Hoofdstuk

3.18

In dit hoofdstuk beschrijf ik mijn visie op politiek en stemmen.

Politiek

Alle politieke partijen, autoriteiten, de rechtbank, corporaties, jeugdzorg, educatie, enzovoort worden op dit moment in de geschiedenis gecontroleerd door dezelfde Satanische machten! Dat betekent dat zij de functie hebben van ‘tegenkracht’ en dus recht tegen jou belangen in gaan, met als doel om jouw geest te comprimeren, zodat je je boosheid gaat voelen en je schaduw leert integreren.

In de politiek hebben we de “kartelpartijen”, de gevestigde orde, die duidelijk het hoogste woord voert, en de partijen die nog niet gecontroleerd zijn of hen ter verantwoording roepen, worden zwartgemaakt, in de hoop het volk mee te krijgen. Veelal lukt dit, want het volk let niet op en gaat vaak al mee met iets als ze het ergens ‘gehoord’ hebben. Verder worden op strategische punten mensen overgenomen, die dreigen klokkenluider te worden, en zo wordt afgerekend met alle mensen die een risico vormen, want het Satanische beleid is het beleid dat nu over de mensheid uitgestort moet worden. Verder nemen ze dan nog de mensen met de grootste achterban over in de partij, zonder dat iemand het merkt, en dan is het plan geslaagd. Als er onvrede onder het volk is, dan creëer je gewoon een partij die alle stemmen mag opvangen, die aan de top net zo gecontroleerd is als de andere partijen, en en dan is het volk weer even tevreden. Met leugens kan men iedereen in de partij tevreden houden. Tenzij je een reden nodig hebt om de partij op te doeken. Dan wordt er een crisis gecreëerd. Het is allemaal toneel. Ondertussen worden de partijen die wat meer Luciferisch zijn (dat zijn de partijen, die nog moraliteit tonen, zoals Forum voor Democratie) voor nazi’s uitgemaakt, want de nazi’s streefden ook het goede na, zeker in de eerste tijden dat ze aan de macht waren. Maar ze gingen over op het gebruik van geweld, en dan kan het goede heel kwaadaardig worden. Maar door zich tegen die Luciferische kant te verzetten, ontstaat een tegenkracht die nog kwaadaardiger is dan de Luciferische, en dat zijn dus deze Satanische machten die de dienst uitmaken tegenwoordig, en in feite tégen de mensheid werken. De Luciferische machten bevatten echter de wil tot vrijheid waar een gebalanceerde persoonlijkheid bovenop gebouwd moet worden, en wil je niet polariseren, dan zul je ook het nut van dit geluid moeten zien in de politiek. We moeten deze kant dus leren aanhoren, de giften eruit te halen, en ze met liefde omarmen. Maar voor de Satanische machten geldt hetzelfde, want de mens heeft niet alleen aanmoediging nodig, maar zal ook de tegenkracht nodig hebben, die je kan vertellen wat je fout doet. Maar in de huidige toestand willen de Luciferische machten te snel ingrijpen. En de Satanische machten grijpen juist niet in en willen immoraliteit verspreiden. De juiste plaats is als ze beiden naar het midden gaan. Daarvoor moeten de Luciferische machten begrip en inzicht leren tonen in de functie van de Satanische machten, en moeten de Satanische machten leren om moraliteit te tonen. Maar dit gaan zij nooit doen, zolang zij mensen achter zich krijgen die het met hun beleid eens zijn.

De mensheid is dus op verschillende gebieden gepolariseerd in kampen. En dit wordt expres gedaan. De verschillende kampen worden tegen elkaar opgezet, zodat er maximale frictie is en maximaal van elkaar geleerd kan worden. Hierdoor wordt een bepaalde ontwikkeling afgedwongen, en wordt men maximaal versterkt. Wie uiteindelijk inziet, dat beide kanten geen gelijk hebben en maar een deel van de waarheid hebben, en zich verzet tegen beide kampen, krijgt de massa tegen zich, maar heeft maximale moraliteit bereikt. Dat is op het hoogste niveau het doel van polarisatie. Doordat er zo een ontzettende grote inversie zichtbaar is, waar de heersende machten en het volk laten zien hoe het níet moet en waarin kwaad ongelooflijk aangemoedigd wordt, maken de heersende machten het een zekerheid dat wie zich het leed aantrekt van zijn medemens, zich tégen de massastroom in zal moeten bewegen en échte moed zal moeten tonen, om dit aan te kaarten en al dit leed voorgoed tot een einde te brengen. Dat is belangrijk, zodat je zeker kunt zijn dat het altijd een persoonlijke ontwikkeling is die tot dat besef heeft geleid, en geen groepsontwikkeling waarbij de één de ander aansteekt, uit identiteitszwakte en uit een soort hive-mindverschijnsel. Dit is om de mensheid uiteindelijk supersterk te maken in z’n identiteit, en hem voorgoed af te laten rekenen met het kwaad.

Maar aangezien de Satanische machten die de kartelpartijen controleren als doel hebben om net zo lang tegen jou en je medemens in te gaan, totdat jij wakker wordt en “Stop!” zegt, raad ik je dus aan om nooit te gaan stemmen. De Satanische invloed is er één van bovenop iemand zitten, totdat diegene je in alles gehoorzaamt, en z’n autonomie inlevert. Het is essentieel dat mensen de zelfliefde die bij Lucifer hoort blijven voelen en voor zichzelf opkomen. Of gewoon het spel niet meer meespelen. In feite geef je als je gaat stemmen je stem weg aan de volksvertegenwoordiging die nooit jouw belangen zullen behartigen, en dat weggeven betekent dat je de rest van de tijd je mond dicht moet houden. Het is nu eenmaal je keuze geweest om de volksvertegenwoordiging het werk voor je te laten opknappen. Dus ik raad je aan je stem niet weg te geven. Dan kun je de rest van de tijd je eigen stem laten horen en op die manier invloed uitoefenen. Want je denkt toch niet dat je in de politiek moet om mensenharten te veranderen? Als je alleen beleid aan wilt pakken, dan pak je het probleem niet bij de bron aan. De bron die je moet bereiken is juist de mensen die het slechte beleid goedkeuren, en die maar naar de stembus blijven gaan, denkend dat dat een verschil maakt.

Wat de Satanische kartelpartijen (die in complotkringen bekend staan als ‘de Cabal’, die tegenover de Luciferische ‘Alliantie’ staan) willen, is om de wereld mee te trekken in een tirannieke globalistische verenigde superstaat waar de vrije wil van de mens uitgedoofd wordt en we allemaal wandelende hersenen worden: robots, die voor diezelfde elite moeten werken en in ruil voor gehoorzaamheid privileges krijgen. Denk maar niet dat er dan nog om uw mening gevraagd wordt, want uw mening doet er gewoon niet toe. Bekijk verschillende toespraken van de elitairen bij Davos of het WEF, en je ziet hoe weinig ruimte er is voor uw mening. Het is de elite tegen de kwaadaardige mensheid. En de kwaadaardige mensheid dient te gehoorzamen. En daarvoor wil men gebruik maken van technologie die gebaseerd is op zogenaamde ‘wetenschap’, die niets anders is dan een verkrachting van de waarheid, en alleen maar dient om u beter te kunnen monitoren, controleren, en straffen wanneer u niet gehoorzaamt.

De Europese Unie is een voorbeeld van de poging van onze elite om een verenigde wereld te maken. Er zijn ook plannen voor zulke unies in andere werelddelen, en ze moeten uiteindelijk samengevoegd worden tot één grote wereldorde. De elite overtuigt u vervolgens om vooral op de partijen te stemmen die voor de eenwording zijn. Ze vertellen u dat er dan nooit meer oorlog kan plaatsvinden. Maar wat ze er niet bijvertellen, is dat de oorlog bij zo’n globalistische wereldorde zich niet meer tussen de verschillende landen afspeelt, maar dat de oorlog tussen de elite en het volk zal zijn.

Toch moeten we niet te veel luisteren naar de angstige verhalen van de mensen die de plannen van de elite al tientallen jaren blootleggen. Velen van hen zien geen uitweg. Maar de uitweg zal zijn dat het Luciferische gedeelte van het volk (dat is het gedeelte dat niet mee gaat in deze Satanische eenwordingsplannen) de Satanische elite gaan confronteren. En die confrontatie zal zowel de Satanische elite veranderen en de Satanisch gepolariseerde mensen die hun beleid goedkeuren, als het Luciferische gedeelte van het volk dat in opstand komt. Een deel zal elkaar wellicht doden, maar de confrontatie zorgt ook voor de mogelijkheid om te leren van elkaar, en beide kanten te leren integreren, wat het pad van de Christusfiguur is, zoals ik al eerder heb uitgelegd. Die omarmt zowel de Luciferische als de Satanische machten met liefde en toont moraliteit waarmee men de Luciferische machten tevreden stelt, als begrip en inzicht, waarmee men de Satanische machten tevreden stelt. Dat is de uitweg uit dit alles.

deel dit hoofdstuk:

Spring naar
een andere pagina:

Deel 1: 1984-2017

Deel 1

1984—2017

Een kort overzicht van mijn jeugd, hoe mijn behandeling voor zware angst- en identiteitsproblematiek helemaal misgaat, en hoe ik deal met de rampzalige gevolgen.

Deel 2: 2018-2023

Deel 2

2018—2023

Hoe ik informatie ontdek over entiteiten die lichamen overnemen en hoe deze entiteiten uiteindelijk de aanval op mij en m’n omgeving openen.

Deel 3: diverse onderwerpen

Deel 3

div. onderwerpen

Hoe ik mijn ervaringen in therapie kan verklaren, welke andere dingen ik in m’n zoektocht naar waarheid ontdekt heb en mijn opinie over andere zaken.

Artikelen

Artikelen

2020—2024

Een deel van de artikelen die ik in de loop van de tijd heb geschreven. Sommige staan offline nu, maar zijn opnieuw verschenen in de drie delen van mijn verhaal.