Hoofdstuk

3.2

In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe de Christus in relatie staat tot de 3 kwade krachten.

Lucifer vs. Satan & Christus vs. Antichristus

In dit hoofdstuk, zal ik iets verder ingaan op de 4 verschillende mentale toestanden: Lucifer-Satan-Christus-Antichristus.

Voel je jezelf wel eens groeien van liefde of aanmoediging? Dat is Lucifers werk, dit is dus expansie met liefde, en dit is de juiste plaats voor Lucifer’s kracht. De juiste plaats voor Satans kracht is het tegenovergestelde van Lucifer, dus compressie met angst, welke gegenereerd kan worden door oppositie. Dit hoeft geen verlammende angst te zijn, maar kan gewoon ‘ontzag’ zijn, het besef dat er iets is wat groter is dan jij!

Sommige mensen zijn meer van het groeien met liefde en kunnen zo erg groeien van liefde, dat ze trots worden, en ijdel, en fanatiek/overgevoelig/impulsief. Je zelfliefde slaat dan door. Dit is Lucifer’s terrein. Dit kwaad is in principe alleen reëel voor de onontwikkelde geest. Je krijgt dan de Satanische entiteiten tegenover je, die je met behulp van ‘begrip’ en ‘inzicht’ tegemoet moet treden om je Luciferische staat te balanceren.

Je kunt echter ook te ver ineenkrimpen van de negatieve gevoelens van een ander: het ontzag dat je hebt voor die persoon is dan zo groot, dat je geen zelfliefde meer kan voelen. Het is een staat van verharding, lafheid, gehoorzaamheid en zelfhaat. Dit is Satan’s terrein. Ook dit kwaad is in principe alleen reëel voor de onontwikkelde geest. Je krijgt dan de Luciferische entiteiten tegenover je, die je met behulp van ‘moraliteit’ tegemoet moet treden om je Satanische staat te balanceren.

Lucifer, Satan, en Antichristus zijn dus mentale toestanden, maar ze zijn, zoals je in het vorige hoofdstuk gezien heb, tegelijk ook reële entiteiten, die werken met behulp van deze gedragsmodaliteiten, met het doel om jouw ontwikkeling te katalyseren (te versnellen dus). Zij nemen lichamen over van mensen en vanuit daar oefenen ze invloed uit op de wereld. De Lucifer en Satan groepen zijn voor het grootste deel gewoon mensen zoals jij en ik, want deze krachten zijn dus toestanden in de menselijke geest, die alle mensen in zich hebben. Hier volgen typisch Luciferische en Satanische eigenschappen die ik geleend heb van de website van Hans Stolp:

LuciferSatan (Ahriman)
OvergevoeligAfgestompt
ArrogantOnderworpen
SentimenteelOnverschillig
VerspilzuchtGierigheid
OvermoedLafheid
ImpulsiefConservatisme
Jonge mensenOude mensen
IdealismeRealisme
Hogere noodzaakAlles is toeval
MystiekWetenschap
SpontaniteitGeremdheid
KwaliteitKwantiteit
HaatAngst
WarmteKoude
RoemAnonimiteit
Te dichtbijAfstandelijk
VerticaalHorizontaal
Erotische belevingPornografie
PraatziekZwijgzaam
VrouwenMannen
AstraallichaamEtherlichaam

De weg van Christus is de weg tussen die beide uitersten door, de weg van het midden.

Als iemand zowel Lucifer als Satan met liefde kan omarmen en te veel waarheid spreekt, dan worden meestal mensen in z’n omgeving overgenomen om hem te dwingen om naar buiten te treden. Dit is het terrein van de Antichristus. Dit gaat over het kunnen verdragen van heftige afkeuring of dreiging met de dood. De sleutel om deze entiteiten te benaderen, is dus dat je je schaduw inzet voor het goede, en ze confronteert door het produceren van werken, zoals de Christus in jou zou doen.

De kwade entiteiten voeren dan de druk op door deze persoon en z’n omgeving te bedreigen, zodat hij zich volledig toelegt op deze verantwoordelijkheid. Juist deze kwaadaardige behandeling, en er goed mee omgaan, is de enige manier voor de mensheid om naar het volgende niveau te gaan! Door het juiste te doen, kan de mensheid zowel de Luciferische als de Satanische entiteiten bevrijden van hun lot.

Het kwaad is eigenlijk het goede dat op de verkeerde plaats en de verkeerde tijd wordt toegediend. Iets wat goed is zoals aanmoediging of kritiek, we hebben het beide nodig, is alleen goed, als het op de juiste plaats en tijd wordt toegediend. Te vroeg (Lucifer) of te laat (Satan) is wat het kwaadaardig maakt, zeker als het ook nog eens bij de verkeerde mensen terecht komt. Als Lucifer op de juiste plek wordt toegediend, dan is het “aanmoediging van het goede” en als Satan op de juiste plek wordt toegediend, is het “kritiek op het slechte”. Wanneer ik het op deze website heb over Lucifer en Satan, beschrijf ik meestal de giften die ze met zich meebrengen, dus wanneer je ze op de juiste plek en tijd toedient.

In volgorde van kwaadaardigheid is Lucifer het minste kwaad, dan Satan, en dan de Antichristus. De top van de Antichristusgroep geeft bevelen aan z’n linkerhand (Lucifer) en aan z’n rechterhand (Satan). De Christusfiguur balanceert Lucifer en Satan en krijgt dan deze Antichristus tegenover zich, waarmee hij tweerichtingsverkeer onderhoudt, op deze manier: Afbeelding.

Lucifer, Satan en de Antichristus zijn dus te sturen door de Christus-figuur, die de Drie-Eenheid achter zich heeft staan, de hoogste God van deze wereld. Ben je je niet bewust van de Antichristus, dan kun je zomaar over worden genomen, al zullen ze dit altijd aankondigen met hun dreigementen. Waarop je nog kan ingrijpen door werken te produceren.

De kwade krachten grijpen alleen in waar het nodig is, waar iemand (jij of iemand in je omgeving) duidelijk buiten de grenzen van een gezonde persoonlijkheid denkt, voelt of handelt. Lucifer, Satan en Antichristus bewaken dus de grenzen van een gezonde persoonlijkheid. En de grenzen van een gezonde persoonlijkheid zijn… de Vader, Zoon en Heilige Geest. De Antichristus-invloed is aanwezig om je naar de Vader te leren luisteren. De Satan-invloed is aanwezig om je naar de Zoon te leren luisteren. En de Lucifer-invloed is aanwezig om je naar de Heilige Geest te leren luisteren. Ze hebben alle drie hun eigen kwaadaardige doelen, maar uiteindelijk staan ze in dienst van God. En doordat we zien hoe het niet moet, leren we dus uiteindelijk hoe het wél moet.

deel dit hoofdstuk:

Spring naar
een andere pagina:

Deel 1: 1984-2017

Deel 1

1984—2017

Een kort overzicht van mijn jeugd, hoe mijn behandeling voor zware angst- en identiteitsproblematiek helemaal misgaat, en hoe ik deal met de rampzalige gevolgen.

Deel 2: 2018-2023

Deel 2

2018—2023

Hoe ik informatie ontdek over entiteiten die lichamen overnemen en hoe deze entiteiten uiteindelijk de aanval op mij en m’n omgeving openen.

Deel 3: diverse onderwerpen

Deel 3

div. onderwerpen

Hoe ik mijn ervaringen in therapie kan verklaren, welke andere dingen ik in m’n zoektocht naar waarheid ontdekt heb en mijn opinie over andere zaken.

Artikelen

Artikelen

2020—2024

Een deel van de artikelen die ik in de loop van de tijd heb geschreven. Sommige staan offline nu, maar zijn opnieuw verschenen in de drie delen van mijn verhaal.