Artikel

In dit artikel beschrijf ik de verschillende Engelen en Demonen die wij als mensen boven ons hebben staan, en die de ontwikkeling van de mensheid stimuleren of proberen te dwarsbomen.

Engelen en Demonen

Eén van de vele kleine dingen waar je aan kan herkennen dat iemand is overgenomen, is totaal verschillende fysieke waardes. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld allebei een heel andere bloeddruk en hartslag gekregen, nu ze zijn overgenomen. M’n moeder had altijd een hoge hartslag, net als ik, en nu heeft ze een lage hartslag. En m’n vaders hartslag is ook superlaag nu, en voor z’n bloeddruk heeft ie nu ineens pillen nodig. Bovendien zijn de ogen van mijn moeder ineens met 1 hele punt verbeterd, en ze had al niet zo’n hoge sterkte. Ongelooflijk, voor mij is het geheel duidelijk dat er een andere entiteit in hun lichamen zit, en dat mijn originele ouders (en zus) en al die andere mensen er helaas niet meer zijn.

M’n moeder zei: “M’n ogen worden steeds beter!” Ik zei: “Nou, ik denk dat het eenmalig is!” Waarop ze een beetje beledigd vroeg waarom dan. Ik heb maar m’n mond gehouden, maar eigenlijk wilde ik zeggen: “Omdat je m’n moeder niet bent!” Zulke fysieke dingen worden grotendeels bepaald door de persoonlijkheid die in het lichaam zit, de bezieling van het lichaam, die door de manier waarop om wordt gegaan met emoties, alle organen van het lichaam aanstuurt, inclusief de spieren. Artsen hebben hier vaak geen weet van, want die hebben de geest niet geïntegreerd in hun wereldbeeld, dat verwijzen ze naar de psychologen en psychiaters. Zo ben ik de controle over veel spieren in mijn gezicht verloren, hoe meer ik m’n agressie ging onderdrukken, terwijl ik vroeger alle spieren aan kon sturen, en is mijn stem een aantal tonen gezakt, terwijl de aansturing nog altijd denkt dat ik degene ben die ik was, vóór het onderdrukken van m’n agressie. Hierdoor heb ik een probleem met het treffen van noten, wat steevast dezelfde interval afwijkt. Dit heb ik enigszins geleerd te corrigeren als ik zing, je moet wel, maar het komt steeds terug, en ik besta nog steeds uit die in tweeën gesplete delen die niet bij elkaar komen. Dus ik weet dat persoonlijkheid alles is, als het gaat om het aansturen van spieren, of je lichaam.

Ondertussen doen deze clones/drones echt heel veel moeite om zo aardig mogelijk over te komen. M’n moeder kookt lekker, en ze verwent ons echt. En m’n vader maakt het ook gezellig door echt over van alles te praten. Ook m’n zus is heel overtuigend en draait zelfs muziek die ik ook leuk vind, waar we dan op meezingen. Ze doen echt hun best. Maar na alles wat er gebeurd is, en al de andere aanwijzingen, kan ik ze gewoon niet vertrouwen zoals ik mijn ouders en zus de laatste jaren vertrouwde, want ze zijn het gewoon niet. Ze zijn in ieder geval bewerkt of vermoord en vervangen door een gekloonde representatie!

Ik was de afgelopen weken een stuk angstiger, vanwege de ontmoeting met de Twitter-Draak online (zie mijn eerdere artikel). Dat hij ineens open kaart speelde, heeft m’n angst ontzettend aangejaagd. Vervolgens loopt een tijd lang de spanning op, totdat ik eigenlijk zo boos ben dat ik zin krijg mensen pijn te doen, en toen heb ik alles uitgejankt. Sindsdien ben ik weer rustig en is de angst weer verdwenen, en heb ik helaas weer wat innerlijke ruimte moeten opofferen. Maar ik ben wel weer iets ongevoeliger gemaakt voor deze overgenomen entiteiten, al verlies ik daarbij wel steeds meer van m’n vermogens. Vooral op cognitief gebied heb ik veel ingeleverd. Maar we gaan toch door.

In deze tekst wil ik het kort hebben over de afkomst van de kwaadaardige entiteiten die mensen tegenkomen in hun ontwikkeling. Zij werken in op het astraallichaam en het etherisch lichaam dat we met onszelf meedragen, dat geprogrammeerd wordt in de eerste jaren van het leven in wisselwerking met de ouderfiguren. Ook wil ik het over de goedaardige Engelen hebben die op de achtergrond de mens helpen. We stammen allemaal af van dezelfde bron, en waren allemaal op weg naar hetzelfde doel: het doel om ons bewustzijn naar boven te ontwikkelen.

Volgens Rudolf Steiner, zijn er verschillende hierarchieën van Engelen. De hoogste Godheid is de Drie-Eenheid: Vader, Zoon, Heilige Geest. In deze Godheid zit geen kwaad. Daaronder staan de Serafijnen, Cherubijnen en Tronen. Dit is de 1ste hierarchie van de Krachtgeesten. Hier werkt de Vader in door. De 2de hierarchie van de Lichtgeesten bestaat uit de Geesten van de Wijsheid, de Geesten van de Beweging, en de Geesten van de Vorm (Elohim, hier is Yahweh onderdeel van). Zij zijn verbonden met de Zoon, Christus dus. De 3de hierarchie van de Zielengeesten zijn de Geesten van de Persoonlijkheid (Archai), Aartsengelen (Archangeloi), en de Engelen (Angeloi). Zij werken in de mens door in denken, voelen en willen. Zij zijn verbonden met de Heilige Geest.

Het was eerst de bedoeling dat de mensheid in de toekomst de plaats van de Engelen zou gaan innemen, waarop alle verschillende ordes zouden opschuiven naar boven. Maar het plan werd omgegooid en besloten werd dat mensen de taak zouden krijgen om een fysiek wezen te worden om zo onafhankelijk te worden van God, de ultieme weg voor zelfrealisatie van God in het universum, om daarna de 4de hierarchie te vormen, als de Geesten van Liefde en Vrijheid. Hiervoor was het offer van de Zondeval nodig. De doelstellingen van deze Zondeval zijn heden ten dage bereikt en nu is het zaak dat we terugkeren naar het originele bewustzijn, maar dan als een vrij geindividualiseerd wezen van liefde. Er is niet één wezen van de bestaande hierarchieën die dit ooit heeft ervaren.

De goedaardige Engelen hebben een belangrijke taak. En dat is, om de mens positief te beïnvloeden door ’s nachts in te werken op het astraal lichaam om in de mens de volgende 3 impulsen bij te brengen, die alles met de weg van Christus te maken hebben:

1. Dat geen mens geluk zou mogen ervaren als mensen om hem heen in ongeluk verkeren.
2. Dat ieder mens in elk ander mens het goddelijke principe waar zou nemen.
3. Dat ieder mens onweerlegbaar inzicht in de werkelijkheid van de spirituele wereld zou krijgen.

De Aartsengelen houden zich niet bezig met het individu zoals de Engelen doen, maar meer met de groep waarin mensen zich bevinden. Zij zorgen voor eenheid in het doel van de groep en voor moed onder elkaar om de gezamenlijke taken te volbrengen. De Archai zorgen dat de juiste zielen in harmonie gebracht wordt met het specifieke ontwikkelingsplan voor de Aarde.

De Luciferische, Satanische (Ahrimanische) en Antichristus (Asuras)-entiteiten die in het verleden achter geraakt waren in hun ontwikkeling naar het respectievelijk Engel, Aartsengel, en Archai-zijn, kregen de taak om de voorwaartse ontwikkeling van de mensheid tegen te werken, zodat de mens tegen de stroom in moet varen om zich vooruit te ontwikkelen, op die manier steeds sterker wordend, en de giften die deze entiteiten met zich meenemen in zich opnemend. Als de mens dit doet, zullen uiteindelijk de kwaadaardige daden van Lucifer en Satan goed gemaakt kunnen worden. De daden van de Antichristus-entiteiten zijn echter niet goed te maken. Zij willen de mens van binnen nog extremer (destructief!) comprimeren dan de Satanische entiteiten (met splitsende haat!), waardoor de mens én z’n omgeving langzaamaan opgegeten wordt (het verschijnsel van ‘overgenomen mensen’), waarop mensen wellicht zullen vervallen in extreem egoïsme. Echter het is belangrijk, dat de mens, ongeacht wat voor tegenstand dan ook, uit vrije wil probeert te volharden in de Christus-energie.

Ik stel in mijn eerdere artikelen dat deze entiteiten aliens zijn, maar misschien is het beter om ze gewoon Engelen of Demonen te noemen, want het zijn geen aliens met ruimteschepen die de aarde bezoeken vanuit de ruimte, hoewel ze in staat zijn zich zo te vertonen. Nee, het is veel spiritueler dan dat. Het zijn wezens die er als mensen uitzien, maar in de astrale wereld zouden ze er zeer waarschijnlijk uit kunnen zien zoals ze in films voorgesteld worden. Wellicht kunnen ze deze astrale vorm ook materialiseren in de fysieke realiteit, en zijn het de mensen die voelsprieten hebben voor deze veranderingen die deze veranderingen (shapeshifting) kunnen waarnemen. Ze zijn hoger ontwikkeld dan wij. En op dit hogere niveau is er geen oppositie. Het zijn dus geen monsters die je écht kwaad willen doen, al is dat moeilijk samen te brengen met de momenten dat ze anderen overnemen. Maar iedereen die overlijdt wordt liefdevol opgevangen aan ‘de andere kant’. De entiteiten hebben een gezamenlijk doel om jou wakker te maken. Maar daarbij verlangen ze wel dat jij de wereld wakker maakt. Door kwaad te doen, bewijzen zij de mensheid dus uiteindelijk een dienst en maken zij een mens vrij in de verschillende overlappende lichamen die hij met zich meedraagt.

Luciferische entiteiten bestaan om de mens vrij te maken in z’n astrale lichaam.
Satanische entiteiten bestaan om de mens vrij te maken in z’n etherische lichaam.
Antichristus entiteiten (Asuras) bestaan om de mens vrij te maken in z’n ego.

De Luciferische en Satanische entiteiten moeten met liefde benaderd worden. En wat de Antichristus entiteiten betreft: zij zijn het reële kwaad, en moeten daarom geconfronteerd worden door het produceren van werken (wat precies is wat ze verwachten), en door het zwaard van Michaël te gebruiken om de banden te verbreken. De horrordaden die sommige mensen uitvoeren in naam van Lucifer of Satan, hebben niks te maken met de waarheden van Rudolf Steiner die hier beschreven worden. Die mensen zijn absolute monsters waarmee in de toekomst afgerekend wordt, afhankelijk van de inspanningen van de andere mensen.

Hier volgt een overzicht van typisch Luciferische en typisch Satanische eigenschappen, overgenomen van de site van Hans Stolp. Dan wordt het iets duidelijker voor de meeste mensen, wat de karakters zijn van deze entiteiten, die in iedere mens doorwerken in meerdere of mindere mate.

LuciferSatan (Ahriman)
OvergevoeligAfgestompt
ArrogantOnderworpen
SentimenteelOnverschillig
VerspilzuchtGierigheid
OvermoedLafheid
ImpulsiefConservatisme
Jonge mensenOude mensen
IdealismeRealisme
Hogere noodzaakAlles is toeval
MystiekWetenschap
SpontaniteitGeremdheid
KwaliteitKwantiteit
HaatAngst
WarmteKoude
RoemAnonimiteit
Te dichtbijAfstandelijk
VerticaalHorizontaal
Erotische belevingPornografie
PraatziekZwijgzaam
VrouwenMannen
AstraallichaamEtherlichaam

De weg van Christus is de weg tussen die beide uitersten door, de weg van het midden.

Hoe donker het leven ook is; we worden op allerlei manieren ondersteund, dat is iets wat zeker is. En het is zeer belangrijk om de gift in deze donkerheid te zien. Het probleem van het kwaad is uiteindelijk een tijdelijk iets, totdat mensen er voorgoed mee afrekenen. Hoe groter de capaciteit voor kwaad in iemand, hoe groter de capaciteit voor liefde kan zijn wanneer hij dit balanceert. Het is het vermogen tot kwaad, het geven van tegendruk, wat de mens in z’n verdere ontwikkeling uiteindelijk ook een grote capaciteit tot het doen van goed geeft. Door confrontaties kunnen wij elkaar verderhelpen en kan de mensheid uit vrije wil kiezen om te luisteren naar de goede Engelen of naar de Demonen, (die we ook slechte Engelen kunnen noemen), al raad ik eenieder aan om naar de goede Engelen te luisteren. Alleen dan heb je het eeuwige leven. Dit heeft niks met traditionele religie te maken, maar met het door ervaringen een steeds rijker mens worden, en de waarheden van deze wereld ontdekken, en zich dan inzetten voor de mensheid om iedereen zover te krijgen. Dat is échte religie. Iedere daad van mensen zal dan een religieuze daad worden door het inzicht in de spirituele werkelijkheid. Dit heeft niks met de spirituele gevangenissen te maken waar mensen bij traditionele religie in gestopt worden, met allerlei van die overbodige regels. Nee, het gaat er juist om dat je je kern iedere keer weer terug naar het goede transmuteert en je eigen wil afstemt op de Wil van God.

De nauwe poort (Mattheüs 7:13-14):
“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”

Uiteindelijk (na vele levens) zullen we allemaal zover zijn! Het zal ultieme vrijheid zijn en volmaakte liefde, gepersonificeerd in ieder van ons!

deel dit artikel: