Artikel

In dit artikel deel ik informatie die zegt dat we allemaal binnenstebuiten gaan keren bij de grote reset. Zou het proces van binnenstebuiten keren niet al lang aan de gang zijn bij een deel van de mensheid? Zou het 'overgenomen worden', een verschijnsel dat ik op deze site uitvoerig heb beschreven, hetzelfde proces beschrijven?

De Grote Reset: binnenstebuiten keren

Ik heb in één van mijn artikelen beschreven hoe ik informatie vond over dat de dubbele vortex die op energieniveau verweven is met het platte Aarde-oppervlak binnen niet al te lange tijd binnenstebuiten zou gaan keren, en dat alle werelden buiten deze wereld zouden kunnen gaan zien hoe je geen beschaving moet zijn (Abraxas from Thuban zegt dit, zie link onderaan dit artikel). Daarmee wordt bedoeld dat alle mensen waarschijnlijk een reset krijgen en binnenstebuiten gekeerd zullen worden qua energieveld, en de andere werelden door middel van de werken die onze mensheid bij deze hernieuwde energie produceert, kunnen zien hoe slecht het geweest is in de periode van Satan’s kleine tijd (Little Season), de periode die rond 1776 begon en tot zeer binnenkort voortduurt. Het zet je wel aan het denken. Ik kan me zo voorstellen, dat, om de overgangsperiode zo rustig mogelijk te laten verlopen, er door Satan en de andere kwade krachten zo hard mogelijk moet worden gewerkt om alle mensen binnen de Goddelijke Orde te krijgen die hier op Aarde geldt. Bij de reset (het binnenstebuiten keren) worden eerdere blokkades in je energieveld waarschijnlijk opgelost, en om ervoor te zorgen dat dat niet doorslaat naar agressiviteit, waardoor echte chaos kan ontstaan in de wereld, moet iedereen binnen de goddelijke Orde zijn, qua energieveld. Dat is dus binnen de grenzen die Lucifer, Satan, en de Antichristus nastreven, welke de Heilige Geest, Zoon, en Vader zijn. Dat de mensen die buiten deze orde zijn, door overgenomen mensen tot doelwit gemaakt worden, is iets wat zeker is. Deze overgenomen mensen zouden mensen kunnen zijn die al eerder binnenstebuiten zijn gekeerd: mensen die ‘wederopgestaan’ zijn nadat zij overleden, vaak in een gebroken toestand, en op die manier weer heel zijn gemaakt door God en onbewust of bewust door God worden geleid. Dat dit bij bekende mensen gebeurt, is omdat bekende mensen werken produceren. En wie produceert, kan de wereld beïnvloeden en wordt tot doelwit gemaakt zodat zij onder controle komen van God. Door deze kracht in de wereld te confronteren, kun je werken blijven produceren zonder binnenstebuiten gekeerd te worden. Maar de reset zal uiteindelijk, wellicht bij iedereen plaatsvinden, behalve bij de mensen die in het Boek des Levens staan van God, en de mensen die tot het einde toe volhouden. Ik sta niet in het Boek des Levens en ga ook niet tot het einde volhouden, dus ik ga vermoedelijk ook binnenstebuiten keren. Dit is de reset, en het gebeurt wellicht bij ons allemaal. Maar wie weet sta je daarna weer op zoals al die mensen om mij heen die ik heb zien transformeren, en sta je dan in dienst van God, die zowel Heilige Geest als Lucifer is, zowel Zoon als Satan, en zowel Vader als Antichristus. Het zijn allemaal eigenschappen van het karakter van God, en van het karakter van de mens. Door de mensen die buiten de Orde gaan vroeg tot doelwit te maken, kunnen deze mensen aan zichzelf werken zodat zij zich uiteindelijk binnen de Orde begeven. Als iemand werken gaat produceren, begint men met het tot doelwit maken van de omgeving. Als de tot doelwit gemaakte niets doet, dan zal hij nadat heel zijn omgeving binnenstebuiten is gekeerd, hij zelf ook binnenstebuiten worden gekeerd en voortaan in dienst staan van God. De wereld is heel donker nu en er lopen ontzettend veel overgenomen Antichristi rond. Dit komt omdat zij, voordat zij overgenomen werden, niet binnen de goddelijke Orde waren wat hun energieveld betreft. Worden zij vervolgens ‘overgenomen’, wat technisch gezien misschien geen overname is, maar een binnenstebuitenkering, dan is het resultaat een agressieve, koude, persoonlijkheid die volledig in dienst staat van God, maar dus wel als kwade macht kan worden gezien. Diegene die dit verschijnsel confronteert, en doorheeft dat z’n familie en vrienden ineens totaal anders zijn, die kan door middel van het produceren van werken dit verschijnsel op afstand houden en ondertussen aan zichzelf werken totdat hij zo goedaardig mogelijk is. Dat heb ik in de afgelopen jaren gedaan. Als ik nu binnenstebuiten keer, zoals ik nu ben, word ik wellicht een entiteit die in dienst staat van God, maar niet kwaadaardig is, ook al zijn de energiestromen omgedraaid. Het produceren van werken versnelt het proces van overname alleen maar. Maar misschien zijn de omstandigheden waarop je overgenomen wordt, wel erg belangrijk. Over ons allen wordt geoordeeld door God. Ik ben bang voor wanneer het overnemen gaat gebeuren, dus doe het heel rustig aan. Dit is zelfzorg. Stapje voor stapje steeds iets verder en steeds iets brutaler. Ik zit in mijn huidige toestand in een enorme gevangenis. Dus ik hoop dat dat in een mogelijke nieuwe toestand niet meer gaat zijn en dat mijn zwaarmoedige leven kan veranderen in een leven dat stukken lichter voelt, en waar ik binnen de grenzen van de Goddelijke Orde m’n opwaartse energiestroom weer kan voelen. Veel mensen online beschrijven dit verschijnsel in de vorm van de transformatie van rups tot vlinder.

Verder wil ik nog een droom delen die ik had. Hij is inmiddels weer weggezakt, dus ik weet het niet heel goed meer. Maar wat gisteren overdag gebeurde toen ik sliep, was dat ik ontzettend bang werd gemaakt in mijn droom. Ben vergeten waardoor, maar volgens mij was het een soort Poltergeist-achtig fenomeen. Op een gegeven moment werd er door een zeer kwade entiteit een aanval op mij gedaan. Ik verzette me hevig. Ik schreeuwde luid HEEEEEEEEEEEEEEELP. HEEEEEEEEEEEEEEELP. HEEEEEEEEEEEEEEELP. En in mijn droom hoorde ik de buurvrouw bij de voordeur, en ze had mijn vader bij. Ik hoopte dat ze een sleutel van het huis hadden, maar het lukte nog niet haastig om binnen te komen. De kwade entiteit riep vervolgens: “ONDERWERP JE AAN MIJ!” En ik raapte al mijn kracht bij elkaar en riep luid: “NOOIT!!! NOOOOOOOOOOOOIT!!!” en toen deed ik m’n ogen open… Ik had een schorre keel, dus volgens mij had ik echt geschreeuwd. Ik liep naar de voordeur. Niemand te bekennen. Het bleef stil en niemand kwam… Had ik alleen in mijn droom geschreeuwd? Had niemand mij dan gehoord? Als ik een nachtmerrie had, vroeger, liep ik altijd naar mijn lieve moeder, waar ik altijd terecht kon. Nu was er niemand! Eerlijk gezegd had ik dat ook niet meer nodig, maar toch: het bleef stil, en dat stak me.

Was mijn actie om me niet te onderwerpen juist? Was dit God de Vader die een test bij me deed? Normaal zou ik denken dat God nooit zou vragen aan zijn onderdanen om zich te onderwerpen. Maar ik zeg ook de laatste tijd dat God zowel goed als kwaad is. Was dit een test om te kijken of ik dat echt geloof? Het eerste wat ik dacht toen ik wakker werd uit die droom, was dat ik een imperfectie heb in mezelf waardoor ik in verzet kom als mensen op kwade wijze dingen van me vragen, en m’n ego niet echt kan loslaten. Maar moet dat wel? Is dat wel gezond om je ego los te laten of zelfs weg te maken. Met andere woorden, is mijn weigering om me te onderwerpen aan een kwade God wel een imperfectie? Of is dit juist mijn kracht? Welke God dien ik? Een kwaadaardige Vader wil ik niet dienen. Maar ik weet wel dat God de Lucifer-, Satan- en Antichristusprincipes gebruikt om mensen zo goedaardig mogelijk te maken. En de Antichristus is de negatie van het Vader-principe uit de Drie-Eenheid. Tegen de Vader en Zoon zondigen kan nog wel vergeven worden, maar tegen de Heilige Geest zondigen wordt niet vergeven. Dus de Heilige Geest is de uiteindelijke autoriteit, niet de Vader, dus daar moet ik maar op blijven vertrouwen denk ik. Ik neig er dus naar om me niet te onderwerpen aan een kwaadaardige God, want daarvoor moet ik mezelf wegmaken en dat heb ik genoeg gedaan in mijn leven. Als God iets van me wil, dient hij het op normale vriendelijke wijze aan me te vragen, en dan zal ik er over nadenken. Ik accepteer geen God die mij kapot wil maken. En ik accepteer ook geen God die anderen kapot wil maken. Maar de vraag is of er geen mensen zijn die hun ego los kunnen laten, zonder het gevoel te hebben kapotgemaakt te worden. Ik heb altijd gezegd van wel. Want degene die één voor één de kwade krachten heeft meegemaakt, en waar de kwade krachten op de juiste plaats werden toegediend, verkrijgt absolute vrijheid in z’n ego en wordt volmaakt liefdevol, zonder het gevoel te hebben in een gevangenis gestopt te worden. Maar maakt dat in dat opzicht het niet onderwerpen aan de Vader, onjuist? Rudolf Steiner heeft niet verklapt hoe een mens de negatie van de Vader, de Antichristus, kan overwinnen. Ik denk door de Wil van de Vader te doen, ook al leidt het je versneld naar je dood. Maar er zijn grenzen aan wat een mens aankan. We zijn allemaal onvolmaakt. Misschien staan we daarna weer op, net als Christus, die tegelijkertijd de Antichristus is, want met iedere daad die de Christus doet, is hij tegelijk Antichristus, en wie weet werkt dat andersom ook, dat iedere daad van de Antichristus als mensen hun verantwoordelijkheid nemen, tegelijk een daad van de Christus is, dus dat zou betekenen dat je toch naar een soort integratie moet werken van de twee. Het blijft een groot dilemma. Misschien moet ik ook proberen om hart te hebben voor een God die boos kan zijn, maar het voelt echt vreselijk om dat te doen. Vooral als Hij zich gedraagt als een gek. Het druist echt in tegen wie ik ben, omdat er te vroeg te veel van mij is gevraagd, op precies dezelfde manier. Het klopt niet. Ik kan hart hebben voor mijn vader, en hart voor DE Vader, maar ik accepteer geen dodelijke aanvallen, zelfs niet op de mensen om me heen.

Nu verschijnt er een quote op Facebook dat je wel een Godin moet zijn om zo een ontzettend kwaadaardig wezen de waarheid te zeggen. (De quotes die langskomen gaan altijd over vrouwen, maar ik betrek ze toch op mezelf. Ben het gewend om beledigd te worden). Maar ik heb deze kwaadaardige entiteit toch de waarheid gezegd. Maar ik zit nu op het randje van overgenomen worden. Ik voel me echt ontzettend slecht. Er hoeft niet veel meer te gebeuren, of ik begeef het. Het is zenuwslopend! Maar zoals ik in mijn vorige artikel al zei, probeer ik op het proces te vertrouwen, op de Goede Vader, en op mezelf.

Misschien is de rups-vlinder-transformatie wel een leugen en trap ik er met open ogen in. Misschien is de Antichristus de corruptie van de Christus, zijn ze totaal verschillend, en is er geen integratie mogelijk van Christus en Antichristus. En dienen we dus alleen het goede gedeelte van God te dienen. Dit voelt voor mij beter, omdat ik me dan niet hoef te verantwoorden voor mijn imperfectie. Maar dat is verkeerd. Dat moet ik wel! Maar het betekent ook dat er geen hoop meer is dat ik me ooit beter ga voelen. Dat mijn jarenlange achteruitgang eindigt met doodgaan, en dat ik dan overgenomen wordt door een Antichristus-entiteit, net zoals al die andere mensen bij wie ik het heb zien gebeuren. Dat is hard… Maar ik spreek toch uit dat ik het allemaal niet zeker weet. Ik raad eenieder aan om het te blijven onderzoeken.


Verder lezen

Hier twee interessante interviews met de Hidden-Hand insiders, en een informatiedump van Abraxas from Thuban, op het Birth-of-Gaia-forum, waar ik sommige informatie die ik uiteindelijk in mijn wereldbeeld opnam, vandaan haalde.

Interview met Hidden-Hand-insider #1
Interview met Hidden-Hand-insider #2
Abraxas from Thuban’s informatiedump

deel dit artikel: