Artikel

In dit artikel beschrijf ik hoe iedereen, ook kinderen, een Draken-entiteit kunnen herbergen, en beschrijf ik dat YouTuber Richard Bruce nu ook overgenomen is.

Iedereen kan een Draak herbergen

Ik heb afgelopen weekend verschillende filmpjes gezien van mijn neefje van 2, waarvan ik al lang vermoed dat hij ook overgenomen is, evenals m’n nichtjes en m’n broer en z’n vrouw. Ik beschreef in het artikel Aanschouw de schaduw dat ik vakantiefoto’s had gezien, waarop het net leek alsof de kinderen Drakenbroeders/-zusters waren van hun ouders. Het leek erop alsof ze gelijkwaardig waren aan hun ouders, en dat mijn broer en z’n vrouw de kinderen ook zo behandelen. En alsof de kindrol die het kind lijkt te volgen eigenlijk het acteren van de persoonlijkheid van het betreffende kind is door de Draak. In de filmpjes die ik van m’n neefje zag, gedroeg hij zich meer als een volwassene. Bizar om te zien, van een kind van 2 jaar. Hij kan nog niet verstaanbaar praten als ik er bij ben, maar op dat filmpje zag ik hem zelfstandig en vol zelfvertrouwen wat spullen van m’n ouders opruimen (een kind van 2 die spullen van een ander opruimt), en in de hoek van de tuin leggen, en daarbij sprak hij zeer duidelijk het woord ‘Wegwezen!’ uit, alsof het uit een volwassene kwam. Bizar! En zo waren er nog een aantal voorbeelden! Ik heb al eerder gezegd dat ik vermoed dat deze overgenomen kinderen een Drakenentiteit herbergen, die al lang in z’n volwassen periode zit, en enkel de ontwikkeling van zo’n kinderpersoonlijkheid acteert. Hetzelfde heb ik natuurlijk gezien bij m’n oma, die overgenomen werd, en waarbij de Drakenentiteit die in haar lichaam zat, de dementie van m’n oma acteerde/veinsde, terwijl ze donders goed wist wat er rond haar gebeurde. Zoals ik al eerder heb gezegd: ik heb een goede intuïtie en ik heb goede reden om te geloven dat ik het bij het juiste eind heb. Ik begin er dus langzaamaan van overtuigd te raken dat mijn neefje en nichtjes, en dat geldt voor alle Drakenkinderen, op momenten dat ik er niet bij ben, hun échte Drakenpersoonlijkheid laten doorschemeren, en gevangen zitten in het overgenomen lichaam, maar door middel van het uitleven van hun agressie in hun hoofd, kunnen ze zich toch emotioneel vrij voelen, iets wat onderdeel is van het ‘Drakenschap’. Dat verklaart waarom ik het zeer sterke gevoel kreeg dat m’n neefje en nichtjes als gelijken aan hun ouders overkwamen op die vakantiefoto’s.

Dat betekent ook, in navolging van wat ik in mijn artikel Inloggen op Jesse Musson schreef, dat ik begin te vermoeden dat bepaalde gevallen van ‘misbruik’ bij kinderen, wellicht ook sommige gevallen van kinderporno, plaatsvinden nadát de kinderen zijn overgenomen door zo’n al volwassen Draken-entiteit. En dat ze een veel hogere tolerantie voor misbruik hebben dan een echt bezield jong kind (omdat ze eigenlijk dus al volwassen zijn), en het wellicht niet eens als misbruik zien. Het is zeer bizar, ik weet het. Ik ben me er heel bewust van! Maar ik heb hier sterke vermoedens van. Het zou goed kunnen zijn dat al deze gruwelijke verhalen zijn bedoeld om mensen wakker te laten worden en om ons in onze kracht te zetten en om deze verhalen te delen en om daartegen in protest te gaan. Maar dat het voor een bepaald deel gewoon in scène is gezet door deze Draken, die onderling tot seksuele handelingen overgaan met hun zogenaamde kinderen, die eigenlijk dus een volwassen Draken-entiteit herbergen. Wellicht worden dus in sommige gevallen in het echt geen bezielde kinderen of mensen beschadigd. Bedenk: wat voor een kind misbruik is, is dat voor een volwassene niet. Maar het is toch essentieel dat mensen in actie komen en zich verzetten hiertegen en de wereld op de hoogte stellen van de feiten hieromtrent, want er vind ook een hoop echt misbruik plaats.

Wellicht zijn de enigen die beschadigd worden, bezielde kinderen die ouders hebben die opvoedingsfouten maken of tot misbruik overgaan of in aanraking komen met andere mensen die tot misbruik overgaan en niet op de radar zijn van deze Antichristus-entiteiten of de entiteiten uit de andere groepen (Lucifer/Satan). Want de cipiers van gevangenis ‘Aarde’ hebben ook een beschermende functie, heb ik het vermoeden. Zoals ik al zeg: ze zijn niet alleen kwaadaardig, en letten goed op dat ze je genoeg ruimte geven om te herstellen van triggers bijvoorbeeld. Maar je komt ook bij ze in het oog als je andere mensen dreigt te beschadigen! Het wordt me steeds meer duidelijk dat deze Antichristus-entiteiten iedereen de behandeling geven die op dat moment op z’n plek is, en het meeste vooruitgang op kan leveren voor de wereld.

Ik moet zeggen dat ook al bedreigen ze me van tijd tot tijd, het is altijd voorspelbaar, en altijd wanneer ik me niet op mijn verantwoordelijkheid stort met volle overgave. Wat dat betreft is het een goed doel, ook al gaan ze daarin over lijken. Maar ik moet er wel de normale dingen van het leven voor opgeven, en dat zijn offers, dat doet pijn. Maar ik ben soms banger van gewone bezielde mensen, dan van deze Antichristus-entiteiten, heel typisch. Omdat bezielde mensen bang zijn voor de informatie die ik deel, en vanuit die positie uithalen naar me, terwijl deze Antichristus-entiteiten gewoon relaxed reageren, juist als ik me met mijn verantwoordelijkheden bezighoud.

Ik las nog een discussie over wat er precies in de Bijbel staat over hoe je gered wordt. Of je gered wordt door geloof, of door het doen van werken? Jakobus en Paulus spreken elkaar in de Bijbel hierover nogal tegen. En vele Bijbelgeleerden wringen zich in bochten om het verschil op te heffen. Maar zonder dat ik op de hoogte was van deze discussie, vind ik dat veel van die geleerden teveel met hun neus in de Bijbel zitten, en te weinig ervaren wat er in het echte leven gebeurt en plaatsvindt met betrekking tot deze twee mogelijkheden om gered te worden. Ik maak duidelijk mee, dat deze Antichristus-entiteiten mij bedreigen als ik me niet focus op mijn verantwoordelijkheden en dat gaat zeer zeker om het produceren van werken! Toen ik twee weken niks had geproduceerd, kreeg ik een dreigement van mijn broer. En toen ik een uitstapje maakte naar het weer gaan componeren van muziek, kreeg ik een dreigement van mijn vader. Ze willen dat je informatie produceert over hen. Door te produceren, verstevig je ook je positie. Stel dat je duizenden volgers krijgt, ze kunnen onmogelijk deze duizenden volgers eerst gaan overnemen, voordat ze bij jou komen, maar dit is wel de weg die ze moeten volgen. Maar misschien kun je het zo stellen dat als je gelooft en gered wordt door dit geloof, de werken die je produceert vanzelf komen. Dus dan gaat het om een combinatie van ‘geloof’ en ‘werken’.

Er is een YouTuber die op eigen kracht meer dan 75.000 volgers bij elkaar heeft weten te krijgen, en dat is Richard Bruce. Maar toch heb ik het vermoeden dat hij sinds een jaar of wat ook is overgenomen. Ik heb hem wel eens een mail gestuurd, en ik heb toen geen antwoord van hem ontvangen, maar in z’n video haalde hij een filmpje die ik in één van m’n artikelen linkte, aan, dus ik wist dat hij mijn site gelezen had. Wellicht was het de spam-filter die een antwoord van hem naar mij, heeft opgevangen. Of hij heeft me gewoon genegeerd, omdat ik niet Christelijk genoeg voor hem was (thanks, doet me goed!). Afijn, ik had dat losgelaten. Maar vorig jaar kreeg hij ineens een groot geldbedrag van iemand, die hem wilde ondersteunen, en hij huurde er een appartement van. Ondertussen had ie het ook over een vriendin die hij had, “mijn Ana”, noemde hij haar. En ik had echt het idee dat ze via haar bij hem probeerden te komen, om hem over te nemen. En nu de laatste tijd, doet ie echt raar. Valt uit naar vreemden op straat, praat op een theatrale toon over het “vechten tegen Reptiliaanse aliens”, boert het woord ‘reptoids’ vol in de camera, en gebruikt veelvuldig het woord “fuck” en “fucking” en “motherfucker” en niemand kan reageren op z’n laatste video’s, want hij heeft de reacties sinds een tijdje uitgeschakeld. Een voorbeeld van z’n vreemde gedrag is het gescheld aan het begin van deze video, en dat werkelijk om niks! En nog een video met onchristelijk gedrag, is aan het eind van deze video, waarop hij uitgebreid tekeer gaat tegen Draconische aliens, en dat hij er wel eens tegen gaat vechten, want fuck fuck fuckerdiefuck. Ten eerste is dat een heel simplistisch beeld dat hij schetst van de situatie, en dat ben ik niet gewend van hem, en ten tweede: het is duidelijk dat hij met het nodige drama heel theatraal op de onderbuikgevoelens van mensen zit te spelen, en dat ben ik ook niet gewend van hem. Daarbij komt dus m’n vermoeden dat ze hem via deze Ana, de vrouw van wie hij helemaal gek was, hebben gepakt, en ik durf dan ook wel te concluderen dat Richard Bruce ook is overgenomen. Ontzettend zonde, want hij heeft veel goede dingen gedaan, en hij heeft een prachtig en zeer uitgebreid YouTube-kanaal. Het is hem gelukt om veel mensen voor hem te winnen, en dan zo aan z’n einde komen na al die jaren, doet me wel zeer. Vanaf deze video, wellicht expres getiteld ‘It just happened’, ging het snel bergafwaarts met z’n content. Wellicht had ik hem moeten waarschuwen dat ze via oude of nieuwe liefdes soms bij je proberen te komen. Dat heb ik niet gedaan. Maar hij leek het allemaal helemaal te vertrouwen. Hij heeft ook zeer regelmatig video’s gepost, dus ik snap eigenlijk niet goed waarom hij is gepakt. Waarschijnlijk omdat hij ongecontroleerd was.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor David Icke en Jordan Peterson, die ontzettend veel werken hebben gepubliceerd. En dan toch gepakt worden, wellicht ook omdat ze ongecontroleerd waren en geen wederkerige relatie onderhielden met hun oppositie, de Antichristus-entiteiten. Want dat is naast het produceren van werken dus ook zeer belangrijk, dat er twee-richtingsverkeer is tussen jou en je oppositie. Dat kan ik niet genoeg benadrukken! Hiervoor is het belangrijk dat je je emoties niet uit de weg gaat. Je moet zowel je vermogen tot boosheid als tot verdriet hiervoor gebruiken. Als je boosheid niet gehoord wordt door deze entiteiten, gooi het dan in een artikel of video en post het. Je verdriet zul je ook moeten aangaan, zodat je je ego los kunt laten en echte vrijheid in je ego leert ontwikkelen. Hiervoor is het nodig dat je je ego eerst voldoende opbouwt (Lucifer’s terrein), vervolgens constructief leert om te controleren en dus te versterken (Satan’s terrein), en dan leert om het los te laten (Antichristus’ terrein). Ik kreeg in de Satan-fase toen ik klein was, al vol Antichristus-energie over me heen, en dat op zeer destructieve wijze. Vandaar dat ik een kwetsbare plek heb, in een gevangenis zit, en me heel slecht voel. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Wie deze 3 krachten rustig stap voor stap heeft ervaren, en door z’n eigen emoties heeft gewerkt, verkrijgt absolute vrijheid in alle overlappende lichamen waar een mens uit bestaat…

deel dit artikel: