Artikel

Dit artikel beschrijft het Q-fenomeen en plaatst het in perspectief.

Een kijk op het Q-fenomeen

Na een tijd lang nadenken, en zien wat er op dit moment in de wereld gebeurt, ben ik weer tot wat nieuwe inzichten gekomen. Er zijn nu ook verschillende Nederlandse mensen opgestaan die de taak nemen om het volk te informeren over wat er gaande is. Veelal zien zij Trump als de grote redder, en zijn zij aanhanger van Q die met z’n Anons (patriotten) het goedaardige leger van Trump vormen en passief vertrouwen op het plan van Trump om af te rekenen met de Satanische pedo-cabal, die o.a. bestaat uit de Clintons, Obama, en een hoop andere bekende namen, met hun leger aan immorele celebrities die kinderen verkrachten en vermoorden, en hun bloed drinken wanneer het vol is van adrenaline door het trauma dat ze wordt aangedaan. Adrenochrome noemt men dit goedje en ze denken hier jong van te blijven. Het klinkt allemaal ongelooflijk, maar wie bijvoorbeeld David Icke leest (pdf’s te vinden in de Inleiding van deze website), die uitgebreid over zulke zaken schrijft, ziet helaas het ongelooflijke steeds duidelijkere vormen aannemen. Misschien is Trump hier ook onderdeel van, maar vooralsnog lijkt het dat ie zich daar juist tegen verzet, met het hele Q-leger achter zich, dat blind vertrouwt op ‘het plan’. Maar dit kan allemaal een illusie zijn. Natuurlijk kende ik Q van alle posts die hij deed op het 4chan forum, maar ik nam het nooit zo serieus, omdat het erg leek op het opzwepen van de mensheid en het kritiekloos accepteren van Donald Trump. En dat is precies de andere kant van wat je in de media ziet: het afbranden van Trump de gehele dag door. These-antithese, en de synthese komt nog.

Volgens mijn kennis was Trump de Lucifer-kant (die staat voor dat wat vóór de mensheid is dus), en was de establishment en de deepstate waar hij zich klaarblijkelijk tegen verzette, de Satan-kant (die staat voor dat wat tégen de mensheid is dus). De Lucifer-kant staat zoals ook al in andere van mijn artikelen te lezen is, voor expansie (de liefdeskracht, waardoor je kan groeien totdat het kwaadaardig wordt en je jezelf te groot maakt) en de Satan-kant staat voor compressie/contractie (ofwel de angstkracht, waar je van kan krimpen totdat het kwaadaardig wordt en je jezelf te klein maakt). Het ene uiterste creëert het andere uiterste. Je hebt de giften van beide kanten nodig, om een moreel mens te worden dat een liefdevol contact aangaat en totale kennis heeft over zichzelf en de wereld.

Het God-tegenover-Satanverhaal dat in gelovige kringen populair is, is een foute voorstelling van zaken en trekt mensen naar de Luciferkant in plaats van naar de Christus-kant. De juiste tegenstelling is tussen Lucifer en Satan, en de middenweg daartussen is de weg van Christus, die zoals ik al vaak gezegd heb, de giften van beide uitersten integreert, zowel de liefde van Lucifer, als de aarding waar Satan voor zorgt. Ook in Illuminati/drakenkringen gaat de leugen dat Lucifer Christus is. Dit is absoluut niet het geval!

In het volgende stukje dat ik vond onder een video, wordt gezegd dat het na een lange periode van Donker, nu tijd is voor een lange periode van Licht:

“Ik zit hoog in de Illuminati. Ik word direct bestuurd door de Archon, die twee kanten heeft, Licht en Donker, maar eigenlijk helemaal Één is. Ik werk puur aan de lichte kant, maar de extreme lichte kant zelf creëert het extreme donker en vice versa. Alles is Één en er is een Goddelijk Plan naar eenheid en Vrede en het Kennen van alle dingen! Het ultieme plan is in deze serie niet aangeraakt, maar eindigt als een manifestatie van Kosmisch evenwicht. De ene kant laat de andere bestaan en creëert vanuit een plaats van persoonlijke keuzevrijheid. Een aantal hooggeplaatste entiteiten of zielen (hoe meer spanning je kunt dragen, hoe meer ervaring je hebt om de dingen in evenwicht te brengen) kunnen door de Archon worden gebruikt als karakters in de geschiedenis die een sleutelrol spelen bij het richten van de planeet op licht of duisternis zoals de Archons dat doen. Sommige hooggeplaatste entiteiten staan slechts aan één kant. Ik werk alleen aan de lichte kant, maar dat schept op zich al het duister van gelijke kracht. Zie je? Maar sommige zielen, zoals Putin, worden bijna als fulcrum gebruikt. Ze kunnen beide uitersten in zich dragen. Je hebt gelijk over hem. Op dit moment in de geschiedenis, dicteert het Goddelijke plan dat het nu tijd is voor een cyclus van lange termijn licht, die net uit een lange termijn van duisternis is gekomen. Voorheen was Putin Vlad de Spietser (Dracula). Dat moeten we de bevolking vertellen. (Vlad Put In). Hij is terug om zijn eigen karma in evenwicht te brengen, en om te helpen de planetaire energie weer in evenwicht te brengen (terug te brengen naar het licht) om de mate van duisternis te compenseren waar hij eerder aan meedeed. Het monetaire systeem gaat crashen, en wordt dan vervangen door iets beters. Serieus, de Cabal en de Alliantie zijn een en dezelfde. Ze werken samen, als twee armen. Zie het als harmoniseren in plaats van het te zien als een gevecht. Het zijn twee kanten van dezelfde bol, en het meeste ervan is grijs, ontworpen om ons te helpen ons te beheersen. Het is niet dat er geen uitweg is. Je kunt ervoor kiezen om persoonlijk te leven waar je maar wilt binnen het spectrum, met de grootste mate van Vrede in het middelpunt. De Kosmische Wet zegt dat je iemand niet kunt opsluiten zonder hem de middelen te geven om aan zijn gevangenis te ontsnappen. Het heeft te maken met het leren luisteren naar de profetie en het te zien voor wat het is! Ga niet in angst of wantrouwen ten opzichte van het universum! Ga in plaats daarvan in empowerment! Niet alle profetieën zijn slecht. Er zijn er genoeg, zodat er op voorhand keuzes gemaakt kunnen worden om de dingen anders te doen. Ik speelde de rol van Jeanne d’Arc, waar ik een boek over zal schrijven. Er was ook een beroemde profetie over haar. Maar toen ik haar was, was mijn rol eigenlijk die van vredestichter, en daarom droeg de profetie BEIDE donker en licht in zich. Je MOET je oppositie de ruimte geven. De profetie is NIET eenzijdig! Er staat niet “Frankrijk zal gered worden door een maagdelijk boerenmeisje” Dat zou onrechtvaardig zijn geweest en tot onevenwichtigheid hebben geleid. Het onderhouden van een link, een werkrelatie met uw oppositie is van vitaal belang om verbondenheid te bevorderen en volledige verdeeldheid te voorkomen! Volledige verdeeldheid IS pure dualiteit, puur kwaad, want het is pure scheiding! De profetie was “Frankrijk zal worden geruïneerd door een vrouw en gered door een maagd”. De duistere en de lichte kant werden allebei op voorhand evenveel geadverteerd! De kwaliteit van de ervaring die elk individu heeft, wordt gedicteerd door de manier waarop ze zelf kiezen om het te bekijken. Zoek naar wat je wilt zien, en als je iets tegenkomt dat ontegenzeggelijk donker is en je wilt niet dat het zo is, dan moet je het transformeren met je geest door het zien van het geschenk dat erin zit. Zodra je de pony in de strontstapel vindt, verdwijnt de strontstapel! Dat is de uitweg uit alles!”

Aan de ene kant een verhelderende tekst, maar het roept ook een aantal vragen op. Het zou volgens deze persoon (die van de Lucifer kant is) nu tijd kunnen zijn voor een lange periode van Licht, nadat we millennia lang een periode van Donker hebben gehad. Lange periodes van Licht zouden zich dus afwisselen met lange periodes van Donker, maar hoe zit dit dan? In mijn artikel Bereid je voor!, vertelde ik dat sommige Christelijke dominees/priesters stellen, dat de afgelopen 6000 jaar, drie periodes waren van 2000 jaar: “de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. En dat er binnenkort een Oordeel komt waarin goede en slechte mensen gescheiden worden, en de lauwwarme mensen (het gros) op deze planeet blijft voor nog een cyclus (dit was een aanvulling van Abraxas van Thuban op het Birth of Gaia forum, over wie ik het ook in andere artikelen heb gehad). Satan zal dan ‘opgesloten’ worden, en er zal dan 1000 jaar vrede zijn, wat het zevende millennium zal zijn, de rust’dag’, waarna Satan weer vrij wordt gelaten om de mensheid nog eens te testen. Rudolf Steiner spreekt over iets soortgelijks, alleen heeft hij het niet over cycli die elkaar afwisselen, maar over een lineair verloop. En dat in de nabije toekomst Satan in een lichaam incarneert om het volk te misleiden. En dat het belangrijk is, dat we daar met z’n allen niet intrappen.

In die Illuminati-kringen lijkt het het verhaal te zijn dat we in eindeloze cycli zitten van afwisselend Donker en Licht. Maar dat zou betekenen dat er nooit afgerekend wordt met het Donker, althans niet in deze werkelijkheid. Terwijl ik juist denk dat de kwade krachten op deze wereld zo ingericht zijn, en tot elkaar staan, dat je het Donker een plaats kan geven en dat het dus een tijdelijk fenomeen is. Rudolf Steiner lijkt dit te ondersteunen met het lineaire verloop dat hij beschrijft van de ontwikkeling van de mensheid. Dus wie heeft het bij het juiste eind? Ik denk dat het Donker zo lang nodig zal zijn als dat er mensen zich ontwikkelen. Ik denk dat het de bedoeling is in deze werkelijkheid om kwaad en goed met elkaar te mengen. Dat is hier toegestaan. Om diezelfde reden is het hier ook alleen toegestaan om leugens met waarheid te vermengen als je naar buiten treedt. Maar je kunt deze werkelijkheid ontstijgen en een stapje verder gaan. Dat is als je twee goede delen ontwikkelt, in plaats van goed en kwaad naast elkaar in jezelf. Maar daarvoor moet je je ontdoen van het kwaad in jezelf. Je zult dan wel veel tegenstand krijgen. Maar het is belangrijk om te volharden. Dit is de weg van Christus!

Maar nu terug naar Trump. Volgens velen zou Trump de man zijn, die de overgang naar het Licht zou gaan aanjagen! In de dingen die ik over Q lees, zou Trump daarvoor over de gehele wereld in zijn bezoeken de wereldleiders een keuze gegeven hebben: meedoen of failliet gaan. Het wereldwijde plan dat ingesteld zou gaan worden (hij heeft hier verschillende keren naar gehint, heet Nesara/Gesara en is oorspronkelijk een wet die Bill Clinton onder dwang heeft getekend maar die nooit ten uitvoer is gebracht, omdat het toen 11 september 2001 was en de WTC-ramp zich ontvouwde. Dit plan moet zomaar wereldvrede gaan brengen, een einde aan alle armoede met een basisinkomen, en het vrijgeven van duizenden patenten. Te mooi om waar te zijn? Tja, dat weet ik wel zeker. Ten eerste geloof ik absoluut niet dat dit waar is. Het is als een hond die een stuk vlees voorgehouden wordt en dan gaat rennen, maar nooit het vlees krijgt. En ten tweede, áls het waar zou zijn: Lucifer zal een mens altijd met rijkdommen belonen, als zij zweren om zich in te zetten voor de mensheid. Zoals ik al zei, hebben beide kanten (Lucifer en Satan) een plaats in contact. Het is genoeg van jezelf houden om je mond open te doen, positief en negatief. En het is genoeg van de ander houden om te luisteren naar wanneer een ander z’n mond open doet, positief en negatief. Dus ja, ik kan niet zeggen dat Trump of Biden hier aan voldoet, maar dat is logisch, want zij tonen de uitersten van het politieke spectrum. De globalistische Nieuwe-Wereldorde-elite tegenover Trump, de anti-establishment nationalist. De mensen die wat meer Luciferisch zijn en Trump aanhangen, en de échte Christenen (die Christus dienen), zullen deze Satanische Nieuwe-Wereldorde-mensen gaan confronteren, maar de échte Christenen confronteren ook de Luciferische mensen als ze te ver doorslaan. Alhoewel ze wellicht correct zijn in wat ze blootleggen, ze zien Trump allemaal als redder die wereldvrede gaat creëren. Ik heb hier mijn bedenkingen bij, want als het goede het kwade creëert en lange periodes van goed en kwaad elkaar afwisselen, hoeft dat dus niet eeuwig positief te zijn. En gaat het er toch om wat je van binnen met al die krachten die op de mens staan, doet, wil je een stap verderkomen. Het kan goed dat Trump gewoon gecontroleerde oppositie is en dat het hele gebeuren als een vlammetje uitdooft, wat precies de bedoeling kan zijn. Wie mijn eerste artikel heeft gelezen (heden offline), weet dat waarschijnlijk veel mensen door de burgeroorlog en derde wereldoorlog die wellicht gaan volgen, uiteindelijk het door de media zwartgemaakte Luciferische los zullen laten, zodat men helemaal in het materiële Satanische af zal gaan dalen. Dit betekent dat we een tirannieke controle over ons heen zullen krijgen.

Mocht de andere kant winnen, door het in opstand komende volk, en is de informatie van Nesara/Gesara toch juist, krijgen we allemaal in de toekomst een basisinkomen en kunnen we kiezen om voor meer geld te werken. Om dit basisinkomen te krijgen, zouden we zo mogelijk een eed moeten tekenen, waarin we zweren dat we ons inzetten voor een goede wereld, en ons geld gebruiken voor het goede. En wat dan bedoeld wordt met het goede is het Luciferische, die de giften van Satan (een non-destructieve compressie van de geest) faalt te integreren. Op de korte termijn lijkt het handig om die eed te tekenen vanwege de rijkdommen die het oplevert, maar op de lange termijn is het dat niet. Sommigen zeggen dat dit het merkteken van het beest is en dat het daarom belangrijk is om te weigeren, zoals geldt voor iedere eed die je ergens aan bindt. Maar deze toestand zou tijdelijk zijn, totdat Christus terugkomt. In mijn eerdere artikelen vertel ik dat Christus niet terugkomt als mens, maar in de harten van ons allemaal. In de Bijbel staat echter, dat wie ontkent dat Jezus in het vlees (als mens) is gekomen, niet van God is, maar van de Antichristus. Ik ontken niet meer dat hij als mens is gekomen (heb ik wel gedaan), al is er veel informatie die het tegendeel lijkt te bewijzen, maar ik heb sterke twijfels of ie ook als mens terugkomt. Misschien betekent ‘in het vlees’ gewoon: ‘in het vlees van ons allen’. De Bijbel wil heel graag het enige boek zijn voor mensen om te lezen. En als er op die manier gecontroleerd wordt wat je denkt, en dat dat de enige juiste gedachte is om je te ‘redden’, dan ben ik altijd op m’n hoede. Hetzelfde met protestanten die zeggen: je hoeft alleen maar in Jezus te geloven, dan ben je gered, het salvationisme, wat naar mijn idee pure onzin is. Helaas is er zoveel tegenstrijdige informatie in omloop, dat wanneer je iets denkt of wanneer je van iets overtuigd bent, je binnen de kortste keren over het tegendeel leest. Afijn, het is interessant om over te denken.

Verder is het bijzonder te zien dat een hoop mensen wakker aan het worden zijn, en zich bewust zijn van de criminele daden van de elite, politici, media enzovoort. Deze groep zal steeds groter worden, maar zal uitgroeien tot een beest op zich, wanneer ze ongebalanceerd blijft zonder eigen verantwoordelijkheid. Het is essentieel dat we leren van de interacties met onze tegenpolen in de grote confrontaties die gaan volgen. Dit proces van wakker worden zal alleen maar versnellen in de komende maanden, todat we het collectieve bewustzijn door het middelpunt laten gaan van de dubbele vortex die verweven is met het vlakke aardplateau (Afbeelding).

Op z’n sterfbed heeft de Nazi raketgeleerde Wernher von Braun bekend, dat om een Nieuwe Wereldorde te bereiken, in de toekomst verschillende rampen georkestreerd zullen worden door de elite. Eerst zullen mensen met ‘terrorisme’ bang gemaakt worden, dan met een mogelijke meteoriet die op de Aarde gaat vallen, en daarna met een alien-invasie, welke de gemeenschappelijke vijand zal zijn die de mensheid zal verenigen. Verschillende Amerikaanse presidenten hebben hier al naar gehint trouwens. Als we één dezer dagen een alien-invasi e krijgen, waarbij draken door de lucht vliegen (zoals bij Project Blue Beam voorspeld is (zie mijn artikel Einde van een cyclus en Bereid je voor!)), zal ik deze draken met confronterende liefde proberen te benaderen. Want als er iets is wat ik geleerd heb, op deze wereld, is dat we hier allemaal een rol hebben te vervullen, of het nu een ‘goede’ rol is of een ‘kwade’ rol, Licht of Donker, het zijn allebei onderdelen van de schepping en manieren om jezelf en de wereld te leren kennen en de mensheid naar een toestand van harmonie en sterke volmaakte liefde te brengen.

deel dit artikel: