Artikel

In dit artikel beschrijf ik de fysieke basis voor emoties. Als we het onzichtbare zichtbaar maken, zijn we op het pad naar eerlijkheid en waarheid, weg van de leugen.

Het onzichtbare zichtbaar maken

Een aantal weken geleden had ik kort contact met iemand die mijn site gelezen had. Hij had z’n levensverhaal aan mij verteld. En zat naar zijn idee in z’n laatste incarnatie. Hij was er erg goed in om te zeggen wat ik vooral moest doen en laten, wat ik achteraf een beetje irritant vond. Hij vond bijvoorbeeld dat ik vooral niet boos moet zijn, want boosheid = slecht. Ook therapie = slecht. Medicijnen = slecht. Hij had een totaal onbegrip van de situatie waarin ik heb gezeten toen ik klein was, en wat dat voor invloed heeft op je gestel, en een totaal onbegrip van de dingen die ik toch echt goed uit heb proberen te leggen in Deel 1 van mijn verhaal. Alsof er in zijn wereld niks tastbaar is en alles subjectief, zwevend is. En dat als je iets ervaart in je lichaam en als je iets constateert bij jezelf, er meteen een oordeel over moet komen, dat zegt: OEH, SLECHT. Laatste incarnatie, my ass! Ik word er pissig van. Ik zou gehecht zijn geraakt aan mijn boosheid, wat een foute conclusie is, want dat ben ik helemaal niet. Maar als je heel je leven geslagen wordt als je je boosheid uit, vanaf zeer jonge leeftijd, dan raakt de boosheid ingesnoerd, en ervoor kiezen om dan andere mensen in enkel maar liefde te omarmen, is absoluut zelfdestructief. Maar ook dat is waarschijnlijk niet tastbaar te maken in zijn beleving.

Maar ik zal je zeggen: zelfs emoties en hoe je met je eigen emoties en die van anderen om gaat zijn zichtbaar te maken. Het is allemaal lading in het capacitieve veld dat de geest heet. Deze lading kan door heel je lichaam stromen in het ideale geval, en het is een elektromagnetisch verschijnsel. Je hersenen ontwikkelen zich onder invloed van de omgeving en de dingen die daarin gebeuren. Bijvoorbeeld op emotioneel vlak. En dat bepaalt hoe de verschillende hersengebieden samenwerken, en hoe de instincten en emoties en gedachten door je lichaam stromen. Deze instincten, emoties en gedachtes zijn primair aan de materie, het zijn allemaal trillingen, en de materie dient als een soort spiegel om deze trillingen bewust te maken van hun eigen aard. De hersenen hebben dan ook geen productieve functie maar zij faciliteren de ontvangst van deze trillingen. Deze energiestromingen vinden plaats in een torus, die verweven is met ons lichaam. Het celwater dat zich in een soort plasmatoestand bevindt, wordt gebruikt om een geleidend systeem te vormen dat parallel werkt aan het zintuiglijke systeem, maar veel sneller, bijna instantaan. In het ideale geval is er contact tussen het zintuiglijke systeem en dit onzintuiglijke systeem.
Er zijn een aantal goede boeken geschreven over de interface in onze hersenen die de verbinding tussen de twee parallelle systemen mogelijk maakt. Kijk daarvoor bijvoorbeeld naar het werk van Roger Penrose/Stuart Hameroff en Henry P. Stapp (Mindful Universe is een aanrader, en Mind, Matter and Quantum Mechanics ook).

Er kunnen blokkades optreden in de beleving van de emoties, door bijvoorbeeld het vroeg te ervaren van één van de kwade krachten (Lucifer/Satan/Antichristus). (Lees bijvoorbeeld de eerste hoofdstukken van Deel 3 van mijn verhaal om te zien voor welke gedragingen deze 3 kwade krachten staan). Het te vroeg ervaren van de kwade krachten, heeft dus een tastbaar effect op hoe de energie stroomt in de torus. Waar het volgens veel spirituele mensen vooral over hoogfrequente energie gaat, kan het ook woeste agressie zijn die zichtbaar te maken is. Maar van die laatste groep zijn de mensen meestal te erg geïndoctrineerd door de media, dat ze niet geloven in dit soort “onzin”. Zij gaan meestal niet naar een aurafotograaf, al zullen ze een voornamelijk rood aura hebben. Bij mensen met blokkades, is zichtbaar te maken (bijvoorbeeld met behulp van aurafotografie) dat de energie niet vrij stroomt, net zoals het bij mij zichtbaar te maken was dat er een enorme blokkade zat zodra mijn vriendin bij me in de buurt kwam, wat voor een irritante impotentie zorgde bij intiem contact, terwijl de wil er wel was. We hebben het dus over tastbare dingen, en er is totaal niks zweverigs aan. Het is wetenschap, en het kan in de toekomst keihárde wetenschap worden als meer mensen dit serieus zouden nemen en er meer geld naar dit soort onderzoek zou gaan, al gaat dat never nooit gebeuren. Maar de meeste mensen nemen het niet serieus, omdat ze geen innerlijk leven hebben, en geen relatie met zichzelf, en ze niet naar binnen kunnen kijken of zichzelf überhaupt maar kennen, of kunnen beredeneren wat zo’n aurafoto eigenlijk weergeeft.

De man met wie ik e-mailcontact had, had “ook met de mattenklopper gekregen”, en “had daar totaal niks aan overgehouden.” Maar dat is totaal onvergelijkbaar. Hij zegt dus eigenlijk (niet letterlijk): ouders mogen je slaan, dat is normaal, hoe jong je ook bent, en met hoeveel destructieve lading het ook gepaard gaat, en hoe structureel het ook was. En zegt dan eigenlijk indirect tegen mij: je moet van alle mensen houden, want boosheid is slecht (en blijkbaar het tegenovergestelde van “houden van”). Jij was gewoon zwak, dat je er iets aan over hebt gehouden. Je had niet in therapie moeten gaan! Je had geen medicijnen moeten slikken. Je had naar een helderziende moeten gaan, die je vertelt dat je er zelf voor hebt gekozen, en dat je er daarom niet boos over mag zijn. Ja, dat gaat me helpen…

Pissig word ik van dit soort indirecte insinuaties! Ik zal je zeggen: ik ben ‘zwak’ GEMAAKT!!!! Mensen zijn niet zwak van zichzelf. Mensen met psychische problemen zijn in sommige gevallen in hun jeugd met zoveel onrecht behandeld door hun omgeving, dat ze er dingen aan overhouden en een kwetsbaar karakter kunnen krijgen, wat in sommige extreme gevallen een groot probleem kan zijn. Hoe vroeger je afkeuring over je heen krijgt in je leven voor ‘sterke’ gevoelens van boosheid, hoe kwetsbaarder je wordt. Dat kan gepaard gaan met zoveel angst, dat je helemaal afgesneden raakt van je boosheid, zo erg dat je het naar jezelf gaat richten, en de poten onder je zelfvertrouwen gaat zagen, je zelf dus kapotmaakt. Als je denkt dat dat niet bestaat, dan heb je stront in je ogen. Dat gaat over tastbare toestanden. Die veranderd kunnen worden door op de juiste manier in te grijpen.

In deze mailconversaties werd weer duidelijk een Antichristelijke grondhouding gebruikt om contact aan te gaan met mij. Grote kans dan ook dat deze man ook overgenomen was. Dat is toch het enige wat ik in mijn mailbox krijg, mensen die zijn overgenomen. Ik word gek van al deze mensen. Ik kies potdomme zelf waar ik van houd en waar ik niet van houd, dat moeten andere mensen mij niet gaan vertellen! Spuugzat ben ik het. En ik behandel deze mensen allemaal met liefde, maar ik zeg ze liever de waarheid en wil ze precies laten zien wat ze zo afkeuren. Ik wil laten zien, dat hun afkeuring op mij geen enkele indruk maakt, en dat ik ben wie ik ben, maar helaas ben ik nog niet zo ver, zeker niet in reallife. Het gaat over vrij worden in je ego, wat volgens Rudolf Steiner het gevolg zal zijn van het laten inwerken van de Antichristus-entiteiten op je lichaam/geest. (Steiner noemt ze de Asuras).

Er heerst een absolute angst voor boosheid in deze maatschappij. Omdat mensen dagelijks geconfronteerd worden met de gevallen waar boosheid kapotmakend is. Maar boosheid hoéft helemaal niet kapotmakend te zijn. Het is niets anders dan communicatie over wat je onprettig vindt! Wordt dat van je afgenomen, dan kom je in een hel terecht. Mensen willen elkaar tegenwoordig domesticeren, net zoals ze bij al die arme huisdieren doen. Huisdieren hebben geen enkele manier om aan te geven wat ze van iets vinden. En als ze het aangeven door zich te verzetten tegen het baasje, of een keer uit te halen, dan denken de mensen dat er iets niet goed is met het beest en maken ze hem af. Maar als jij aan kunt geven wat je onprettig vindt, moet je dat je medemens ook toelaten! En zelfs kinderen en huisdieren. Het is die interactie die voor dynamiek kan zorgen, wat juist zo mooi is, vind ik dan. En je kunt dan toewerken naar echte vormen van samenwerking, waarin de autonomie bij beide bewaard blijft!

Ik kan dus niet veel met liefde-en-licht mensen die alles accepteren van iedereen, nooit boos zijn, hele dagen mediteren om hun boosheid eronder te houden, het concept ‘eigendom’ zien als ‘ego-dom’, alles subjectief vinden, vinden dat iedereen z’n eigen waarheid heeft en dat het allemaal ‘even goed’ is, en die vinden dat je onfatsoenlijk bent als je serieuze problemen benoemt. Ik kan daar he-le-maal niks mee. Daar leer je nu echt geen ene fluit van. Het is juist in de dynamiek dat je van elkaar leert! Die dynamiek en echtheid ontbreekt ook op een plek als bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Waar het hele kabinet zowat wegloopt als Baudet wat feiten spuuwt. Het is altijd hetzelfde liedje bij die gasten. PVV of FvD kaart een probleem aan, of spuuwt wat feiten. Vervolgens vinden de kartelpartijen het schandalig of onfatsoenlijk en doen ze aan domme toneelstukjes. En die domme Baudet accepteert het allemaal en wordt nooit boos, want hij is natuurlijk fatsoenlijk. Maar niet heus.

Juist als we het onzichtbare zichtbaar kunnen maken, kunnen we ‘de leugen’ uitbannen die zo prevalent is op deze wereld, want ‘de leugen’ leeft erbij om het onzichtbare onzichtbaar te houden. ‘De leugen’ doet alsof niet boos worden altijd fatsoenlijk is, en boos worden altijd onfatsoenlijk. Maar nee, het is belangrijk om problemen aan te kaarten, en aan te geven wat er niet goed is aan de wereld. Je moet niet doen alsof de hele wereld een paradijs is als jij jezelf toevallig goed voelt en een comfortabel leven lijdt. We moeten ons allemaal goed kunnen voelen. Juist aangeven wat niet goed is of was, zorgt ervoor dat we kunnen leren. Doen alsof boosheid het probleem van de wereld is, omdat je mensen op elkaar ziet schieten op TV of in reallife, en het vervangen door een soort hatelijke nepliefde, waarin je al het boze afkeurt, is niet de manier. Ik heb al eerder gezegd: je moet de baby niet met het badwater weggooien. Boosheid hoeft niet kapotmakend te zijn. Het kan ook gebaseerd zijn op liefde als het juist gebalanceerd wordt. Liefde om de wereld beter te maken als jij en vele anderen in pijn zitten, omdat zij te vroeg kapotmakende boosheid hebben meegemaakt. Ik zeg expres: te vroeg, want er is in de ontwikkeling van de mensheid ook een tijd dat we met kapotmakende boosheid om moeten leren gaan. Dit kan alleen als je genoeg liefde voor je niet-kapotmakende boosheid hebt ervaren in je jeugd, anders sla je een paar stappen over. Dat om leren gaan met kapotmakende boosheid is precies wat de Antichristus-entiteiten waar ik mee te maken heb, je leren. Maar geloof mij, dat valt absoluut niet mee en het is zeer zeker een zeer frustrerend proces! Door deze tegenstand te ervaren kun je vrij worden in het uiten van je boosheid, maar ook in je andere emoties, ook al is er (soms met de dood bedreigende) tegenstand. Het is het pad dat naar eerlijkheid en waarheid loopt, weg van de leugen!

deel dit artikel: