Artikel

In dit artikel beschrijf ik verschillende opties voor de toekomst van de mensheid en deel ik verschillende interessante links met mijn interpretatie ervan.

Wat zal de toekomst van de mensheid zijn?

Ik zag deze video van Pateo TV van Johan Oldenkamp, over de moord op Pim Fortuyn. In de video legt hij uit dat Pim Fortuyn niet vermoord is door Volkert van der Graaf (die overigens wel op hem geschoten heeft), maar door een man die op het dak lag van het betreffende gebouw op het Mediapark in Hilversum en hem in z’n hoofd schoot, zeer waarschijnlijk namens de Kroon, dus dat wil zeggen: de heersende machten. Zeker interessant om te kijken. Oldenkamp legt ook de link met Theo van Gogh, die uiteindelijk natuurlijk ook ‘vermoord’ is, al is dat zeer waarschijnlijk in scène gezet. Ook merkt Oldenkamp terecht op dat het Israëlisch regime, dat al lang wordt gesteund door de Nederlandse regering, het vreselijkste regime is op Aarde, en Zionisten een Derde Wereldoorlog willen om een Groot Israël (Zion) af te dwingen, wat zeer kwaadaardig is. Ook zegt hij dat het absolute concentratiekamp in de Westbank en de Gazastrook en wat er dus gebeurt met de Palestijnen daar, erger is dan wat er in de jaren ’40-’45 met de Joden is gebeurd, want dat waren enkel arbeiderskampen. Lees het hoofdstuk De Holo-hoax uit Deel 3 van mijn verhaal, om mijn mening hierover te lezen.

Maar ik vroeg me op het laatst af, waarom ze Fortuyn niet gewoon gedroned hebben, waarom ze hem niet overgenomen hebben in plaats van hem op die manier te vermoorden. Vermoorden geeft zo veel bekijks en gedoe. Met overnemen, merkt niemand er wat van, en zou ie uiteindelijk toch gecontroleerd zijn. Maar wellicht om dat Fortuyn doorsloeg in het Luciferische, kreeg hij de harde leermeester van de Satanische krachten en is ie daarom vermoord door ‘gewone’ mensen, in plaats van door de dronende Antichristus-entiteiten. Maar het zou misschien ook mogelijk kunnen zijn, dat deze Antichristus-entiteiten toen nog niet actief waren. En toen dacht ik aan Openbaring 13:1-10, dat het beest dat uit de zee opkomt beschrijft.

Het beest dat uit de zee opkomt, is volgens mij het Antichristus-systeem, dat regelmatig gelijk wordt gesteld aan de Cabal, de donkere machten die de wereld heden ten dage in z’n greep houden. Dat is dus niet helemaal exact zoals het is. Want er is een duidelijk verschil tussen wat de Cabal doet (het Satanische systeem) en wat het Antichristus systeem doet. De Cabal wil de menselijke geest comprimeren, zodat zij leren luisteren naar negativiteit, maar dit is in het geval dat je naar ze luistert, niet destructieve negativiteit. En de Antichristus wil de menselijke geest juist wel destructief comprimeren, wat alleen mogelijk is als je door de invloeden van de Cabal op je in te laten werken, eerst voldoende versterkt bent.
Het beest dat uit de Aarde opkomt staat dan voor het Luciferische systeem (Aarde creëert Lucht), iets wat in de volgende video’s wel goed uitgelegd wordt: “What is the mark of the beast?” en “The Saint Germain Deception”.

In die laatste video, wordt ook gepraat over het Christusbewustzijn, en de valse voorstellingen ervan in populaire media en new-age bronnen. Daarin wordt namelijk gesteld dat je in het geval van Christusbewustzijn je zelf gelijkstelt aan God, maar dat wil ik toch bestrijden. Christusbewustzijn betekent niet dat jij God bent. Bij het Christusbewustzijn identificeer je je niet met de ouderfiguren in jezelf die de Vader en de Heilige Geest voorstellen in het ideale geval, maar met de Zoon in jezelf. Je hebt de staat bereikt waarin je het gedrag van de Christusfiguur emuleert. Dit is geen kwestie van: Laten we dat eens even doen, maar je ontwikkelt je gestaag naar het punt toe, waarin je maximaal liefdevol wordt, en de juiste plek voor je schaduw vindt, dat is: in dienst van de liefde. Je bent dus niet God, maar je maakt wel contact met het principe van de Vader en de Heilige Geest, door het eren van je eigen vader en moeder. Dat is dus heel iets anders dan hoe het voorgesteld wordt door de media en populaire guru’s.

We lezen in Openbaring 13 verschillende dingen. Dat het beest dodelijk verwond is op één van z’n koppen, maar dat deze wond genas. Ik ben (nóg) niet zo Bijbels onderlegd, maar het schijnt dat deze koppen voor verschillende wereldrijken uit het verleden staan. Maar ik moet ook meteen aan deze Antichristus-entiteiten denken en de informatie van Donald Marshall, die stelt dat deze entiteiten in de hoek van je linkeroog met een soort parasiet of een uitsteeksel op hun alienhoofd naar je hersens boren, en je op die manier overnemen, iets wat wellicht gebeurd is bij mijn familie en vrienden, die zeker overgenomen zijn, daar ben ik zeer zeker van, al blijft de vraag altijd nog hoe. Wellicht kunnen zij vervolgens ook shapeshiften (zoals vampieren mensen bijten, die dan ook vampieren worden), waardoor zij het beschadigde oog genezen kunnen weergeven. Of wellicht verbergen ze hun beschadigde oog met een geavanceerde lens, dat is hoe Dan Winter het beschrijft in het door mij al eerder gedeelde artikel: ‘See the movie “They Live”’ (PDF). Maar er is iets vreemd aan al die bekende mensen die betrapt worden met een blauw oog, of een bloeddoorlopen oog. Het is net alsof ze WILLEN dat we dit zien. Ze doen geen moeite om het te verbergen, en ze staan soms open en bloot met hun bloeddoorlopen oog of met hun blauwe oog op camera (Afbeelding), terwijl ze voor die tijd ook al lang overgenomen waren. Zie mijn artikel Gruwelijke waarheden voor meer info. Wellicht moeten wij in een angstkramp schieten over dat deze gasten je overnemen via je oog, terwijl dat misschien helemaal niet zo gebeurt. Of het is onderdeel van de occulte regel die zegt dat ze moeten laten zien wat ze doen! Dat kan ook natuurlijk. Zolang de mensheid dit dan massaal toelaat, kunnen zij hun vrije gang gaan. Daarom is het zo belangrijk om info hierover te verspreiden en werken te blijven produceren die dit blootleggen. En dat is precies wat ze willen al zullen veel mensen je wijs maken dat ze je vermoorden als je aan de bel trekt. Ja, dat willen ze misschien wel, maar als je blijft produceren, dan kunnen ze je niks maken.

Toch is er wel wat bewijs dat het via het linkeroog gebeurt. Hier een filmpje waarin op het eind wat informatie en beelden volgen over de Vril parasieten, die via de ooghoek ingebracht worden, en zo het bewustzijn van een mens overnemen. De rest is ook interessant, want er zitten blijkbaar parasieten in de coronavaccins, die wellicht er voor zorgen dat mensen ook overgenomen worden. Of in ieder geval vatbaar worden om overgenomen te worden. De vaccins zouden dan het merkteken van het Beest zijn en er voor zorgen, dat je verbinding met de spirituele wereld of God, verbroken wordt.

Maar terug naar Openbaring 13. De Antichristus krijgt 42 maanden lang macht om godslasteringen te spreken, en om oorlog te voeren tegen de heiligen. Maar ik weet nog niet het antwoord op de vraag hoe lang het léger van de Antichristus de gelegenheid krijgen om mensen over te nemen, al meldde Richard Bruce al in 2014 dat David Icke aan het shapeshiften was, dus wellicht was hij voor die tijd al overgenomen. Dat is dus 7 jaar geleden al dus.

Ik bedacht me dat ik tot nu toe heb gedacht dat we na Christus’ Duizendjarige Rijk zijn, maar hier ben ik niet zeker van, en ik sta dus open om overtuigd te worden, dat we toch in de tribulatie zitten. Dus ben ik gaan zoeken op internet, en ik vond het YouTube-kanaal van Leeland Jones die precies uitlegt wanneer Armageddon zal zijn, bijvoorbeeld in deze video. Volgens hem zitten we midden in de Tribulatie, net voor de Gruwel van de Verwoesting, die waarschijnlijk 10 november 2021 plaats gaat vinden, volgens hem. Ik weet niet precies wat dit is, maar het kan goed zijn dat ze de boel onder water gaan zetten. Ik heb namelijk één van de Twitter-draken die ik volg, zien waarschuwen voor het water: “Watch the water”, al ging dat om de datum 3 november 2021, precies een jaar na de Amerikaanse verkiezingen dus. Een dag eerder (2-11) zou omgekeerd 112 zijn, het alarmnummer; 113 is de zelfmoordpreventiehulplijn. De mensen die verantwoordelijk zijn voor zulke moorddadige valse vlaggen (kijk bijvoorbeeld ook naar 11 september 2001), zijn zeer ritualistisch en plannen alles op occulte data, vandaar dat ik kijk naar opvallende data.

Ik ben wel op de hoogte van de waarschuwing in Matteüs 24:15-22 om bij de Gruwel der Verwoesting de bergen in te vluchten, dus mijn vermoeden dat ze de boel onder water gaan zetten (en de schuld geven aan klimaatverandering), is niet eens zo gek gedacht, als je het zo bekijkt, maar zeker ben ik hier niet van. Want ik heb ook in dit boekje gelezen, dat wellicht met “vluchten naar de bergen” bedoeld wordt dat je naar het koninkrijk van Christus moet vluchten, dat wil zeggen: je 100% voor Christus inzetten, als de Gruwel van de Verwoesting plaatsvindt, wat in de ogen van de auteur van dit boekje staat voor de kerk die de weg van Satan opgaat. En dat kunnen we natuurlijk zien in de vorm van de paus, die op het eerste gezicht met de moderne tijd lijkt mee te gaan, maar eigenlijk de frontman is van een intens satanische organisatie.

Maar met ‘watch the water’ kan ook iets anders bedoeld worden. Want ik heb John Titor (een zogenaamde (?) tijdreiziger die rond 2000 op bulletinboards z’n verhaal postte, en waarschuwde voor een burgeroorlog en een nucleaire oorlog), zien waarschuwen dat ‘ze’ ook het drinkwater gaan vergiftigen. Ik zag wat dat onderwerp betreft ook dit filmpje over nanobots in het water. Verschillende mensen vermoedden dat die John Titor Donald Trump was, die door de tijd gereisd had en gezien had wat er in de toekomst gaat gebeuren. De oom van Donald Trump, John Trump, heeft namelijk bepaalde plannen van Nikola Tesla in beslag genomen, en Tesla wist hoe je in de tijd kon reizen. Ook zijn er boeken van Ingersoll Lockwood van eind 19de eeuw, waarin Baron Trump wordt genoemd, wat meteen doet denken aan de autistische zoon van Trump, die ook Baron heet. Ik krijg hierbij het gevoel dat ze expres dit soort dingen over Trump posten, zodat het volk tegen hem op gaat kijken. Ik heb ook wel eens gehoord dat veel van die karakters uit de geschiedenis, zoals bijvoorbeeld Tesla, hartstikke verzonnen zijn en coverstories voor de echte waarheid. Al die bijzondere toevalligheden zijn dan wellicht onderdeel van de vele wonderen die de Antichristus zou verrichten. Als Donald Trump zoals Leeland Jones zegt, echt de Antichristus is.

Het lijkt er op dat sommige mensen dus de Antichristus verwachten met daarna Armageddon en Christus’ Duizendjarige Rijk. In illuminatikringen verwachten ze, omdat volgens hen licht en duisternis elkaar constant afwisselen en we net uit een periode van duisternis komen, dat we een periode ingaan nu waarop het licht het overneemt (Lucifer), en weer andere mensen verwachten een Nieuwe Wereldorde (Wereldregering) met een tirannieke controle waar niet aan te ontsnappen is (Satan). Dan zijn er nog de mensen die denken dat Christus’ Duizendjarige Rijk al is geweest, en we in Satan’s Little Season zijn, en dat de mensen opgetrommeld gaan worden voor de strijd van Gog en Magog, maar dat voor dat het echt uit de hand loopt, het Laatste Oordeel plaats gaat vinden. Ik ben ook geneigd te denken dat dit laatste de waarheid is, en dat de verschillende opties die ik hier noem allemaal plaats zullen vinden, maar slaan op de selectie die plaats gaat vinden tussen de verschillende mensen. Zie hiervoor mijn artikel Een kijk op het Q-fenomeen en voor meer bewijs hierover, mijn artikel Christus’ Duizendjarige Rijk…

Bekijk ook dit filmpje waarin een imam Gog en Magog (zie Openbaring 20:7-8), identificeert als de Khazaren, die zich tot Jodendom hebben bekeerd (om politieke redenen, niet om dat ze gelovig waren), en mijn aanvulling is dat dit de Zionistische Satanisten zijn die op een Nieuwe Wereldorde proberen aan te sturen en een Groot Israël, zoals Johan Oldenkamp beschrijft. Ook David Icke beschrijft uitgebreid deze Khazaren (als Rothschild Zionisten), en Benjamin Fulford noemt ze de Khazarische mafia.
Over deze Satanisten wordt in dit filmpje gezegd dat ze met heel veel zijn, en iedereen op de wereld willen doden. Ik vermoed dat zij op één of andere manier bezeten zijn, waarschijnlijk door nanobots in het water, parasieten in de vaccins, of omdat zij gedroned zijn door de Antichristus-entiteiten. Opvallend is dat er in het filmpje genoemd wordt dat Allah een ziekte zal verspreiden, een worm, die in de laatste dagen uit de nek zal komen van de mensen van Gog en Magog (deze Satanisten). En dat is het moment dat ze allen tegelijk zullen sterven, waar ze ook zijn op Aarde.
Nu denk ik toch: is deze worm dezelfde worm als die via het oog is binnengebracht bij sommige mensen of via de vaccins of via het water, die de connectie met God heeft verbroken bij deze mensen, en op een bepaald moment uit de lichamen van deze Satanisten gaat komen, waarna ze overlijden? Of gaat m’n fantasie nu op de loop met me?

Wat ik weet van Satanische mensen is dat pas als ze geconfronteerd worden door de Luciferische mensen, de juiste plek vinden voor deze Satanische krachten, en de juiste plek krijgt dan vorm in de rol van Christus de Zoon, die dan nog moet leren luisteren naar de afkeurende toorn van God de Vader. Maar voor dat dat gebeurt, is het Satanische in i eder geval getransformeerd tot het goede!
Maar al die Abrahamische religies gaan er dus vanuit dat er een aantal mensen zijn die in de hemel komen, en dat de rest eeuwig zal branden in de hel. En daar heb ik wat moeite mee. Ik geloof zeker dat er mensen zijn die naar een lagere wereld over zullen gaan bij het Laatste Oordeel. Maar volgens mij blijft het gros hier op deze wereld om het nog eens te proberen in de volgende cyclus.
In de Bijbel staat dat lauwwarme mensen uitgespuugd zullen worden (Openbaring 3:16). Maar veel mensen kunnen er niks aan doen dat ze lauwwarm zijn en zich niet volledig op God kunnen storten, bijvoorbeeld omdat ze het innerlijke vuur missen, of op enige andere manier beperkt worden. In mijn volgende artikel zal ik hier wat aandacht aan besteden en een reëler beeld schetsen dan in de Bijbel geschetst wordt! Want ik moet die God die lauwwarme mensen in de hel smijt, niet.

Wat zal de echte toekomst van de mensheid zijn? Ik heb maar een deel van de antwoorden. Veel is me nog onduidelijk. Maar de tijd zal het wellicht leren…!

deel dit artikel: