Artikel

In dit artikel behandel ik de vraag of redelijk goede tijden hier in Nederland gaan veranderen in slechte tijden.

Gaan we van goede tijden naar slechte tijden?

Dit artikel schreef ik oorspronkelijk op 26 maart 2024, maar ik was er niet zeker van of ik het moest posten, maar nu we een maand verder zijn, kan ik met meer zekerheid zeggen, dat de ruimte voor gezond verstand is afgenomen in de media, en dat de aangemoedigde meningen nu vooral Satanisch van aard zijn, wat haaks staat op het gezonde verstand, en gaat over limitatie, beperkingen, het ‘vallen over’ of criminaliseren van normaal gedrag, en over het in een mentale gevangenis zetten van mensen. Hier volgt het artikel:

Afgelopen weekend was ik TV aan het kijken, en voor het eerst in jaren riep ik gefrustreerd richting TV. Alsof de dagelijkse talkshows plotseling een totaal omgeslagen geluid propageerden. Ik zal het uitleggen:

De corona-tijd was een periode waarbij we ongeveer een jaar lang een zeer spannende tijd hadden, met veel paniek, en de daarbij onterechte maatregelen, die allemaal neerkwamen op het ontnemen van vrijheid, het ontnemen van vrije keus, beperkingen en uitsluiting. Want als mensen in paniek zijn, is dat blijkbaar gerechtvaardigd. Op TV hoorde je je favoriete gasten in praatprogramma’s ineens de gekste dingen zeggen. Veel mensen zaten met een nat broekje te wachten op meer straf van pappie Staat en deden hard mee met deze haast masochistische maatregelen. Maar er waren ook veel mensen die woest werden van de aard van deze maatregelen, en ik hoorde hier ook bij. Ik voelde me absoluut niet veilig op straat om m’n eigen keuzes te maken en zelf te kiezen hoe ik er bij wil lopen, want we moesten allemaal mee in het paniekverhaal. Er was geen ruimte om daar anders over te denken. Veel mensen zijn er de laatste tijd achtergekomen, dat het toch wel allemaal een beetje te ver ging, maar wat doe je, als alle mensen zich gedwongen voelen om braaf de opdrachten van de regering te volgen! Opeens zag je gebeuren hoe groepen uitgesloten werden, en het was behoorlijk eng, als je het mij vraagt.

Maar weet dat deze maatregelen een functie hebben! En dat is om een bepaalde ontwikkeling af te dwingen in het volk. De maatregelen hebben allemaal een Satanische inslag, en de mensen die de virusleugens bedacht hebben zijn allemaal Satanistische globalisten, die naar een wereldregering toe willen werken, waarin we allemaal verenigd zijn en de oorlogen niet plaatsvinden tussen landen, maar juist tussen het volk en de elite, die het volk met hun toenemende fascistische maatregelen met SM-achtige dynamiek, proberen in een gevangenis te zetten, De functie van deze Satanische inslag is dat mensen die een te Luciferisch bewustzijn hebben, gericht op een oneindige expansie en die geen begrip voor de autoriteit van de staat kunnen hebben, er toe gedwongen worden, om de strijd op te geven en leren om naast Luciferisch te zijn, ook de Satanische tegenpool te kunnen omarmen met begrip. Zodat de innerlijke staat van deze mensen meer in balans komt. En men het pad bewandelt van de innerlijke Christus, die de middenweg is tussen het spirituele expansieve bewustzijn van Lucifer en het materiële compressieve bewustzijn van Satan. Dit heeft niets te maken met hoe de meeste Christenen hun geloof belijden. Maar het gaat om het op één lijn krijgen van gevoelens, gedachtes, en gedrag, en het geldt voor alle mensen, ongeacht het geloof dat je belijdt.

In Hoe God invloed uitoefent op de mens en Lucifer vs. Satan en Christus vs. Antichristus uit Deel 3 van mijn verhaal, heb ik verteld dat de mensheid zich in een spirituele ontwikkeling bevindt in plaats van een fysieke Darwinistische ontwikkeling, en dat we allemaal toewerken naar een zoveel mogelijk gebalanceerde staat, waarin we zelf niet tot kwaad overgaan, maar we de kwaadaardige heersers op Aarde ook met liefdevolle confrontatie kunnen toetreden, tot ze niet meer nodig zijn. Want de kwaadaardigheid van deze heersers geeft ons een beeld van hoe het niet moet, en dwingt ons om te kiezen voor hoe het wel moet, wat wij vervolgens elkaar moeten proberen voor te houden. Sommige theorieën stellen, dat we hier net zo lang aan moeten werken, totdat alle mensen om ons heen bewust voor het goede kiezen. Anderen stellen: er is beperkte tijd en we werken toe naar een climax-moment.

Dus zo bekeken zitten we dus allemaal in een gigantisch grote therapiesessie. Een letterlijk gekkenhuis, waarin we naar balans moeten leren toewerken. En de taak van de heersende machten daarin is om goede tijden af te wisselen met slechte tijden. De coronatijd was een slechte tijd. En alle influencers en tv-persoonlijkheden, die meestal overgenomen zijn en bewust voor de kwade machten werken, moesten mensen aanmoedigen om elkaar uit te sluiten, elkaar in een gevangenis te zetten, verplicht dit, verplicht dat, kortom: de Satanische maatregelen waarover ik in de vorige alinea’s sprak, meestal gebaseerd op onjuiste kennis, en autoriteitsargumenten. Want het Satanische gaat om blinde gehoorzaamheid, zoals in de SM-kelders van je verwacht wordt. Anders krijg je straf. Wie echter begrip toont voor de Satanische autoriteiten, die wordt meteen met rust gelaten. Het kwaad is dus niet grenzeloos, en kan overwonnen worden, als je een juiste verandering inzet bij jezelf.

Na de coronatijd heeft zich een goede tijd ingezet, waarbij de influencers en tv-persoonlijkheden ineens zeer redelijke dingen zeiden en er ruimte ontstond voor de andere kant. De Satanische heersers werden geconfronteerd. Het volk kreeg uitgebreid de tijd om op adem te komen, tot groot ongenoegen van de wat meer naar de Satan-kant gepolariseerde mens. Doordat het licht flink de ruimte kreeg, begon de polarisatie langzaam weer toe te nemen, met als culminatie de monsterzege voor Wilders bij de verkiezingen van 22 november 2023. De grote partijen nemen deze monsteroverwinning duidelijk niet serieus en creëren daarna nog meer polarisatie totdat het wellicht z’n maximum bereikt. Dan zal de polarisatie misschien omkeren en is het aan de beïnvloeders en TV-persoonlijkheden om, na jaren van ruimte geven aan de meer Luciferische mensen, nu het Satanische weer te gaan aanmoedigen. Ik weet niet zeker of nu precies dat moment is, maar ik weet wel dat ze zo werken. En oh boy, het leek er verdacht veel op in de TV shows van afgelopen weekend:

Bij “Renze op Zondag” werden Angela Schijf en Georgina Verbaan uitgenodigd, twee voormalige actrices uit “Goede Tijden, Slechte Tijden”, wat natuurlijk symbolisch staat voor het feit dat we hier een spel spelen van goede tijden, slechte tijden, zoals ik in eerdere alinea’s stelde. Dat is echt geen toeval. Wat dat betreft hebben veel dingen een symbolische betekenis, en wie oplet, kan hier z’n conclusies uit trekken. Er werd verder gesproken over verplichte vaccinaties. Daar gaan we weer met de woestmakende verplichtingen. Men denkt echt dat we er allemaal aan gaan als we niet vaccineren. Verder ging het ook over hoe slecht (de Luciferische) Trump wel niet is. En hoe slecht (het Luciferische) Rusland wel niet is, dat ze zich verdedigen tegen de agressieve (Satanische) NAVO. Verder ging het over hoe slecht vlees eten is, wat ook weer een voorbeeld van gedrag afkeuren en afleren is: ook dit is één functie van de Satanische oppositie.

Verder kwamen er drag-queens voorbij. Dit gaat om het vrij spel geven aan kinks, en perversies, wat ook zeer Satanisch is. Doe er een onschuldig overgeproduceerd sausje overheen, en het lijkt alsof het allemaal vrijheidsstrijders zijn, in plaats van perverselingen. De functie hiervan is dat mensen leren omgaan met deze verschijnselen, zonder in geweld te vervallen. En in die zin is het nodig. Want mensen moeten leren om een wederkerige relatie aan te gaan met de wat meer Satanisch gepolariseerde mensen. Want deze kracht van tegenstand is ook nodig.

Ook het liedje Euro-pa-pa kwam langs van Joost Klein, waarmee hij mee gaat doen op het Eurovisie Songfestival, wat duidelijk gaat over een verdunning van de natie-identeiten, en de wens voor een globale wereldorde, waar dan Europa een begin van zou zijn. Ook dit is Satanisch te noemen. Veelal wordt gezegd dat de Luciferische mensen (die wat meer in het lichaam zitten) goed zijn, en de Satanische (die wat meer in het hoofd zitten) slecht, maar je kunt het ook net zo goed omdraaien, en het zijn allebei extremen. In die zin zijn ze allebei slecht, en wil je echt gebalanceerd zijn, dan loop je de middenweg tussen deze twee uitersten. Dan neemt de levenskracht een plek tussen het onderlichaam en het hoofd in, in het hart. Dan ben je een moreel mens geworden. Dit is de echte weg van Christus, en zoals ik al zei: dat geldt voor iedereen, ongeacht geloof of overtuiging. Christus wordt dan op z’n beurt gebalanceerd met de Antichristus, die je leert om meer jezelf te zijn, ook onder potentieel dodelijke dreiging, ongeacht of je perfect bent of niet. (Maar dat is dus niemand!).

Ook in De Oranjezondag deed Rutger Castricum wellicht een eerste duit in het zakje van de slechte tijden, na lang een heel redelijk geluid gehoord te laten hebben de afgelopen jaren. Nee, deze keer ging het weer over vaccinatieverplichtingen, en een blind geloof in de Wetenschap: Trust the science. Dommer dan dit kan het niet, maar hij doet het expres. Niet omdat hij omgekocht is, zoals veel mensen denken, maar omdat hij overgenomen is en in die zin z’n loyaliteit bij de top van de kwade machten heeft liggen, welke de Antichristus is. En het is voor ieder mens zichtbaar dat hij totaal een andere persoon is dan de oude Rutger. Maar terug naar z’n uitspraken over “Vertrouw de wetenschap”: Het is dom, omdat ‘de’ wetenschap helemaal niet met één mond spreekt. Mensen die tegen vaccinaties zijn (met name de coronavaccinaties) die zich in het politieke landschap vooral in Forum voor Democratie concentreren, citeren ook studies, die hun standpunt ondersteunen, en aantonen dat door de coronaprikken zich veel gevallen van hartziekten hebben geopenbaard. Maar die mogen niet genoemd worden. En peer-review filtert ook veel studies eruit, die niet ‘wetenschappelijk genoeg’ zijn, dus die ook ruimte geven aan het onzichtbare gedeelte van de werkelijkheid, kortom: dat wat men niet weet of dat wat men niet kan weten of meten. En het is zeer belangrijk om je daar bewust van te zijn, wil je iets van waarheid zeggen. Wat men onder wetenschap rekent, is veelal dus een ontzettende vernauwde kijk op maar één deel van de werkelijkheid, en zoals ik al zei: dan kan het helaas niet veel waarheid bevatten.

Dus grote kans dat we de komende tijd meer woestmakende invloed zien op TV, waardoor de meer Luciferische gepolariseerde mensen wellicht gigantisch in opstand gaan komen tegen media en regering, nadat ze de afgelopen jaren juist de ruimte hebben gekregen. Ik ben bang dat onze regering niet voor niks demissionair is op dit moment. Dit is wellicht expres zo gepland. Zo kunnen de heersende machten hard op het in opstand komende volk inslaan, en hun grondrechten schaden, met allerlei tijdelijke wetten waar ze zich niet voor hoeven te verantwoorden. Demissionair kunnen zij zich, hoe tegenstrijdig ook, zich een stuk meer permitteren.

Kortom: er kan best wel eens een verandering in polarisatie plaatsvinden. Misschien gebeurde het op 23 maart 2024. Al jaren krijgen we namelijk rond 23 maart en 23 september waarschuwingen online over rampen, zonne-uitbarstingen, het einde van de wereld enzovoort. Het kan goed dat dit oogstdata zijn van God, waarbij mensen die voldoende goeds hebben gedaan, uit hun lichaam gehaald worden, en naar een betere wereld gaan, maar het kunnen ook data zijn, die soms wellicht een start van een verandering in polarisatie inzetten, waarbij dus een tijd aanbreekt dat ineens de tegengestelde pool wordt aangemoedigd in de media. Bovendien was 20 maart ook het begin van het astrologische jaar, 21 maart het begin van de lente en vindt op 25 maart een maansverduistering plaats en op 8 april een zonsverduistering. Wat daar de precieze betekenis van is, weet ik niet, maar ik ben zeker overtuigd van de waarheid van astrologie, en de invloeden van de stand van de planeten op gedachten, gevoelens en gedrag van de mens. Ieder mens die de middenweg (wat dus het pad van de Christus is), heeft het begin gemaakt van het maken van een connectie met de eigen Ziel en Geest. Dit is wanneer het bewustzijn rond het hart gaat zitten en de golven waaruit de werkelijkheid is opgebouwd, longitudinaal worden. Deze longitudinale golven, zijn instantaan, en gaan overal doorheen, en je hersenen dienen als verzender en ontvanger van deze golven. Je wordt je dan voor het eerst bewust van interne en externe invloeden, en liefdevol contact is een constante afwisseling van je richten op de interne invloeden (je eigen kern) en je richten op de externe invloeden (de kern van een ander). De planeten werken ook via longitudinale golven op het bewustzijn van de mens in. Er zijn veel boeken over geschreven, en iedereen die het afdoet als onzin, moet zich eerst eens verdiepen, voordat ze het afwijzen, want het is dom om dingen volgens impuls af te wijzen, terwijl je ze nooit onderzocht hebt. Bedenk, die impulsen zijn allemaal aangeleerd, en hebben met de invloeden van de kwade entiteiten te maken, die zich om ons heen begeven in de astrale ruimte, welke een laag is achter deze werkelijkheid. In combinatie met de programmering die je je hele leven hebt opgedaan, door opvoeding en media. Het is niet de bedoeling dat je in deze invloeden mee gaat, maar dat je deze leert ontstijgen, zodat je op één lijn komt met het universum en de Wil van God.

Vergeleken met veel andere mensen in de wereld moeten we hier in het Westen zo ontzettend tevreden zijn met wat we hebben. Maar ik ben bang dat relatief goede tijden voor ons hier in Nederland ook in slechte tijden zullen gaan veranderen. Toch hoop ik dat ik het mis heb. We zullen zien!

deel dit artikel: