Artikel

Dit artikel beschrijft wat van de politieke beslommeringen van de laatste weken rondom Baudet en Bouchallikht.

Politieke beslommeringen

We vliegen van de ene soap naar de andere in de politiek. Vorige weken was het Thierry Baudet, die antisemitisch zou zijn, waarover later meer. En nu is het Kauthar Bouchallikht die antisemitisch zou zijn. Voor wie het hoofdstuk De Holo-hoax heeft gelezen, weet hoe ik over dat woord ‘antisemitisch’ denk. Het wordt gebruikt om mensen die terechte kritiek hebben op het Israëlische regime, te onderdrukken. Soms slaat kritiek om in haat. Maar zelfs haat hoeft in mijn ogen geen probleem te zijn, als je er maar niet naar handelt. Bouchallikht is op een demonstratie gefotografeerd waarbij men het Israëlische regime met het nazisme vergelijkt. Maar om eerlijk te zijn, kan ik daar wel inkomen. Omdat beide stromingen zeer racistisch zijn. En dat beseffen mensen vaak niet over het Israëlische regime, waarop de vergelijking onsmaakvol lijkt te zijn. Maar wie weet van de invloed van machtige Zionisten op het wereldtoneel, die kan deze vergelijking beter begrijpen. Wie zich wil laten informeren over Rothschild Zionisme en de Russische mafia/Joodse mafia die geïnfiltreerd is in de Amerikaanse regering, moet Hoofdstuk 25 van The Perception Deception van David Icke lezen (begint op pagina 143 van deel 2 van de pdf, deel 1 is hier) of Hoofdstuk 9 van Remember Who You Are van David Icke, (begint op pagina 495). Het is altijd de uitdaging om als je tegen een monster vecht, niet zelf een monster te worden. En dit is zeker van toepassing op de Israëlische staat, die uit de as van de Tweede Wereldoorlog verrees (of het nu allemaal 100% waar is wat er toen gebeurd is of niet). Maar als een monster eenmaal geschapen is, is er vaak een ander monster nodig om hem terug naar de Bron te krijgen. Voor sommige moslims is het ook de uitdaging om niet door te slaan in haat naar álle Joden. Maar ik snap het prima als je als moslim haat naar het Israëlische regime hebt. Dat heeft niet per se met antisemitisme te maken. Ik zou het ook logisch vinden dat er patriottische Joden zijn die tegen het Israëlische regime zijn. Arabieren zijn trouwens ook semieten eigenlijk, dus wat dat woord betreft kunnen ze elkaar beter de hand schudden. Ik snap het ook als mensen haat voelen naar moslims vanwege de vele voorbeelden van moslimterreur, maar het is zaak dat de dialoog openblijft, en je je haat kanaliseert in kritiek, en realiseert dat er ook veel goede mensen zijn. Wat Bouchallikht nu doet, haar excuses aanbieden, en zeggen dat de vergelijking tussen de Israëlische staat en nazi’s walgelijk is, is een leugen van haar om haar hachje te redden en toch nog stemmen te kunnen winnen. Ze kan ook écht voor haar mening opkomen en haar mening onderbouwen, maar dan zal heel holbewonend Nederland over haar heen vallen wellicht, omdat ze gewoon niet op de hoogte zijn van de Israëlische/Zionistische rol op het wereldtoneel. Maar wat Bouchallikht nu doet, is toch wat je vaak ziet in de politiek. Mensen die zo een groot mogelijke aanhang willen zodat ze zoveel mogelijk macht uit kunnen oefenen, en daarvoor hun principes verkwanselen. Tragisch.

En dan Baudet. Hij wordt door de één beschuldigd van slecht leiderschap, in de zin dat ie niet of te langzaam optreedt tegen antisemitische uitlatingen door jongeren in de FvD jongerenfractie; hij wilde tenslotte eerst een onderzoek. En door anderen worden hem juist dictatoriale trekjes aangemeten, alsof ie overal bovenop zou zitten! Naar mijn idee gaat dit totaal niet meer over Baudet als politicus, maar plakken verschillende mensen hem verschillende etiketten op, die niks met de realiteit te maken hebben, elkaar vaak napratend als papegaaien. Je kunt het gewoon aanvoelen als er wat mis gaat, dat de publieke opinie en de media die daar de leiding in neemt, op de ‘kapotmaken’-stand staat. Of Baudet nu oprecht is of dat hij gewoon z’n rol speelt in het hele verhaal: met het geluid representeert hij een belangrijk sentiment onder de bevolking. Mij lijkt het dat de hetze tegen hem van de afgelopen weken, een gecoördineerde aanval was om de partij kapot te maken. En zoveel mensen, ook buiten de partij, doen er aan mee! Iedereen denkt dezelfde dingen, bijvoorbeeld dat Baudet zelf de partij heeft kapotgemaakt, terwijl de publieke opinie al vele maanden geleden is omgedraaid naar negatief. Ik zag eerlijk gezegd niet zoveel dingen in de realiteit die dat konden verklaren, anders dan kwaadwillendheid bij de media en het volk. In één van de Nederlandse kranten stond een foto waar hij z’n hand ophoudt om te zwaaien, waarbij ze impliciet suggereerden dat hij een Hitlergroet deed. En zo volgde er nog vele verdachtmakingen en pogingen om hem te demoniseren. Ik zal de eerste zijn die zich tegen nazi’s uitspreekt als ze een probleem vormen, maar het is gewoon geen groot probleem heden ten dage, want het is niet het Luciferische nazi-gedachtegoed dat gepusht wordt vanuit de media, maar juist het Satanische gedachtegoed dat zich daar tegen verzet, en dat is nog een graadje kwader dan het Luciferische, als men het tot volle ‘bloei’ laat komen. Het is mij gewoon duidelijk dat een paar mediafiguren en kranten begonnen met de omslag in de meningen over Baudet enkele maanden geleden, en binnen de kortste keren volgt heel Nederland braaf, allemaal intunend op het matrixveld van ‘de negatieve publieke opinie’.

Bovendien weet ik dat partijen als FvD en vroeger de LPF, hevig geïnfiltreerd zijn met spionnen (vaak ook overgenomen mensen, zie hiervoor het hoofdstuk Politiek) die allemaal de taak hebben om onrust te zaaien in de partij, waarop de media dan wel de kapotmakende genadeslag geeft. Dit om zoveel mogelijk mensen van het Luciferische gedachtegoed van deze partijen af te brengen. Want als de zelfliefde van Lucifer te ver doorslaat, moet zij kapotgemaakt worden door het Satanische, wat bij de kartelpartijen hoort. Zie het als het volk dat zo sterk groeit (groeien = Luciferisch) dat zij in opstand komen tegen de heersende Satanische machten (die juist willen doen krimpen). Het is essentieel dat de mens de juiste plaats vindt voor de Satanische machten en inziet dat een balans nodig is van deze twee krachten. Kortom, dat je niet te ver moet krimpen dat het de liefde voor jezelf vernietigt. En dat je niet te ver moet groeien, dat het omslaat in haat naar anderen. Dat zeg ik zowat in ieder artikel, omdat het belangrijk is.

Baudet wordt gezien op een foto met Mein Kampf in z’n hand. Ik heb deze foto wel 10x gepost zien worden op Twitter met de suggestie dat als je Mein Kampf leest, je antisemitisch bent, en dus SLECHT. Maar het lijkt me toch wel handig als je iets over de wereld wil weten, om zoveel mogelijk boeken te lezen, ook boeken van dictators, toch? Hoe kan je je ooit een mening vormen als je alle boeken waarvan ook maar iemand zegt dat het niks is, links laat liggen!? Dat je een boek leest, betekent toch niet dat je het eens bent met wat er in staat? Maar ja, mensen die zulke dingen posten, zijn vaak ontzettende deugers, die zich niet kunnen voorstellen dat je om het kwaad te overwinnen, juist het kwaad eerst moet leren kennen, iets waar zij in falen, want zij zitten in het gelukkige kamp van de ‘goeden’ en nemen alleen ‘goede’ dinge n tot zich. “Kijk eens mammie, hoe lief ik ben! Zie toch eens hoe braaf ik ben! Ik ben zo respectvol en fatsoenlijk en empatisch!” Tja, behalve naar dat wat niet aangemoedigd wordt in media en educatie! Het is ongelooflijk dat zo’n groot deel van de mensheid dat gedrag vertoont, zonder dat zij zich daar bewust van zijn. Zij kunnen leren van de zelfliefde die Baudet tentoonspreidt (al slaat Baudet soms wel door in dweepzucht), maar ik heb zo’n vermoeden dat het daar de tijd nog niet voor is, en dat we eerst zullen moeten afdalen in het Satanische. Dat betekent een tirannieke controle vanuit de overheid met zo mogelijk een wereldregering, waarin zelfliefde kapotgemaakt wordt, waarin we ons allemaal slaafs gedragen aan de overheid. En bepaalde waardes als respect, en empathie, afgedwongen worden op straffe van uitsluiting. Een wereld waarin de passies en emoties worden uitgedoofd en plaats maken voor een starre koude verharding. Ik denk dat er, pas als we op de top zijn van deze toestand, zal geswitcht worden in welke geluiden opgedrongen worden vanuit de media en educatie, en dat er dan, omdat de mensheid inziet dat dit óók niet de weg is, weer ruimte mogelijk zal zijn voor de Luciferische passie, die Baudet zo vertegenwoordigt, maar deze keer zal het dan terugkomen op een manier dat het wel in balans is bij het volk. Dat is: de balans van Lucifer tegenover Satan, en de middenweg daartussen, welke de weg van Christus is.

Maar eigenlijk is politiek gewoon dom. Je hebt de illusie van een keuze! Maar in feite worden alle partijen gecontroleerd door dezelfde onzichtbare machten. Het maakt dus niet uit op wie je stemt, rechtsom of linksom, je krijgt altijd dezelfde agenda die braaf uitgevoerd wordt door de chantabele figuren, die vaak een verleden van misbruik hebben en daardoor zelf ook de fout in zijn gegaan. Als je eens wist welke mensen expres naar voren worden gebracht voor deze machtsposities! En wat voor verleden die hebben! Het is walgelijk! En allen houden ze elkaar de hand boven het hoofd. Staat er vervolgens eens een partij op die niet gecontroleerd is, dan wordt deze met strenge van binnenuit gecoördineerde pogingen kapot gemaakt. En het volk maar braaf naar de stembus, alsof het allemaal iets uitmaakt! Massaal moeten mensen het stemmen opgeven. Dán krijg je verandering! Er circuleert op internet een enorme lijst van leugens van Premier Rutte (LINK). En dan vinden mensen het nog steeds een geschikte peer. Zo’n aardige vent! Ongelooflijk! Mensen voelen gewoon hun emoties niet. Dat herken ik voor een deel maar al te goed. Ik voel m’n boosheid niet, maar ik kan tenminste nog enigszins m’n verstand gebruiken om mezelf te corrigeren. Mensen zullen pas wakker worden als ze de militaire laars tegen hun hoofden voelen, zoals wel eens wordt gezegd. Dat is toch echt de waarheid! En ik herken het zo! Dus ik heb tegelijk compassie met die mensen. In passiviteit blijven hangen omdat je de overtuiging hebt gekregen dat toch niemand naar je luistert of je woorden op waarde schat of gewoon afgeleid worden door al die afleidingen in de wereld die moedwillig gecreëerd zijn, juist om je van je pad af te brengen! Dan moet je sterk zijn, om nog op te staan voor wat jij belangrijk vindt. Maar ieder moment dat je het niet doet, sterven er mensen door toedoen van anderen en indirect door jouw of mijn passiviteit. Dit is tegelijk een les voor jou en voor mij, want ik maak vele fouten! Ik droom van een wereld waar iedereen z’n verantwoordelijkheid neemt en handelt als hij dingen ziet die niet door de beugel kunnen (maar dat is zelfs al moeilijk in een wereld waarin iedereen verschilt in mening over wat acceptabel is). Ik droom van een wereld waarin daar geen speld tussen te krijgen is. Want ik weet hoe het is als mensen niet tot actie overgaan als andere mensen je schaden. Als mensen zo sterk zijn geworden dat er geen kwade speld meer tussen te krijgen is omdat de gehele mensheid ingrijpt bij onrecht, dan zit de taak van de draken die mijn leven en vele anderen hun levens nu bedreigen, er op. Het is een virus in de menselijke geest en de gehele wereld speelt zich af in de menselijke geest! Het collectieve bewustzijn is een co-creatie van al onze geesten en als we met z’n allen beslissen dat we het niet meer accepteren, dan is het einde oefening voor deze entiteiten.

We mogen niemand in de steek laten! Dat we ieder de kracht mogen vinden om op onze eigen manier te doen wat gedaan moet worden!

deel dit artikel: