Artikel

Dit artikel beschrijft hoe de heersende machten zeer waarschijnlijk de geschiedenis naspelen en een fake tribulatie suggereren, om mensen te misleiden.

De geschiedenis naspelen

Lees voor je dit artikel leest, eerst het hoofdstuk Christus’ Duizendjarige Rijk uit Deel 3 van mijn verhaal. Dan kun je dit artikel beter volgen.

Toen ik voor het eerst hoorde dat de geschiedenis van de Aarde zoals wij die kennen, niet de echte geschiedenis is, was ik terughoudend, want geschiedenis was mijn slechtste vak op school. Ik kon er nooit iets mee, en snapte de motieven die al die volkeren hadden om oorlog te voeren, niet. Ik was ook niet echt strategisch ingesteld, dus dat maakte het moeilijk. Bovendien vond ik het vreemd hoe men het zo supereens is over wat er gebeurd is in ons verleden, en iedereen om je heen maar dezelfde lesstof opdreunt. Ze moeten wel erg zeker erover zijn dan! Pas later ben ik de geschiedenis gaan waarderen, toen ik bewijs zag dat er maar een paar mensen verantwoordelijk zijn voor de tijdlijn die men gebruikt in geschiedkundige kringen. Anatoly Fomenko, een Russisch wiskundige, beschrijft in het eerste hoofdstuk van z’n boek uit de New Chronology reeks, History: Fiction or Science?, hoe deze tijdlijn tot stand is gekomen, en het is de moeite waard om te lezen. Langzaamaan ging ik flink aan de tijdlijn twijfelen, die we met z’n allen geleerd hebben. Ook de opkomst van het mudflood-onderzoek dat volgens mij organisch ontstond, maar nu gekaapt is, deed mij twijfelen aan de geschiedenis die wij leren op school. Sumerië, Babylonië, Egypte, oude Grieken, Romeinen. Veel is waarschijnlijk een fabeltje, en gecreëerd om te misleiden. Check ook dit filmpje voor wat echte geschiedenis. Als je ziet hoe op leugenachtige wijze de piramides en de sfinx in Egypte verkocht worden, dan bedenk je je wel om dat in het veel te smalle hokje van ‘het oude Egypte’ te plaatsen. Want op oude ansichtkaarten van Egypte zien we ook hele andere piramides, en we zien zelfs een hoop vestingen tussen die piramides, die veel voorkwamen in de Oude Wereld, ook in Egypte. Kijk hiervoor het werk van Autodidactic en Martin Liedtke. Deze 2 heren zullen echter zelf nooit conclusies trekken, ze geven wat dat betreft zo weinig mogelijk duidelijkheid, want ze zullen beiden wel overgenomen zijn, zoals de meeste succesvolle content-makers. Maar toch krijg je met hun werk, een veel completer beeld van de Oude Wereld, dan de onzin die we in geschiedenisboeken te lezen krijgen.
Hier is nog een Egypte-video, die de realiteit in je gezicht duwt. De volgende deelde ik al in mijn vorige artikel: “All original!” Yeah, right!

In boeken van David Ewing Jr. over Tartarië, alternatieve geschiedenis dus, las ik over het bestaan van de Arabische taal op de Oude Wereld. Hij stelt dat Christendom en Islam een gemeenschappelijke voorouder hebben: het originele Christendom in Tartarië, wat ik Christus’ Duizendjarige Rijk noem, en dat de voertaal in die tijd Arabisch was. Hij stelt dan ook dat het woord ‘Europa’ van ‘Arabië’ komt. Ook een woord als Allemagne (Duitsland), zou van Allah-man/men komen, mensen van Allah. Hij laat ook kleding zien en wapens en hoofddeksels uit bijvoorbeeld Rusland met Arabische teksten erop. En hij haalt dus ook het werk aan van Anatoly Fomenko, over wie ik het in mijn artikel Tartarisch Christendom ook al gehad heb, die bewijs aanvoert voor soortgelijke dingen.
David Ewing Jr. laat in z’n boeken en video’s zien, hoe vrouwen op foto’s van begin van de vorige eeuw, zich bedekten met sluiers, zoals moslima’s tegenwoordig nog steeds doen. Pas in de 19de eeuw, creëerden de overnemende machten volgens hem de natiestaten en de religies zoals we die nu kennen, met daarbij het verplicht onder dwang leren van de talen die men heden ten dage spreekt in de verschillende landen. Hij stelt ook dat al die talen in voor de 19de eeuw helemaal nog niet gesproken werden in de wereld en dat men voor die tijd dus Arabisch sprak, in ieder geval in Europa. En dat er dus een valse geschiedenis is gecreëerd met daarbij veel valse werken. In de 19de eeuw zouden dan volgens mij onze voorouders van de Tweede Opstanding zijn geïntroduceerd in deze wereld die dus incarneerden in de lichamen van baby’s die gewoon te koop waren in amusementsparken. Toen zijn ook de kwade krachten vrijgelaten in de wereld (wat in de Bijbel (Openbaring 20:3) Satan’s korte tijd/little season wordt genoemd), die via de invloed van de Kerk en de splitsing van het Christendom en de Islam hun controle over het volk gingen uitoefenen. De talen die aan de mensen geleerd werden in die tijd, zijn met een grote supercomputer bedacht en zijn gebaseerd op de originele natuurkunde die in het Duizendjarige Rijk openbaar was. Kijk hiervoor bijvoorbeeld deze video van Dan Winter. In het verleden had hij nog veel meer video’s hierover, maar hij heeft veel video’s verwijderd van z’n kanaal helaas (mijn hij-is-overgenomen-alarm gaat altijd af als mensen dat doen). De meeste letters zijn momentopnames van hoe elektromagnetische golven zich voortbewegen in zelforganiserende vormen waar de bezieling van levende wezens uit bestaat, d.w.z. in de torus. Kijk op pagina 29 van dit boek van Dan Winter voor de letters van het Hebreeuwse alfabet bijvoorbeeld, helaas in een lage resolutie. De rest van het boek is ook de moeite waard.

Toen het originele Christendom verboden werd, namen de religies het dus over en werd het Originele Christendom zeer erg gecorrumpeerd door de schriftgeleerden, met als doel om een Satanische invloed over het volk uit te oefenen. Opvallend is dat we dezelfde globalistische trend terugzien in de corrupt gemaakte Islam, als die we in de hedendaagse politiek in veel landen op de wereld zien, vooral in het westen. Het is de wens om naar een nieuwe Wereldorde toe te werken, waarin iedereen tiranniek onder controle wordt gehouden en waarbij men geen tegenspraak duldt van het volk. De Islam is dus een bondgenoot van de Satanische machten en dat is waarom veel extremistische mosl ims zo beschermd worden in de media en door de autoriteiten. Deze Satanische orde waar men naartoe wil werken is walgelijk, maar óf God óf de mensheid gaat hier een stokje voor steken. Dus óf we krijgen binnenkort een reset, zoals ik in Einde van een cyclus stelde. Of de mensheid (en dan met name het Luciferische gedeelte van de mensheid) gaat deze Satanische machten confronteren, waarop we een gigantische strijd krijgen. Ik gok dat God in gaat grijpen met een reset, en dat we niet op een lineaire ontwikkelingslijn zitten, zoals bijvoorbeeld Rudolf Steiner die voorstelt. Maar ik ben niet geheel zeker!

Ondertussen hebben we in de V.S. de arrestatie van Donald Trump gezien, die volgens Martin Vrijland een bijzondere gelijkenis vertoont met de arrestatie van Christus, die ook werd gearresteerd in de week voor Pasen. Dat Donald Trump op die manier de Antichristus rol vertolkt, zou dan een optie zijn. Ik heb een aantal jaren geleden al langs zien komen op Twitter, dat er veel gelijkenissen waren in Donald Trump’s geschiedenis en omgeving met die Antichristus rol, maar ik kan het helaas niet meer vinden. Toen hij aan de macht was, speelde hij meer een Luciferische rol vond ik, want Trump leek zich flink te verzetten tegen de Satanische globalistische machten. Maar misschien is het wel een valse Christus-rol, waar geen mens in zou moeten trappen, want de valse Christus is de Antichristus. Dat Trump sowieso al lang overgenomen was, dat is zeker. Dat zijn alle mensen die zich aan de top begeven, maar ze kunnen ook altijd een Luciferische of Satanische rol vertolken, terwijl ze overgenomen zijn dus. Het Satanische zien we dan weer terug in het presidentschap van Biden, die duidelijk globalistisch is, en perversies wil aanmoedigen en zichzelf expres opstelt als een zielige oude man die dan ook nog eens aan kleine kindjes ruikt. Hij is volledig overgenomen en gebrainwashed in mijn ogen en al z’n blunders zijn bewust. Dit is natuurlijk de perfecte president om zelfs het linksprogressieve gedeelte van de kiezers volledig op hem af te laten knappen. Zodat het grootste deel van het volk wel voor Trump gaat kiezen, die zich in z’n vorige termijn flink ingehouden heeft. Het zou zomaar eens kunnen dat ie zich als hij aan de macht komt, ontpopt als de leider van de Antichristi (want iedereen die overgenomen is, is een Antichristus), en wellicht laat ie dan z’n echte kwaadaardige gezicht zien en krijgen we de 7-jarige tribulatie uit de Bijbel over ons heen. Met een hoop ellende. Martin Vrijland denkt dat dat hij het in juni al gaat overnemen van Biden.

Maar eerlijk gezegd heb ik grote twijfels of dat dit de waarheid is. Het strookt niet met de andere dingen waarover ik gelezen heb of die ik uitgedacht heb. Want volgens mij heb ik genoeg aanknopingspunten gezien dat de tribulatie allang voorbij is, en dat de vele gesmolten gebouwen op deze Aarde daar een overblijfsel van zijn. Ook het werk van Rene Mäkel over de geschiedenis van Arnhem concludeert dat er een Duizendjarig Rijk van Christus was, als je kijkt naar de jaartallen op alle gebouwen, waarbij de 1 uit 1804 bijvoorbeeld, eigenlijk als een J wordt geschreven, wat zou kunnen staan voor Jesus, iets wat we ook op veel munten zien en op oude kaarten (bekijk Autodidactic of lees Fomenko). Verder is er de onmogelijkheid dat onze voorouders zulke indrukwekkende gebouwen op de wereld hebben gezet als die er zijn, terwijl ze eind 19de eeuw nog met paard en wagen door de straten liepen. Alleen al de onmogelijkheid om het YouTube-kanaal van Rene Mäkel te vinden als je de zoekterm intypt, zegt mij genoeg over de waarheid van z’n filmpjes.

Ook de veelheid aan foto’s van uitgestorven straten (zie het vroege werk van Martin Liedtke), zeggen dat al deze steden herontdekt zijn en dat de mensen van de Tweede Opstanding (onze voorouders) hier op Aarde zijn neergezet om met behulp van de invloed van de losgelaten kwade krachten in de korte tijd van Satan (Satan’s little season), terug op het pad van God te geraken. Want kwaad heeft een transformatieve functie, voor wie oren heeft om te horen.

Het zou dus heel goed kunnen dat de heersende machten de tribulatie en het aan de macht komen van de Antichristus na aan het spelen zijn, om de mens te misleiden om tegen deze zogenaamde Antichristus in opstand te komen. Ik heb het in mijn artikel Tartarisch Christendom al verwoord in de tweede alinea onder Videobespreking. Dan zou het een afleiding zijn van waar het werkelijk om draait, het teruggeraken op het pad naar God voordat het Laatste Oordeel plaatsvindt. Ik heb al eerder gezegd dat je uit de wereldgebeurtenissen en de actoren die daar bij betrokken zijn, niet de echte waarheid kan ontdekken, want dat deze actoren allemaal overgenomen zijn en alles er op gericht is om je te misleiden, en om je een bepaalde kant op te sturen. De echte waarheid kun je mijns inziens alleen ontdekken door naar binnen te keren, en jezelf in de wereld terug te vinden, als in ‘zo binnen, zo buiten’.

De tijd zal leren of mijn vermoedens juist blijken te zijn.

deel dit artikel: