Hoofdstuk

2.2

In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe ik doelwit word van de Antichristus. en er voor het eerst mensen in mijn omgeving worden overgenomen.

Doelwit van de Antichristus 2018-2020

Toen mijn therapeuten mijn persoonlijkheidsstoornis gingen behandelden en ik in mijn gesprekken met mijn psychiater ondertussen te horen kreeg dat ik geen psychotische kwetsbaarheid meer had, maar een angststoornis (en dus nog steeds die persoonlijkheidsstoornis), voelde ik me gesterkt om mijn psychotisch aandoende gedachten toch uit te gaan spreken. Want als ik niet meer psychotisch was, dan kon het best wel eens de realiteit zijn. Het voor het eerst uitspreken deed ik bij m’n case-manager Sharon van de GGz, ergens in 2018. Ik had totaal niet gedacht aan m’n droom over die grey alien, die mij verbood om er over te praten, en deed een moedige eerste stap in het delen van deze informatie met mijn omgeving.

Vrijwel meteen daarna volgde een eerste trigger van iemand die ik kende van de GGz, maar wie ik al een hele tijd niet had gezien. Zij was al een aantal weken heel fanatiek en zeer onsympathiek aan het posten over veganisme. Maar plots postte zij een Afbeelding van zichzelf, waarop zij leek op een reptiliaanse alien. Ze zei later dat het een projector was geweest. Maar het hintte in mijn ogen duidelijk naar de informatie van David Icke en Donald Marshall.

Waarom postte zij dit, terwijl ik het net voor het eerst gedeeld heb met mijn case-manager? Ik was flink in paniek, en dacht dat ik gek werd. Ik reageerde op deze afbeelding, en deze dame postte er een tekstje bij, dat zei, dat de massa psychotisch is, en de psychotische eenling juist de realiteit ziet. Althans, daar kwam het op neer. Ik vroeg of ze overgenomen was? En ze ontkende, maar ik wist donders goed wat er gebeurd was. Toch had ik nog heel veel twijfel erover, en durfde ik noch voor mezelf te staan, noch aan de bel te trekken.

Ongeveer een jaar later volgde het tweede slachtoffer, iemand van de GGz, die ik al een tijd niet had gesproken, die de laatste tijd weer begon te bellen. Ze was flink afgevallen door een dieet, vertelde ze. Ik had zelf niet zo’n behoefte aan contact, en ze was ook altijd nogal klef en claimend aan de telefoon de laatste tijd, wat ik niet kon waarderen. Dus ik nam altijd met tegenzin de telefoon op. Maar op een gegeven moment postte zij ook gericht dingen die mij angst aanjoegen (de informatie van David Icke en Donald Marshall in mijn achterhoofd houdend), zoals  een dinosaurusbek, en andere confronterende posts, die op mij van toepassing waren. En het ergste: ze postte hele kwetsbare herinneringen van zichzelf, wat ze absoluut nooit had gedaan, als ze nog haarzelf was. En toen maakte ik opnieuw de optelsom. Ik wist dat ze ook haar overgenomen hadden.

Dit zette een hele reeks triggers, bij verschillende mensen, in gang, en toen kon ik niet anders dan concluderen dat dit gerichte triggers waren om mij te behandelen, als een soort exposure-therapie voor mijn angsten. Alles als toeval afdoen, is onmogelijk. Nee, de GGz had geen patiënten geïnstrueerd om mij stiekem te behandelen. Het was veel erger. Ze hadden deze mensen overgenomen, zodat ze onder controle waren van de GGz, maar de loyaliteit van deze overgenomen mensen lag niet bij de GGz, maar bij een veel hogere macht. De GGz is in deze tijd net als de meeste instellingen / bedrijven / overheden op deze wereld, Satanisch ingesteld. Dat betekent dat deze gericht zijn op het geven van een comprimerende behandeling. Dat wil zeggen: gericht op het controleren van agressie, waardoor je je boosheid in je lichaam gaat voelen. Maar laat dat nu net een hele pijnlijke behandeling zijn voor mijn problematiek, omdat ik nooit boos mocht zijn vroeger, en dan heb je je agressie hard nodig.

Alle vrouwen die mij gericht afgewezen hadden, eerst op de nare manier om mijn boosheid te triggeren, en toen op de lieve manier, om mijn verdriet te triggeren, hadden een Satanische rol vervuld. Pas toen ze expres openheid van zaken geven over dat deze mensen overgenomen waren, met het openlijk tonen van het eerste slachtoffer als een alien op Facebook, gingen zij over op de Antichristus rol, die in tegenstelling tot de Satanische rol niet zomaar voor compressie van de geest zorgt, maar juist voor een destructieve compressie van de geest, waar je een stuk sterker voor moet zijn om het aan te kunnen. Deze Antichristus energie had ik al als jong kind ervaren, in de vorm van de destructieve aanvallen van mijn vader op mij, in een periode dat ik er nog helemaal niet klaar voor was en nog niet voldoende was versterkt door Satanische energie, wat een zeer dominante energie hoort te zijn in de opvoeding en gaat over comprimerende kritiek, waarmee je iemand flink kan versterken.

Op een gegeven moment werden na mijn medecliënten en collega’s, ook mijn buren overgenomen, en dus niet alleen de mensen van de GGz. Dat wist ik door een grote leugen die één buurvrouw vertelde. We hadden nooit zoveel contact, maar maandenlang stond ze regelmatig aan de deur. En ik kwam dan vaak niet van haar af, omdat ik m’n grens niet aan durfde te geven. Maar ik had het bij deze buurvrouw pas echt door, toen ze mij belde, en vertelde dat de buurman verdwenen was. Dat de schuurdeur openstond, en dat ze zijn sleutels had gevonden op het deksel van de vuilnisbak. Een kwartier later belde ze dat ze de buurman gevonden had, en dat ze beneden bij een andere buurvrouw waren nu. Ik liep er meteen naar toe, maar niemand was thuis…. Het was dus een enorme leugen. En toen wist ik zeker dat ze ook haar hadden overgenomen. Een dag of wat later confronteerde ik haar kwaad aan de deur. Ze daagde me uit om naar binnen te komen, dan zouden we het er wel eens over hebben, maar ik weigerde, en beheerste me. En ben terug naar huis gegaan. Als je je boosheid niet onder controle hebt bij deze entiteiten, dan kunnen ze je overnemen. Dus het is wat dat betreft zeer belangrijk dat je je plaats kent en niet overmoedig wordt…

Deze buurvrouw ging ook ineens heel klef met een andere buurvrouw onder me, om, terwijl ze dat nooit hadden gedaan. Normaal kan dat gebeuren natuurlijk. Maar ook hier was het me weer duidelijk dat ze ook deze andere buurvrouw hadden overgenomen. Toen ik een keer langsliep en ze zeiden: “Kom er lekker bijzitten. Wil je wat drinken?” voelde ik me dan ook niet echt op m’n gemak. Vooral niet toen die buurvrouw zei dat de oogarts had ontdekt dat ze een bloedvlek in haar oog had, waarmee er opnieuw iemand indirect refereerde aan de informatie van Donald Marshall over de vril aliens die je in je oog steken. Toen ik daarbij ook nog eens deze Afbeelding vond in een post van iemand op Facebook, werd ik helemaal zenuwachtig.

De buurvrouwen hadden ook een andere energie gekregen: claimend, en agressief, en dat gaat dan zitten in heel overdreven vriendelijk doen op een spottende manier. Hetzelfde als wat het ‘tweede slachtoffer’ naar mij deed aan de telefoon. Dat soort nepliefde herken ik uit duizenden.

De aanval op mij en mijn omgeving was nu echt geopend, en ik werd steeds zekerder dat het de waarheid is die ik dacht. En ik wist dat ik iets moest doen! Ik zou de aanval op iedereen openen die mij of mijn omgeving bedreigde. Ik maakte een eerste versie van mijn website, zo snel mogelijk, en postte daar mijn eerste artikel en ik hoopte dat het deze Antichristus-machten zou stoppen. Want ik wilde echt niet dat ze mijn beste vrienden en familie over gingen nemen…

deel dit hoofdstuk:

Spring naar
een andere pagina:

Deel 1: 1984-2017

Deel 1

1984—2017

Een kort overzicht van mijn jeugd, hoe mijn behandeling voor zware angst- en identiteitsproblematiek helemaal misgaat, en hoe ik deal met de rampzalige gevolgen.

Deel 2: 2018-2023

Deel 2

2018—2023

Hoe ik informatie ontdek over entiteiten die lichamen overnemen en hoe deze entiteiten uiteindelijk de aanval op mij en m’n omgeving openen.

Deel 3: diverse onderwerpen

Deel 3

div. onderwerpen

Hoe ik mijn ervaringen in therapie kan verklaren, welke andere dingen ik in m’n zoektocht naar waarheid ontdekt heb en mijn opinie over andere zaken.

Artikelen

Artikelen

2020—2024

Een deel van de artikelen die ik in de loop van de tijd heb geschreven. Sommige staan offline nu, maar zijn opnieuw verschenen in de drie delen van mijn verhaal.