Artikel

In de stikstofcrisis staan deze keer de boeren diametraal tegenover de heersende machten. Ik behandel de waarom-vraag en plaats het geheel in perspectief.

Stikstofperikelen

Ik volg weinig van het nieuws. Ik moet het eigenlijk meer volgen dan dat ik nu doe. Maar het is allemaal heel voorspelbaar als ik er dan weer over lees. Ik heb er meestal dezelfde dingen over te zeggen als dat ik over andere zaken al heb gezegd in eerdere artikelen, maar ook in Deel 3 van mijn verhaal, dat een globale kijk geeft op wat er gaande is in de wereld.

We zien nu de grote opstand van de Nederlandse boeren aan de ene kant, tegenover de regering die de teugels strak aantrekt en heel normaal gedrag criminaliseert, wat onderdeel is van de Satanische invloed die men over de mens uitstort. Kortgezegd dwingt de overheid de boeren om hun veestapel in te krimpen vanwege stikstof- en ammoniakemissies, iets wat veel boeren de kop kost, en ze dwingt om iets anders te doen! Op dit moment is er onnoemelijk veel steun voor de boeren, omdat maar heel weinig mensen de noodzaak inzien van het reduceren van stikstofemissies en eerlijk gezegd moet ik stiekem wel lachen als de boeren hun mestwagens in de tuinen van regeringsfuctionarissen leegstorten. Maar eigenlijk is het niet grappig, en zorgt het ervoor dat de publieke opinie verandert in onbegrip voor de boeren, en ze hebben juist de steun van het volk hard nodig, dus in die zin zou men constructief moeten blijven. Ik sluit niet uit dat er expres overdreven acties georkestreerd worden of in beeld worden gebracht, zodat de publieke opinie weer in het voordeel van de Satanische machten beïnvloed wordt. Want het schijnt belangrijk te zijn dat die de overhand voeren, in deze tijd. Daar kom ik nog op terug.

Op TV probeert men met behulp van grafiekjes de leugen hoog te houden dat er ook maar iets aan de hand is. En de conclusie dat de boeren de schuldigen hier van zijn, is helemaal kort de bocht. Als ik kijk naar zo’n kaartje, dan zie ik dat de grootste ‘vervuiling’ rond industriegebieden ligt, Schiphol en de Randstad, en het Duitse Ruhrgebied. Dat dit soort informatie gebruikt wordt om de boeren nog verder te beperken, is een verkrachting van de waarheid. En de chemische industrie en Schiphol worden met rust gelaten. Bovendien is Nederland maar een klein dichtbevolkt land en zijn er hier geen hele grote natuurgebieden, die het geheel wat kunnen balanceren. Dus logisch dat het gemiddelde hoger is, en dat moet je dan ook toelaten. Er is op dat gebied al veel moeite gedaan door de boeren. De norm die nu wordt gesteld is belachelijk en mensen zeggen terecht dat je al aan de norm zit als één varken aan de diarree is. Het is niet voor niets dat er in omliggende landen geen enkel probleem is, want de toegelaten waardes zijn daar veel en veel hoger.

Bovendien wordt er bijna niks gemeten, maar zijn de meeste waardes die je voorbij hoort komen door ‘modellen’ berekende waardes. Als ik zo iets weer eens hoor, dan is er absoluut varkensstront aan de knikker, want modellen zijn heel makkelijk te manipuleren en naar de hand van de heersende machten te zetten, en je kunt er precies datgene mee bewijzen wat je wil bewijzen. Daarnaast verschillen de uitkomsten van de verschillende modellen tientallen procenten van elkaar. En wat helemaal grappig is dat er heel veel onzekere factoren in die modellen zijn blootgelegd, en dat ze vervolgens met een uitkomst met twee getallen na de komma komen. Hilarisch! En daar baseert men in Den Haag de beslissingen op. Verder moet men er altijd rekening mee houden, dat het ook heel simpel is om de mensen die verantwoordelijk zijn voor de modellen over te nemen (deze website legt dat fenomeen van mensen die over worden genomen al 21/2 jaar bloot). En voilá, je krijgt altijd de uitkomst die je wilt en je bent er vervolgens van verzekerd dat men ‘keiharde’ data heeft om het punt te ondersteunen, terwijl daar in het echt helemaal geen sprake van is.

Maar het RIVM zegt dat stikstofverbindingen ook schade toe kunnen brengen aan mensen? Hmm, waar ken ik dat RIVM ook weer van? Oh ja, die zeggen wel vaker dat iets wat niet schadelijk is (een virus) schadelijk is. Het zijn allemaal leugenachtige instellingen, die u het idee geven dat alles wat ze uitbraken ‘officieel’ is, en we dit dan ook zeer serieus moeten nemen. De experts weten het toch? “Ik vertrouw op de wetenschap!” hoor ik veel mensen zeggen. Maar dat betekent niet dat ieder cijfertje en iedere conclusie die je te horen krijg, ook maar iets met wetenschap te maken heeft. Juist niet. Mensen denken, hoe preciezer de informatie, hoe meer waar het is. Wat onzin is. Jemig, straks krijgen we nog een pandemie van prikkende ogen. Maar ook hier is duidelijk weer een gebrek aan bewijs.

De echte reden achter de stikstofcrisis en de boeren die weg moeten als het aan de heersende machten ligt, is het willen centraliseren en globaliseren van de voedselvoorziening. Kijk dit filmpje, op 2:28, en je ziet Rutte het zelf aankondigen. Ik citeer en vertaal, want hij zegt het in het Engels: “Ik wil in dit verband graag een World Economic Forum-initiatief onder de aandacht brengen: de World Economic Forum Food and Innovation Hubs. En deze hubs, in Afrika, in Azië, in Zuid-Amerika en Europa, zullen bedrijven in staat stellen regionale belanghebbenden met elkaar in contact te brengen om innovaties op te schalen - want dit is essentieel - innovaties op te schalen die de uitdagingen van het voedselsysteem kunnen aanpakken. En hier ben ik bijzonder trots om aan te kondigen dat Nederland het land zal zijn dat het wereldwijd coördinerende secretariaat van de World Economic Forum Food and Innovation Hubs zal huisvesten.”
Nu wordt het duidelijk dat dat de echte reden is dat de boeren weg moeten, en dat de stikstofcrisis maar wordt gebruikt om het acceptabel te laten lijken. Want we hebben allemaal het kaartje van Nederland gezien met de rode vlekken, en dus móeten we wat doen nu. Tuurlijk! Het is voor iedereen te zien, en dan nog durft men op het nieuws te zeggen dat het complottheorieën zijn, waar de boeren in geloven, als ze de waarheid benoemen. De heersende machten denken echt dat u dom bent!

Door het centraliseren en globaliseren van de voedselvoorziening kan het volk niet gemakkelijk meer aan eten komen en kan men in de toekomst met behulp van een sociaalkredietsysteem bepalen of je hun genetisch gemanipuleerde voedsel krijgt en overleeft, vooral natuurlijk als je dreigt om in opstand te komen tegen deze heersende machten. Het is dezelfde reden als het willen overgaan op een cashloze samenleving. Gehoorzaam je niet in de tirannieke Nieuwe Wereldorde, dan sluit men toch gewoon je bankrekening af, waardoor je vervolgens nergens meer kunt betalen. Dát is de bedoeling, als de Satanische machten hun zin krijgen. Daar moet men zich absoluut tegen verzetten, zou je denken.

Bekijk ook deze quote van Henry Kissinger, Afbeelding, één van de oorlogscriminelen die meegewerkt heeft aan deze globalistische agenda: “Wie de voedselvoorziening controleert, controleert het volk, wie de energie controleert, kan hele continenten controleren; wie het geld controleert, kan de wereld controleren.”

In tv-shows nodigt men dan bekende Nederlanders uit zoals Maxim Hartman die de boeren wel eens even gaat vertellen dat de samenleving ze niet nodig heeft, en dat ze zich daar bij neer moeten leggen. Met die gast heeft nog nooit iemand een fatsoenlijk gesprek kunnen hebben, sterker nog: hij praat meestal over kutjes (wat hem natuurlijk een échte man maakt), dus verwacht dan ook niet dat hij het hele gebeuren van twee kanten bekijkt. Hij zegt: “als de samenleving geen behoefte aan jullie (de b oeren) heeft, dan heb je gewoon te stoppen, en moet je iets anders gaan doen.” Dat is gedeeltelijk waar! (De boeren kunnen bijvoorbeeld zoals Johan Oldenkamp in z’n nieuwsbrief stelt overgaan op natuurlijke oplossingen, zoals hennepteelt). Maar het probleem is echter: wie heeft de samenleving wat gevraagd? Het zijn toch echt de heersende machten die de boeren af willen schaffen, en het volk dat loyaal is aan pappie en mammie overheid, dat zich daar zonder na te denken bij aansluit. Maar de heersende machten doen dit vanwege de eerdergenoemde reden, die zeer nefarisch is, maar tegelijk, de mensheid van een tegenkracht voorziet, waarvan men de giften kan gebruiken voor het goede. Ik leg dit later in dit artikel uit. Maar in zulke gevallen is partij kiezen niet het juiste gedrag, als je het mij vraagt, want ze hebben beiden gelijk, en geen gelijk.

We kunnen natuurlijk één keer in de 4 jaar stemmen, maar het is altijd op marionetten die door de heersende machten zelf zijn geselecteerd. Dit is ook waarom veel mensen het selectie noemen, in plaats van electie. De heersende machten schuiven figuren naar voren die allemaal in de zak zitten van diezelfde heersende machten en organisaties als het World Economic Forum, en vervolgens mogen wij de beste kiezen uit deze lijst van marionetten. We hebben dus de illusie van een keuze. En veel mensen trappen daar nog steeds in. En voelen zich heel belangrijk als ze in de rij staan bij de stembus. Maar nee, je bent gewoon stemvee, als je gaat stemmen. Zo kijken deze machten ook naar jou, besef dat goed! En je houdt het slechte systeem dat we hebben op deze manier in stand. De mensheid krijgt, wat dat betreft, wat ze verdient, totdat ze wakker wordt. Manieren om de samenleving echt wat te vragen zijn van de hand gedaan, zoals het referendum, want de elitaire marionetten die de macht hebben, willen eigenlijk gewoon helemaal niet luisteren naar het volk. Nee, ze willen vooral hun steenrijke bazen, de échte machthebbers in de schaduw, tevreden stellen, omdat anders chantagemateriaal naar buiten wordt gebracht, of ze anderszins bedreigd worden. Hetzelfde geldt voor universiteiten. Heb je enig moreel besef, dan zul je nooit een hoge positie aan worden geboden. Wordt jou een hoge positie aangeboden, dan is dat veelal vanwege je gebrek aan moraliteit, of omdat je zeer gehoorzaam bent. Hetzelfde geldt voor journalisten. Het is eigenlijk heel simpel!

Als je gaat stemmen, geef je eigenlijk je stem weg aan een volksvertegenwoordiger, en moet je zelf gewoon die hele 4 jaar je mond houden. Maar je HOEFT je stem niet weg te geven. Dat kun je doen door juist NIET te gaan stemmen. Dán heb je het recht om je stem 4 jaar lang te gebruiken, en kun je bijvoorbeeld artikelen schrijven zoals ik doe, wat één manier is om je stem te laten horen. Toegegeven, het zijn misschien geen hoge kwaliteit artikelen, maar je laat in ieder geval je stem horen en je bent in die zin niet verantwoordelijk voor het Satanische regeringsbeleid waar je je stem aan weg hebt gegeven. Dit is eigenlijk ook heel simpel. Maar toch begrijpen veel mensen het niet.

Als laatste wil ik dan nog het waarom aangeven van dit alles. Wie mijn eerdere artikelen al heeft gelezen, heeft het natuurlijk al eerder gehoord, maar het blijft toch iedere keer weer belangrijk. Het volk dat in opstand komt, bijvoorbeeld in dit voorbeeld van de boeren, zijn de meer Luciferische mensen. Zij willen vrijheid! En dat is te prijzen. Maar vrijheid komt met verantwoordelijkheid. Juist omdat zij beknot worden in hun vrijheid, laten zij een grote boosheid zien naar hun oppositie. Omdat niet iedereen beseft dat je ook verantwoordelijkheid moet tonen, moet er een macht zijn die diametraal tegen deze vrijheidswens ingaat, zodat de te grote vrijheid die men opeist die niet in balans is, een uitdaging krijgt zodat zij ook een gezonde verantwoordelijkheid ontwikkelen. Het probleem van zo’n diametrale macht is dat de mensen die deze machten steunen ook nog niet de juiste plek hebben gevonden voor hun eigen emoties. Juist omdat zij een grote innerlijke boosheid hebben, willen zij een ander beknotten in z’n vrijheid. En zo houden beide kanten elkaar in stand! Kies je voor vrijheid zonder verantwoordelijkheid (wat de Luciferische mensen willen). Of kies je voor verantwoordelijkheid zonder vrijheid (datgene wat de Satanische mensen willen). Ik denk toch echt: geen van beide. De juiste weg die iedereen zou moeten ambiëren is zoals gewoonlijk weer de middenweg. Vrijheid én verantwoordelijkheid, voor zowel de heersende machten als voor de boeren. Ik zeg niet dat de boeren geen verantwoordelijkheid nemen, nee, de boeren zijn het slachtoffer van het regeringsbeleid, maar met hen zijn allen die ongehoorzaam zijn aan de heersende machten, en dat zijn de mensen die worden getarget, dat zie je bij iedere crisis weer terug, of het nu een gezondheidscrisis is, of een stikstofcrisis, of welke andere crisis dan ook. Om mensen in een gebalanceerde toestand te krijgen, is het helaas nodig dat de heersende machten een Satanische invloed uitoefenen op het volk dat dreigt vrij te breken, en dat zullen zij dan ook blijven doen, totdat beide uitersten van Lucifer en Satan elkaar confronteren en het volk massaal tot elkaar dreigt te komen, waarop men dan de Antichristus-machten op het volk zal afsturen, voor nog een extra uitdaging. De mens dient enkel te volharden in z’n streven naar vrijheid en liefde, naarmate hij deze uitdagingen op zich afgestuurd krijgt.

De middenweg die de oplossing is van de beide uitersten van Lucifer en Satan wordt in het werk van Rudolf Steiner de weg van de innerlijke Christus genoemd. Dit is geen exoterisch Christendom zoals dat hier in Nederland eigenlijk vooral nog door Protestanten wordt beleid, maar dit is een esoterische vorm van het Christendom, wat gaat over het worden van een gebalanceerd mens, die vanuit liefde en vrijheid handelt, en de innerlijke Christus als het ware door zich heen laat stromen, die daarmee het Luciferische en Satanische kwaad bevrijdt van hun lot. Dit gaat over het op een lijn hebben van gedachtes, gevoelens en acties, en je diepste gevoelens van agressie kanaliseren vóór jezelf en je medemens. In volle hevigheid is dit een machtige energie, maar áltijd onder controle. Het idee dat mensen hebben van de Christusfiguur, als een masochistische zwakkeling die altijd gehoorzaamt, is gebaseerd op leugens! Het is een corruptie van de waarheid. En dat zou niemand dan ook serieus moeten nemen. De Christusfiguur benadert zowel de Luciferische mensen als de Satanische mensen met liefde en kijkt de angst voor de dood (die in de uitdaging zit die hij krijgt van de Antichristus-machten) recht in de ogen, en laat zichzelf ondanks dat toch horen, iets wat we echt veel meer nodig hebben op deze wereld!

Vooralsnog steun ik dus zowel de boer als de politicus tegelijk wel als niet! Dus *burp*, geef die boer een stoel, en die politicus ook! Of laat ze beiden dansen… net zolang totdat ze een harmonieus geheel worden…

N.B.
Het is altijd gissen wat de toekomst van de mensheid is. Als het aan de Satanische elite ligt, krijgen we een tirannieke Wereldorde, waarin mensen gecontroleerd worden door pijn. Maar het kan ook zijn dat de Luciferische machten gaan winnen (het opstandig geworden volk) en dan krijgen we een ander soort dystopie, eentje die gericht is op liefde, verlangens, en rijkdommen, waar mensen gecontroleerd worden door genot. Afbeelding. Maar er is ook een optie dat er ruimte is voor beide kanten, en we langzaamaan steeds verder naar de integratie van beide kanten gaan, de middenweg dus. Maar wellicht is er nog beperkte tijd en vindt er binnenkort een reset plaats, waarbij een selectie zal worden gemaakt van mensen en iedereen dan terecht komt op de plaats die hij of zij verdient. In mijn artikel Wat zal de toekomst van de mensheid zijn? zet ik deze verschillende opties op een rij.

UPDATE:
De huidige mens is gebaseerd op ‘Koolstof’: 6 protonen, 6 neutronen, en 6 elektronen. Dit is 666, het getal van ‘een mens’, volgens Openbaring 13:18, ofwel volgens sommigen het getal van de Duivel. Het getal van compleetheid wordt wel 777 genoemd, het getal van de Christus, die zowel gevoel, gedachtes en acties op één lijn heeft staan, welke ieder voor een exemplaar van de 7 staan. Zou dit tegelijk staan voor de toekomstige Christus-doorleefde mens, gebaseerd op 7 protonen, 7 neutronen, en 7 elektronen, ‘Stikstof’ dus in het periodiek systeem? En zou de strijd tegen teveel stikstof symbolisch de strijd weergeven van de heersende machten en het goedgelovige volk tegen het ontwaken van de Christus in het volk? Ik denk van wel! Veel is symbolisch, wat wij in de media horen, zo ook dit!

deel dit artikel: