©

2022

Jesse

Musson

Artikel

Dit artikel beschrijft het Event dat het einde van een cyclus in de geschiedenis zal zijn.

Einde van een cyclus

In de tijd dat ik in mijn zoektocht naar waarheid bij de informatie terechtkwam die ik nu ga delen, en voor het eerst mondjesmaat uiting gaf bij mijn behandelaar van mijn gedachtes, werd mijn leven op z’n kop gezet door de Antichristus-‘aliens’ (waarover in andere artikelen op deze site te lezen is), en sindsdien heeft mijn zoektocht een ontzettende tegenslag opgelopen, in de zin dat het onderzoeken allemaal niet meer zo makkelijk verloopt cognitief en emotioneel gezien. Wel ben ik veranderd en spreek ik mezelf nu uit, ondanks dat ik weinig kracht hiervoor voel. Ik kan dus in dit artikel niet in detail treden omdat ik er te weinig van weet, maar globaal zal ik een poging doen. 

Wie mijn eerdere artikelen heeft gelezen, heeft mij zien schrijven over Abraxas from Thuban, de Lucifer-draak die een enorme informatiedump deed op het Birth of Gaia forum, jaren geleden. Daarin praatte hij, evenals vele anderen op internet (David Wilcock o.a.) over een groot event dat plaats zou gaan vinden in de nabije toekomst. De zon zou een enorme plasma-burst gaan geven en het einde van de cyclus inluiden. Wie het werk van Terence McKenna kent, weet dat de geschiedenis van de mensheid in cycli is verdeeld, waarbij zelfs bepaalde belangrijke gebeurtenissen zijn te voorspellen. Deze cyclus loopt nu ten einde, en het Laatste Oordeel zal over de mensheid uit worden gesproken. Ook het Bijbelboek Openbaringen is één grote waarschuwing hiervoor. Een bepaald gedeelte van de mensheid (het gedeelte dat geleerd heeft van hun fouten, en berouw toont voor hun fouten) zal promoveren en verplaatst worden naar een positieve wereld. Het gedeelte dat kwaadaardig is en niet wenst te leren wordt verplaatst naar een negatieve wereld. En het overgrote gedeelte dat ‘lukewarm’ is, in andere woorden: de middenmoot, zal een nieuwe cyclus ingaan van duizenden jaren om het kortgezegd nog een keer te proberen. Dit event is de Bijbelse Rapture, de Apocalyps. Hoe het plaats gaat vinden, weet ik niet. En of het waar is, durf ik ook niet te zeggen. Verschillende mensen op internet praten over een event dat als het ware een groep mensen ‘natuurlijk selecteert’ om verder te gaan met hun leven. Deze corona crisis zou een fake oefening zijn, en de real deal zou einde van het jaar plaatsvinden. Wat al deze mensen gemeen hebben is dat ze zichzelf trots bij de gelukkige wanen en ze overtuigd zijn van een plek bij deze 144.000 mensen, het getal dat in de Bijbel genoemd wordt voor de ‘gelukkigen’. Ook de mensen in de reacties onder de betreffende YouTube video’s hebben al voor zichzelf besloten, dat zij bij de gelukkigen horen. Verder staat het internet vol met mensen die met veel angst waarschuwen voor de kwade plannen van de elite. Die door middel van 5G en in het laboratorium gecreëerde ziektes die in het vlees of het drinkwater gedaan worden de mensheid tot 500.000 mensen gaan terugbrengen. Zoek op het internet naar The Georgia Guide Stones, en er staat zwart-op-wit wat het plan is van de kwaadaardige globalistische elite. 

De 144.000 mensen die handelen in de geest van de Christusfiguur, zouden volgens vele boeken het event overleven, maar ik heb sterke twijfels of dit op een bovennatuurlijke manier gebeurt. Ik kreeg een kaart van mijn nieuwe projectbegeleider op m’n werk met een Ice Age tafereel en de tekst ‘Nog even volhouden’. Ik zag de prehistorische vogels op de achtergrond en een Ice-Age karakter die deze vogel aanstuurt. Dat deed me aan twee dingen denken: enerzijds het beeld van de Drakentemmer (Ophiuchus), wat eigenlijk het dertiende sterrenbeeld is, en je als het ware unlockt als je de karakters die horen bij alle 12 sterrenbeelden kunt balanceren en integreren in jezelf, ofwel 3 modaliteiten (hoofdtekens, vaste tekens en beweeglijke tekens) van 4 elementen (vuur, aarde, lucht en water). De drakentemmer is dan degene die perfect opgewassen is tegen het leven op Aarde, en de draken-aliens als het ware temt met z’n liefdevolle confrontatie. En anderzijds deed het me denken aan de Locusten, die door sommige Bijbels onderlegde mensen aangewezen worden als de beesten die vrijgelaten worden in het event (de Rapture), en die aangewezen zijn om de selectie uit te voeren en de betreffende mensen verplaatsen naar de locatie waar ze volgens hun energieveld thuishoren. Daarbij is in Abraxas van Thuban’s informatiedump te lezen dat de elektromagnetische vortexen die zich in het midden van de Aarde bevinden, binnenstebuiten zullen keren om te laten zien en uit te zenden aan heel het universum hoe men zich NIET moet gedragen als ‘beschaving’. Wellicht heeft dit dan ook gevolgen voor de elektromagnetische vortexen die het energieveld van een mens omvatten. Wellicht keren deze ook binnenstebuiten, en is het dus zaak dat je in de afgelopen jaren op Aarde zelf ook binnenstebuiten bent gekeerd psychisch gezien, zodat je de energieën die bij dit event horen, aankunt. Wie meer wil zien van de vortexen op deze platte aarde, moet echt het kanaal Flat Earth Paradise bekijken op Youtube. 

Maar of dit uiteindelijk in deze vorm zal gebeuren: ik durf het niet te zeggen. Het kan net zo goed zijn dat we inderdaad door middel van in het laboratorium gecreëerde ziektes, dodelijke 5G-technologie, en nucleaire oorlog aan ons einde komen, en de gene die hun gevoel, verstand en acties op één lijn hebben staan (wat het kenmerk is van het Christusbewustzijn), en die zich dus ook qua acties perfect voorbereiden op deze rampzalige gebeurtenissen (d.m.v. een tuin vol groenten, een manier om water te zuiveren, en andere overlevingshulpmiddelen), diegene zijn die overleven. In dat geval behoort de gemiddelde Christen die zoals ik in het Corona-artikel op mijn site beschrijf, vooral práát over God, maar geen idee meer heeft wat het concept God inhoudt, absoluut niet tot de gelukkigen. 

Ik zie mij mezelf niet voorbereiden op de manier dat de preppers doen, die een boodschap vol angst de wereld insturen. Zo ben ik niet meer. Ik haal mijn boodschappen ook bij de supermarkt, en ben me terdege ervan bewust dat dit mij afhankelijk maakt en dat als het financiële systeem binnenkort in gaat storten, we met z’n allen geen geld meer hebben en geen eten. Maar ook al heb ik in het dagelijks leven veel last van angst, ik ben nergens meer bang voor. Ik neem de toekomst hoe die komt, en als dat betekent dat ik mijn leven moet geven, dan so be it. Door mijn slechte psychische staat, en mijn slechter wordende lichamelijke gezondheid, komt er toch wel een einde aan mijn leven. In deze periode zal ik proberen om alles wat me op het hart ligt, te delen, voor diegene die er wat aan hebben. 

Ik wens iedereen verder het beste! En dank voor het lezen van dit artikel.

gepost op 30 apr 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram