©

2020

Jesse

Musson

Artikel

Dit artikel beschrijft de conclusie van mijn metafysische zoektocht naar waarheid en een deel van mijn verleden.
Conclusie van mijn metafysische zoektocht naar waarheid

Inhoud

Introductie 0:09
Platte Aarde 4:14
Bijbelverhaal 9:01
Aliens 10:21
Lucifer and Satan 12:46
Antichristus 15:45
Mijn getargetede status 16:55
Kwaadaardige elite 26:08
Identiteit 28:08
Satanische mensen 30:21
Mijn psychiatrische verleden 34:45
EU en Nieuwe Wereldorde 43:37
Bewustzijn 51:57
Materiaal om te lezen 57:28


Introductie

Als je willekeurige mensen op straat vraagt of ze in God geloven, zeggen ze meestal, “ja”, “nee”, of “ik ben agnostisch” m.a.w. ik geloof wel dat er iets is, maar ik weet niet precies wat. Maar wat voor concept ze nu bij die God hebben, dat hoor je nooit. Is God een mannetje hoog in de lucht dat toekijkt op de wereld en alle kwaadaardigheid en ziektes toelaat en waarom grijpt ie niet in? De meeste mensen leggen zich er bij neer dat ze het niet weten, en proberen gewoon een leuk leven te leiden. Dat probeerde ik ook, maar ik kreeg al vroeg in m’n leven grote hindernissen op m’n pad, waardoor ik net wat dieper nadacht over veel dingen en een hele ontdekkingstocht heb doorlopen om antwoord te krijgen op deze en andere vragen. Ik probeer in deze tekst niks te bewijzen, want dan moet ik echt werk maken van deze tekst, en daar is niet genoeg tijd voor. ik probeer enkel maar m’n conclusies te dumpen, en het is aan iedereen zelf om zelf op onderzoek uit te gaan.

De meeste mensen kaderen heel streng af welke informatie ze overwegen, en zo beschermen ze hun kleine (veelal materialistische) wereldbeeld. Er lijkt ook een algehele consensus te heersen over wat gedacht mag worden, en als je daar net van afwijkt, dan word je door hele mensenmassa’s weer terug op je plaats gezet (mob rule). Maar ik geloof dat de realiteit veel groter is dan zo’n streng afgekaderd wereldbeeld, en juist door buiten deze kaders te gaan, kom je veel meer te weten. Maar daarvoor moet je zelf durven om buiten de eigen grenzen van je persoonlijkheid te gaan. De waarheid is zeer complex, en ik leer iedere dag bij. Juist door ieders ervaringen serieus te nemen, krijg je een volledig beeld van wat er allemaal mogelijk is. Zo zijn er mensen met bijna-doodervaringen, uittredingservaringen, mensen die aliens gezien hebben, mensen die elven hebben gezien, engelen, de duivel, God, Jezus, geesten enz. Er is zoveel mogelijk, maar de meeste mensen verwijzen het grootste deel van deze informatie gelijk naar de prullenbak omdat ze het niet kunnen plaatsen, kunnen begrijpen, kunnen integreren, of omdat het simpelweg niet overeenkomt met hun wereldbeeld, dat voornamelijk bestaat uit het napapegaaien van de status quo, en de informatie waarmee ze heel hun leven geïndoctrineerd zijn door de media, het onderwijs, familie, enzovoort. Alsof de wereld zich aanpast aan de ideeën van de massa. Als je dit gelooft, dan moet je toegeven dat dat in de ogen van je oppositie ook zo is, en die geloven dingen die haaks op jouw ideeën staan. Wie heeft er gelijk? Misschien wel iedereen? Of geen van beide misschien? Ik denk dat als je extremen tot een middenweg kan transformeren, waarin je beide extreme standpunten integreert + deze middenweg, dat je dan de wereld goed hebt leren kennen. Ik geloof dat ik door mijn psychiatrische verleden in staat ben om dit te doen. Want ik heb verschillende extreme toestanden ervaren. Ik heb de wereld leren ontdekken, zowel in de buitenwereld, als in de boeken, als in mijn binnenwereld.

God is absoluut geen mannetje hoog in de lucht, met menselijke trekjes. Als dit zo zou zijn, dan is dit een valse God, en niet de primaire God van deze wereld. Naar mijn idee zitten wij in de geest van God en is God dan ook alles wat bestaat, alles wat bestond, en alles wat zal bestaan. Daarbij kunnen wij God ontdekken door naar binnen te kijken in onszelf. De discussie van materialisten tegenover creationisten is belachelijk, en ze hebben het naar mijn mening allebei niet bij het juiste eind. Dit is omdat ze weigeren naar de mening van hun oppositie te luisteren, en ze enkel maar hun oppositie belachelijk maken. Dit is een reflectie van hun innerlijke toestand. Beide standpunten zijn absurd. Werkelijk alles wat in de mainstream komt, is gelogen, ging ik steeds meer ontdekken. En ik kwam pas redelijk op het laatst van mijn zoektocht op andere conclusies, dus ik zal maar meteen met de deur in huis vallen met de grootste leugen:

Platte Aarde

De wereld waarin wij leven is geen bolvormig object dat met grote snelheid door de ruimte spint, maar een soort bubbel in een soort oerwater. Er zijn nog veel meer van deze bubbels (werelden) en ze zijn allemaal plaatsen waar God z’n gedachtes de vrije loop laat gaan. Je zou kunnen zeggen dat onze bubbel meerdere lagen over elkaar heen bevat, een centrale schijf die men Aarde noemt met een koepel eroverheen, en verschillende andere werelden, genaamd naar de planeten, opgesloten in deze lagen. De planeten zijn dus een fysieke representatie in de ‘ruimte’ van echte werelden die om ons heen in de verschillende lagen aanwezig zijn.  De ruimte zoals hij wordt weergegeven in boeken is niet zo oneindig als dat men denkt, maar beperkt zich voor dat gedeelte dat wij kennen tot deze bubbel. De mens speelt een centrale rol in deze bubbel. Iets heel anders, dan wat de meeste mensen denken. Want de aarde is toch rond, net als de zon en de maan en de planeten? Maar iedereen die het serieus met een open blik onderzoekt, komt er achter dat de ronde aarde een totale farce is. NASA houdt de boel in ieder geval flink voor de gek met hun door Photoshop bewerkte plaatjes, waar ze zelfs vieze woorden in de wolken verstoppen, om het publiek te mocken, en waar bepaalde onsympathieke acteurs (steeds dezelfde) de vaste praatjes houden en autoriteitsargumenten gebruiken om het publiek voor de gek te houden. Iedereen die denkt dat de ronde aarde bewezen is, heeft geen alternatieve cosmologieën bestudeerd, of ook maar wetenschap bedreven, maar heeft een blind geloof in wat pappie en mammie en die zogenaamd slimme wetenschappers hem verteld hebben. Ook de ruimte zoals we die voorgesteld zien op tv en in de boeken, bestaat dus niet, niet op die manier in ieder geval. En iedereen die nu komt met: “Extraordinary claims require extraordinary evidence” zeg ik: de claim van de ronde aarde is juist extraordinary en het weinige bewijs dat daar voor is, is niet genoeg om recht te doen aan je eigen uitspraak. Terwijl voor een platte aarde superveel bewijs is (Lees: Eric Dubay’s boeken), maar ik geef toe: het is een regelrechte mindfuck om die bewijzen serieus te nemen, gewoon omdat we zo geneigd zijn om ze belachelijk te maken. Want vroeger dachten de mensen dat de aarde plat was, en we zijn nu zo slim dat we zien dat het anders is. Nee, de mensheid zit in een spirituele ontwikkeling, niet in een darwinistische ontwikkeling, en in deze fase van de ontwikkeling van de mensheid is het tijd om af te dalen in het materiële, nadat we het spirituele al onder de knie hebben gekregen (Lees: Bruce Lipton en Michael Tsarion), en daarvoor moet er een ander soort waarheid hooggehouden worden door de elite, zodat de mens het gevoel krijgt dat God niet bestaat, en we inderdaad in een Darwinistisch universum leven met ruimte en bollen die rond elkaar draaien, en door de ruimte spinnen, en dat de materie het enige is wat bestaat. Nou, ik kan je zeggen, het zijn leugens. Verder heeft de mens een heuse aliengeschiedenis die veel verder teruggaat dan wat in de mainstream bekend is. De mensheid is genetisch gemanipuleerd, althans het lichaam, in het beeld en de gelijkenis van Yahweh? Nee, wie Bijbelstudie doet komt er achter dat de God die daar in Genesis bedoeld wordt Lucifer is, niet Yahweh. Om dit allemaal goed te begrijpen, moet je de Sumerische geschriften gaan lezen. En de verhalen van Enki en Enlil. Hier kom ik later nog op terug.

In de bubbel waarin wij leven, wordt een soort kosmisch spel gespeeld. Een kosmisch spel waarbij slachtoffers vallen, maar dit zijn offers die uiteindelijk de ontwikkeling van de mensheid dienen. Het ‘kwaad’ is het ‘goede’ dat op het verkeerde moment op de verkeerde plaats wordt toegediend. Het is de taak en rol van de elite van deze wereld om de mensheid te laten zien hoe zij NIET zijn en hoe zij zich NIET horen te gedragen. En het is de taak van de gewone mens om z’n medemensen te tonen hoe zij WEL zijn (d.m.v. van het voorhouden van de spreekwoordelijke spiegel) en hoe zij zich WEL horen te gedragen (d.m.v. het goede voorbeeld).

De mensheid zit dus niet in een darwinistische ontwikkeling maar in een spirituele ontwikkeling. Deze spirituele ontwikkeling gaat vele aeons terug, veel verder dan wat er in de mainstream bekend is. De geschiedenis van de mensheid zoals wij die kennen is een schijntje van dit hele ontwikkelingsproces. Dit spirituele pad leidt uiteindelijk naar volmaakte liefde, zoals deze wereld ook kende vóór de Bijbelse Zondeval onder Yahweh (Jehova) (de God van de Bijbel), maar dit is niet van die zoete warme benauwende liefde als waar sommige mensen nu aan denken, maar sterke liefde: liefde in daden.

Bijbelverhaal

Yahweh was een entiteit in deze bubbel die met behulp van genetische manipulatie de eerste mens creëerde. Deze mens gehoorzaamde aan hem. Hij was dus een soort God, al is het niet de primaire God zoals ik die een paar alinea’s geleden beschreef. Om de ontwikkeling van deze mens een boost te geven, zodat de mens onafhankelijk kon worden van z’n schepper, is de vrije wil nodig en dat was uiteindelijk wat geïntroduceerd werd door Lucifer die Eva in het paradijs verleidde tot het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Het vermogen tot kwaad werd toen geboren en de mens luisterde niet langer naar Yahweh, waarop Yahweh in de wraaklustige en jaloerse God veranderde die men in de Bijbel kan vinden. Lucifer rebelleerde dus tegen Yahweh om de mensheid vrij te maken, en daarvoor moeten we hem dankbaar zijn. Om de invloed van Lucifer te beperken en niet te laten doorslaan werd een tweede kwade invloed gebruikt, die van Satan, die als het ware als het politiekorps van Yahweh optrad, en de mens weer op een ander gebied in de geest vrijmaakt. Satan is het karmische gevolg van het effect dat Lucifer had op de mensheid, en zorgt dat de rebellie en zelfliefde van Lucifer niet kan doorslaan en er een weg terug kan worden genomen terug naar Yahweh.

Aliens

Uit de bijbel wordt duidelijk dat Yahweh, Lucifer, Satan echte entiteiten waren. Of het een soort aliengoden waren, durf ik niet te zeggen. Misschien moeten we dit niet letterlijk nemen, en moeten we de verhalen zien als een soort allegorieën, een manier om abstracte begrippen begrijpelijk te maken. Wat ik wel weet is dat de invloeden van Lucifer en Satan nog steeds op de mens werken heden ten dage. In onze aliengeschiedenis heb je 2 broers, Enki en Enlil waar veel over is geschreven (lees de boeken van Anton Parks en de Sumerische geschriften, en een hoop andere boeken). Enki blijkt Lucifer te zijn, en Enlil is Satan. Deze aliens noemen zichzelf draken (de Reptilians waar David Icke uitgebreid over heeft geschreven, die het duidelijk letterlijk neemt, misschien heeft ie gelijk), en zouden er dan ook reptielachtig uit zien, maar dan op twee benen, al doen ze zich als mensen voor m.b.v. technologie. Over de draken vertel ik later meer. Denk daarbij vast aan Kasteel Drakenstein/Drakensteyn en de Groene Draeck, het kasteel en het schip van ons koningshuis. Deze drakenverwijzingen komen over de gehele wereld terug, in kunst en bouwwerken, maar ook in logo’s en symbolen. Bijvoorbeeld het logo van Alfa Romeo, wat een draak is die een mens verslindt, iets wat ze ook echt doen in de lagere astrale (spirituele) dimensies (ze hebben restaurants waar ze mensenvlees serveren). De elite vereert deze aliens, die de schaduwregeringen en rijkste families van de wereld aansturen. Lees hiervoor David Icke – Children of the Matrix, en The Biggest Secret. Iemand, vermoedelijk uit de Lucifer groep (Abraxas from Thuban noemde hij zich) heeft jaren geleden een grote informatiedump op het Birth of Gaia forum gedaan en ik heb toen alle pagina’s doorgespit, waardoor ik wat meer over de draken leerde en ontdekte dat ze een bepaalde rol vervullen op deze wereld. Om het verhaal op dit moment begrijpelijk te maken, spreek ik in het vervolg over deze aliens alsof ze echt zijn. Het is geen exacte wetenschap. Er zijn een hoop mensen die ze gezien hebben, maar of ze de waarheid vertellen, durf ik niet te zeggen. Het kan ook een grote psy-op zijn, om mensen bang te maken, en ze aan te moedigen om hun kracht weg te geven. Misschien is het gewoon allegorisch.

Lucifer en Satan

De Lucifer groep van aliens die aanwezig is op deze wereld probeert de mens te laten groeien geestelijk gezien, totdat zij het contact met de aarde of materiële deel van de werkelijkheid verliezen. En de Satan groep van aliens probereert de mens te laten krimpen, totdat zij het contact met het spirituele deel van de werkelijkheid verliezen. Soms wordt wel gezegd dat er maar twee emoties zijn: liefde en angst. Liefde is dan de expansieve reactie op de Luciferkracht en angst de comprimerende reactie op de Satankracht. Oftewel goed en kwaad. Maar deze manier om er naar te kijken is eigenlijk een beetje raar, want allebei de uitersten van goed en kwaad zijn eigenlijk kwaadaardig, maar tegelijk ook weer niet, aangezien een mens beide invloeden nodig heeft in zijn ontwikkeling, in getransformeerde vorm dan weliswaar. Sommige mensen willen al het kwade buiten zich houden, en ontkennen of verdringen daarmee het kwade deel van de wereld: die richten zich voornamelijk op positieve dingen en denken dat alles daarmee op te lossen is, en sluiten hun ogen voor het kwaad, en herkennen het kwaad dus ook niet. En sommige mensen willen al het goede buiten zich houden en ontkennen het goede deel van de wereld. Beide krachten kunnen tot het écht goede getransformeerd worden door ze niet te ver te laten doorslaan en ze te balanceren in het lichaam, door ze als het ware te herkennen, ze te integreren, de gift er in te zien en ze te gebruiken voor het échte goede. Met de sprituele pool van Lucifer in het hoofd, en de materiële pool van Satan in de benen. En daartussen het hart met een gezond ego. Deze middenweg tussen de uitersten wordt ook wel het esoterische Christusbewustzijn genoemd. Met uitersten bedoel ik: jezelf zo groot maken als Lucifer wil (ongehoorzaamheid), of jezelf zo klein maken als Satan wil (gehoorzaamheid). Het verhaal van Caïn en Abel in de Bijbel staat voor twee delen in de mens: een goed en een slecht deel. Maar het koninkrijk van Christus was niet van deze wereld, volgens hemzelf, en heeft dan ook 2 goede delen, m.a.w. hij integreert en transformeert zowel Lucifer als Satan tot het écht goede! (Dat is dus weten wanneer je wél gehoorzaamt, en wanneer je niet gehoorzaamt). Dus in andere woorden: beide hersenhelften worden begrensd en gebalanceerd. Zowel de linker die de prooi ziet (Lucifer). Als de rechter die het roofdier ziet (Satan). De ene stroom werkt van de toekomst naar het verleden (Lucifer) en is de jongmakende kracht. En de andere stroom werkt van het verleden naar de toekomst (Satan) en is de oudmakende kracht. Het middelpunt is het heden, en dat is het hart. Wie de gevolgen van z’n acties ziet, heeft geleerd, en langetermijndoelen heeft, heeft de plaats gevonden voor de oudmakende kracht. Die laatste is dus niet iets wat geëlimineerd dient te worden op een kunstmatige manier. Beide krachten zijn nodig.

Antichristus

Er is nog een derde kwade invloed die op de mens speelt en die in de toekomst nog heel veel kwaad zal aanrichten om de ontwikkeling van de mensheid naar volmaakte liefde te versnellen, en dat is de Antichristus. Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat het door Lucifer en Satan ontwikkelde ego van de mens afgebroken wordt en de gebalanceerde Christustoestand spiritualiseert, maar met behoud van de eigen onafhankelijkheid en vrijheid. De Antichristus neemt langzaam alles af van degene op wie hij z’n pijlen gericht heeft. Hij begint met het overnemen van kennissen, en langzaam komt hij steeds dichterbij afhankelijk van wat jij toelaat. Om hem te stoppen, moet je de boodschap van Christus uitdragen en niet toelaten wat hij met de mensen om je heen doet, want als je niks doet, zal het hoe dan ook eindigen met de dood van deze onschuldige mensen, en uiteindelijk ben ook jij aan de beurt. De Antichristus heeft dus jouw indirecte toestemming nodig om onschuldige mensen over te nemen. En aan het begin laat ie duidelijk zien bij wie dat gebeurt, door middel van drakensymboliek, maar als je het allemaal laat gebeuren, dan zal hij niet meer zo duidelijk zijn.

Mijn getargetede status

De drie kwade krachten zijn er puur voor jouw ontwikkeling. Lucifer en Satan zijn te overkomen, door zowel naar je zelf als naar de ander te luisteren (dit moet een balans zijn) dus ook als jij of zij negatief zijn of je oppositie zijn, maar de Antichristus doodt echt mensen door ze te dronen en is dus een zeer serieuze dreiging op deze wereld. Bij dit dronen wordt het bewustzijn van de getargetede persoon overgenomen door een ‘entiteit’ van de Antichristusgroep. Over hoe dit precies gebeurt, staan verhalen op internet (lees: Donald Marshall), maar ik durf ze noch te bevestigen noch te ontkrachten. Ik weet het simpelweg niet. Wat ik wel weet, is dat sinds ik het woord ‘aliens’ noemde tegenover mijn begeleidster van de GGz, ik een getargetede persoon ben, en ze langzaamaan steeds meer mensen ‘overnemen’ in mijn omgeving door ze te dronen. Ze begonnen bij mensen met wie ik vroeger bevriend was, en komen zo steeds dichterbij. Een aantal van mijn buren zijn ook op die manier overgenomen. En nu beginnen ze met m’n collega’s. Ik heb te lang niks gedaan, omdat ik ‘de ander’ niet voldoende voel in m’n hoofd door m’n beschadiging, en niet het lef had en de kracht voelde om te handelen. Ook dit komt door m’n beschadiging. Maar nu ze dichtbij komen, zie ik dat het essentieel is om wat te doen, want ik wil mijn beste vrienden en familie beschermen, nu het nog kan. Kortom, ik probeer nu toch moedig te zijn en m’n angst te overwinnen, want anders kost dit nog meer levens. Al lijk ik de enige te zijn die het doorheeft. Een risico bij het confronteren van zo’n drakenmens is dat ze je dronen, want tegen kritiek kunnen ze niet en ze kijken vooral naar het kwaad in jouw gedrag, en zien het kwaad in hun eigen gedrag niet. De eerste mensen uit mijn omgeving die overgenomen werden, waren kennissen/vroegere vrienden. De eerste postte ineens een foto van zichzelf met een soort reptielachtige projectie op haar lichaam en was qua karakter totaal anders dan hoe zij eerst was. Ik heb toen gereageerd op die post en toen wisten ze dat ik het wist. Sterker nog: ik vroeg aan haar wat ze met haar hadden gedaan! De tweede persoon bij wie het gebeurde, had een foto van een dinosaurusbek op haar Facebook, en heeft me maandenlang voor de gek gehouden en gelogen. En postte heel kwetsbare herinneringen van de originele persoon, wat mij furieus maakte. Met haar heb ik pas nog een telefoongesprek gehad, waarin ik haar niet durfde te confronteren. Opnieuw loog ze tegen me dat het allemaal aan mij lag, dat we elkaar niet gesproken hadden. Ook zij is totaal anders dan hoe zij eerst was. Ze proberen het gedrag van de originele persoon na te doen, dat noemt men in het engels ‘mimicry’, maar de energie is totaal anders. Maar de meeste mensen denken: ze hebben dezelfde stem, hetzelfde uiterlijk, dus het kan niet anders zijn dan de originele persoon. Maar ze hebben de herinneringen van die persoon. Veel bekende Nederlanders zijn ook op die manier te pakken genomen, vooral omdat ze uit de school kunnen klappen naar zo’n groot publiek tegelijk. Mijn buren zijn nu ook op die manier te pakken genomen. Eén buurvrouw belde mij met een verhaal wat uiteindelijk één grote leugen bleek en toen ik een pakketje bij haar ging halen dat zij had opgevangen, en ik haar confronteerde met die leugen, wilde ze me naar binnen lokken, om er zogenaamd ‘over te praten’. Ik heb stellig ‘nee’ gezegd, maar ze bleef aandringen, en toen ben ik weggegaan. Ze is ook ineens dikke vriendinnen met m’n andere buurvrouw, die nooit veel contact had met die buurvrouw, toen ze nog haarzelf was. En dat valt wel op bij draken. Hoe ze andere draken behandelen als broeders en zusters. Dit ziet er heel klef uit, als een echte hive-mind, die jou in lijn moet houden en stiekem over je praat. Dit zag ik ook op mijn werk bij m’n projectbegeleidster en een collega. Die werden ook ineens dikke vriendinnen, en die hebben het me heel moeilijk gemaakt, vermoedelijk om me van het rechte pad te krijgen, maar ik zie het allemaal als nuttige behandeling, maar het is wel nuttige behandeling die over lijken gaat, en dát kan ik niet goedkeuren. Naar mijn idee was mijn projectbegeleidster een aantal jaren geleden al gedroned, en heeft ze er voor gekozen om afgelopen augustus het lichaam te verlaten, waardoor het lichaam van mijn projectbegeleidster overleed, maar volgens mij was ze dus al veel eerder op die manier gedroned. Ik weet gewoon zeker dat dit geen toeval is geweest. En er is een reden hiervoor, maar die wil ik niet delen, want daar ben ik niet zeker van.

UPDATE:
Mijn ex-vriendin verdenk ik er nu ook van overgenomen te zijn. Ze reageerde heel positief op deze tekst, maar vertelde dat ze na het lezen van de tekst een drakenpopje vond bij haar scooter en dit is geen toeval volgens haar (hint hint hint). Ook zei ze dat ze het goed aanvoelt of iemand oprecht is of niet (hint hint hint). Ze zit me in een lange mail op bijna krankzinnige wijze te spiegelen, waardoor het lijkt alsof ik met mezelf aan het praten ben. Tis ridicuul, al leer ik er ook veel van. Maar dit is één van de manieren waarop deze draken of organische portalen of overgenomen mensen contact proberen te maken en sympathie proberen te winnen. Een eigen identiteit hebben ze niet.

Dat ik deze gedachten heb, is voor veel mensen ongelooflijk. Alsof de dorpsgek praat, die denkt dat het alleen maar om hem draait. En dat begrijp ik. Maar wat vaststaat is dat er rare dingen aan de hand zijn in mijn omgeving, en dat is de reden dat ik dit nu post, al zal waarschijnlijk niemand me geloven, vanwege mijn psychiatrische verleden. Maar ik ben niet gek. Dit gebeurt echt op deze wereld, en daarom ben ik er info over gaan zoeken. Ik denk dat bepaalde targets in de buurt van het hoofdtarget gedroned worden op de een of andere manier, waarop ze ‘organische portalen’ worden voor deze entiteiten. Iedere keer wanneer ik dreig te gaan zweven, slaan ze toe met enge blikken, hatelijke opmerkingen, confrontaties enzovoort. Eerst was dit enkel op de GGz, maar nu heeft het zich uitgebreid naar de gehele buitenwereld. En ik kan alleen maar zeggen dat het me sterker maakt! Het lijkt dus alsof mijn hele omgeving nu behandelcentrum is geworden, in plaats van alleen de GGz, en ik kan dat verklaren als ik kijk naar hoe ik in elkaar zit. Later meer daarover.

Ik vermoed ook dat de familiedrama’s waarover je regelmatig hoort, waarin de daders zo ongelooflijk veroordeeld worden, van een andere kant kunnen worden bekeken. Volgens mij gaat het bij deze drama’s heel vaak om getargetede personen, waarvan steeds meer mensen in hun omgeving over worden genomen, waarop de getargetede persoon tot agressie overgaat, omdat hij weet dat z’n familie niet meer z’n familie is. Dat zijn ook vaak mensen die hele dagen op internet zitten te zoeken naar de waarheid. Laten we compassie hebben met deze mensen. En nogmaals de daden van deze Antichristus-aliens/entiteiten serieus nemen. Het internet staat er trouwens vol mee, dus neem vooral een kijkje en sluit je ogen hier niet voor. We willen allemaal met leuke dingen bezig zijn in het leven, maar als een hoop mensen aangeven dat dit gebeurt, en er zijn vaste dingen in te ontdekken, dan is het je plicht als mens om het te onderzoeken en te handelen, en niet je kop in het zand te steken. Zoals ik al zei, spelen ze een kwaadaardige rol, maar het gaat erom hoe je hier mee omgaat. En ze zijn niet alleen kwaadaardig, want anders hadden ze echt iedereen tegelijk gepakt. En ze targeten je als je Lucifer en Satan overwonnen hebt in je persoonlijkheid, en dus een middenweg bereikt hebt. En daarna kijken ze dus echt, naar wat jij toelaat. Maar dit moet nu stoppen! Ik accepteer het niet! En daarom schrijf ik dit stuk nu! Ik hoop dat ik een zaadje kan planten bij mensen, om dit te gaan onderzoeken, maar ik ben er van overtuigd dat mensen zullen denken dat ik knettergek ben, omdat ze een te aards beeld hebben van de werkelijkheid en een te beperkt beeld van wat mogelijk is. Niemand geeft graag toe dat ze in het ootje zijn genomen.

En aan de mensen of aliens, draken, wolven of wat jullie ook zijn, die mij en mijn vrienden/familie/buren targeten. Ik ga niet akkoord met wat jullie doen! Dat heb ik nooit gedaan, al durfde ik het toen nog niet te zeggen, maar ik hoop dat ik mezelf nu duidelijk maak! Jullie houden onmiddellijk op met mensen uit mijn omgeving overnemen, en blijf héél ver uit de buurt bij mij en mijn dierbaren. Ik wil geen last van jullie hebben, ook niet van de mensen die al gedroned zijn. Jullie hebben geen recht om te doen wat jullie doen. Ik accepteer het ook niet dat jullie mij of mijn dierbaren en bekenden bedreigen in wat voor vorm dan ook. Laat dat duidelijk zijn! Leer eerst maar eens zelf om zonder fouten te zijn, voordat je mijn gedrag onder een vergrootglas legt. Het is hypocrisie ten top. En jullie zijn de gene verantwoordelijk voor jullie wandaden, ongeacht of ik het toe lijk te laten of niet. Sommige mensen zijn getraumatiseerd en die laat je met rust! Er zal een karmisch gevolg zijn voor jullie wandaden, en ik geloof helemaal dat jullie dat kunnen dragen! En leer verdomme communiceren met woorden in plaats van met indirecte handelingen. Die handelingen zijn niet zo heel duidelijk en ik heb vaak absoluut geen idee wat jullie bedoelen!

Kwaadaardige elite

Nog iets waar mensen hun kop niet voor in het zand moeten steken, is het feit dat er heel veel verhalen zijn op internet en in de boeken dat de elite van deze wereld zich over de gehele wereld schuldig maakt aan moorden, mensenjachtfeesten, organenhandel, kinderhandel, kinderverkrachtingen/pedofilie, kindermoorden, MK-ultra mind control, rituele moorden enzovoort. Aarde is een massale mind-controloperatie. En dit gaat in de toekomst allemaal uitkomen. Het is ook in de Bijbel voorspeld. Zij werken over de gehele wereld samen om zo kwaadaardig mogelijke handelingen te verrichten, zonder dat het publiek het ziet of doorheeft. We kennen natuurlijk al die wereldleiders die orders geven voor grote oorlogen, en sommige mensen zeggen dat deze wereldleiders bloed aan hun handen hebben. Maar diegene die de orders uitvoeren zijn mijns inziens nog schuldiger, want die voeren de betreffende acties ook echt uit als blinde slaven, en zouden deze ook kunnen en moeten weigeren. Jezus werd in de woestijn op de proef gesteld door de duivel (Mattheüs 4:1-11), die gehoorzaamheid eiste (wat Satans invloed is), en hem in ruil daarvoor rijk zou belonen (Lucifers invloed). Jezus weigerde. En zo zou ieder mens moeten doen. Maar dit is ook hoe het werkt in de wereld van de arbeid! Je krijgt geld in ruil voor gehoorzaamheid. Mensen op lagere niveaus in bedrijven en instellingen hebben geen idee waar ze aan mee werken want de leugen is op ieder niveau weer wat anders. En aan de top zijn al deze bedrijven en instellingen geïnfiltreerd door de aliens/entiteiten/organische portalen, die niks anders zijn dan overgenomen gecorrumpeerde mensen. Alles wat gebeurt in deze wereld, heeft z’n oorzaak in de spirituele wereld denk ik. Dat is: de spirituele wereld die je door middel van uittredingen kan bezoeken, en die mensen met bijnadoodervaringen ook hebben gezien. (Lees: Robert Monroe).

Identiteit

De identiteit van een mens ontwikkelt zich in wisselwerking met de omgeving, en is sterk afhankelijk van de vraag of alle gevoelens (positieve en negatieve) er mogen zijn naar de ouderfiguren, en later naar belangrijke andere personen. Een belangrijk onderdeel van de identiteitsontwikkeling bij een kind is of alle negatieve gevoelens er mogen zijn (bijvoorbeeld: boosheid). Een ander belangrijk onderdeel van identiteitsontwikkeling is dan ook of alle positieve gevoelens toegelaten worden (zoals: liefde). Zoals ik al eerder zei, zijn dit de polen van Lucifer en Satan. Bij het toewerken naar universele liefde is de stap van de negatieve gevoelens doorleven essentieel omdat men vooral niet blind moet worden voor het kwaad in de wereld, en de beste manier om niet blind te worden voor het kwaad is door zelf eerst ‘het kwaad’ te worden, bij voorkeur als kind, zoals ik in één van de vorige alinea’s al beschreef, en het daarna te controleren. Wat we in deze tijd veel zien, is dat ouders deze stap naar hun kinderen toe overslaan, en het kind te snel overcontroleren met boosheid of kritiek, eigenlijk nog voor het kind losgekomen is. Dit creëert dan mensen die hun dualistische basis onderdrukken of verliezen. Dit is met name te zien in de media in het vervagen van zoiets binairs als geslacht of gender, wat het schadelijkst is naar kinderen toe of naar volwassenen die de kindertijd nog niet ontgroeid zijn. Het is belangrijk voor een kind dat hem een simpele zwart-witte werkelijkheid voorgehouden wordt, want hij is absoluut nog niet toe aan een volwassen non-dualistische kijk op de dingen. En bovendien gaat het één niet zonder het andere. De twee uitersten (zwart + wit) van het dualistisch denken + de ene ‘pool’ van het non-dualistisch denken vormen samen de drie-eenheid uit het Christendom (Vader, Zoon, Heilige geest, die inwerken op denken, handelen en voelen. Als al deze op één lijn staan, dan is dit de weg van Christus, waarbij het essentieel is om het kind in jezelf levend te houden. Want het kind geeft je de kracht om voor jezelf te gaan staan en tot actie over te gaan bij onrecht.

Satanische mensen

Een hoop verschillende genders die tegenwoordig in de media te zien zijn (sommige mensen beweren dat er wel meer dan 100 verschillende zijn), zijn gevolgen van de Satanische impuls, die de laatste eeuwen sterk actief is, en verzorgd wordt door de Satan-groepering van aliens, ofwel de ‘cabal’. Het globalisme en het multiculturalisme zijn ook voorbeelden van de Satanische impuls, evenals de sterke opkomst van het materialisme. Het gaat om het gelijkmaken van alle mensen en culturen, en dit staat haaks op de Luciferische zelfliefde van verschillende culturen naast elkaar. Wat je ziet is dat veel mensen aan de linkerkant van het politieke spectrum deze ‘homeopatische verdunning’ (een term van Thierry Baudet) verwelkomen. Zij hebben te weinig Luciferische zelfliefde en Thierry Baudet beschuldigt ze dan ook van oikofobie, wat eigenlijk een soort zelfhaat is of angst voor het zelf, en dit sluit dan ook prima aan bij wat ik zei over het onderdrukken van de dualistische basis die essentieel is voor zelfliefde. Dit zijn dan ook vaak diezelfde mensen die de wereld indelen in groepen van slachtoffers, waarvoor opgekomen moet worden, de identiteitspolitiek, en je zou kunnen zeggen dat deze mensen ‘het kwaad’ in zichzelf ontkennen, en daardoor zweven en het contact met de aarde verliezen. Ze praten in emotionele termen als compassie, empathie, altijd respect hebben, solidariteit, liefde en licht enzovoort, maar slaan hierin totaal door, en vergeten dat ook deze mooie woorden tiranniek kunnen worden. Wie het goede ziet in de Satanische impuls en hem op de juiste plaats gebruikt, wacht tot er voldoende zelfliefde is bij het kind door het kind te onderwijzen en aan te moedigen (de Luciferische impuls) en vervolgens als het kind het zelf kan en de vrijheid zoekt, het kind kennis te laten maken met de Satanische impuls door grenzen aan te bieden, boos te worden/kritiek te hebben en het kind op een niet veroordelende manier uit te dagen. Wie geleerd heeft van datgene wat in de wereld gebeurt, kan bij z’n eigen kinderen een soort goedaardige shortcut gebruiken en laat dit vaak door elkaar heen lopen, in de zin dat je in het uitdrukken van jezelf als ouder het Luciferische met het Satanische in balans houdt. Niet kwaad worden zonder liefde voor het kind. En niet lief zijn voor het kind zonder je dualistische basis te voelen, m.a.w. geaard te zijn. En het kind ook leren om al z’n emoties te uiten, vooral naar jou. Maar er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Ook op volwassen leeftijd valt er nog veel te ontwikkelen. Maar als het niet goedschiks gaat, en jij of je kind hebben gefaald om te leren, dan is kwaadschiks de enige mogelijkheid om je terug op het rechte pad te krijgen. Al betekent dat niet dat alles wat iedereen meemaakt, altijd terecht is en op het juiste moment op de juiste plek! En dat is eigenlijk de echte definitie van kwaad. Voor alles is een plaats en een tijd. En in deze grote ontwikkeling zal het eerst hoe dan ook kwaadschiks gaan, want we zijn geen van allen nog perfect en we moeten zien hoe het niet moet om te kunnen kiezen voor hoe het wél moet.

Toen ik nog een identiteitsprobleem had, was ik alles wat ik dacht dat ‘goed’ was. Ik identificeerde me met die goedheid, en had een hele lijst van dingen in mijn hoofd, die ik als goed of kwaad bestempelde. En het ‘kwade’ was ik niet, en het ‘goede’, dat was ik wel. Na een klinische therapie (waarover later meer) ging ik obsessief de andere kant op, en verzette ik me juist tegen ‘het goede’, en hier was ik tevreden mee op dat moment. Helaas denken veel mensen op die manier. Zij verliezen daarbij het contact met hun aardse basis in een soort kwaadaardige Luciferische expansie, die op het Satanische (materiële) gebied werkt. De ene pool bestrijdt dus de andere. Ook kan er een Satanische compressie zijn die op het Luciferische (spirituele) gebied werkt. Dit is ook kwaadaardig. Luciferische expansie en Satanische compressie van de geest kunnen alleen goedaardig zijn als ze op hun eigen gebied werken, waarbij de ene pool de tegenpool niet bestrijdt, maar juist de ruimte geeft. Alleen dan is er constructief dialoog, en echt contact. Let op: dit gaat dus over je psychische toestand, en over hoe je met je emoties om gaat in het contact met anderen.

Mijn psychiatrische verleden

Ik groeide op in een gezin waar m’n grenzen niet echt gerespecteerd werden en er totaal geen ruimte was voor boosheid. Het werd eigenlijk m’n hele jeugd afgekeurd op nogal heftige wijze. Hierdoor werd ik op m’n 18de opgenomen in een kliniek voor gespecialiseerde behandeling met een identiteitsprobleem en een angststoornis en een persoonlijkheidsstoornis. Onderdeel van de therapie was om m’n agressie meer toe te laten en uiteindelijk zetten de therapeuten mij aan tot agressief fantaseren over m’n omgeving. Dit verbeterde m’n kwaliteit van leven enorm. Op dat moment wisten mijn therapeuten nog niet dat de agressieve afkeuring die ik meegemaakt had de oorzaak was van dat m’n agressie er niet mocht zijn. Want we hadden het voornamelijk gehad over een ander trauma die daar voor kan zorgen: de angst om een ander kapot te maken met m’n agressie, die ook kan ontstaan doordat je ouders geen grenzen aangeven of hun grenzen slecht verdedigen. Maar door strenge gedragstherapie leerden ze mij dus om die agressieve gevoelens te hanteren, en toen ik de agressie toeliet en ik zag dat iedereen bleef leven en dat ik het prima kon hanteren, was dit een ontzettende opluchting. De therapeuten moesten toen een inschatting maken of er sprake was van ernstige afkeuring van boosheid in mijn jeugd, en ze dachten van niet. En dan was de logische vervolgstap om me te leren om een middenweg te gaan bewandelen, waarin ik de agressie meer leer controleren met behoud van de kwaliteiten die het me geeft.

Door veel confrontaties en spiegels die mij werden voorgehouden in deze opvolgende therapie, kwam mijn opgeblazen toestand tot een einde, en voelde ik mijn agressie naar beneden zakken in mijn lichaam (comprimeren). Als ik geen ernstige trauma’s meer had, was deze stap essentieel, en zou het voor uitbouwing van de identiteit zorgen, zodat ik op een gezonde manier contact kon leggen met anderen, waaronder ook intiem contact. Maar voor mij was deze stap funest, omdat mijn boosheid en agressie mijn hele jeugd op ernstige wijze werd afgekeurd. Hierdoor verloor ik opnieuw de beleving van m’n agressie. Het enige verschil met de toestand op mijn 18de was dat ik nu wel een gevoels-verstandkoppeling had, en ik contact maakte met mijn kern (die van mijn hoofd naar beneden was gezakt mijn lichaam in), maar ik verloor dus wel de beleving van die krachtige gevoelens. En dat had nooit mogen gebeuren. Het was een ontzettend grote therapeutische fout.

Dus in andere woorden: Ik had m’n agressie dus nodig om overeind te blijven, en ik identificeerde me met m’n agressie, die door die laatste therapie helemaal was verdwenen. Ik zat in een ontzettende gevangenis en liet mezelf niet toe om boos te zijn. Door het controleren van m’n agressie, had ik niet de angst overwonnen om gecontroleerd te worden, maar was m’n boosheid voorgoed verdwenen, en was de angst om kapót gemaakt te worden werkelijkheid geworden. Want dat is een reële angst, als je kijkt naar wat ik meegemaakt heb. Ik werd sinds die tijd ernstig in bedwang gehouden van binnen. Sindsdien ben ik qua hoe ik me voel steeds verder achteruit gegaan door confrontaties waar ik niet tegen opgewassen was, totdat ik m’n zelfvertrouwen weer onderuit ging halen. Toen hebben mijn therapeuten weer ingegrepen en heb ik naar een soort herstel gewerkt, waarin de boosheid van anderen mij niet langer meer raakt. Maar de gevangenis blijft. Als er dus sprake is van ernstige trauma’s, dan is de agressie gewoon nodig om overeind te blijven. Als je zo iemand dan uit z’n agressie haalt met veel druk, dan zal het naar binnen slaan en zul je in een gevangenis komen. Zoals Abraxas van Thuban op dat Birth of Gaia-forum ook dacht. Geen agressie was in zijn ogen gelijk aan een gevangenis. Maar wat mijn punt nu is, is dat wanneer men mensen in líefde laat opgroeien en ze heel geleidelijk (het kind bepaalt het tempo) met liefde, grenzen, boosheid, en afkeuring kennis laat maken, dan heeft een kind in z’n latere leven z’n agressie helemaal niet nodig om zich vrij te voelen! Verantwoordelijkheid en plichten horen bij een leven waarin je voor het goede kiest, maar de mens zal hier uit vrije wil voor kiezen dan, en het niet als beknotting van z’n vrijheid zien of voelen. Nee, het zal hem juist vrij maken. En dat is de grote les voor de draken (neem me niet kwalijk), voor wie ik verder wel sympathie voel, en met wie ik me ook enigszins identificeer voor een deel door m’n verleden. De draken hebben vele talenten, maar kunnen helaas niet zelfstandig gevoelens genereren, zoals de mensen vaak wel kunnen. Met andere woorden: ze hebben de mens nodig om iets te kunnen voelen. Dit komt omdat de draken niet constructief kunnen imploderen, iets wat ik erg herken, want ik kan dat ook niet omdat mijn boosheid te vroeg is afgekeurd, nog voordat ik voldoende reserves had. Dus ik heb compassie met de draken. Ze zijn de cipiers van de gevangenis en onze leermeesters. Zit je zelf niet in een gevangenis, dan heb je dit totaal niet door! Dat is ook de reden waarom veel mensen zullen denken dat ik gek geworden ben. Want wie ontsnapt uit de gevangenis, richt zich niet meer op de gevangeniscipiers. Maar in gevoel uit de gevangenis ontsnappen is voor mij helaas niet meer mogelijk. In gedrag kan het nog wel een beetje.

Persoonlijkheidsstoornissen zijn vaak een gevolg van het in het leven té vroeg meemaken van één of meerdere van de 3 ‘kwade’ krachten (Lucifer-Satan-Antichristus). Te vroeg wil zeggen: toen je er nog niet klaar voor was. In mijn voorbeeld is dat het te vroeg meemaken van de Antichristus-impuls (vernietigende/afkeurende boosheid), op het moment dat ik pas toe was aan de Satanische impuls (comprimerende boosheid). Maar het kan ook een gevolg zijn van te laat of helemaal niet meemaken van de 3 ‘kwade’ krachten.

Zoals ik al eerder zei, vertolken de draken een kwaadaardige rol, maar je zou het zo kunnen begrijpen, dat de mensheid nog niet ontwikkeld genoeg is om de goedaardige rol te spelen naar elkaar. Maar de kwaadaardige rollen balanceren zich perfect uit, als de mensheid kiest om hiervan te leren, en het te transformeren tot het goede. De draken infiltreren op allerlei mogelijke manieren de samenleving. Zij doen zich als mensen voor en zitten vaak op hoge posities in de regering en instanties, zo ook in geestelijke gezondheidszorginstellingen zoals de GGz. Wanneer mensen groepen vormen en de waarheid verkondigen, en daarbij een te grote schare volgelingen krijgen, dan worden deze groepen geïnfiltreerd en gecorrumpeerd, zodat zeker blijft dat de waarheid nooit naar buiten komt en de massa bereikt. Dit is om er voor te zorgen dat mensen zich allemaal als afzonderlijke individuen blijven ontwikkelen naar het Christusbewustzijn. Christus volgt niet, en hij wilde ook geen volgelingen. Hij bracht het zwaard (Mattheüs 10:34) en liet anderen zien hoe zij zijn. Hij ontmaskerde kwaad, met behulp van de positieve giften van Lucifer en Satan, die eigenlijk de kwade eigenschappen zijn van de Heilige Geest en de Vader uit de drie-eenheid. Christus is dan de zoon en heeft z’n uitdaging in de Antichristus.

Als bepaalde gevoelens niet bewust worden gemaakt in jezelf of je verliest de essentie/beleving van deze gevoelens, dan speelt het conflict zich in de externe wereld uit. In andere woorden: je roept het dan op. Het tegengif is dan om deze gevoelens bewust te maken, zodat het gevecht oplost en de innerlijke tegenstelling oplost. Mijn boosheid is op te jonge leeftijd afgekeurd. Dus ik verloor het contact met deze gevoelens. In mijn latere leven speelde zich dit uit in conflict. Ik ben zowel Lucifer tegengekomen (als in ‘kritiekloze liefde’ (wat in feite ook een vorm van kwaad is, maar essentieel voor bijvoorbeeld een jong kind)), als Satan (als in ‘comprimerende boosheid’), maar helaas ook de Antichristus (als in ‘vernietigende boosheid’). Doordat ik te vroeg die vernietigende boosheid mee heb gemaakt, wat voor een kind een trauma is, kan ik mijn eigen boosheid niet integreren en die is essentieel om opgewassen te zijn tegen de 3 vormen van kwaad en ze als het ware onschadelijk te maken, al zijn de (opbouwende of destructieve) effecten van deze 3 vormen net zo echt als wat dan ook. De mensheid moet eerst leren om het licht te integreren (Lucifer), vervolgens de schaduw (Satan), en de laatste uitdaging is om de liefde uit te dragen in je daden (wat je leert van de Antichristus), maar hier heb je absoluut je boosheid voor nodig. Heilige boosheid noemen sommige mensen dat, omdat er liefde achterzit, wat eigenlijk niets meer is dan getransformeerde haat. Liefde bevat een component van haat. Het is een balans. Op de juiste plek in het lichaam (je laagste chakra’s) empowert dat je boodschap. Op die manier krijg je je denken, je voelen, en je handelen op één lijn, en dat is waar de Christusfiguur zo voor staat.

E.U. en Nieuwe Wereldorde

Er zijn in Nederland ontzettend veel mensen die voor de EU zijn. De meeste politieke partijen zijn er voor, en de partijen die tegen zijn, worden verguisd. Het lijkt de heersende opvatting, dat, wil je bij de goeien horen, je vóór de EU moet zijn. Wat er in Europa met de EU gebeurt, moet uiteindelijk over de gehele wereld gaan gebeuren, en dat is dat de wereld een grote superstaat wordt, waarin iedereen vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Een grote superstaat, waarin iedereen hetzelfde denkt, en hetzelfde gelooft, iedereen één taal spreekt, wat Engels zal zijn. (Dat is de reden dat zoveel engelse woorden gepusht worden vanuit de media). Deze superstaat houdt in, dat er geen landen meer zijn die hun eigen cultuur verdedigen, maar alle culturen worden verdund tot één cultuur. Je zou denken dat er dan geen oorlog meer kan plaatsvinden. Maar wat er niet bij wordt verteld is dat als er een superstaat is, waar een klein groepje rijke mensen alles controleert, want daar draait het in de praktijk op uit, het heel goed kan dat dit groepje mensen (de elite) zich tegen het volk keert. En dat is het plan. Ik schreef al eerder dat de mensheid niet in een darwinistische ontwikkeling zit, maar in een spirituele ontwikkeling. En om de nieuwe wereldorde in de ontwikkeling van de mensheid te plaatsen, zeg ik het volgende: Als je iemand dwingt om z’n agressie in contact te gooien, waardoor de reactie die je daarop geeft, z’n agressie kan doen comprimeren, zullen mensen ontzettend gevaarlijk worden en uit alle macht proberen te verdedigen wat van hen is, deze gevoelens dus. Dit kan alleen onder gecontroleerde omstandigheden. En dit is wat de elite probeert te bereiken met hun nieuwe wereldorde, zodat ze de Satanische impuls kunnen toedienen bij iedereen die zich misdraagt, middels een grote politiemacht. Zoals ik al schreef, zal een kind dat alleen de ongebalanceerde Luciferische liefde en aanmoediging van de ouderfiguren krijgt, op een gegeven moment de voortijdige vrijheid gaan zoeken en ontsporen als een echte demoon, zodat de ouders daarover heen moeten in de vorm van de Satanische impuls: de comprimerende boosheid van de ouderfiguren naar het kind toe. Hierdoor zal het kind zich bewust worden van zichzelf. Extreem kwaad creëert extreem goed en extreem goed creëert extreem kwaad. Het is dus belangrijk dat er eerst de ene kant op aangemoedigd wordt totdat de polarisatie in de maatschappij gemaximaliseerd is, om dan vervolgens de tegengestelde kant op op te treden. De ene zal meer naar het Luciferische geluid luisteren en de andere zal meer naar het Satanische geluid luisteren. En deze twee polen komen dan lijnrecht tegenover te staan in conflicten en oorlogen, waarbij de elite altijd beide kanten financieel ondersteunt. In vele landen zie je nu ook de opkomst van het populisme. In de VS hebben we Trump. In Engeland Nigel Farage, in Nederland Wilders en Baudet. De cabal, het Satanische deel van de elite, wil graag voor de nabije toekomst volledig afrekenen met deze Luciferische kijk, en er zal een gigantische strijd gestimuleerd worden tussen deze beide polen, inclusief nucleaire oorlog!!!! En die is dichterbij dan je denkt! Dus ik waarschuw bij deze een ieder. Ze gaan ook grote delen van de wereld onder water zetten (Nederland en Engeland ook) en de verklaring zal zijn dat het door klimaatverandering komt, zodat er afgerekend wordt met de meningen van de mensen die daar aan twijfelden (de Luciferische mensen). Het is Satan tegenover Lucifer.  De cabal tegenover de alliantie. Ofwel kwaad tegen goed, al is dit niet helemaal de goede manier om dat te bekijken, omdat je zou kunnen zeggen dat ze allebei kwaadaardig zijn, al dient het op de lange termijn wel een groter doel als de mensheid kiest ervan te leren, dus is het ook niet alleen kwaadaardig. Dus door het Satanische te stimuleren, zullen de mensen die wat meer Luciferisch zijn gaan protesteren, en dat protest zal de kop ingedrukt worden of met valse informatie als kwaad bestempeld worden, waardoor geen mens het meer in z’n hoofd zal nemen om het Luciferische te promoten. Petities worden ook gebruikt om te kijken waar de tegenstanders van de ‘juiste’ mening zich bevinden, zodat ze op tijd van de ‘juiste’ behandeling voorzien kunnen worden. En dat allemaal omdat het in deze fase van ontwikkeling van de mensheid tijd is voor de Satanische impuls.

Wat vaststaat, is dat de Satanische elite hun nieuwe wereldorde zal krijgen en dan zal de mens volledig af gaan dalen in het materiële, en zal er een communistisch systeem op aarde zijn, met een centrale overheid, en het internet zal zwaar gecontroleerd gaan worden, en dat is waar mensen hun informatie vandaan zullen halen. Kijk ook naar apparaten als Amazon Alexa en Google Home, en nepnieuwscontroles op Facebook. “Doe geen moeite om de wereld te begrijpen: wij doen het wel voor u!” Maar er is een informatieoorlog, en het internet zal dus een valse werkelijkheid voorhouden. Als de mens zo tiranniek wordt gecontroleerd door deze informatie en de Satanische nieuwe wereldorde, waar de heersende elite zich tegen het volk keert, dan zal een deel van de mensheid op een gegeven moment, de juiste plaats vinden voor de Satankracht en door werkelijk begrip van hoe de wereld in elkaar zit een middenweg gaan bereiken. Maar het moet eerst slechter worden, voordat het beter kan worden! Dit is om maximaal het gevolg van fouten (oftewel: niet leren) te kunnen beleven. En de fout die men vooral gaat maken, is dat het Luciferische wordt losgelaten. De baby zal met het badwater weg worden gegooid. Maar wat ik wil zeggen is dat er een plaats in in de ontwikkeling voor deze Luciferische zelfliefde. Het is essentieel dat je als mens eerst leert om van jezelf te houden om vervolgens als het doorslaat te leren om deze gevoelens te controleren, ZONDER dat ze verdwijnen. De mens zal als hij helemaal af gaat dalen in het materiële in een wereld leven vol robots, transhumanisme, valse informatie, diversiteit, 100 genders, enzovoort, en zal zo gek worden van alle communistische controle en eeuwige beschuldigingen van (en later ook veroordelingen voor) racisme, seksisme, homofobie, transfobie, enzovoort dat hij ook de juiste plaats weer zal gaan vinden voor de Luciferische kracht (zelfliefde). Lucifer is de lichtbrenger, en zal dan door confrontatie veranderen in Christus, want Christus is het licht. Door rampen en aanslagen die vaak georkestreerd worden, zal dit ook versneld worden. Dit is de tweede komst van Christus. Niet in de buitenwereld, maar in het hart van ons allemaal.

De beste manier om controle over het volk te houden is door zelf de oppositie te leiden, of tv-persoonlijkheden te betalen om informatie te delen. Dit is ‘gecontroleerde oppositie’. In de VS hebben ze Infowars, en hier in Nederland is een voorbeeld de internetshow van Robert Jensen. Mensen die gevaarlijk zijn voor het grote plan, worden zo opgespoord en de mond gesnoerd, veelal met gebruik van de Antichristus-aliens, wiens bewustzijn bezit neemt van iemands lichaam. Het oorspronkelijke bewustzijn is dan dood. Maar de alien heeft de herinneringen van die betreffende persoon. Veel wereldleiders zijn op die manier gedroned, maar ook worden mensen gekloond, vooral Amerikaanse celebrities. Deze technologie wordt al jaren gebruikt op mensen, maar werkt niet foutloos. Veel kloons functioneren niet goed en hebben dan ook handlers nodig, die hen begeleiden, en van instructies voorzien. Wie in de muziekwereld z’n ziel aan de duivel verkoopt, wordt gekloond (de lichamen laten ze groeien in grote tanks (dit zie je wel eens in science-fiction films), en kan van het ene lichaam naar het andere lichaam overgetransporteerd worden binnen no-time met één druk op de knop. Al die celebrities gaan op die manier ’s nachts naar het klooncentrum waar ze massaal genot najagen. Dromen kunnen ze dan niet meer. Ik ben het op verschillende plaatsen tegengekomen dat er een tipje van de sluier op wordt gelicht, of dat er onder de celebrities gegrapt wordt over wat ze ’s nachts gaan doen. It’s all-in your face, als je daar oog voor ontwikkelt. Donald Marshall heeft hier veel over geschreven.

Bewustzijn

Zoals eerder gezegd kun je het Christusbewustzijn bereiken door eerst zo negatief mogelijk te worden en daarna naar de gebalanceerde staat toe te werken. Dit zijn het ‘pad van de linkerhand’ en ‘het pad van de rechterhand’ uit het Satanisme en Luciferianisme, al wordt dat in die stromingen niet als een tussenstap gezien, maar als eindpunt. Maar het is essentieel voor de bezieling van het hart. Dit gebeurt natuurlijk bij voorkeur als je kind bent, maar in je latere leven kan je ook nog veel veranderen, door door je emoties te werken, en dus hard aan jezelf te werken. In alchemie bestaat zoiets als nigredo (blackening), albedo (whitening), en rubedo (reddening). Deze 3 termen staan voor psychische processen: De blackening is het eerst zo negatief mogelijk worden (kan zowel Luciferisch als Satanisch zijn), de whitening is leren van je fouten, en je ontdoen van alles wat immoreel is aan je eigen gedrag en de reddening is de kroning tot het Christusbewustzijn. Bij het Christusbewustzijn is je hart het focuspunt van je bewustzijn. We hebben allemaal een elektromagnetisch veld om ons heen, in de vorm van een torus met een dubbele vortex erin. En als de elektriciteit die door de vortexen stroomt in de punten van de 2 vortexen samenvallen in het midden van het hart, wordt het bewustzijn ongelooflijk versneld. Hierdoor kun je je eigen bewustzijn wegsturen van het licht aan het einde van de tunnel als je dood bent, wat belangrijk is omdat het licht je geheugen wist en je in een nieuwe reïncarnatiecyclus brengt.

Volgens het laatste bewustzijnsonderzoek werkt het zelfbewustzijn van de mens via faseconjugatie (phase conjugation), een begrip uit de optische natuurkunde. Een faseconjugaat is een spiegel die ‘straling’ uit elke richting (dus ook onder een hoek) precies in dezelfde richting terugstuurt. Dit biedt ontzettende potentie voor bijvoorbeeld wapens (scalaire wapens noemt men dit), maar het is dus ook het materiële mechanisme dat mensen bewust maakt van zichzelf. Doordat belangrijke mensen je in je leven ‘de spiegel voorhouden’, en de ander jouw gedrag beantwoord met een reactie, kun je je bewust worden van je eigen gedrag. En dit is ook precies hoe mensen hun gedrag kunnen veranderen. Deze interacties zetten zich al op jonge leeftijd vast in je systeem. Ik zei eerder dat Lucifer de jongmakende kracht is. En Satan de oudmakende. Door faseconjugatie vind er dus ook ‘time reversal’ plaats als iemands kracht en reacties op constructieve wijze terug naar zichzelf worden geleid. De tijd is trouwens niet de vierde dimensie. En ruimtetijd van Einstein is helemaal onzin. ‘Tijd’ zit in de rotatie van elektromagnetische golven in de ether, zowel op de schaal van onze wereld, als op kleinere schaal in de mens en in de kleinste deeltjes. Het elektromagnetisch veld dat rond de mens hangt, bestaat uit verscheidene lagen. Deze kunnen zichtbaar worden gemaakt met aurafotografie. Rond de mens hangt een torus (donut) met daarin 2 tegengesteld draaiende (roterende) vortexen. Deze torus met 2 vortexen vind je zelfs terug in de kleinste deeltjes (vibrerende elektrisch neutrale dipolen). En op grote schaal dus ook in de vorm van de bubbel waarin we leven. Dit werkt fractalmatig en holografisch, zoals in elkaar passende Russische poppen. Dan Winter heeft hier veel informatie over. Dit is te verenigen met mainstream natuurkunde, maar ik kies ervoor om me hier niet op te richten in dit verhaal. Daarvoor zou ik weer in de boeken moeten duiken. Ook de Luciferdraak Abraxas van Thuban, waarover ik eerder sprak, heeft de snaartheorie uitgelegd en kwam op een model dat de torus met 2 tegengesteld draaiende vortexen bevestigt, al drukte hij het op een iets andere manier uit.

Charles W. Lucas Jr. heeft alle 4 in de mainstream bekende natuurkrachten verenigd tot 1 elektromagnetische kracht, en concludeert dat het longitudinale golven zijn die het leven mogelijk maken, wat in de mainstream natuurkunde totaal genegeerd wordt. Faraday-kooien houden deze longitudinale golven niet tegen. De snelheid van het licht is niet het maximum. Longitudinale golven zijn instantaan. Dit kan een verklaring geven voor ‘paranormale’ fenomenen, evenals uittredingservaringen en bijna-doodervaringen.

Pim van Lommel heeft een fantastisch boek over bijna-doodervaringen (Eindeloos bewustzijn), waar hij bijna-doodervaringen uitlegt m.b.v. een goede literatuurstudie (kwantumfysica). Een criticus als Dick Swaab faalt om dat boek te begrijpen, omdat hij niet tot zich laat doordringen. In ’t kort bekritiseert ie het boek wild en gooit dan de baby met het badwater weg, wat niet erg wetenschappelijk is. Conclusie van het boek van Van Lommel is: de hersenen produceren geen bewustzijn: ze faciliteren het. De beelden die je op tv kijkt, zitten ook niet in de tv. En zo moet je de hersenen van een mens ook begrijpen. Bewustzijn is alom aanwezig ingevouwen in de materie om ons heen. Alleen zijn we niet allemaal bewust van ons gedrag. Maar wat ik in dit verhaal probeer te zeggen is, dat dat wel mogelijk is, door hard te werken. En dat zijn we verplicht aan onszelf en aan onze medemensen, in een wereld vol drama, dood en verderf. En juist door confrontaties, leert men.

Materiaal om te lezen

Alles wat we geleerd krijgen op school is een leugen of niet de volledige waarheid en dat is zo als het ware ontworpen. Alle kennis is gefragmenteerd in verschillende vakgebieden en de integrale basis ervan wordt geheim gehouden. Maar als je integraal en interdisciplinair denkt, dan kun je achter al deze informatie komen. Ga lezen over van alles en nog wat, vooral buiten je eigen vakgebied en integreer alle informatie met elkaar. Het is een ontdekkingstocht. David Icke (inmiddels overgenomen door een andere entiteit), Donald Marshall (inmiddels ook overgenomen door een andere entiteit), Mark Passio, Eric Dubay, Rupert Sheldrake, Dan Winter, Pim van Lommel, Robert Monroe, Walter Russell, Jim Marrs (overleden, geruchten gaan dat ie is vermoord), Charles W. Lucas Jr., Rudolf Steiner, Jordan Peterson (ook overgenomen door een andere entiteit: bij hem is het verschil in persoonlijkheid overduidelijk; ze hebben zelfs oude beelden van hem gefaket), Larken Rose (ook al overgenomen door een andere entiteit), Bruce Lipton, Gerald Pollack, Mae-Wan Ho, Wes Penre, Michael Tsarion en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik schaam me niet voor mijn gedachten, ze zijn weloverwogen, en ik lieg niet. De dingen die ik niet zeker weet, heb ik geprobeerd speculatief te houden in dit verhaal. Het is leuk om mentale gymnastiek te doen door je in andere mensen hun standpunten te verdiepen, en te kunnen zien dat die standpunten op een bepaald niveau allemaal waar zijn. Hetzelfde met ‘goed’ en ‘kwaad’. Maar ik heb in dit verhaal wel laten zien hoop ik, dat ik mezelf begrijp, en dat ik mijn toestand en ervaringen kan integreren met wat er in de literatuur is geschreven. En voor de andere wilde claims die ik maak: Als je vraagt: “waar is je bewijs?” Zeg ik: “Je wilt het bewijs op een presenteerblaadje krijgen! Zo werkt het niet! Wie het goddelijke in alles ziet en zichzelf kent, zal weten dat er een zichtbaar deel van de werkelijkheid is en een onzichtbaar deel van de werkelijkheid. Het onzichtbare deel kun je achter komen door binnen in jezelf te kijken en dan zoveel mogelijk te lezen, en recht op de onderwerpen af te duiken die je angst inboezemen of waar je weerstand bij voelt of die je geneigd bent om af te wijzen, kortom: door kritisch naar jezelf te zijn. Gaandeweg kom je er dan achter dat de wereld heel anders is dan dat we allemaal geleerd worden, en dan ontdek je de wereld pas echt. Ga steeds een stapje verder, totdat je op een gegeven moment dwars door alle leugens heenkijkt en je voor niemand meer bang bent. Niets is wat het lijkt! De waarheid zit van binnen! En zo binnen, zo buiten!

Ik dank iedereen die tot het eind gelezen heeft voor de aandacht!

gepost op 10 feb 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram