Artikel

Dit artikel beschrijft mijn advies om je voor te bereiden op iets groots, zo mogelijk Project Bluebeam, een grote oorlog of een gigantische vloedgolf.

Bereid je voor!

Onze koning Willem-Alexander waarschuwt in de troonrede van afgelopen dinsdag dat we ons voor moeten bereiden op een of andere ‘externe schok’. Ik heb een groot vermoeden dat dit wel eens iets ongelooflijks kan zijn. Wie mijn artikel Einde van een cyclus heeft gelezen, weet dat er een kans is dat de cyclus van de geschiedenis binnenkort ten einde zal komen en er wellicht een selectie zal plaatsvinden tussen verschillende mensen, een soort rapture. Mensen die geleerd zullen hebben van hun fouten, zullen gescheiden worden van mensen die helemaal niet geleerd hebben van hun fouten, en diegene die er tussenin zitten, zullen opnieuw een cyclus van duizenden jaren in gaan om het nog eens te proberen. Op veel plekken is te lezen over Project Blue Beam, een event, waardoor alle wereldreligies samengevoegd worden tot één wereldreligie en wie weet luidt dit een Derde Wereldoorlog in. Of is het andersom. En krijgen we eerst een oorlog door bijvoorbeeld een grote atoombom op een grote stad en leidt dit uiteindelijk tot Project Blue Beam. Er is veel onduidelijkheid in de Christelijke wereld, of de rapture pre-tribulair plaats zal vinden of post-tribulair. Of ergens daar tussen in (pre-wrath). Ook is er veel informatie dat de elite van deze wereld valse vlaggen creëert (zoals bijvoorbeeld 11 september 2001), om steeds verdergaande controlerende maatregelen op te leggen aan het volk en ons uiteindelijk een tirannieke Nieuwe Wereldorde (multi-laterale wereldorde zoals Rutte en de koning het noemen in de troonrede) gaan brengen. Maar ik ben er van overtuigd, dat het volk op tijd wakker wordt juist door alle wandaden van de elite, en z’n taak serieus neemt om deze Satanische Wereldorde en de aanhangers ervan te confronteren. Zie jij dit als jouw taak, ga er dan voor! Iedereen heeft een rol te vervullen op deze wereld. Dat er iets ongelooflijks staat te gebeuren, is iets wat zeker is. Alle informatie te vinden in boeken en op internet, leidt naar dit event. Op veel websites kun je ook info vinden dat er een gigantische vloedgolf zal komen. Misschien is het om mensen bang te maken, maar sommige van deze video’s of websites ondersteunen deze vloedgolf met veel bijbelteksten, dus wees vooral op je hoede!
De Luciferische Trump gaat nu de wereld rond om vrede te sluiten in allerlei landen, maar dit accepteert de Satanistische globalistische elite niet. Het is “de stilte voor de storm” (zoals Trump het zelf aan gaf een aantal jaar geleden), want hij is volledig in the know over wat er staat te gebeuren. Op veel plekken wordt gesteld dat er nucleaire bommen zullen gaan vallen. Maar er is ook informatie te vinden op internet over dat nucleaire bommen niet bestaan en dat we beschermd zijn tegen deze vormen van oorlogsvoering. Op internet stond een aantal jaren geleden een documentaire die haarfijn uitlegt, dat bijvoorbeeld de bommen op Hiroshima en Nagasaki geen nucleaire bommen waren, maar dat er een hoop brandbommen op werden gegooid. Ook Galen Winsor die radioactief materiaal eet is erg interessant. En buiten dat zijn er filmpjes van zogenaamde nucleaire bommen, waar alles weggevaagd wordt vanuit een bepaalde kant, behalve de camera. Hartstikke nep dus. Ik kom er sowieso achter dat veel van de hedendaagse angstbronnen als je het gaat onderzoeken, geen basis in de realiteit hebben. Maar dat we allemaal gigantisch voor de gek worden gehouden.

In een eerder artikel (heden offline), zei ik: “Dan kunnen we samen het komende millennium van de Heilige Geest inluiden, de Moeder van de materie, die de spiegel is voor de mensenziel.” Maar ik heb goede reden som te denken dat ik het mis heb, en dat het komende millennium niet het millennium van de Heilige Geest is, maar een millennium van ‘rust’. Ik heb in een lezing van een Amerikaanse priester een tijdsopdeling gezien die als volgt werd verklaard: Van -4000 tot het jaar -2000 zijn de millennia van de ‘Vader’. Van -2000 tot 0 zijn de millennia van de ‘Zoon’, met als culminatie de geboorte van Jezus, die toen nog niet volledig begrepen kon worden. Van het jaar 0 tot het jaar 2000 zijn de millennia van de ‘Heilige Geest’. En van 2000 tot 3000 (ongeveer dus) zal dan het zevende millennium zijn, de rust’dag’ dus. We lopen alleen wat achter, en er zullen waarschijnlijk nog ongelooflijke dingen gebeuren, voordat we rust krijgen. 

De claim dat Jezus Christus terugkomt als een mens, is pertinent onjuist. Het verhaal van Jezus is een hervertelling van nog oudere mythes uit Egypte en Sumerië, die code zijn voor hoe de menselijke geest in elkaar zit. Ook in de sterren (astrotheologie) kan men het verhaal van de geboorte en kruisiging van Christus terugvinden. Christus zal wel terugkomen, maar dan in de harten van mensen. Veel mensen durven nog niet voor hun zelf te gaan staan en voor de dingen die ze weten. Wie weet moet er eerst iets heel ergs gebeuren, voordat ze naar buiten treden, maar dat ze naar buiten zullen treden, staat vast. Geef je kracht dus niet weg aan een externe God, in ruil voor schijnveiligheid of de belofte dat je ‘gered zult worden’, maar blijf met beide benen op de grond, en spreek het Woord van God, de Waarheid, ongeacht de gevolgen: dat is de Christus in jou! Wie z’n kracht weggeeft aan een externe God, zal niet van Christus zijn maar van de Antichristus. Geloof dus niet zomaar wat in de Bijbel staat. Deze is expres corrupt gemaakt met Satanische invloeden om mensen te misleiden! Er zal dus niet één Christus terugkomen, maar er zullen er heel veel opstaan om de mensheid te verlichten! En de universele kennis van deze wereld terug te brengen naar de mensheid. 

Ook de andere Abrahamische godsdiensten, Judaïsme en Islam zijn corrupt geraakt met deze Satanische invloeden. Kijk alleen al naar de Kaäba, de grote zwarte kubus, waar Moslims omheen lopen en bidden. Deze kubus staat, als je er schuin van boven naar kijkt, voor het Hexagon van Saturnus, en de ringen van Moslims die hier rondlopen vormen de ringen van Saturnus. Deze Saturnus is Satan. En dit is de God waar de elite in gelooft. Satan kan je ook opvatten als de ‘minions’ van Yahweh, of Allah, die zich niet alleen uiten in religies, maar ook in de overheid, het militair-industrieel complex, het onderwijs, de media enzovoort, en zelfs in geheime genootschappen als de Vrijmetselarij. Het staat ook voor een valse manier van wetten voeren, dit in tegenstelling tot de natuurlijke wetten (de 10 geboden) en het natuurlijke recht dat mensen hebben. Wie deze dingen ontdekt over de verschillende religies, is geneigd om de baby met het badwater weg te gooien, en heil te zoeken in de New Age religie, of te verzanden in droog materialisme, maar dat is reactionair, en kan daardoor net zo min waarheid bevatten, als waartegen men zich af zet. 

De Satanische invloeden zien we heden ten dage ook in de opvoeding bij mensen terug. Het is de kracht die tegen de mens werkt. Het is een kind in een gevangenis zetten. Het is bovenop iemand zitten, iemand geen eigen leefruimte geven en iemand geen eigen beslissingen laten maken. Het is het moeten ‘voldoen’ aan allerlei regeltjes. De gemiddelde relig ieuze opvoeding valt hier dus zeker onder. Die is veelal doorspekt met allerlei regeltjes, om te voorkomen dat iemand ‘van het kwaad’ wordt, maar dit zijn valse wetten, en geven iemand niet de mogelijkheid om zichzelf in alle vrijheid te ontwikkelen. 

David Icke beschrijft in z’n boek Remember who you are… het concept van de Saturnus-Maan matrix. Hij stelt het zo voor, dat Saturnus de bron is van deze Matrix realiteit, en dat van daaruit richting de Maan elektromagnetische golven (van een valse realiteit) uit worden gezonden, die op de Maan versterkt worden, en dan naar de Aarde worden gezonden. Mensen kunnen in tune lopen met deze elektromagnetische golven, maar ze kunnen ook uit deze Matrix ontsnappen zodat ze ongevoelig worden voor deze mind-control/beïnvloeding. Wie het hoofdstuk Platte Aarde gelezen heeft, vraagt zich waarschijnlijk af waarom ik het over planeten heb, terwijl ik niet letterlijk geloof dat de Aarde of de planeten van die ronde dingen in de ruimte zijn. Maar ik geloof dat alle informatie die wij in ons op kunnen nemen in deze realiteit, als het ware symbolisch is, en niet letterlijk moet worden genomen. Deze symbolische waarheden kun je ook terugvinden in bijvoorbeeld de dagelijkse nieuwsberichten! Veel van deze berichten zijn gewoon een soort boodschappen aan de mensheid. Het is een manier om dingen te leren kennen, en dingen te begrijpen. Uiteindelijk is alle informatie die je kunt vinden op deze planeet uiteindelijk ‘gecontroleerd’, en kun je alles op een hoger niveau bekijken waarop het niet waar meer is. De echte waarheid is dan het ‘allesomvattende niets’, de oplossing van alle oppositie, het één worden met God. Het is het vrede sluiten met de kwade krachten, de aliens, en weten dat het kwaad een rol heeft te vervullen op deze wereld, en zo opgezet is dat het een mogelijkheid geeft om terug bij God te geraken. Soms verliezen we daardoor en door een onmogelijk samenspel van gebeurtenissen alles wat ons dierbaar is. Maar wat je dan kan steunen, is het juiste te doen en te blijven doen. Ook al is het soms te laat. Het is tenslotte beter laat dan nooit.

deel dit artikel: