Artikel

De laatste tijd produceert Martin Vrijland zeer interessante artikelen. In dit artikel maak ik enkele kanttekeningen bij zijn weergave van de mogelijke feiten.

Enkele kanttekeningen bij het recente werk van Martin Vrijland

Martin Vrijland (een Nederlandse journalist en onderzoeker) heeft de laatste tijd zeer interessante info. Ik heb hem een aantal keren gesteund met een kleine financiële bijdrage, verspreid over een aantal maanden, omdat hij één van de weinige Nederlanders is die goed op de hoogte is van wat er gebeurt om ons heen, en hij alles naar een hoger niveau tilt.
Leest u de volgende artikelen van zijn site. Dan zal ik daarna wat punten uit de artikelen bespreken.

Uw lichaam is niet compatible met het besturingssyteem na The Great Reset, tenzij u androgyn geboren bent of transgender wordt

De ontsnappingsroute uit deze ellende (deel 2)

De circulaire tijd (Ouroboros) en de lineaire tijdsillusie uitgelegd

Hoe 2022 spectaculair gaat worden: 3 dagen duisternis, grote verandering in de atmosfeer en het zichtbaar wordende effect van de vaccins

In eerdere artikelen heeft Vrijland al het werk van YouTubers Godgevlamste en Vibes of Cosmos behandeld, belangrijk werk dat stelt dat de maan een reflectie is van de Aarde, die geen spinnende bal in de ruimte is, maar óf plat is, óf een krater op een grotere bol. Ook ik heb al eerder over hun werk geschreven, bijvoorbeeld in het artikel Vrijdenkers over de Maan en in het artikel Meer informatie over de Maan.
Vibes of Cosmos beschouwt de Maan als een röntgenreflectie die vanuit onder de Aarde wordt geprojecteerd. Volgens hem zien we dan ook de continenten terug in de ‘zeeën’ van de Maan. En zijn de sterren ook een reflectie van grote kraters in de oceanen. Godgevlamste heeft het altijd net anders gezien. Hij stelt ook dat de Maan een reflectie is, maar dan van een grotere ronde Aarde. Wij zouden ons dan in één van de overkoepelde kraters op deze ronde Grote Aarde bevinden, die je als een soort cel in een groter lichaam zou kunnen zien. De sterren zijn dan een tweede projectie die voor verschillende kraters staan op deze Grote Aarde en die allemaal andere overkoepelde werelden zijn, geen zonnen dus lichtjaren ver. In z’n laatste video “Crater Earth - timelayers” noemt Godgevlamste indirect de theorie van van Vibes of Cosmos. Hij stelt dat we op de Grote Aarde verschillende tijdslagen hebben, en dat bij iedere Grote Reset er een nieuwe tijdslaag bovenop komt en er een reflectie in een reflectie ontstaat. Een simulatie in een simulatie in een simulatie enzovoort. Deze restanten van de tijdlijnen ervaren we dus tegelijkertijd op het oppervlak van de Grote Aarde. We bevinden ons dan na iedere reset een stukje verder ingezoomd op dit oppervlak, en we worden na iedere reset iets kleiner van formaat. Dit verklaart ook sommige bergen die men op Aarde in het landschap ontdekt, die eigenlijk versteende reuzen zijn. Bekijk daarvoor dit filmpje van het YouTube kanaal Divergent. Dit is allemaal van voor een eerdere reset.
Wie de continenten in de maan ziet (zoals Vibes of Cosmos), loopt waarschijnlijk een aantal resets achter, volgens Godgevlamste. Maar in die zin kunnen beide theorieën samengevoegd worden.

Martin Vrijland voegt daar aan toe dat de resets waarover Godgevlamste praat, terugkerende cycli zijn van de Vernietiger, wat een failsafe mechanisme is van het originele universum (dat waarschijnlijk een groot lichaam is met cellen, waarbij iedere cel z’n rol heeft) om de cel waar wij ons in bevinden, terug tot de orde te roepen. Deze cel is verstoten uit het originele universum door Lucifers grenzeloze ambities om de mens onafhankelijk van God (die gelijkstaat aan het originele universum) te maken. Sommige zien Lucifer als de held die de mens vrijheid en onafhankelijkheid heeft gegeven. Maar Vrijland ziet hem als een gevangenisbewaarder, zonder creatief vermogen, die de creatiekracht wil terugwinnen door zelfbevruchting te simuleren door samenvoegen van de opgesplitste Satan en Lilith (de vrouwelijke helft van Lucifer) besturingssystemen. Hij maakt het dus extern en zo wordt het een spannend verhaal ja.

Maar Lucifer is niet de baas in deze simulatie, zoals Vrijland lijkt te denken. Lucifer luistert naar de Antichristus (de Vernietiger), en Satan ook, zoals hier weergegeven: Afbeelding. Het originele universum was het ‘dieren’-paradijs van Yahweh/Jehova/Yaldabaoth, waarin de mens altijd aan hem gehoorzaamde als in een gevangenis. Juist door de daad van Lucifer kan de mens vrijheid ervaren en onafhankelijk zijn van Yahweh, en als zij daar voor kiezen, zelf creatiegoden worden. Ik heb het al vaker gezegd: de doelstellingen van deze Zondeval zijn bereikt, en het is nu zaak dat men de weg terugneemt naar Yahweh, en hem terug leert erkennen. Yahweh gebruikt de Satan om het ongehoorzame Lucifer-bewustzijn (dat de mens vrijmaakt in z’n astraallichaam) terug gehoorzaam te maken (wat hem dan ook vrijmaakt in z’n etherlichaam). De mens zal in de Engelenhierarchie dan tot de 4-de hierarchie verworden, als Geesten van Liefde en Vrijheid. De Antichristus (de Vernietiger) is dan uiteindelijk diegene die het Christusbewustzijn (welke zowel Lucifer als Satan/Yahweh met liefde omarmt) balanceert en de mens ook vrijmaakt in z’n ego. Lees mijn artikel Engelen en Demonen voor meer info hierover.

Nog een kritiekpunt, is de volgende: Vrijland lijkt in het artikel “Uw lichaam is niet compatible met het besturingssysteem na the Great Reset…” te denken dat als je jezelf ombouwt, dus ledematen er afhakt, je voldoet aan de eisen van de nieuwe dome, die volgens hem dus een samenvoeging is van de door Lucifer gesplitste vrouwelijke Lilith-energie en de mannelijke Satan-energie: het volgens hem androgyne en transseksuele Christus-kind, die z’n mannelijke en vrouwelijke energieën externaliseert en mixt. Maar wat een ongelooflijke verkrachting van de waarheid is dit! Het is iets wat in feite esoterisch is in exoterische bewoordingen neerzetten. Het getuigt van een gebrek aan begrip van het Grote Plan. Ik krijg het gevoel dat hij zichzelf niet kent, en niet beseft dat zijn gedrag van mensen wakker maken juist een eigenschap is van het Luciferische bewustzijn, maar ook van de middenweg die we het Christusbewustzijn noemen, die de expansie van het Luciferische bewustzijn in balans houdt met de compressie van het Satanische bewustzijn en beide kanten in zich kan verdragen. Iedereen op aarde heeft met die polariteiten te maken, niemand staat er buiten, ook Vrijland niet. Dit gaat niet om het externaliseren van mannelijke en vrouwelijke uiterlijke eigenschappen, dus een fysieke androgynie of transseksualiteit (of dat je jezelf moet ‘ombouwen’, zoals Vrijland stelt), maar over een internalisatie van deze mannelijke en vrouwelijke innerlijke eigenschappen, dus meer een spirituele androgynie, wat gewoon inhoudt dat iemand een gebalanceerd mens wordt! De 3 kwade krachten die actief zijn op de Aarde (Lucifer-Satan-Antichristus) verhouden zich zo tot elkaar dat dat doel zoveel mogelijk gefaciliteerd wordt. En als ze op de juiste manier toegediend worden in mensen, dan zorgen ze juist dat je perfecte liefde bereikt, en perfecte vrijheid verkrijgt! Dus geen gevangenis zoals Vrijland lijkt te denken.

Ja, ik klaag in mijn teksten over dat ikzelf in een gevangenis zit, maar dat komt omdat ik te vroeg in mijn leven de Antichristus-energie over me heen gekregen heb, nog voordat ik voldoende reserves had om het te kunnen verdragen. Later is door een traumatische therapie dat nog eens extra bekrachtigd. Dat betekent niet dat alle mensen die Christus-energie laten zien, in een gevangenis zitten, juist niet! Het is juist de kunst om de Luciferische liefde en de Satanische boosheid door te werken, te voelen en dan te leren controleren, zonder dat het de beleving van deze gevoelens vernietigt. Het vernietigen komt later pas, bovenop de basis waarin je deze gevoelens de ruimte geeft. Dán bewandel je de correcte weg, en zul je geen gevangenis ervaren.

Vrijland stelt zich constant voor als de enige die qua bewustzijn uit de Matrix is en die zich verzet tegen zo mogelijk iedereen in de reguliere en alternatieve media. Hij beticht anderen er constant van vangnetten en Judasgeiten te zijn, maar ik vraag me af hoe ik zijn verkrachting van de mijns inziens prachtige boodschap van de innerlijke Christus, moet plaatsen! Is dit opzet van Vrijland? Vrijland stelt dat Lilith de vrouwelijke helft en Satan de mannelijke helft van Lucifer is. En dat Christus het kind van Lilith en Satan is, en dus Lucifer voorstelt, wat een leugen is. Lucifer en Christus gelijkstellen is wat we vaak zien bij mensen die ‘goed’ (Lucifer) en kwaad (Satan) mixen in het hoofd en Christus zien als een mix van een geëxternaliseerde mannelijke en vrouwelijke expressie, iets waar hij vervolgens de elite van beticht dat zij nastreven. Volgens mij was het Confucius die zei dat men goed en kwaad nooit moet mengen. De juiste manier om de Satanische entiteiten tegemoet te treden bereikt men dan ook door het kwaad dat aangewakkerd wordt door deze entiteiten op een constructieve manier in het lichaam te laten zakken onder de invloed van deze zelfde entiteiten en een plaats te laten innemen in het onderlichaam, waardoor er begrip ontstaat voor de emoties van deze entiteiten en de rollen die ze vertolken. Alleen dán heb je in jezelf de Zoon van de Drie-eenheid laten ontwaken en wordt de weg naar de Vader geopend.

In het artikel “Hoe 2022 spectaculair gaat worden…” haalt hij ook kort de Antichristus-entiteiten aan waarmee ik bijvoorbeeld te maken heb, door te schrijven dat de entiteiten iedere avatar uit het spel kunnen aannemen en overnemen. Iemand die zulke informatie naar buiten brengt als hij, krijgt meestal eerst te maken met de Satanische entiteiten. Op z’n “Over mij”-pagina is duidelijk te lezen dat hij daar inderdaad mee te maken heeft gehad. De laster die hij beschrijft, is vaak een manier van de Satanische entiteiten om het vrijgebroken en ongebalanceerde Luciferische bewustzijn van een extra uitdaging te voorzien, zodat de betreffende persoon leert om naast de vrijgebroken expansie ook liefdevol de compressie van de Satanische entiteiten te omarmen. Of Vrijland zelf ook met de Antichristus-entiteiten te maken heeft gehad, zegt hij niet. Ik vind dat hij redelijk oprecht overkomt, maar je weet het nooit, want maar weinig mensen weten aan deze Antichristus-entiteiten te ontsnappen.

Wat ook niet zo is, is dat de aanwijzingen in popcultuur en media zuiver wijzen op de waarheid, zoals Vrijland het lijkt te zien. Want deze mensen zijn corrupt, vaak vervangen door gecontroleerde avatars/kloons/drones/aliens en hebben in het Grote Plan geen enkele autoriteit, ook al lijken zij een machtige houding aan te nemen. De echte macht houdt zich verborgen en is niet eens op Aarde. De mensen die op Aarde op één of andere manier Lucifer of Satan als God zien, begrijpen de esoterische betekenis van deze tegenpolen gewoon niet en misbruiken het om zo veel mogelijk kwaad te doen, en de waarheid te corrumperen, in naam van deze entiteiten. Maar tegelijk zijn het polen van bewustzijnstoestanden en kunnen ze, wanneer ze elkaar in balans houden in een mens, totaal goedaardig zijn. Maar om het ontwikkelingsplan op Aarde te laten slagen en een zo groot mogelijke oogst aan geslaagde mensen op te leveren (de qua innerlijke eigenschappen androgyne mensen die de Christus in zich hebben laten ontwaken, en maximaal liefdevol zijn geworden, ondanks alle tegenstand), vereist het plan dat er zowel een Luciferische invloed is op de mensheid als een Satanische invloed. Door de oppositie van beide aanwezige polen kunnen mensen uiteindelijk de middenweg van Christus bereiken. De Satanische mensen (wat neerkomt op iedereen die tegen de mensheid heeft gewerkt in z’n leven met allerlei nefarische plannen, zich baserend op onjuiste informatie, vaak leugens) zullen óók geoogst worden. Dat is een aparte totaal andere oogst dus, heel belangrijk!!! En daaronder zullen inderdaad veel vaccinnemers zijn, maar ook regeringsleiders. Velen zijn volgens mij al geoogst. Verschillende mensen in Telegramgroepen verdenken dat bepaalde regeringsleiders door kloons zijn vervangen. Het zou goed kunnen dat de geoogste Satanische mensen uit hun lichaam worden gehaald, en vervangen worden door gecontroleerde kloons/drones (in datzelfde lichaam dus).

Wat we bij het gedrag van de elite kunnen concluderen is dat ze zoveel mogelijk mensen willen verleiden om hun soevereiniteit op te geven, zodat we ofwel allen overgeïndividualiseerde robots worden in een Satanisch materiële technocratische communistische en transhumanistische dystopie. Ofwel in een Luciferische geestelijke ‘liefdes’dystopie waarbij we alleen nog maar onze passies volgen en het materiële minachten. Deze twee kanten worden tegen elkaar opgezet, maar voordat dit tot een derde wereldoorlog komt, zal God ingrijpen in deze vermoedelijke Gog en Magog oorlog en het einde van deze 7000 + 250 jarige cyclus inluiden. Zie hiervoor mijn artikelen Einde van een cyclus en het hoofdstuk Christus’ Duizendjarige Rijk… uit Deel 3 van mijn verhaal. Tot die tijd zullen beide uitersten volhouden in hun “goede” vóór de mensheid werkende bedoelingen (Lucifer) en hun kwade tégen de mensheid werkende bedoelingen (Satan).

Het spannende exoterische verhaal dat Vrijland vertelt, is net als dat van Godgevlamste, bedoeld om mensen wakker te maken, en activeert mensen wellicht om te strijden tegen alles wat maar kwaad is, maar de esoterische waarheid van de Christus wordt zoals vaak weer als de baby met het badwater weggegooid en wordt niet begrepen. Bedenk dat het beeld dat we van Christus hebben, in de afgelopen eeuwen op een gecorrumpeerde manier tot de mensen gebracht is en niks te maken heeft met waar het echt om draait! Leven in waarheid, en alles opgeven om dit uit te dragen!
Vrijland denkt dat we allemaal toegelaten worden in het originele universum, als we onze 3d bril maar afzetten als de Reset aanbreekt. Naar mijn idee moeten mensen eerst hun rol beseffen als onderdeel van het grotere geheel, m.a.w. zij moeten leren om de Wil van God te volgen, en dat is nu juist waar het Grote Plan op aanstuurt, als je op de correcte manier gebruikt maakt van de Kwade Krachten. Voordat we dit leren, wordt de mensheid echt niet terug toegelaten tot het originele universum, puur omdat we met z’n allen te makkelijk te corrumperen zijn. Maar misschien heb ik het mis.
Maar impliciet hoeven we dus volgens Vrijland geen gebalanceerd mens te worden. Hoeven we niet door onze emoties te werken! We hoeven niet maximaal liefdevol worden. Al deze dingen maakt hij belachelijk door over fysieke ombouwing te spreken, en over het verworden tot een transgender in een spirituele gevangenis, zoals hij de toekomstige wereld met de Christus-geactiveerde mens noemt. Nee, we kunnen volgens hem gewoon afwachten tot de ontsnappingsmogelijkheden zich aandienen.

Eenzelfde boodschap zien we bij Devin Madgy van het YouTube-kanaal FlatEarthParadise, die ik in een eerder artikel ook aanhaalde. Hij voorspelde dat er een moment komt dat alle mensen terug naar het originele bewustzijn gaan en vrijgelaten worden uit deze simulatie.
Ook Martijn van Staveren heeft in het verleden artikelen gepost waarin hij oproept tot echte vrijheid, wat bij hem neerkomt op het niet erkennen van de bewustzijnstoestanden die ik beschrijf omdat het je allemaal weghoudt van je scheppende kracht.
Of de hoeveelheid kennis bij deze mensen allemaal organisch tot stand is gekomen of dat zij overgenomen zijn en het een gecontroleerde release van informatie betreft, daar zullen we wel niet achterkomen. Maar ik waardeer het werk van al deze mensen, inclusief Vrijland, verder toch zeer!

deel dit artikel: