Artikel

In dit artikel schets ik een wat reëler beeld van het 'Hemel of Hel'-verhaal. Veel predikers menen namelijk dat God 95% van z'n mensen eeuwig naar de hel zou sturen...

Een reëler beeld dan 'Hemel of Hel'

In mijn vorige artikel had ik beloofd dat ik een wat reëler beeld zou schetsen van de mensheid en waar deze zal eindigen, bijvoorbeeld de lauwwarme mensen. In de Christelijke wereld worden absoluut leugens verspreid dat 95% van de mensen naar de hel gaat bij het Laatste Oordeel. Een eeuwigdurende hel dus, is wat gezegd wordt. Dus ik zie mij genoodzaakt een reëler beeld te schetsen.

Er zijn verschillende dominees die met een stalen gezicht tegen mensen zeggen, dat ze naar de hel gaan, om de keuzes die ze hebben gemaakt in hun leven, en er dan bij zeggen: “Maar ik houd van je! Ik wil niet dat je naar de hel gaat! Ik wil dat je uit angst voor God, voor Jezus kiest! Want Jezus is gestorven voor je zonden!” En dat zelfde praatje herhalen ze dan bij iedere persoon die ze ontmoeten, volkomen ongeïnteresseerd in de levensverhalen van deze mensen. Natuurlijk kan het geen kwaad om in de Vaderrol te gaan zitten bij mensen, en erop te hameren dat je je vooral goed moet gedragen. Maar de vraag is echt, hoeveel invloed je als mens hebt op hoe je in elkaar zit en of je dat zomaar kan uitschakelen.

Want in de eerste 5 jaar van iemands leven, wordt de persoonlijkheid gevormd. In die tijd is een kind volledig afhankelijk van z’n ouders. Maken z’n ouders fouten, dan is dat iets wat een kind z’n hele leven met zich mee zal dragen, afhankelijk van hoe groot de fout is. Als je ouders structureel je grenzen niet respecteren, dan kun je als kind boos worden. Als ze dan ook nog structureel je boosheid afkeuren met het nodige geweld, dan roept dat ongelooflijke agressie op bij een kind. Probeer je dan maar eens aan de Tien Geboden te houden. Je weet dan bij God niet hoe je met die hoogoplopende gevoelens om moet gaan in contact, en je zult dan altijd je agressie nodig hebben om overeind te blijven, anders ga je gewoon kapot. Je kunt dan leren deze agressie te hanteren in een therapie, maar het zal altijd enigszins in je gedrag gaan zitten, zeker als verzet tegen je ouders. Ga je mij dan vertellen dat het aan mij ligt, en dat ik in de hel moet komen, omdat ik mijn vader en moeder niet eer? Sommige mensen zeggen dat niet letterlijk je vader en moeder bedoeld worden in dat gebod, maar de Antichristus-entiteiten zijn pas rustig geworden toen ik in het reine kwam met de fout die mijn ouders gemaakt hebben en hun gedrag van vroeger helemaal verwerkt had en ze weer kon eren. Ik zie het meer zo dat ik groot onrecht aan ben gedaan, en ik denk dat er een andere manier waarop God de consequenties voor slecht gedrag heeft geregeld dan het zwart-witte (voornamelijk zwarte) ‘hel of hemel’?

Zoals ik al zei, ben ik er van overtuigd dat al je acties worden opgenomen. Weggeschreven in de Akasha-kronieken. Hoe meer iemand God laat doorwerken in z’n acties, hoe vrijer hij is. Dit heeft niks te maken met de ongebreidelde vrijheid van het hebben van je eigen kleine wil, maar met het op één lijn komen met de Wil (met grote W) van God. Als je de vrije wil niet eert, dan zijn hier consequenties aan verbonden. En als je de natuurlijke wetten (de 10 geboden) niet eert, dan zijn hier ook consequenties aan verbonden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van ziektes of karma uitgewerkt worden in je huidige leven, of in een later leven.

De echte God van deze wereld heeft compassie voor je fouten. Hij is alwetend en ziet hoe het komt dat je ze gemaakt hebt. Hij straft niet, maar geeft je de gelegenheid om je fouten te herstellen. Is het niet in dit leven, dan in een volgend leven. Ook geeft hij je de mogelijkheid om te ervaren wat je een ander precies aangedaan hebt.

Rudolf Steiner beschrijft in z’n werken de Kamaloka-tijd na het overlijden. Die begint met je dood, en eindigt bij je geboorte en duurt ongeveer een derde van de tijd van je leven op Aarde. Alle ontberingen worden in deze tijd genot. En al het genot, wordt ontbering, want je zult je in deze tijd moeten zuiveren van je aardse behoeftes. De Kamaloka tijd begint met de mooiste gebeurtenis die je je maar kunt voorstellen, het terugkijken op je eigen dood, en je zult alles wat je in je leven op Aarde hebt meegemaakt, opnieuw meemaken, maar achterstevoren, en nu zul je doorhebben wat je gedrag voor invloed heeft gehad op de mensen met wie je in aanraking bent geweest. Je kunt je niet verbergen in deze wereld, want iedereen kijkt hier dwars door je heen en andersom. Het is geen wereld die vrij is van pijn en gruwelijke wezens, maar een tijd waarin je je leven op Aarde echt achter je kunt laten. Hierna ga je naar het Devachan, waar je een lange rustperiode zal hebben, totdat je dat zat bent en je weer een nieuw leven op Aarde in wil gaan. Het is de mooie versie van reïncarnatie. De manier waarop een liefdevolle God het zou regelen.

Er zijn veel verhalen over dat je als je in het licht gaat als je doodgaat, in een ziel-recycle-station komt, waar aliens je grote schokken toedienen die je geheugen wissen, en dat een deel van jezelf letterlijk naar de maan gaat, waar het verslonden wordt door nog meer aliens. Dat je verslonden wordt in deze dimensies, is wel iets wat ik kan geloven. Wij verslinden ook dieren. En ik kan me goed voorstellen dat de aliens een stapje hoger in de voedselketen staan dan wij, en de Aarde gebruiken als een loosh-boerderij, waarin ze mensen verslinden, omdat wij, precies dankzij de imperfecte behandeling die we hebben gekregen in ons leven, niet perfect genoeg zijn geworden. Maar dit is een ontzettend wrede waarheid. Maar hetzelfde geldt voor hoe wij met dieren omgaan. Dat is ook ontzettend wreed.

Wat je vaak ziet bij die Antichristus-entiteiten is dat ze mensen enorm hypocriet de spiegel voorhouden, dat wij zo wreed zijn omdat wij dieren eten, maar zelf verslinden ze mensen, dus ze zijn natuurlijk geen haar beter dan wij, al voelen ze zich wel superieur, maar daar lach ik alleen maar om. Nee, stukken beter hoor dat jullie geen dieren, maar mensen eten! Jullie bewijzen ons een dienst. Wat zouden we zonder jullie moeten? Je kunt juist iemands moreel karakter aflezen aan de manier waarop hij z’n minderen/ondergeschikten behandelt en wat dat betreft kunnen zij ook nog veel leren, al denken ze vast en zeker dat ze perfect zijn met hun supersonische drakenbewustzijn (lees: opgeblazen zelfgevoel waarin zij hun mededraken idealiseren, en hun ondergeschikten (de mens) devalueren). Ik heb er zo genoeg van he. Het straalt er bij sommige van deze wezens van af, en dit is een kenmerk van hun magische Drakenschap! Kun je het geloven?

Toch is er maar zoveel dat je zelf kunt doen in je leven om je te zuiveren van het kwaad. Als je in je afhankelijke periode (als kind dus) heftige dingen meemaakt, dan ben je in je latere leven al gemankeerd en houd je de problemen alleen maar in stand. Je geeft je problemen dan door aan de volgende generatie. Als je jong bent kun je jezelf nog veranderen, maar je kunt niet ongedaan maken wat je hebt meegemaakt, en wat dat bij je heeft opgeroepen. Zodra je ouder wordt, word je steeds minder veranderbaar. Er wordt vaak gezegd dat die mensen in een zelf-gecreëerde hel leven. Maar ik bestrijd dat. Niemand maakt z’n eigen hel. Dat wordt gedaan door de mensen waarmee je in aanraking komt, en die niet beseffen wat ze aanrichten met hun gedrag.

Je innerlijke staat kan dus helachtig zijn, net zoals dat het hemelachtig kan zijn. Maar ik geloof ook dat er verschillende werelden zijn. En dat je, als je het goed doet, en je ontgroeit de wereld waarin je zit, je naar een betere wereld over mag gaan. En dat je, als je het echt slecht doet, naar een slechtere wereld overgaat. Dit zijn de verschillende loka’s waar bijvoorbeeld in het Hinduïsme en Buddhisme over geschreven wordt, maar die ook door o.a. Steiner en Blavatsky beschreven worden. Één keer in de zoveel tijd wordt er dan een selectie gemaakt van mensen die over mogen naar een betere wereld, en mensen die overgaan naar een slechtere wereld. (Zie hiervoor ook mijn artikel Einde van een cyclus). En het gros van de mensen, die zich heel gemiddeld hebben gedragen, mogen deze realiteit draaiende blijven houden en kunnen het gewoon nog eens proberen in een nieuwe cyclus. Dat lijkt me niet meer dan normaal!

deel dit artikel: