Hoofdstuk

3.1

In dit hoofdstuk beschrijf ik met behulp van welke krachten God invloed uitoefent op de mens.

Hoe God invloed uitoefent op de mens

Yahweh is de god uit de Bijbel. Hij was een entiteit die de eerste mens creëerde op Aarde. Sommigen zeggen dat hij dat door genetische manipulatie deed. Anderen zeggen dat de mensheid werd gematerialiseerd op Aarde, als een product van het bewustzijn van God, die zichzelf wilde leren kennen. God is dan ‘alles wat was, alles wat is, en alles wat zal zijn’. Wellicht kon Yahweh z’n eigen bewustzijn incarneren in een mensenlichaam. De mens die hij materialiseerde of creëerde gehoorzaamde in ieder geval aan hem. Hij was dus een God, al is hij niet de hoogste God. De hoogste God is de Drie-Eenheid, die verschillende hierarchien van Engelen heeft gecreëerd die ieder op hun eigen manier de mensheid beïnvloeden.

Volgens Rudolf Steiner was het eerst de bedoeling dat de mensheid in de toekomst de plaats van de onderste hierarchie van Engelen zou gaan innemen, waarop alle verschillende ordes zouden opschuiven naar boven. Maar het plan werd omgegooid en besloten werd dat mensen de taak zouden krijgen om een fysiek wezen te worden om zo onafhankelijk te worden van God, de ultieme weg voor zelfrealisatie van God in het universum, om daarna een nieuwe hierarchie te vormen, als de Geesten van Liefde en Vrijheid. Hiervoor was het offer van de Zondeval nodig. Lucifer verleidde Eva in het paradijs tot het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, en het vermogen tot kwaad was geboren. De mens luisterde niet langer naar Yahweh, waarop Yahweh in de wraaklustige en jaloerse God veranderde die men in de Bijbel kan vinden. Lucifer rebelleerde dus tegen Yahweh om de mensheid vrij te maken. De doelstellingen van deze Zondeval zijn heden ten dage bereikt en nu is het zaak dat we terugkeren naar het originele bewustzijn, maar dan als een vrij geindividualiseerd wezen van liefde. Er is niet één wezen van de bestaande hierarchieën die dit ooit heeft ervaren.

Maar om terug te keren naar het originele bewustzijn was een tweede kracht nodig, een tegenkracht die er voor zou kunnen zorgen dat het Luciferbewustzijn niet doorslaat naar kwaadaardigheid. Dat was Satan, die als het ware als het politiekorps van Yahweh optrad, en de mens weer op een ander gebied in de geest vrijmaakt. De Satankracht is het karmische gevolg van het effect dat Lucifer had op de mensheid, en zorgt dat de rebellie en zelfliefde van Lucifer niet kan doorslaan en er een weg terug kan worden genomen terug naar Yahweh. Dat is het Grote Plan.

God kijkt van boven af toe hoe wij het doen. Hij heeft grofgezegd drie manieren om gericht invloed uit te oefenen op de lerende mensen: twee heb ik er al benoemd. Dat zijn Lucifer en Satan. God kan je aanmoedigen via mensen om je heen, wat een Luciferische behandeling is. Hier groei je van tot je gaat zweven en het contact met de Aarde verliest. En hij kan je tegenwerken d.m.v. kritiek, wat een Satanische behandeling is. Hier krimp je van totdat je verhardt en het contact met de spirituele werkelijkheid verliest. Soms wordt wel gezegd dat er maar twee emoties zijn: liefde en angst. Liefde is dan de expansieve reactie op de Luciferkracht en angst de comprimerende reactie op de Satankracht. Oftewel goed en kwaad. Maar deze manier om er naar te kijken is eigenlijk een beetje raar, want allebei de uitersten van goed en kwaad kunnen uiteindelijk doorslaan. Mensen hebben beide kanten nodig in hun ontwikkeling, zowel het licht als de schaduw. Dit is hoe een mens zichzelf kan leren kennen. Hoe hij kan leren om te Zijn. En hoe hij liefdevol contact aan kan gaan met zijn medemens. Wie beide kanten in zichzelf heeft ontwikkeld, bewandelt de middenweg tussen Lucifer en Satan, en dit is volgens Rudolf Steiner het pad van de Christusfiguur.

Het is de bedoeling van het Grote Plan dat we allemaal het pad van Christus leren bewandelen. Want we zijn op Aarde om te leren en ons te ontdoen van fouten, ten einde perfect te worden, net als Christus. Als we daar naar streven, dan zal iedere daad van elk mens op de wereld een religieuze daad worden. Dit heeft niets te maken met de exoterische vorm van religie die op deze wereld bedreven wordt, en die helemaal corrupt is gemaakt, maar heeft te maken met het balanceren van je innerlijke toestand, zodat je in sterke liefde met je medemens kan communiceren. Dit heeft ook niets te maken met het beeld dat sommige mensen van de Christusfiguur hebben: iemand die alles accepteert. Nee, het is een liefde die doordrongen is van kracht. Je bent zowel licht, als schaduw, maar de instincten zijn onder controle. En je hebt de sterke wil om de waarheid te weten en te verkondigen, ook bij grote tegenstand.

Lucifer ziet de prooi en is de stroom in jezelf die werkt van toekomst naar verleden, wat dus de jongmakende kracht is. En Satan ziet het roofdier en is de stroom in jezelf die werkt van het verleden naar de toekomst en is dus de oudmakende kracht. Het middelpunt is het heden, en dat is het hart. Wie de gevolgen van z’n acties ziet, heeft geleerd, en langetermijndoelen heeft, heeft de plaats gevonden voor de oudmakende kracht. Die laatste is dus niet iets wat geëlimineerd dient te worden op een kunstmatige manier. Beide krachten zijn nodig.

De derde belangrijkste manier om een gerichte invloed op de mens uit te oefenen naast Lucifer en Satan, is door via de macht van de Antichristus mensen over te nemen. De ziel van zo’n mens wordt dan vervangen door een Antichristus-ziel, die bijna perfect het gedrag van de originele ziel na kan bootsen met behulp van de herinneringen. Het enige wat deze Antichristus niet kan nabootsen is de energie die iemand uitstraalt, dus je merkt het vooral daar aan dat iemand die je kent, niet de oude meer is, als je zulke dingen tenminste goed aanvoelt.

De Antichristus-entiteit die een lichaam overgenomen heeft, kan vervolgens globaal drie rollen uitoefenen, van Lucifer (aanmoediging), Satan (kritiek), en de Antichristus (afkeuring). Lucifer en Satan zijn de linker- en rechterhand van deze Antichristus en ze luisteren naar zijn orders. Maar ze luisteren ook naar de Christus-figuur, die dus de middenweg tussen Lucifer en Satan behelst. Wie dat pad loopt, wordt door deze Antichristus tot doelwit gemaakt. Deze entiteiten beginnen dan met het overnemen van mensen in je omgeving om uiteindelijk bij jou te eindigen. Ze nemen jou dus ook over, als je ze de kans geeft. De Antichristus werkt dus van buiten naar binnen. Dat doet hij om niet op te vallen, en om zonder dat iemand het merkt, af te rekenen met alle losse eindjes. Hij is dus heel berekenend en kwaadaardig. Waar een mens moet leren om Lucifer en Satan met liefde te omarmen, moet hij de Antichristus als die in z’n Antichristus rol zit zoveel mogelijk op afstand houden door het verbreken van de banden. De Antichristus pelt laag voor laag je bewustzijn af, door constant je boosheid af te keuren. Hierdoor wordt je kracht steeds ijler, totdat je uiteindelijk vrij wordt in je ego en voor niemand meer bang bent. De Antichristus heeft jouw indirecte toestemming nodig om mensen in je omgeving over te nemen, dus merk je dat er mensen in je omgeving over worden genomen, bijvoorbeeld doordat ze je je proberen te triggeren met bijvoorbeeld verwijzingen naar reptiliaanse aliens, vampieren of weerwolven, of precies de dingen waar jij bang voor bent, trek dan meteen aan de bel, en deel je verhaal. In andere woorden: produceer werken. Dit is essentieel om de mensen in je omgeving en ook jou in leven te houden.

Bijna alle mensen die beroemd zijn, zijn overgenomen. Maar ook mensen die te veel waarheid spreken kunnen doelwit worden om overgenomen te worden. En verder psychiatrische patiënten, die hun schaduw onderdrukken of die niet te helpen zijn. De Antichristus maakt slachtoffers onder alle bevolkingsgroepen, maar je hebt het dus zelf in de hand of ze succesvol zijn in wat ze willen doen.

Het is dus belangrijk dat je een wederkerige relatie met deze Antichristus-entiteiten aangaat. Je moet dus niet agressief naar ze zijn, want dan nemen ze je meteen over. Het is dus zaak dat je goed naar ze luistert en met behulp van je vermogen tot boosheid en verdriet, verwerkt wat ze je te verwerken geven, totdat je ze loslaat en je niets meer van ze aantrekt. Uiteindelijk zal de mensheid ook met deze kracht om leren gaan en zal zij leren volharden in de Christus-staat en de waarheid aan de wereld verkondigen, ondanks de tegenstand van deze Antichristus. Het is bedoeld om de mensheid uiteindelijk supersterk te maken.

deel dit hoofdstuk:

Spring naar
een andere pagina:

Deel 1: 1984-2017

Deel 1

1984—2017

Een kort overzicht van mijn jeugd, hoe mijn behandeling voor zware angst- en identiteitsproblematiek helemaal misgaat, en hoe ik deal met de rampzalige gevolgen.

Deel 2: 2018-2023

Deel 2

2018—2023

Hoe ik informatie ontdek over entiteiten die lichamen overnemen en hoe deze entiteiten uiteindelijk de aanval op mij en m’n omgeving openen.

Deel 3: diverse onderwerpen

Deel 3

div. onderwerpen

Hoe ik mijn ervaringen in therapie kan verklaren, welke andere dingen ik in m’n zoektocht naar waarheid ontdekt heb en mijn opinie over andere zaken.

Artikelen

Artikelen

2020—2024

Een deel van de artikelen die ik in de loop van de tijd heb geschreven. Sommige staan offline nu, maar zijn opnieuw verschenen in de drie delen van mijn verhaal.