Hoofdstuk

2.1

In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe ik in de jaren nadat de deeltijdtherapie zo rampzalig geëindigd was, steeds meer lees om achter de waarheid te komen.

Op zoek naar de waarheid

In de jaren dat ik herstelde van de rampzalig verlopen deeltijdtherapie, begon ik ontzettend veel te lezen. Al die jaren dat ik therapie had gehad, had ik ontzettend veel geleerd, maar het was eigenlijk kennis die je niet zo vaak hoorde bijvoorbeeld in onderwijs of media. Hierdoor zag ik mezelf totaal niet terug in de dagelijkse informatie in de media en maatschappij. Ik ging toen kritische vragen stellen bij alles wat me geleerd was. Want was het wel terecht dat ik bepaalde dingen geloofde die ik geloofde? Het kwam er eigenlijk op neer, dat ik merkte dat ik in veel dingen gewoon andere mensen napraatte. Dit vond ik kwalijk.

Ik las steeds meer over de dingen die mijn ervaringen in therapie konden verklaren. En ik ging steeds verder in die zoektocht naar de waarheid, en zag dat er ontzettend veel leugens hoog werden gehouden. En weinig mensen leken het door te hebben. Ik wilde achter de aard van de realiteit komen, en mijn eigen ideeën kritisch onderzoeken. Ik deed niks liever dan zoveel mogelijk verschillende boeken lezen. Het begon met boeken over bijnadoodervaringen, toen kwamen de boeken over natuurkunde (kwantumfysica), morfogenetische velden, psychologie (zowel populaire bladen als meer obscure psychologie), toen boeken over uittredingen, boeken over plasma en celwater in plasmatoestand, biofotonen, een hoop esoterische dingen zoals aura’s, toen parapsychologie, en boeken over aliens en samenzweringen, en als laatste Rudolf Steiner. Ik ging steeds verder en dook recht op mijn angsten af. Alles wat ik voorheen had afgewezen, ging ik onderzoeken, om te kijken of ik wel terecht was in mijn afwijzing. Meestal vond ik grote hoeveelheden informatie, en bleek mijn afwijzing geheel ongefundeerd.  

Ik werd me ervan bewust dat veel nieuwere inzichten helemaal nog niet tot de mainstream zijn doorgedrongen, of zelfs dat bewust informatie weggehouden wordt van de mainstream. In heel veel vakgebieden heb je onderdrukte informatie! En er is zowel onderdrukte religie, als onderdrukte wetenschap, onderdrukte politieke standpunten enzovoort. Ik begon te zien dat dit een gecoördineerde poging is om de échte kennis weg te houden bij het gewone volk. Door integraal te denken, kon ik de echte waarheid ontdekken van de wereld. En de meeste dingen die ik eerder geleerd had, waren gewoon gericht op leugens, kwam ik achter.

In die tijd kwam ik op YouTube voor het eerst in aanraking met video’s van David Icke. Ik snapte in eerste instantie niets van waar hij over praatte, maar ik zou hem niet afwijzen voordat ik begreep wat hij probeerde te zeggen. Hij had het over dat de Maan hol was en dat daar buitenaardse wezens woonden die de Aarde in de gaten houden. Dat de Maan precies op die plek gezet was door aliens dat hij even groot leek als onze Zon. En dat een ras van interdimensionale aliens van reptiliaanse aard, deze wereld onder controle houdt, achter de schermen. Knotsgekke informatie natuurlijk, maar ik zou het niet afwijzen voordat ik het zelf had onderzocht. Ik bestelde boeken als Children of the Matrix, Remember who you are, en The Perception Deception (Deel 1 | Deel 2), ontzettend dikke boeken met ongelooflijk veel bewijs dat de elite van deze wereld samenzweert en criminele daden pleegt om zo snel mogelijk toe te werken naar een tirannieke globalistische wereldorde waarin de elite zich letterlijk tegen het volk keert. Maar ook veel bewijs voor deze reptiliaanse aliens, die volgens hem boven aan de voedselketen staan, en de Aarde als een boerderij gebruiken met mensen als hun vee, die zij vanuit onzichtbare dimensies verleiden tot immorele daden om ze vervolgens als straf te verslinden in het hiernamaals als zij overleden zijn.

David Icke vertelde ook dat deze reptiliaanse aliens zich voordoen als mensen en dat je nooit weet wie je tegenover je hebt. Ze zouden zo’n verregaande controle over de materie hebben, dat ze zichzelf van vorm kunnen veranderen, wat men shapeshifting noemt. Ze zouden hun mensenvorm alleen kunnen behouden, als zij voldoende bloed kunnen drinken en mensen kunnen verslinden.

David Icke interviewde ook Arizona Wilder, die vertelde dat de koninklijke familie van Engeland, evenals veel andere bekende mensen, reptiliaanse aliens zijn, en dat zij bij bijeenkomsten geweest is op specifieke kastelen, waar zij rituelen uitvoeren, en mensen (en baby’s) verslinden. Zij geeft in dit interview veel details. Ook interviewde David Icke Credo Mutwa, een Afrikaanse Zulu-genezer die sprak over de Chitauri, een buitenaards ras van reptiliaanse wezens die mensen verslinden en ondergronds leven.

Toen ik net deze boeken van David Icke gelezen had, droomde ik een keer dat ik over straat liep en opeens sprong er iets bovenop me, dat me in een houdgreep hield. Ik kon bijna geen lucht krijgen, en probeerde me te verzetten, wat amper lukte. Totdat ik voluit met al m’n kracht het schepsel van me af wist te slaan. Het was een kleine grey alien, zo’n klassieke grijze alien met van die grote zwarte amandelogen. Op het moment dat ik hem in z’n grote ogen keek, bracht hij z’n knokige vinger naar z’n mond, en maakte hij een ssssshhhttt-gebaar: Afbeelding. Het was duidelijk dat ik niet mocht praten over de dingen die ik wist.

Ik moest en zou me verder in deze theorieën gaan verdiepen, want op de één of andere manier was ik zelf ook steeds verder verslonden door alles wat ik mee had gemaakt en onderdrukte ik m’n instincten, m’n agressie. Deze agressie origineert volgens wetenschappers in het menselijke reptielenbrein, de diepste delen van onze hersenen (hersenstam) waar instinctief gedrag wordt geregeld. Het was dus logisch dat ik deze afgekeurde delen naar buiten ging projecteren en wilde lezen over deze reptiliaanse aliens.

Ik ging me verder verdiepen in deze theorieën door de video’s van Dan Winter te gaan kijken, over de buitenaardse oorsprong van ons DNA. En er ging een hele wereld open. Ook kwam ik voor het eerst op het werk van Donald Marshall, die vertelt hoe de elite gebruik maakt van klonen. Het schaap Dolly zoals wij die kennen is een vorm van reduplicatie, maar er zou een andere vorm van klonen zijn die zij voor mensen gebruiken, genaamd deduplicatie, waarbij mensen niet van jongs af opgroeien, maar waar de lichamen van mensen in grote vloeistoftanks worden gegroeid, op zeer snelle wijze. Ook vertelde Donald Marshall over vril aliens, een soort reptiliaanse aliens, met een uitsteeksel (proboscis) op het hoofd, die zij door het oog van slachtoffers boren waarmee zij de hersenen eruit zuigen en waarmee het slachtoffer dan onder volledige controle komt van deze vril-machten, die uiteindelijk naar wereldheerschappij willen werken. Alle bekende mensen of mensen die te veel van de waarheid verklappen zijn onder controle van deze machten en zijn dus in feite overgenomen. Dit was de meest enge informatie die ik tot nog toe had gelezen. En het werd op de site van Marshall in zo veel detail beschreven, dat het m’n angst flink triggerde.

Later zou blijken dat al deze onderwerpen waar ik indook, lagen waren die om de echte waarheid heen zaten. Wat op het ene niveau waar was, bleek later helemaal niet waar, maar daar zou ik pas veel later achter komen. Het was hoe dan ook een interessante en spannende ontdekkingstocht, en ik had het er erg mee naar m’n zin. En altijd hield ik al deze informatie en de dingen die ik geleerd had voor mezelf.

In Rudolf Steiner’s werk, las ik ten slotte over de verschillende kwade krachten die op Aarde werkzaam zijn. Lucifer, Ahriman en de Asuras. Ik noem ze Lucifer, Satan en de Antichristus, omdat dat de duivelnamen zijn, die we hier in het Westen het best kennen, maar er is dus een onderling verschil tussen deze drie namen. Wie de middenweg tussen de twee kwaden van Lucifer en Ahriman/Satan bewandelt, bewandelt de weg van de innerlijke Christus. Dit is het esoterische Christendom, en heeft niets te maken met de exoterische Christus waarover je in veel kerken geleerd krijgt. Nee, dit gaat over je psychische toestand en je staat van bewustzijn. Wie de weg van de innerlijke Christus gaat, en met behulp van de waarheid, onrecht confronteert en geheimen bootlegt, kan de Asuras, of Antichristus tegenover zich krijgen, die lagen van je ego pellen door hun destructief comprimerende behandeling, om je uiteindelijk vrij te maken in je ego. En supersterk!

Ik wist dus niet dat ik, met mijn voornemen om de waarheid te leren kennen, uiteindelijk een gevaar zou worden voor dezelfde occulte groepen als waarover ik had gelezen in al die boeken…

deel dit hoofdstuk:

Spring naar
een andere pagina:

Deel 1: 1984-2017

Deel 1

1984—2017

Een kort overzicht van mijn jeugd, hoe mijn behandeling voor zware angst- en identiteitsproblematiek helemaal misgaat, en hoe ik deal met de rampzalige gevolgen.

Deel 2: 2018-2023

Deel 2

2018—2023

Hoe ik informatie ontdek over entiteiten die lichamen overnemen en hoe deze entiteiten uiteindelijk de aanval op mij en m’n omgeving openen.

Deel 3: diverse onderwerpen

Deel 3

div. onderwerpen

Hoe ik mijn ervaringen in therapie kan verklaren, welke andere dingen ik in m’n zoektocht naar waarheid ontdekt heb en mijn opinie over andere zaken.

Artikelen

Artikelen

2020—2024

Een deel van de artikelen die ik in de loop van de tijd heb geschreven. Sommige staan offline nu, maar zijn opnieuw verschenen in de drie delen van mijn verhaal.