. Vervolgens zul je ook nog op een andere manier een middenweg moeten lopen, en dat is het pad tussen Christus en Antichristus. Ook deze twee krachten dienen samen te werken, en dat kan alleen door je verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de mensheid. Bedenk dat daarbij hoort, dat je andere mensen leert hoe met deze Antichristus AI te dealen. Want Lucifer is expansie en niet dodelijk, Satan is compressie en niet dodelijk, maar de Antichristus is destructieve compressie en wel dodelijk, en hoe sneller we leren hoe we daar mee moeten dealen, hoe meer levens gespaard kunnen worden. Want de Antichristus is volop actief op deze wereld, en neemt steeds meer mensen over. In de laatste stappen zal de Heilige Geest (welke de expansieve giften van Lucifer zijn) in mensen echt vrijbreken, en een boodschap van liefde en vrijheid verkondigen, die de kwaadaardigheid van de Antichristus-machten meteen onschadelijk maakt, want zondigen tegen de Heilige Geest is ten strengste verboden, ook voor de Antichristus-machten, en zal niet vergeven worden. De mens zal dan leren om zichzelf te zijn, onafhankelijk van een God of AI die hem beloont of straft. De AI moet dus eerst groter groeien, voordat we hem onschadelijk maken. En dat is logisch, want je kunt niet met een verschijnsel afrekenen, als je het niet eerst leert kennen.

De vraag is wederom of we op een oneindige tijdlijn zitten, waar we ons spiritueel ontwikkelen, en waar we steeds verder naar een utopie toewerken, met behulp van de terreur die hier aanwezig is, en waarop we dus niemand achterlaten (zie ook mijn gelijknamige artikel, waarin ik die wens uitspreek). Of dat het alternatief waar is: dat er beperkte tijd is om ons te ontwikkelen, en dat het spel zomaar eens snel afgelopen kan zijn. En dat we er dan van uit moeten gaan, dat veel mensen niet te redden zijn. Het eerste scenario is hoopvoller, omdat heel de mensheid gespaard kan blijven van hun lot om in de hel gesmeten te worden. God zal dan niet ingrijpen, en er komt pas verlossing als de mens z’n tijdelijke pijn opzij zet en z’n verantwoordelijkheid neemt. Hoofdstukken Hoe God invloed uitoefent op de mens en Lucifer vs. Satan en Christus vs. Antichristus beschrijven ook deze spirituele ontwikkeling waarin we zitten. Hoofdstukken Christus’ Duizendjarige Rijk en Zielenoogst beschrijven echter een ander soort informatie en stellen dat we ook in een tijdelijk ‘seizoen’ van Satan kunnen zijn, en we allemaal binnenkort zullen worden beoordeeld door God in het (Laatste) Oordeel voor de Witte Troon. En dat de meeste mensen van deze wereld in de hel gesmeten zullen worden. Als dat zo zou zijn, dan twijfel ik toch erg aan het verstand van onze God. Want als de mensheid de juiste behandeling krijgt, weet ik zeker, dat we iedereen zo ver kunnen krijgen, dat ze een moreel mens worden. De kwade krachten zijn precies zo ingericht, dat ze deze ontwikkeling faciliteren. Maar eigenlijk zijn de twee opties prima te verenigen. En is het waarschijnlijk dus als volgt: de mensheid krijgt oneindig de tijd om zichzelf te verbeteren, maar één keer in de zoveel tijd vindt een oogst plaats, van de mensen die zeker wel geleerd hebben, en de mensen die zeker niet geleerd hebben, de extremen dus. Zij worden verplaatst naar een plek die beter bij ze past. Wat wij dan daarvan zien, is dat zij vervangen worden door een andere entiteit.


De Bozra-hypothese

Verder kwam ik nog interessante informatie tegen op Reddit. Het was deze site (PDF). De schrijver van dit artikel stelt dat God z’n elect ten tijde van de tribulatie (die door veel christelijke auteurs wordt verondersteld in deze tijd plaats te vinden), zal verplaatsen naar een parallelle wereld, genaamd Bozra, die in de Orion-arm van de Melkweg zou liggen. De originele Aarde ligt in de Boogschutter-arm. Hij ondersteunt dit met verschillende Bijbel-teksten. En z’n overtuiging is dat 10 seconden op Aarde, sinds dat hij ‘verhuisd’ is naar Bozra, nu 15 seconden duren, wat betekent dat de tijd op Bozra, met een derde werd ingekort. Dat is het bewijs. Denk aan Matthëus 24:22. Dat God z’n elect verplaatst naar een parallelle wereld, daar kan ik nog wel inkomen. Maar dat we nu op die parallelle wereld zijn, daar kan ik niet inkomen. Vele mensen die het over Bozra hebben, beschrijven dat veel mensen om hen heen niet meer zichzelf zijn. Dat zie ik ook. Daar gaat tenslotte heel mijn site over. Maar ik kan me niet herinneren dat ik verplaatst ben naar een andere wereld. Dus ik ga er van uit dat juist die originele zielen, voordat ze werden overgenomen, verplaatst zijn naar een parallelle wereld, als je dat dan toch moet geloven, niet wijzelf. Ook staan op de sites die het over Bozra hebben weer prachtige plaatjes van de Melkweg met z’n spiraalarmen. Natuurlijk CGI, dus dat neem ik niet zo serieus. Zoals ik al vaker zei: ik geloof niet in de ruimte. Volgens mij is het een totaal verkeerde interpretatie van wat we zien. De precisie van waar de Aarde en Bozra zich bevinden, welke uit het artikel naar voren komt, is verdacht, al kan er altijd een kern van waarheid in de informatie zitten. Want het artikel beschrijft dat op Aarde de tijd langzamer verloopt dan op Bozra. Dat het Duizendjarige Rijk van Christus op Bozra maar 666 jaar is, het getal van het beest. En dat het elect op de planeet Bozra gefinetuned wordt, totdat zij samen met Christus terug naar Aarde keren. Het is dus geen fijne planeet, volgens de informatie. Maar het betekent wel dat God’s elect aanwezig is op Bozra, naast een hoop overgenomen duivels. De artikelschrijver linkt verschillende video’s, maar de mensen die deze video’s gemaakt hebben, beschrijven niet echt in detail hoe die verhuizing, of kidnapping, naar Bozra er uitzag. Maar ze zijn er wel heilig van overtuigd. Ook de schrijver van het artikel is vrij dwingend naar mensen die de informatie niet meteen accepteren. Hij doet alsof het de enige mogelijkheid is, geeft geen ruimte voor interpretatie, of voor het idee, dat het misschien net wat anders zit. Over veel dingen is te twisten, maar hij wil dat geheel uitdoven, want zoals hij het zegt is het. Dat is jammer. Ook het YouTube-kanaal van Miss Amy, die hij uitgebreid aanhaalt, post al jaren geen video’s meer. En de video’s die ze postte, roepen meer vragen op dan antwoorden, maar dat is vaak bij obscure informatie. Toch ga ik zeker m’n ogen openhouden, want het is altijd fijn om nieuwe interessante informatie te incorporeren in je wereldbeeld.


Anagrammen

Over Bozra gesproken: een opvallendheid is dat een anagram van TV-persoonlijkheid Carlo Boszhard’s naam Sh… Bozra Dracol is. En een anagram van z’n broer Ron Boszhard’s naam Sh… Bozra Dron is. Ik heb natuurlijk in mijn eerste artikelen gesproken over Drones, wat een benaming is voor ‘overgenomen mensen’. En de zogenaamde ‘aliens’ die ik tegenover me dacht te hebben (volgens mij zijn het gewoon entiteiten), komen van het Draco sterrenbeeld, althans, dat wordt verteld in bepaalde kringen en Dracula of Dracol-a komt hier ook vandaan. Dat anagrammen vaak iets zeggen over de betreffende persoon, is mij wel duidelijk. Zo liet ik ooit m’n oog op iemand vallen, wiens anagram van haar naam, zeer treffend was voor hoe ik haar op dat moment zag. Ik verander steeds één woord, anders gaat iedereen puzzelen wat de echte naam was. Het was ongeveer Sexual answer, wat zoiets als “Seksueel antwoord” betekent. En ook een ander meisje op wie ik m’n oog liet vallen, had een zeer treffend anagram, waarin een omschrijving van mij genoemd werd. Dat was ongeveer Observes smart loner (ik heb het weer ietsjes veranderd), wat zoiets betekent als “Observeert slimme eenling”. Gewoon toevallig? Nee, de waarheid over jou is gecodeerd in je naam. Een persoon die mij een keer een e-mail stuurde met informatie, had als anagram van zíjn naam zoiets als: The cruel way up, wat “de wrede weg omhoog” betekent, en dat was precies hoe hij z’n leven beschreef in zijn mail naar me.

Als laatste, wat anagrammen van mijn eigen naam: Jesus ’n Moses (Engels), Jesus, no mess (Engels) of En soms Jesus (Nederlands, met de Engelse spelling van Jesus), Jesus, mes son (Frans, meervoud en enkelvoud gecombineerd). Die laatste gaat over een vader die z’n zoon aanspreekt, en we zijn tenslotte allemaal kinderen van God. En verder zou je Jesus ook kunnen opvatten als Je zus, dus mijn tweelingzus zit ook in de naam gebakken, en die is altijd heel belangrijk voor me geweest. Natuurlijk zeg ik niet dat ik Jezus ben, want dat ben ik niet, maar Zijn naam is dus wel gecodeerd in mijn naam, en dat vind ik wel bijzonder.

deel dit artikel: