Artikel

Dit artikel gaat over de Archonten, kwaadaardige wezens die de mens van z'n pad proberen te brengen. Ik benadruk dat hun rol ook giften met zich meebrengt.

De Archontische invloed op de mens

Wie de inhoud van de gnostische teksten kent, weet over de Demiurg, de creatiegod die in Genesis wordt beschreven, Yahweh dus, die volgens de Gnostische leer niet de echte schepper van deze wereld is, maar iemand die zich voordoet als de schepper. Met z’n leger aan Archonten, kwaadaardige wezens die de mens van z’n pad proberen te brengen, zodat zij niet de goddelijke vonk in zichzelf ontdekken, althans dat is wat de Gnostiek zegt. Zij zijn dus de cipiers van de gevangenis op Aarde. En mensen kunnen hier uit ontsnappen. De Archonten zijn dus de tegenmachten die ik Satan noem, die eigenlijk de helpers van Yahweh zijn. Of in ieder geval: er voor zorgen dat het door Lucifer geëxpandeerde bewustzijn een weg terug kan vinden naar Yahweh. (De klassieke weergave van ‘God’ tegenover ‘Satan’ is onjuist: die gaat meer over ‘Lucifer’ tegenover ‘Satan’). De Gnostische leer zegt dat de Archonten willen voorkomen dat wij contact leren maken met de goddelijke vonk, wat niet anders is dan een oneindige expansie met liefde. Maar ik denk juist dat ze willen dat we deze door hun behandeling, juist gaan voelen. Zodra je laat zien dat je die vonk kan integreren in jezelf, laten ze je met rust. Dan is hun werk gedaan! Want wie vrijbreekt uit de zogenaamde gevangenis, die merkt de gevangeniscipiers niet meer op.

Toch is het effect wat veel mensen ervaren van deze archontische entiteiten, dat ze gecorrumpeerd raken. Dit heeft een reden, want het kan ook zo zijn, dat je niet te corrumperen bént. Dat is wanneer je de zachte leermeesters van de 3 kwade krachten hebt meegemaakt als kind, die niets anders zijn dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat bestaat dus voor jou uit het omgaan met grenzen naar jou toe, dan met het omgaan met boosheid van een ander naar jou toe, en dan met het omgaan met afkeuring van jouw kern. Je dient te leren deze alle drie met liefde te omarmen. Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij je eigen ouders om deze rollen te vervullen, al geloof ik dat de rol van afkeuring van je kern meer hoort bij het moment dat je, als je de juiste leeftijd hebt bereikt, de werkvloer op gaat, en dienen je ouders alleen de taken voor de Vader, en de Heilige Geest op zich te nemen. De één dus een voedende rol, en de ander een disciplinerende rol zonder af te keuren. Het is dus belangrijk dat een kind hier naar leert luisteren en het met liefde leert te omarmen.

Ik wil het even over iemand hebben die ik een keer een bericht stuurde, laten we hem M. noemen. Ik had hem gezien op YouTube en hij had klaarblijkelijk veel ervaringen met aliens en o.a. non-lokale bewustzijnsvelden. M. reageerde daar niet op, maar in dezelfde week verscheen wel een artikel van zijn hand op een website, waarin hij beschreef hoe de donkere machten bepaalde spirituele mensen vaak gebruiken om bepaalde valse concepten de wereld in te gooien, en hij noemde wat begrippen die ik had gebruikt in mijn teksten, zoals Lucifer, Satan, Christusbewustzijn enzovoort. Het was een sneer van jewelste naar mij toe, en hij had niet eens het fatsoen om me dat persoonlijk mee te delen. Hij had denk ik de bedoeling om mij te triggeren zodat ik die goddelijke vonk zou gaan voelen, maar ja, dat is precies wat die archontische entiteiten ook bij me doen. Er is geen verschil. Toen ik hem later in een interview zag praten, beschreef hij hoe het hebben van die ik-kracht zo belangrijk is, dat je moet voelen dat er niets of niemand groter is dan jij, en het liefst zou iedereen dat moeten beseffen en voelen, wat ik uit z’n verhaal kon opmaken. Toen begreep ik meteen waarom hij geen last heeft van de Archonten en ik wel. Want ik erken wel dat er iets groter is dan mijzelf, noem het God, en tja, dat mag dus niet he! Deze M. heeft dus wat ik een goedaardig Luciferisch bewustzijn noem, (hij noemt het: het Goddelijke in jezelf erkennen) en dat is prima toegestaan op deze wereld. Z’n gesprekspartner stelde één kritische vraag en toen werd hij helemaal opgewonden, niet gewend om kritiek te krijgen, want tja, er is niets groter dan hij hè. Maar ik neem het hem niet kwalijk, want hij wilde me denk ik gewoon helpen. Maar wat M. moet weten, is dat het bij mij niet meer mogelijk is om mijn boosheid meer te gaan voelen, of mijn liefde, of mijn goddelijke vonk, of een oneindige expansie, of hóe je het ook wil noemen. Dat komt door de onfortuinlijke combinatie van dingen die ik heb meegemaakt. Wat dat betreft ben ik dus verloren. Dus ik zal dan ook de rest van m’n leven moeten volhouden om in de benarde toestand waarin ik al zit (mijn imperfecte gevangenis), toch mezelf te laten horen en van me af te schrijven en de wereld het te laten weten, anders is het naar mijn idee ‘einde verhaal’. Dan zullen ze mij overnemen, net zoals ze bij velen om mij heen hebben gedaan.

Maar als we het hele verhaal even proberen te ontstijgen: in de Bijbel is Jehova/Yahweh/de Demiurg nogal een kwade en jaloerse God die veel gruwelijke dingen doet. Maar ik heb ook wel eens gelezen dat dit corrupties zijn die door Luciferische entiteiten zijn ingebracht, dus er zijn wederzijdse beschuldigingen (vergelijk Enki (Lucifer) en Enlil (Yahweh/Satan) die elkaar beschuldigen geen echte god te zijn). Deze Luciferische entiteiten willen hun tegenpool Yahweh (met z’n Satanische helpers) vaak zwartmaken, alsof Lucifer de echte God is van deze wereld, wat in de gnostiek overeenkomt met Sofia. Dat doet me dan meteen denken aan het Birth of Gaia forum waar ik opmerkte bij het lezen dat Abraxas of Thuban (ofwel Tony Bermanseder) ons geil probeert te maken voor het idee dat we allen creatiegoden kunnen zijn, en dat we op Aarde de taak hebben om positieve Lucifer of negatieve Lucifer te worden. En dat Christus gelijk is aan Lucifer. Hij denkt dit aan te kunnen tonen met wat vage gematria. Nu ben ik het daar absoluut niet mee eens. Je krijgt je gevoel, verstand, en acties echt niet op één lijn als je je als Lucifer gedraagt, en ook geen gedragoniseerde Lucifer (wat niets anders is dan een agressieve expansie), ook niet als die gebalanceerd wordt door Satan (het leren hanteren van die agressie). Want je zult altijd het ene zeggen en het andere doen in deze toestand. Dat weet ik ook uit eigen ervaring. Bovendien vind je dan iedereen die niet in dezelfde toestand zit, kneuzen, en wil je ze ook zo ver krijgen dat ze hun agressie uitleven van binnen. Het is walgelijk, maar voor getraumatiseerde mensen soms wel noodzakelijk (zoals ik heb kunnen zien in mijn verleden).

Als je de positief, maar ongebalanceerde weg volgt, of de kwade weg, zul je altijd in potentie over kunnen worden genomen door de Antichristus-entiteiten, of als kennis/vriend/familie van iemand die gebalanceerd goed is (de Christus-toestand) of zelf als slachtoffer als je de Christus-toestand bereikt. Dus het is óf zaak dat je niets met de dienaars van Christus te maken krijgt, óf dat je zelf inziet dat we op een wrede wereld leven, en inziet dat het kwaad uit alle macht geconfronteerd dient te worden en je dat doet door opmerkzaam te zijn en te luisteren naar wie je ook voor je hebt. Daar bedoel ik niet mee dat je meteen doet wat ieder ander zegt, maar dat je alles in je opneemt (attentie) en dan met intentie handelt om dit bekend te maken aan anderen, als het grenzen overschrijdt en als er ook niet naar je boosheid geluisterd wordt.

Verder, als je de kwade weg volgt en je laat je corrumperen door alle mensen en kwaadaardige entiteiten in je leven, wat ga je dan doen als je uiteindelijk tegenover de Antichristus-entiteiten komt te staan? Ga je dan tot dodelijk geweld over als ze je dreigen aan te vallen? Toegegeven, het is verdedigend geweld dan, maar in deze beginfase waarin nog maar weinig mensen weten van deze entiteiten, zul je niet door de rechterlijke macht geloofd worden en krijg je eindeloze tbs! Het is een manier, maar het is niet mijn manier. Ik vraag me meer af of die Antichristus-entiteiten me wat willen leren en probeer dát te doen, en dat is in een wereld waar niemand me hoort me uitspreken o ver hun daden, net zolang totdat ik gehoord word. Dat is ons aller verantwoordelijkheid. De angst voor de dood is de laatste uitdaging die we zullen moeten leren te overwinnen, stelt de Vrijmetselarij en hier hoort het beleven van de Kleine Dood bij, dat is doodgaan in je leven, binnen in jezelf. En opnieuw geboren worden. De Grote Dood is dan het sterven aan het einde van je leven. “Death is the friend of being!” hoorde ik Jordan Peterson wel eens zeggen, die helaas een akelig lot beschoren was. Hij werd door deze Antichristus-entiteiten overgenomen in een directe confrontatie. Daarom is het belangrijk voor iedereen om ook naar deze entiteiten te leren luisteren, maar ze ook te confronteren. Luisteren ze niet naar jou, dan weet je wat je te doen staat. Maak een site, maak video’s, zoek de publiciteit en confronteer ze. Als je kijkt naar hoeveel David Icke met z’n boeken heeft bereikt, dan kan ik alleen maar vol bewondering zijn, ook al is ie nu overgenomen. Hij heeft ongelooflijk veel lef getoond, en is enorm veel belachelijk gemaakt, maar hij ging toch door!

En nu terug naar M. Met de dichotomie tussen aan de ene kant zijn ik-kracht, waarin niemand groter is dan hij, het Luciferische bewustzijn dus, en aan de andere kant Yahweh, en z’n Archonten, zoals hij beschrijft in z’n artikelen en Youtube video’s, ga ik niet akkoord. Want eigenlijk werken de Lucifer-groep en de Satan-groep én ook de Antichristus-groep állemaal samen met elkaar om het grote plan te verwezenlijken. Want als al die Luciferische mensen, die Abraxas of Thuban (die van de Lucifer-kant is) beschrijft het recht hebben om een wereld te creëren, dan heeft onze eigen Jehova/Yahweh/de Demiurg dat natuurlijk ook. Als je toch een eigen wereld wilt creëren, en je krijgt daartoe de kans, moet je wel beseffen dat je vele mensen die hier in erbarmerlijke omstandigheden leven, in de steek laat. Zou het niet beter zijn als we allemaal leren te dealen met deze donkere entiteiten en elkaar helpen om dit bekend te maken, in plaats van als een haas er vandoor gaan en vluchten in fantasie, omdat jij toevallig wel een fijn leventje gehad hebt, en oneindig kon groeien!?

Iedereen lijkt z’n eigen agenda te hebben op deze wereld, maar op het hoogste niveau, leiden ze allemaal naar hetzelfde doel, een grote groep mensen creëren die op alle gebieden in de geest vrij is, dat is nog nooit gedaan. Op een constructieve manier imploderen (dat is tegelijk groeien en krimpen: de ultieme middenweg) is juist de manier om vrij te worden in alle delen van de geest. Vrij om de Wil van God te kanaliseren en uit te voeren, niet je eigen kleine willetje! De torus met twee vortexen (Afbeelding) waarover ik het in eerde artikelen heb gehad, laat zien dat de mens een dipool is met het spirituele bewustzijn in het hoofd, en het materiële bewustzijn in het onderlichaam (of met non-dualisme in het hoofd, and dualisme in je onderlichaam). Het laat niet zien dat we beide delen in ons hoofd moeten mixen in een monopolig bewustzijn, zoals Abraxas of Thuban stelt. Dit is de wens van de Luciferische entiteiten. Zij willen dat iedereen zoals hen is, en zij denken dat het wereldplan hun wens faciliteert, maar dat gaat mooi niet gebeuren! Wat het wereldplan wél faciliteert, is een Christusbewustzijn dat balanceert tussen het materiële en het spirituele. Een bewustzijn dat het materiële gebruikt, om tot actie over te gaan. Een bewustzijn dat zowel Satanische mensen die in materialisme vervallen met liefde omarmt, als de Luciferische mensen, die in het uitsluitend spirituele vervallen. Juist door deze extremen te zien, kunnen wij leren om de middenweg te bewandelen. Daar hoort ook bij dat je de kwaadaardige entiteiten tegen zult komen, die je van je pad af zullen proberen te brengen. Zie het als een uitdaging.

M. schreef dus in z’n artikel dat mensen die het hebben over Lucifer/Satan/Christusbewustzijn vaak onbewust assisteren in een donkere of destructieve agenda. Maar wat ik dan denk: jezelf ontwikkelen IS een destructief proces! De kwade krachten zijn juist nodig om ons terug naar de Bron te brengen als wij daar van afgeweken zijn, en we hebben allemaal kwaadaardige dingen gedaan in onze vorige levens en dit leven. We zijn allemaal imperfect geboren, en het is zaak dat we steeds een stukje verder gaan met onze ontwikkeling in ons levens. En soms is iets kwaadaardigs gewoon een fout. Het moment dat je het dan ziet veranderen in spijt, door de gevolgen die het heeft gehad, kortom: als je de spijt in iemands ogen hebt gezien, dan kun je alleen nog maar zeggen: Jij hebt iets nieuws geleerd! En ik heb ook iets nieuws geleerd. Dankjewel! Ik vergeef je 100%. Dus fouten horen erbij! Uiteindelijk laten de Archonten zien hoe het niet moet. En dwingen ze jou in een rol waarin je uiteindelijk kiest voor de liefde en voor het nemen van je verantwoordelijkheid. Klinkt als een mooi doel. Dat dit als een gevangenis voelt, betekent dat je hier op de één of andere manier niet helemaal klaar voor was en dat je een imperfectie hebt. Want wie echt doorleefd heeft leren omgaan met de kwade krachten, die wil niets liever dan, wanneer hij de Antichristus tegenover zich krijgt, de dienaar van Christus zijn en al z’n rechtvaardige vuur naar buiten brengen om zo Gods Wil uit te voeren. Ik heb ook zo’n imperfectie, eentje die behoorlijk groot van omvang is, maar waar ik niks aan kan doen. Ik heb hem in Vlieg met me mee beschreven. Wie dus een perfecte ontwikkeling heeft meegemaakt (dat is zeker niet zonder lijden) en heeft leren omgaan met de 3 kwade krachten, heeft helemaal niet het gevoel dat ie in een gevangenis zit als ie voor Christus kiest. Laat dit goed tot je doordringen! Een mens is niet af of compleet, als ie niet om leert gaan met angst en afkeuring, want de eindeloze liefde van Lucifer is fantastisch, maar kan ook geheel doorslaan in een verblindende liefde, in een trotsheid, in dweepzucht, in hoogmoed, in zweven. Daarom wil ik toch benadrukken dat men de andere kant ook nodig heeft. En zijn het vaak de spirituele mensen die niet inzien dat deze kant ook nodig is. Soms zijn ze er zich ook niet bewust van dat ze deze kant wel degelijk bezitten in de vorm van hun aarding. Voor dit bezit mag je toch echt de Archonten bedanken…!

Wie meer info wil over de Archonten, lees de volgende bronnen:

Carlos Castaneda - The Active Side of Infinity
In dit boek worden de Archonten ‘Flyers’ genoemd, en bedoelt men meer de Djinn-achtige Antichristus entiteiten, die elke vorm aan kunnen nemen en je over kunnen nemen.

Blog van Thijs over de Archonten | PDF
Interessant blog-artikel. Kijk ook naar de rest van het blog.

Biblioteca Pleyades - Who wrote the Reptilian Agenda | PDF
In dit artikel van John Lash, worden de Archonten Reptilians genoemd, de ‘draken’ dus over wie ik het eerder heb gehad.

Archons: Hidden Rulers Through the Ages
Goed boek met veel informatie over de Archonten.

deel dit artikel: