Artikel

In dit artikel beschrijf ik de cryptische boodschap die Helma Broekman van het YouTube-kanaal ‘Lichtkind - Lightchild’ achterlaat in haar laatste filmpje over het overnemen van mensen door de Antichristus-Draken.

Een cryptische boodschap van Helma Broekman

Nadat ze een aantal weken geleden zeer waarschijnlijk overgenomen is (zie hiervoor mijn artikel Het zal over zijn, wanneer je de pijn voelt), doet Helma Broekman van het YouTube-kanaal Lichtkind - Lightchild nu in haar laatste filmpje cryptisch een boekje open over hoe de overname van deze Draken op de Christus-doorleefde persoon plaatsvindt. Ze beschrijft het op een ietwat vreemde manier, dat “de tekenen in de lucht waren”, die ze vervolgens beschrijft, en dat er nu veel afleiding plaatsvindt (zoals de Voice of Holland-rel), en dat “mensen zich laten kietelen met een hoop spirituele filmpjes”, maar dat ze zich niet bewust zijn van het gevaar dat in de lucht hangt. Wat Helma volgens mij ook aanhaalt, is dat het er nu op lijkt, dat de hele Covid-scam naar buiten komt, en het kaartenhuis in lijkt te storten, maar schijn bedriegt, en we moeten dan ook waakzaam blijven. Hiervoor moeten wij naar binnen keren, zoals ze beschrijft en het pad van de innerlijke Christus volgen. En naar binnen keren is wel goed, dat moeten we allemaal leren, daardoor leren we onszelf kennen, maar de Antichristus-draken die mensen overnemen laten je niet met rust, als je enkel naar binnen keert. Nee! Je moet terwijl je naar binnen keert juist ook een beweging naar buiten maken door jezelf te laten zien en materiaal te produceren waarin je al het immorele in de wereld confronteert. Het moet dus niet alleen naar binnen keren zijn. Dus houd dit vooral in gedachte!

In haar video beschrijft Helma op ongeveer 9:55 de tekenen in de lucht. Dat het met het Beest begon, een vliegende Draak, met op de plek van z’n oog een heldere ster. Lijkend op een Feniks, die toekijkt op de planeet en wist wat er met de mensheid gaat gebeuren. Iedereen die niet naar binnen keert, volgens Helma, zal overwonnen worden door deze Draak. Daarna veranderde de Draak in een Slang, die zich ontdeed van z’n huid en overal tussendoor kronkelt. Deze slang staat voor alle valse waarheden en kruipt bij alle wakkere mensen omhoog om ze te beïnvloeden. Daarna veranderde de Slang in een Klauw, welke een soort grijparm boven de Aarde en boven het bewustzijn van de mens is. De Klauw heeft alles in de hand, en mensen kunnen er in gevangen raken. Dat is dat je in handen bent van het Beest, zonder dat je dit door hebt. Overnemen is de volgende stap! De Klauw verandert dan in een Schorpioen, die een heel intelligent diertje is, maar hij kan je steken en z’n gif afgeven zonder dat je het in de gaten hebt (!). Hier waarschuwen alle oude profetieën voor! Je bent dan geheel onder invloed van de Demiurgische energie. Tenslotte verandert de Schorpioen in een Zwart Paard, wat gelijk staat aan de Dood.

Wat Helma hier nogal cryptisch beschrijft, is natuurlijk wat ik in al mijn artikelen beschrijf, dat er Antichristus entiteiten zijn die wakkere mensen overnemen. In mijn artikel Avonturen met Estella en Noodklok #2 heb ik natuurlijk de schorpioenenbeet/steek genoemd, naar aanleiding van het bericht van iemand op mijn Facebook. En in de rest van mijn artikelen heb ik gespeculeerd over de vele mogelijke manieren waarop dit overnemen zou kunnen gebeuren. Ik heb hier geen definitief antwoord op, en dat zal waarschijnlijk ook niet komen. Al lijkt het er steeds op dat ze hun ware uiterlijk laten zien aan je door middel van een shapeshift, en ze je dan met een soort gifsteek vergifitgen, totdat de dood intreedt. Donald Marshall beschrijft een mogelijke manier die hier veel van weg heeft. Lees het stuk over de Vril aliens. Hij neemt het klaarblijkelijk letterlijk, maar ik heb een vermoeden dat dit niet de waarheid is, maar puur om de mens de stuipen op het lijf te jagen. Helma Broekman geeft aan dat je de gifsteek van de schorpioen kan krijgen, zonder dat je het door hebt, dus dit is op z’n minst opmerkelijk te noemen.

Wel is het duidelijk dat dit overnemen op nog grotere schaal gaat gebeuren, en dat alle mensen die wakker worden er mee te maken zullen krijgen. Dus wees gewaarschuwd. Helma beschrijft ook dat het belangrijk is dat de informatie die je tot je neemt, gebaseerd is op wat je werkelijk ervaren hebt tijdens het naar binnen keren. Dus dat je niet zomaar mensen napraat, maar dat het gestoeld is op werkelijke ervaringen, dat is wat ze volgens mij bedoelt, en ik ben het hier mee eens. Als ik naar mezelf kijk, zijn er een aantal dingen waar ik heel zeker van ben, en dat zijn de dingen die terug te leiden zijn op mijn ervaringen in therapie en de ontdekkingen die ik heb gedaan tijdens mijn zoektocht naar waarheid. Al het andere, wat er om heen zit, is ruis, en heb ik moeten loslaten, omdat ik er niet zeker over ben. En dit is ook precies het effect dat deze Antichristus-entiteiten op je hebben. Zodat het gene wat na al het loslaten over is, je kern dus, helemaal onafhankelijk is, en nergens z’n hoofd te ruste legt, maar volledig vertrouwt op het innerlijk weten, en de innerlijke Christus.

Helma beschijft dat je je reacties naar buiten onder controle moet houden, want “elke reactie naar buiten, is er geen naar binnen”, en ze heeft tot op zekere hoogte gelijk dat je moet leren om de destructieve compressie die de Antichristus entiteiten op je afvuren, te verdragen. Pas als je het verdragen kunt, en het kunt aanhoren, kun je er op reageren en zullen deze Antichristus entiteiten ook naar jou luisteren. Maar de meeste mensen kunnen deze destructieve energie nog niet verdragen, dus ze heeft gelijk dat ze mensen waarschuwt dat ze zich niet moeten laten verleiden tot het agressief worden naar deze entiteiten. Want ze kunnen je dan overnemen. Zo ben ik ook op een zeker moment bijna overgenomen, toen ik mijn buurvrouw confronteerde, die flink tegen me gelogen had. Ze daagde me uit, toen ik haar confronteerde, en nodigde me op deze uitdagende toon uit om bij haar binnen te komen, om “erover te praten.” Ik ben blij dat ik dit toen niet heb gedaan, want mijn energie was niet liefdevol genoeg naar haar, om dit te overleven. Dus het is erg belangrijk dat mensen dit in gedachten houden. Als je het gevoel hebt, dat je bedreigd wordt door overgenomen mensen, of je komt daar op één of andere manier achter, vanwege gerichte onthullingen hiervan naar jou toe, of drakensymboliek of drakenverwijzingen, houd je emoties dan onder controle, wees niet bang (wees bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven (Mattheüs 10:16)), maar laat deze entiteiten op je geest inwerken. Dit zal misschien voor heel wat verdriet zorgen, maar hoe meer je naar binnenkeert, hoe veiliger je bent. Voel wat dit met je doet. Voel ook je boosheid, en verzin een constructieve weg om dit te uiten. De grootste tip die ik je kan geven, is om meteen een website te maken of de mensen om je heen in te lichten. Heb de moed om iedereen in te lichten. En schaam je niet voor je woorden. In het Bijbelboek Marcus (8:38) vinden we de volgende uitspraak:

“Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.”

Gebruik dit om jezelf te corrigeren als je schaamte voelt, en deel hoe dan ook wat je op je lever hebt, met diegenen die daar naar willen luisteren.

Verder zullen deze Antichristus entiteiten je dus dwingen om hen te confronteren met behulp van werken, zoals artikelen of video’s. Dit doen zij door mensen in je omgeving over te nemen. Als je niet ingrijpt, komen ze hoe dan ook bij jou uit. Je kunt je niet verbergen, want ze kunnen precies in kaart brengen waar mensen zijn die van hen weten. Dus je wordt gedwongen om naar buiten te treden met de informatie. En dat, terwijl je hun reacties op je laat inwerken, en naar binnen keert. Door mensen in je omgeving over te nemen, kunnen ze dichterbij jou komen, en meer invloed over je uitoefenen. Of je je hierdoor laat corrumperen, of dat je hierdoor alleen maar sterker wordt, is aan jou. Maar je moet de informatie meteen delen, en blijven delen, om de dood van je vrienden en familie te voorkomen.

Helma geeft aan dat het nog een redelijke tijd duurt, voordat we bij het einde zijn. Ik adviseer iedereen die het maar wil horen om vooral informatie over deze dingen te blijven delen. En bedenk nogmaals: je kunt te ver naar binnen keren, zodat je echt destructief naar jezelf gericht implodeert en dus de agressie naar jezelf richt. Hier is niemand mee geholpen, en dit is zelfs gevaarlijk. Je moet dus niet aan jezelf gaan twijfelen als je te maken krijgt met deze entiteiten, maar proberen de impuls te blijven voelen om je te blijven uiten. Dat is dus terwijl je naar binnen keert, van je af schrijven en de mensheid inlichten! Verzet je dus tegen de Klauw die deze entiteiten over je bewustzijn leggen, maar doe dit op constructieve manier!

deel dit artikel: