Hoofdstuk

3.3

In dit hoofdstuk beschrijf ik mijn visie op wat een psychose is.

Psychose

Met de informatie van de vorige hoofdstukken, kunnen we nu dus ook beter begrijpen wat paranoïde schizofrenen meemaken. Deze mensen zijn vaak expres doelwit gemaakt door de kwade krachten, en ze hebben gewoon door dat dit gebeurt.

Zo kreeg ik in de tijd dat ik net doelwit was gemaakt een keer een compliment van een overgenomen iemand. Daardoor groeide ik van binnen, zo erg dat ik ging zweven en het contact met de Aarde verloor. Dit is Lucifer’s terrein. Voor mij voelde dat lekker, want het boostte m’n zelfvertrouwen, maar willekeurige mensen om mij heen reageerde heel negatief op me, en er doken ineens van uit alle hoeken mensen op die rotopmerkingen naar me maakten, of die me lieten schrikken. Iedereen om me heen had het op me gemunt. Allemaal totaal vreemden van elkaar. Het was allemaal zo toevallig, en je voelt echt de dreiging die er vanuit gaat. Maar dit zijn dus allemaal overgenomen mensen die je psychische uitstraling kunnen zien. Ze zien gewoon dat je niet meer geworteld bent, en dan maken ze rotopmerkingen om je weer geworteld te krijgen. Er zijn mensen op deze wereld die constant zulk misbruik over zich heen krijgen. Dit noemt men wel ‘straattheater’. Bij mij was het maar even, omdat ik er naar luisterde, en snel weer geworteld was, en dat is precies wat ze beogen.

Mensen denken aan de onderwerpen waar je het over hebt, te kunnen concluderen of je psychotisch bent. Psychiaters maken zich hier ook schuldig aan. Als ik bijvoorbeeld zou zeggen dat ik boodschappen ‘ontvang’ uit mijn omgeving, dan zeggen ze: je bent psychotisch! Terwijl het juist de manier is waarop God en God in anderen communiceert met mensen. Ook als ik betekenis geef aan dingen, waar de psychiater geen betekenis in ziet, wordt er gezegd: je bent psychotisch. Maar wie zegt dat niks betekenis heeft in je omgeving? Een mens heeft twee hersenhelften. De linker ziet meer details, terwijl de rechter de grote lijn in de gaten houdt. Veel mensen zijn tegenwoordig overwegend linkerhersenhelft dominant. Dit betekent dat zij overwegend een bewustzijnsstroom hebben die van binnen naar buiten werkt. Om dit in balans te krijgen, moeten zij als het ware meer naar de ander leren luisteren, of die nu positief of negatief naar hen zijn. Hierdoor kunnen zij naar binnen leren kijken en een bewustzijnsstroom integreren die van buiten naar binnen werkt, waardoor het wat meer in balans komt. Het logische gevolg is dan dat je ook meer gaat nadenken over de aard van de werkelijkheid omdat de dominante informatie op dit moment in media en onderwijs heel linkerhersenhelft dominant is. Je gaat dan beseffen dat de meeste dingen niet waar zijn, met jezelf als levende bewijs. De werkelijkheid is veelomvattender dan mensen denken, en er is naast een materiële (zichtbare) component ook een spirituele component (die onzichtbaar is). Mensen die naarbinnen kunnen kijken in zichzelf, maken contact met deze onzichtbare wereld, en gaan automatisch zoeken naar de waarheid, waar ze zo’n honger naar hebben. Deze verschijnselen zijn niet minder echt, dan het zichtbare gedeelte van de werkelijkheid. Wat psychotische mensen psychotisch maakt is dat ze bang voor worden van deze verschijnselen. Maar het zien van het onzichtbare gedeelte van de werkelijkheid (door studie verkregen) is eigenlijk de normale toestand van de mensheid. Maar een groot deel van de mensen zien dit gedeelte van de realiteit niet, omdat zij zijn gehersenspoeld door onjuiste materialistische informatie. Een voorbeeld hiervan is dus dat bewustzijn een product is van de hersenen, en dat wij allemaal afgezonderd van elkaar zijn. Dit komt door de psychische toestand van verdringing en het ego dat nog niet volledig is doorgewerkt en losgelaten. Je kunt het ego alleen loslaten als het zich eerst goed ontwikkeld heeft, maar psychotische mensen hebben dit vaak onder dwang gedaan door nare ervaringen in de kindertijd bijvoorbeeld. Dat zorgt ervoor dat ze angst ervaren voor de onderwerpen waar zij zich op richten. Maar er zijn ook mensen die wel een gezonde ego-ontwikkeling hebben gehad, en contact hebben leren maken met het spirituele deel van de wereld. En die mensen praten over dezelfde onderwerpen. En die zijn helemaal niet psychotisch.

Iemand die een ‘gezonde verdringing’ heeft, zoals ‘normale’ mensen (ik vind het helemaal niet zo normaal), en dus ook het niet direct zichtbare deel van de realiteit verdringt, zullen bij alles wat gebeurt denken: “Oh, dat is toevallig! En die andere 10 dingen zijn ook allemaal toevallig!” Mijn therapeute in mijn klinische therapie zei altijd, als er iets opmerkelijks gebeurde in therapie: “In de psychiatrie is dat geen toeval!” Maar wat als de hele wereld een psychiatrische kliniek is, en mensen die op de één of andere manier ‘opvallen’ tot doelwit gemaakt worden, en dit allemaal gecoördineerd wordt vanuit de top!? De meeste mensen hebben geen idee hoe ver het gaat, maar het is absoluut de waarheid. En met behulp van de gegevens die bedrijven als Microsoft, Google, Facebook, opslaan over je, wordt gekeken welke mensen ‘opvallen’ en dus welke tot doelwit gemaakt dienen te worden, ofwel: behandeld dienen te worden. Totdat ze luisteren en zich verder ontwikkelen of soms gewoonweg veranderen.

Het gebeurt veel dat mensen hun psychotische medemens zwartmaken. Vaak kunnen psychotische mensen hun verhaal niet op een coherente manier naar buiten brengen en praten ze over zulke extreme dingen, dat hulpverleners het etiket ‘psychotisch’ er op plakken, als in: “Jij ziet de realiteit niet en ik wel!” Maar de psychiater heeft vaak het onvermogen of de onwil om het onzichtbare gedeelte van de realiteit te onderzoeken en vanuit die positie stellen zij de diagnose. De diagnose zegt dus ook iets over de psychiater. Ik zou er maar niet te zeker van zijn dat de dingen die psychotische mensen zeggen, niet over dezelfde realiteit gaan als waar de psychiater in zit, want het IS dezelfde realiteit. Sommige mensen hebben gewoon extreme dingen meegemaakt. Meestal is het zeggen dat iemand psychotisch is een manier om iemands militante manier van dingen naar buiten gooien te controleren. En dit is veelal ook de manier waarop de psychose behandeld kan worden. Ook bepaalde bekende mensen worden gebruikt door de heersende machten om mensen die de corruptheid van de heersende machten bloot leggen, zwart te maken, door te zeggen dat ze schizofreen of psychotisch zijn, wat natuurlijk zeer walgelijk is.

Één symptoom van psychose is het hebben van wanen. Bij wanen is er vaak een trigger in de omgeving, waaruit zo een psychotisch iemand dan een verkeerde conclusie trekt. Althans, zo staat het in het grote psychiatrische handboek. Pas als je de kennis van de onzichtbare wereld hebt ontdekt, dan weet je, dat deze verkeerde conclusie vaak een juiste conclusie is, maar dat er door de therapeuten een soort valse werkelijkheid wordt hooggehouden waarin geen ruimte is voor het onzichtbare gedeelte van de werkelijkheid, en waar de betreffende therapeut niet op de hoogte is van de geheimen die ik je in mijn verhaal vertel. Bij wanen worden de triggers dan ook vaak expres veroorzaakt door Antichristus-entiteiten die de mensen om jou heen hebben overgenomen, om jou op die manier te behandelen, zodat je uiteindelijk leert.

Een ander symptoom van psychose is het hebben van hallucinaties. Van hallucinaties wordt in het grote handboek gezegd dat het waarnemingen zijn die niet overeenkomen met de realiteit. Maar ook hier houden de therapeuten weer een valse werkelijkheid hoog, waarin geen ruimte is voor het onzichtbare gedeelte van de realiteit, en waar men ook niet op de hoogte is van de geheimen die ik je in mijn verhaal vertel.

Deze valse werkelijkheid is een typisch fenomeen van deze tijd en heeft alles te maken met de Satanische invloed die op de mensheid staat. Doel hiervan is dat mensen hun boosheid gaan voelen, zodat ze die daarna leren controleren.

Steevast zie ik weer mensen in de media verschijnen die vertellen dat ze psychotisch zijn geweest, en vertellen wat ze dachten toen ze psychotisch waren. Ze laten dan keer op keer blijken dat ze nu niet meer zo denken. Dan vraag ik me af: waarom ben je jezelf niet trouw gebleven? Waarom ben je je ideeën niet gaan onderzoeken? Waarom heb je je ideeën laten afwijzen door psychiaters die werkelijk geen idee hebben hoe de realiteit in elkaar zit? Waarom heb je je eigen stem laten vernietigen? En waarom geloof je in de valse werkelijkheid die psychiaters je voorhouden? Meestal worden psychotische mensen overgenomen als zij in behandeling zijn bij bijvoorbeeld een geestelijke gezondheidszorginstelling, op het moment dat de instelling overschakelt van een Satanische behandeling naar een Antichristus-behandeling. Zij laten je dan weten dat ze mensen in je omgeving aan het overnemen zijn. Het is de bedoeling dat je ingrijpt, niet dat je je eigen ideeën laat ontkrachten. Maar meestal laten zulke patiënten hun omgeving en zichzelf overnemen, omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de realiteit. En dan ineens gaat het de goede kant op met ze. En zijn ze genezen! Hier zit helaas een zeer tragische werkelijkheid achter.

deel dit hoofdstuk:

Spring naar
een andere pagina:

Deel 1: 1984-2017

Deel 1

1984—2017

Een kort overzicht van mijn jeugd, hoe mijn behandeling voor zware angst- en identiteitsproblematiek helemaal misgaat, en hoe ik deal met de rampzalige gevolgen.

Deel 2: 2018-2023

Deel 2

2018—2023

Hoe ik informatie ontdek over entiteiten die lichamen overnemen en hoe deze entiteiten uiteindelijk de aanval op mij en m’n omgeving openen.

Deel 3: diverse onderwerpen

Deel 3

div. onderwerpen

Hoe ik mijn ervaringen in therapie kan verklaren, welke andere dingen ik in m’n zoektocht naar waarheid ontdekt heb en mijn opinie over andere zaken.

Artikelen

Artikelen

2020—2024

Een deel van de artikelen die ik in de loop van de tijd heb geschreven. Sommige staan offline nu, maar zijn opnieuw verschenen in de drie delen van mijn verhaal.