Hoofdstuk

3.20

In dit hoofdstuk diep ik de vraag uit of we misschien in Satan's 'korte tijd' zijn, na Christus' Duizendjarige Rijk, dat wellicht verborgen wordt door de Middeleeuwen.

Christus' Duizendjarige Rijk

De geschiedenis zoals die bekend is vanaf het jaar 0 is een beetje vreemd, want we hebben een periode van 1000 jaar, van 500 tot 1500 waarin er niet veel gebeurde, de Middeleeuwen. In deel 1 van Anatoly Fomenko’s History: Fiction or Science  (deel I | deel II | deel III | deel IV | deel V), vinden we dat de tijdlijn die we in de geschiedenisboeken gebruiken, de Scaligerische tijdlijn is, bedacht door Josephus Justus  Scaliger. Maar Fomenko stelt dat er met deze tijdslijn veel problemen zijn. En dat veel gebeurtenissen die in de oudheid gebeurd zouden zijn, eigenlijk in de Middeleeuwen gebeurd zijn. De tijdlijn met bekende gebeurtenissen wordt op die manier een stuk korter. Ook zijn Romeinse cijfers verkeerd geïnterpreteerd, waardoor er verschuivingen van 1000 jaar optreden, maar ook kleinere verschuivingen. Lees vanaf pdf-pagina 375 (336 van het boek) in deel 1 van Fomenko voor gedetailleerde informatie. Wat daardoor aannemelijk wordt, is dat er behoorlijk geknoeid is met de tijdlijn. We zien bijvoorbeeld veel munten en kaarten met daarop jaartallen als I621 of J731. Meestal wordt dan gedaan alsof we met 1621 en 1731 te maken hebben. Maar opvallend is, dat het eerste teken (I of J) verschilt van het laatste teken (1). Het eerste teken is waarschijnlijk een I of J met daaropvolgend het echte jaar 621. De I en J’s zouden voor Iesous/Iesu/Jesus staan. Op gebouwen die gewoon te zien zijn in steden wereldwijd, zijn deze I’s of J’s vaak vervangen door 1-en. Maar ook op andere plaatsen is er veel gerommeld met 1-en, I’s en J’s.

Daarom is Rene Mäkel van de website De Loonslaaf gaan kijken in de Stevenskerk in Arnhem, waar nog heel veel oude grafstenen liggen en hij heeft daar vele grafstenen met jaartallen met J’s en I’s gevonden. Zie hier 12 delen van de reeks Tartaria in Arnhem, die ook op zijn YouTube-kanaal te kijken zijn. Het deel met de I’s en J’s is Deel 8.

Deel 1 | Deel 2 | Deel 3 | Deel 4 | Deel 5 | Deel 6 | Deel 7 | Deel 8 | Deel 9 | Deel 10 | Deel 11 | Deel 12 |

De jaartallen op munten, kaarten, en grafstenen zouden het jaar in Christus’ Duizendjarige Rijk voorstellen, dus dat betekent dat we in de Bijbel moeten duiken en dat meer van wat daar in staat mogelijk waar is. Het zou kunnen betekenen dat de tribulatie en de eindtijdprofetieën die in het Bijbelboek Openbaring naar voren komen, al in het verleden hebben plaatsgevonden, vóór het begin van het Duizendjarige Rijk van Christus, net als de Tweede Komst van Christus. De absolute rijkdom aan kathedralen en andere architectuur op deze wereld zouden dan bewijzen zijn van dit Duizendjarige Rijk, dat begin 19e eeuw na 1000 jaar, met een grote catastrofe, een soort reset, is beëindigd. Er is bewijs dat de kwaliteit van de bouwwerken/bouwmaterialen in die tijd veel beter was dan de hedendaagse bouw en het is vaak niet te begrijpen hoe voorouders van mensen die primitiever waren dan wij (ze liepen tenslotte in begin 19de eeuw nog met paard en wagen door de straten), zulke prachtige en ingewikkelde architectuur hebben vervaardigd.

Ik heb de spirituele ontwikkeling van de mensheid tot nu toe voorgesteld als een lineair verloop. Ik heb beschreven dat de Luciferische machten de overhand kregen na de Zondeval en dat God, toen de Luciferische invloed te groot werd, heeft ingegrepen met het karmische gevolg van de ongehoorzaamheid van Lucifer: de Satanische machten, die toen hun invloed gingen laten gelden, en ervoor zorgen dat de mensheid de weg terug kan nemen naar gehoorzaamheid aan God, met behoud van de Luciferische onafhankelijkheid. Maar het zou ook kunnen dat we niet zomaar in een lineair verloop zitten waarin we ons terug naar God ontwikkelen, zoals voorgesteld in het werk van Rudolf Steiner en bijvoorbeeld het werk van Blavatsky, maar dat er cycli zijn, die bijvoorbeeld 7000 jaar duren, waar duidelijk bepaalde specifieke gebeurtenissen in te onderscheiden zijn, en dat de kwade krachten (Lucifer/Satan/Antchristus) hierin ons leren, zoals ik in een eerder hoofdstuk al stelde, om naar de goedaardige krachten, de drie onderdelen van de Drie-Eenheid te luisteren: Vader, Zoon, en Heilige Geest. De eerste 2000 jaar zouden dan de millennia van de Vader zijn, de tweede 2000 jaar de millennia van de Zoon, de derde 2000 jaar de millennia van de Heilige Geest, de 1000 jaar die overblijft, zou dan de rust’dag’ zijn, de tijd van Christus’ Duizendjarige Rijk. Het is dan dus heel belangrijk hoe je deze krachten gebruikt voor je ontwikkeling.

Bewijzen dat er een reset heeft plaatsgevonden, zien we ook in het razend populaire ‘mud flood’-onderzoek, waarin wordt gesteld dat er waarschijnlijk in de eerste helft van de 19e eeuw, een wereldwijde moddervloed heeft plaatsgevonden, en dat de zogenaamde wereldwijde ‘Tartarische’ beschaving (wat ik Christus’ Duizendjarige Rijk noem) op dat moment is gereset, waarna de sporen van deze beschaving zijn uitgewist met een valse geschiedenis. De gebouwen van deze beschaving zijn veelal nog intact, maar de onderste verdiepingen van deze gebouwen zijn onder dikke lagen modder bedolven. Bij veel gebouwen zie je dat aan de weg die dwars door een verdieping loopt. De zogenaamde kelders die dan lijken te ontstaan, zijn veelal maar een deel van wat er in sommige gevallen nog onder zit. Ook de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag, was in het verleden een hoger gebouw, want ook hier ligt een dikke laag modder ten hoogte van de lager gelegen delen van het gebouw, te zien op dit filmpje van Martin Liedtke.

Er zijn meer geluiden dat er begin 19e eeuw iets raars gebeurd is, en dat de mensen die in die tijden in de steden liepen, eigenlijk niet in die steden thuishoorden. M.a.w. ze hebben deze steden (die in eerdere tijden zijn gebouwd), herontdekt! Ook het feit dat er in die tijd veel wezentreinen waren en die wezen nieuwe ouders vonden waar ze dan veelal bij aan het werk gingen, legt de verdenking dat op die manier kinderen gedwongen en expres van hun oorsprong zijn afgesneden. Ook de vele opkomende ‘gekkenhuizen’ hebben de verdenking gewekt, dat de mensen die donders goed wisten wat hun oorsprong was en weigerden om deze te verloochenen, in deze gekkenhuizen zijn gestopt, waar zij veelal een onmenselijke behandeling kregen, en wat het begin van de demonisering was van deze zogenaamde ‘psychotische’ mensen, die eigenlijk juist de waarheid zagen. Hoe reken je af met mensen die de echte geschiedenis weten? Zo dus!

Ook de vele Heiligen die zijn weergegeven op oude afbeeldingen, kunnen een bewijs zijn voor Christus’ Duizendjarige Rijk. De Heiligen zijn dan degenen die aan het begin van deze 1000 jaar een verbeterd lichaam hebben gekregen, omdat zij Christus zijn trouw gebleven in de jaren na zijn dood. Deze lichamen hoefden waarschijnlijk niet te ontlasten en urineren en dit verklaart het totaal gebrek aan sanitaire voorzieningen in de gebouwen van die tijd. Want zulke ingewikkelde architectuur, en dan geen sanitaire voorzieningen, is op z’n minst opmerkelijk. Tijdens deze 1000 jaar waren de kwade krachten dan tijdelijk opgesloten.

Wat wij kennen als geschiedenis zou compleet vervalst zijn, en de Middeleeuwen zouden kunstmatig toegevoegd zijn, en dienen om dit Duizendjarige Rijk te maskeren. Dat we absoluut in een tijd van enkel maar leugens leven, is duidelijk! We zouden nu in de tijd zijn, na de tijd van het Duizendjarige Rijk, waarbij Satan en de andere kwade krachten nog even losgelaten worden, vóórdat het Laatste Oordeel plaatsvindt, wat de opkomst van het materialisme in de wereld verklaart vanaf de 19e eeuw, en de enorme hoeveelheid leugens, want Satan is de vader van de leugen! Dat zijn Christus’ woorden.
Het betekent ook dat wij mogelijk ‘de rest van de doden’ (Openbaring 20:4-5) zijn. Dit betekent dat wij de zielen zijn die vóór de Tribulatie al zijn overleden of de zielen die tijdens de tribulatie niet voor Christus hebben gekozen. En dat wij, na het Duizendjarige Rijk, deelgenomen hebben in de ‘Tweede Verrijzenis/Opstanding’, waarbij wij zeer waarschijnlijk in nieuwe (imperfecte) lichamen zijn geïncarneerd, en wij nu een kans krijgen om in deze korte periode (“a little season”, dus vermoedelijk ongeveer 220 jaar) ons te zuiveren van het kwaad en alsnog voor Christus te kiezen tot het Laatste Oordeel plaatsvindt, wat ieder moment kan zijn. Hier is een filmpje van een Bijbel uit 1814, waarin staat dat het Zevende Millennium, het Millennium van Christus dus, al heeft plaatsgevonden en is begonnen met de geboorte van Jezus.

Het Laatste Oordeel zou dan mijns inziens, de splitsing zijn die ik voorzie, waarbij het deel van de mensheid dat niet geleerd heeft, wordt verplaatst naar een negatieve wereld (wat wellicht staat voor de Nieuwe Wereldorde), het gedeelte dat lauwwarm (lukewarm) is een nieuwe cyclus ingaat om het nog eens te proberen, en het gedeelte dat geleerd heeft en in Christus is, wordt verplaatst naar een positieve wereld, waarbij ze eeuwig leven in de geest van Christus. Wat hieronder verstaan wordt heeft in de regel niks te maken met hoe veel Christenen leven, maar gaat dan om de uitdaging je gevoel, verstand, en acties op één lijn te houden voor het grootste deel van de tijd!

Een goed YouTube-kanaal, dat deze mogelijke waarheden op een rijtje heeft gezet, is Exploring Tartaria, vooral de volgende drie video’s: 

“Exploring Tartaria, Old World Secrets Revealed!”
“The Timeline Deception”
“The Timeline Deception Part II”

Als je kennis hebt genomen van informatie rond de vervalsing van de geschiedenis en de vele andere leugens, klinkt het als een geloofwaardig verhaal zoals dit YouTube kanaal het beschrijft. Buiten dat zijn het echt prachtige video’s, dus geniet ervan! En een laatste tip is het kanaal van CONSPIRACY-R-US en deze video, over het Duizendjarige Rijk van Christus en de Tweede Verrijzenis/Opstanding!

deel dit hoofdstuk:

Spring naar
een andere pagina:

Deel 1: 1984-2017

Deel 1

1984—2017

Een kort overzicht van mijn jeugd, hoe mijn behandeling voor zware angst- en identiteitsproblematiek helemaal misgaat, en hoe ik deal met de rampzalige gevolgen.

Deel 2: 2018-2023

Deel 2

2018—2023

Hoe ik informatie ontdek over entiteiten die lichamen overnemen en hoe deze entiteiten uiteindelijk de aanval op mij en m’n omgeving openen.

Deel 3: diverse onderwerpen

Deel 3

div. onderwerpen

Hoe ik mijn ervaringen in therapie kan verklaren, welke andere dingen ik in m’n zoektocht naar waarheid ontdekt heb en mijn opinie over andere zaken.

Artikelen

Artikelen

2020—2024

Een deel van de artikelen die ik in de loop van de tijd heb geschreven. Sommige staan offline nu, maar zijn opnieuw verschenen in de drie delen van mijn verhaal.