Artikel

In dit artikel stel ik de vraag of je ten opzichte van je medemens of ten opzichte van de kwade krachten soms tot geweld moet overgaan?

Moet je soms tot geweld overgaan?
Achtergrondmuziek: #2: 'Namaste', #3: 'Rock Tune' – Artiest: Audionautix (audionautix.com)
Beide gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution 4.0-licentie. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

In een nieuw filmpje van de overgenomen Tijn Touber getiteld: “Dankjewel Jos”, beschrijft hij hoe je soms tot geweld over moet gaan om jezelf of anderen te verdedigen, terwijl je helemaal niet gewelddadig bent van binnen. Je kan met de grootste compassie en liefde geweld gebruiken, beschrijft de overgenomen Tijn. En ik heb hier zelf ook al eerder over nagedacht, toen ik de film ‘The Dark Tower’ (2017) zag, naar het gelijknamige boek van Stephen King. In die film wordt ook het idee geopperd dat je kunt ‘doden met compassie’. De volgende spreuk van de Scherpschutter zit in die film:

“Ik richt niet met m’n hand. Wie dat doet, is het gezicht van z’n vader vergeten. Ik richt met m’n ogen.
Ik schiet niet met m’n hand. Wie dat doet, is het gezicht van z’n vader vergeten. Ik schiet met m’n geest.
Ik dood niet met m’n revolver. Wie dat doet, is het gezicht van z’n vader vergeten. Ik dood met m’n hart.”

Dit klinkt op zich beter dan de gemiddelde actiefilm, waar men duidelijk met de hand richt, met de hand schiet en met de revolver doodt. Dit zijn meestal agressieve mensen, waar de agressie duidelijk de interne representaties van de vader heeft vernietigd, wat men dus bedoelt met: “Hij is het gezicht van z’n vader vergeten.” Maar soms moeten mensen die helemaal niet gewelddadig zijn toch geweld gebruiken om zich of anderen te verdedigen. Tenminste, dat wordt door deze film gesuggereerd, maar ook door Tijn Touber. Maar is dit wel zo?

Iemand als David Icke zou hiervan zeggen dat het absolute bullshit is. Hij kiest voor liefde en dat is de enige waarheid. En dat zou ik ook doen! Dat is het eerste en laatste doel. Maar wat moet je doen als je bijvoorbeeld last krijgt van een opdringerige stalker. Moet je die maar liefde blijven geven, of moet je die juist straffen zodat ie het niet meer doet. Er moet toch een zachte leermeester zijn en een harde leermeester. Dat kun je niet met alleen liefde te lijf gaan, want dan is er geen enkele prikkel die verandering kan bewerkstelligen bij die stalker. Als hij alleen maar liefde krijgt, dan zal hij zich nooit goed gaan gedragen. Natuurlijk is het bij die persoon al veel eerder misgegaan, en is hij bijvoorbeeld in een soort psychotische toestand terecht gekomen. En om hem daar uit te krijgen, moet er soms hard opgetreden worden. Wat bij David Icke vaak ontbreekt, is zijn begrip hiervan. Hij veroordeelt het gedrag van beide mensen en zegt dan dat ze zo moeten worden als hij, en zichzelf moeten leren controleren, dan hebben we ook geen harde leermeesters meer nodig. Waar ik het zeer zeker mee eens ben, maar hoe we dat met z’n allen kunnen bereiken, daar heeft ie geen plan voor. Terwijl alles in de wereld er juist op ingericht is om dat te bereiken. Maar het vereist wel wat werk. Er is zowel een plaats voor zachte leermeesters als harde leermeesters. Totdat we de harde leermeesters niet meer nodig hebben.

Iemand kan zowel kwaadaardig worden door niet naar de Vader te luisteren (de disciplinerende rol), waardoor hij de Satanische machten tegenover zich krijgt, als door niet naar de Heilige Geest te luisteren (de voedende rol), waardoor hij de Luciferische machten achter zich krijgt. Dit zijn noodzakelijke prikkels die een mens tot verandering aanzetten. En dat gaat niet alleen over liefde, maar ook over afwijzing, zodat iemand weer zijn juiste plaats vindt in het Grote Plan.

Dus er is een plaats voor afwijzing. Maar wat nu als je afwijzing prima geleerd hebt om te kunnen handlen? En als je niet meer te controleren bent? En je zoekt iedere keer de strijd op, maar nu als de dienaar van Christus? Dan krijg je de Antichristus machten tegenover je, die je bedreigen met de dood en mensenlichamen overnemen, zodat ze je nog specifieker kunnen behandelen, ook als je niet in behandeling bent bij een GGz-instelling. De hele buitenwereld wordt dan behandelcentrum en je moet dan werken produceren, zodat deze Antichristus machten af kunnen lezen hoe je in elkaar zit, zodat ze je gericht kunnen behandelen. Hier moet je dus aan meewerken, maar als het goed is, gaat dit vanzelf volgens een impuls in jouzelf, de Christus-impuls. Wil je daar niet aan meewerken, dan zullen ze je op een gegeven moment aanvallen om je de ‘schorpioenensteek’ te geven (het zogenaamde dronen), zodat je overlijdt, en je lichaam over wordt genomen door een andere entiteit. Als ze dat doen, zou je denken dat je het volste recht hebt om ze met dodelijk geweld aan te vallen om jezelf te verdedigen. Maar is dit wel zo?

Rudolf Steiner beschrijft in z’n lezingen over Lucifer, Ahriman en de Asuras (ik noem ze Lucifer, Satan, en de Antichristus) dat er een manier is om de Asuras tegemoet te treden, zodat ze op afstand blijven, maar dat hij dat op het moment dat hij z’n lezingen deed (ergens begin 20ste eeuw) nog niet mocht verklappen. Ik heb toen een tijdje gedacht dat hij bedoelde dat je als je aangevallen wordt door de Asuras en ze willen je overnemen, dat je dan dus tot dit dodelijke geweld over moet gaan. Je kunt dit tenslotte niet verklappen, als de Satanische invloed nog niet voldoende vat op het volk heeft gekregen, want de Satanische entiteiten moet je gewoon met liefde omarmen. Verklap je te vroeg dat er ook Asurische (Antichristus) entiteiten zijn, dan gaan mensen de tegenstand van de Ahrimanische (Satanische) entiteiten verwarren met de tegenstand van de Asurische (Antichristus) entiteiten) en gaat iemand deze Ahrimanische (Satanische) entiteiten te vroeg aanvallen uit angst, terwijl ze eigenlijk gewoon liefde moeten tonen naar deze entiteiten. Voor mij klinkt dit wel logisch. Bovendien mogen mensen pas met afkeuring (dit is Antichristus-energie) omgaan, als ze eerst voldoende gecomprimeerd zijn door de Satanische entiteiten, en dus voldoende reserves hebben om de afkeuring te kunnen handlen. Maar ik zeg al: dat over dodelijk geweld was een gedachte die ik had toen. Ik heb ook op sommige momenten gedacht, dat je juist je leven moet opgeven en lijdzaam alles over je heen moet laten komen, zoals Christus zich expres laat verraden door Judas en op z’n eigen kruisiging afstuurt, als ultieme offer voor de mensheid. Maar ik voel me niet zo moedig. En bovendien zou niemand het dan te weten komen, dus is het totaal zinloos.

Nee, je kunt juist voorkomen dat de Antichristus entiteiten je aanvallen, door gewoon je innerlijke impuls te volgen en te blijven produceren als dienaar van Christus. Artikelen of video’s produceren doe je niet alleen om in leven te blijven. Maar ook om de mensheid het licht van Christus te tonen, en ze iets te leren, ook al word je genegeerd, belachelijk gemaakt, of keihard afgewezen. Dan nog moet de waarheid gewoon gezegd worden. En zodra je deze verantwoordelijkheid beseft en doorleeft en er naar handelt, dan ga je zien, dat deze Antichristus entiteiten je ook beschermen en ondersteunen. Dat ze soms gunstiger reageren dan de originele mensen die eerst in de lichamen zaten, hoe pijnlijk dit ook is, en dat ze jou en je medemensen eigenlijk geen kwaad willen doen, zolang jij je bewust bent van je verantwoordelijkheid en blijft delen. Hoe eerder je dat beseft, hoe beter, want het kan heel wat doden besparen. Bovendien kun je ze, door je afkeuring van hun daden in het openbaar te tonen, ook op afstand houden op deze manier, want gebeurt er iets waar je verbolgen over bent, dan gooi je het gewoon online en sla je eigenlijk op die manier terug, wat heel nuttig is. En het zorgt er zeker voor dat je geen last van ze zult hebben. Dit is de zachte leermeester van jou naar hen toe. Mochten ze je, ook al blijf je produceren, dan toch aanvallen (het is niet eens zeker dat ze zo werken), dan is er alsnog een plaats voor de harde leermeester: dan verdedig je jezelf met gepast geweld, al zul je wel moeten beseffen wat dat voor gevolgen he eft in een wereld waar bijna niemand weet over deze entiteiten en hun motieven. Maar als het goed is, vallen ze je niet aan wanneer je hen met liefde tegemoet treedt en je je richt op je verantwoordelijkheden.

Dus geweld naar de kwade krachten is eigenlijk niet nodig, omdat ze een bepaalde orde hebben. Maar soms gedragen ‘gewone mensen’ zich kwaadaardiger dan de kwade krachten doen. En dan kan het soms nodig zijn om je met geweld te verdedigen. Waarbij je helemaal niet gewelddadig hoeft te zijn van binnen. Anarchisten of libertariërs keuren het initiëren van geweld af, maar het beantwoorden van geweld met geweld vinden ze top. Ik vind het beiden niet top. Als iedereen die een ander slaat, in het ziekenhuis belandt, dan is er ook iets niet goed, lijkt me. Soms slaan mensen uit angst, niet per se omdat ze nu zo gewelddadig zijn van binnen. En je kunt vaak verder terug gaan in iemands verleden, en dan blijkt dat de initiëring van het geweld ook maar verdediging was voor datgene wat eerder gebeurd is. Voor politieagenten is het soms nodig om geweld te gebruiken, om erger te voorkomen. Maar in de praktijk doen ze dat ook niet vaak goed. En vaak doen ze dat zelfs expres niet goed. Dit dient dus nog geconfronteerd te worden. Maar heeft een functie in het Grote Plan.

Wie te allen tijde absolute vrijheid wil om te doen wat ie wil, wat er ook in hem opkomt, en wil dat de hele wereld automatisch ook zo is, begrijpt niets van het Grote Plan, is niet moreel bezig en slaat door naar de Luciferische kant en zal op het tegenovergestelde (Satanische) gebied in de geest onvrij zijn. Hij moet nog leren om zich te gedragen naar de wetten die hier gelden, de 10 geboden, en zich het lot leren aantrekken van z’n medemens die in een slechtere toestand zit dan hij, bijvoorbeeld als gevolg van zijn gedrag. Juist door je deze wetten eigen te maken en je er aan te houden, kun je aarden en ben je niet meer bang om gecontroleerd te worden.

Wie zichzelf en anderen teveel regeltjes oplegt (zoals we nu zien tijdens de coronamassapsychose), is ook niet moreel bezig en slaat door naar de Satanische kant en zal op het tegenovergestelde (Luciferische) gebied in de geest onvrij zijn. Hij moet nog leren om naar z’n eigen kracht/passie te luisteren, en zich z’n eigen lot leren aan te trekken en dat van z’n medemens die hij benadeelt. Juist door ook naar jezelf te luisteren, kun je ervoor zorgen dat je niet gecontroleerd kan worden.

Ultieme vrijheid is de middenweg, waarin je zowel op het Luciferische als Satanische gebied vrij bent, en waar de tegenpolen elkaar in een evenwicht/balans houden, dus waarin de vrije beleving van de passies in wisselwerking staan met de natuurlijke wetten die hier gelden (de 10 geboden). Ik ga dit nog heel vaak herhalen op veel manieren, want ik wil dat mensen dit begrijpen. Dit is de weg van Christus, en heeft niets te maken met het exoterische Christendom dat bedreven wordt in de meeste kerken! Je bent dan niet meer te controleren, en krijgt de Antichristus tegenover je, zoals eerder beschreven in dit artikel.

Wie een uitleg wil van de 10 geboden en wat ze nu eigenlijk écht betekenen, raad ik van harte aan om deel 20 van deze videocursus te bestellen bij Johan Oldenkamp. Zeer aan te raden als je liever bidt dan vloekt, want hij heeft daar bijzondere dingen over te zeggen en het is niet wat je zou verwachten!

deel dit artikel: