Hoofdstuk

2.4

In dit hoofdstuk beschrijf ik een aantal van de vele ups en downs die ik in de periode dat mijn site online staat onderga.

Ups-en-downs 2020-2022

Van 2020 tot 2023 postte ik zoveel mogelijk artikelen waarin ik beschreef wat ik allemaal op mijn pad kreeg. Steeds gingen de Antichristus-machten die mij bedreigden een stapje verder met mij ongevoelig te maken voor wanneer zij zichzelf toonden. Ze deden dit meestal door met mij contact aan te gaan, live of via internet, hielden dit contact dan een tijdje aan, en lieten dan vervolgens hun echte gezicht zien. Kortom, zij lieten dan zien dat zij onderdeel zijn van de cipierklasse op Aarde, die de laatste hindernis is voor de mens om écht vrij te breken. Iedere keer zou ik me weer rot schrikken als ze dit deden.

Ik probeerde in mijn artikelen duidelijk te maken dat diegene die Christus volgen beschermd zijn. (Zie bijvoorbeeld mijn artikel Wie Christus volgt, is beschermd). Dat had ik eerder moeten doen, bedacht ik me toen, dan hadden de mensen om mij heen misschien een eerlijke kans gehad. Want mensen die mijn artikelen lazen, beseften waarschijnlijk niet goed wie zij tegenover zich kunnen krijgen, en zouden de signalen die zij krijgen, in de buitenwereld, maar ook in zichzelf, wellicht kunnen negeren, en dat moet je nu net niet doen. Wie Christus volgt, ziet de Christusfiguur als einddoel van waar hij zich naartoe moet ontwikkelen. Hij ziet z’n eigen zondigheid, z’n eigen imperfectie en de imperfectie van de wereld om ons heen. En hij confronteert dat! Het is altijd de waarheid vertellen, ook al krijg je tegenstand en het is de Antichristus op de juiste afstand houden en ze van weerwoord voorzien.

Ik heb naar deze Antichristus-entiteiten geluisterd. Dit is wat ze enerzijds willen, maar ze willen ook dat je iets terug durft te zeggen tegen ze. Omdat ik in mijn schulp kroop toen ze mijn familie hadden overgenomen, en ik angst had om ze live van weerwoord te voorzien, gingen ze bij mij zoveel mogelijk over op een ondersteunende behandeling. Dit hielden zij vol, en ondertussen lieten zij af en toe hun ware gezicht zien, waardoor ik daar langzaamaan aan kon wennen. Dit levert een aantal jaren op met veel ups-and-downs. Steeds zag ik dat er weer een nieuw iemand werd overgenomen. Het werd altijd aangekondigd. Door middel van Drakenverwijzingen lieten zij steeds zien wat ze deden. Het was vreselijk frusterend dat ik steeds de originele personen niet kon beschermen en steeds te impotent was om met mijn stem de zaken te beïnvloeden en levens te redden.

Op sociale media zag ik veel mensen met een kikker in hun profiel, of een Draak, of een dinosaurus. (Zie ook mijn artikel Twitter ontmoeting met een Draak). Ook waren er veel vrouwen met vlinders in hun profielnaam, die ook luisterden naar deze zelfde machten. Op sociale media zijn de mensen die je ziet in je overzicht, allemaal overgenomen. Als een bezield iemand het lukt om veel volgers te krijgen, dan wordt hij of zij op een gegeven moment ook overgenomen. Ik heb het met een hoop mensen gezien. En dan verandert hun persoonlijkheid acuut. Confronteer je zo iemand, dan komen er van alle kanten geluiden dat je dat moet laten. Nee, doe maar gewoon mee met de rest, en zeg niks negatiefs. De negatieve dingen mogen alleen gezegd worden door de overgenomen Antichristus-entiteiten die op sociale media de meeste volgers hebben. Toen ik een dierenrechtenactiviste contact op zag nemen met een vrouw die ik volgde, probeerde ik aan de bel te trekken door haar een lang bericht te schrijven, maar aan de manier hoe ze reageerde, kon ik zien dat ze inmiddels al was overgenomen en dat ik te laat was. Het bericht is te lezen in mijn artikel Er is meer aan de hand dan je denkt!.

Ik had in die tijd nog steeds contacten in de buitenwereld, en moest helaas zien dat deze personen één voor één werden overgenomen. Een oude muziekleraar, die niets van zich had laten horen, toen ik mijn eerste artikel naar hem stuurde, belde ineens druk pratend op, dat hij z’n excuses aan moest bieden dat hij niets van zich had laten horen. (Zie ook mijn artikel Dromen over doodgaan…). Het is juist deze drukke manier van praten waardoor ik weet dat hij net is overgenomen, en dat ze het op deze manier aan me wilden laten weten. Want stel je eens voor dat je als Antichristus-ziel ineens in het lichaam treedt van een persoon die hele andere herinneringen heeft dan jij hebt, en een totaal andere persoonlijkheid. Je moet je agressie tot je beschikking hebben om dit verschil te kunnen dragen, maar het IS mogelijk. De eerste dagen dat iemand overgenomen is, kan ik het altijd zien aan de gezichtsuitdrukking dat het net gebeurd is. Ze hebben dan een blik in hun ogen alsof ze high zijn, en alsof ze net alle herinneringen in één klap tot zich hebben genomen, waardoor er een soort overload is, waardoor ze high uit hun ogen gaan kijken, alsof ze in fel licht hebben gekeken. Daarbij zijn ze dan ontzettend druk, want het doodgaan van de originele persoon triggert een vechtreactie in de vervangende entiteit, waardoor zij heel druk gaan doen. En zij hebben dan het lef om jou (je bent tenslotte dé reden dat zij doen wat zij doen, vinden zij) meteen op te bellen om het je zo indirect te laten weten dat er weer een slachtoffer is gemaakt. En weer was het mij niet gelukt om het te voorkomen.

Toen overleed ook nog mijn huisarts. (Zie mijn artikel Huisarts overleden: was het een ‘natuurlijke dood’?). Mijn overgenomen buurvrouw kwam me dat weer demonstratief vertellen, de enige reden dat ik het toen op mezelf betrok. Had ik het zelf gehoord, dan had ik er wellicht niets achter gezocht, maar mijn overgenomen buurvrouw kwam me dat laten weten, en dat riep bij mij gewoon een reactie op. Er werd wederom gezegd dat deze huisarts een hartaanval had gehad. En wederom wist ik dat het absolute nonsens was. Waarschijnlijk was zij al lang overgenomen en was het een opdracht van ‘boven’ voor deze entiteit om op dat moment uit het lichaam van deze arts te stappen. Toen zij in de praktijk kwam jaren geleden, ging zij al vrij snel een relatie aan met haar assistente, die ik toevallig kende omdat zij tegenover mij woonde. Die assistente maakte toen een hele persoonlijkheidverandering door en viel ineens op vrouwen, terwijl zij toen nog getrouwd was, en meerdere kinderen had. Toen zocht ik er nog niks achter, maar nu weet ik dat deze assistente toen al overgenomen was, en dat deze arts toen ook al overgenomen was en rond zich nieuwe slachtoffers aan het maken was om zo de mensen uit mijn dorp te infiltreren. Hartaanval my ass.

Ondertussen was ik gewoon nog in behandeling bij de GGz, waar ik ook opmerkte dat mijn behandelaren over werden genomen. (Zie mijn artikel Wantrouwen houdt me waakzaam!). Eentje stopte een tijdje met werken toen zij overgenomen werd. De nieuwe geest kon niet goed z’n invloed uitoefenen in haar lichaam en ze had dan ook uitvalsverschijnselen. Natuurlijk vertelden ze je veel smoesjes over waardoor het allemaal kwam. Eerst dacht ik dat het door de vaccins kwam, maar duidelijk was het, toen ze weer kwam werken, dat ze hartstikke overgenomen is. Ook lag zij in scheiding met haar man, wat nog al een manier is waarop je overgenomen mensen kan herkennen, omdat je, als iemand overgenomen wordt, met persoonlijkheidsveranderingen te maken hebt, waardoor de personen niet meer bij elkaar passen. Die behandelaar kreeg vervolgens een kille energie, al deed ze heel vriendelijk. Ook een mannelijke behandelaar liet zien dat het niet anders kan dan dat hij overgenomen was. Hij kocht mijn favoriete auto voor zichzelf, wat duidelijk een manier was om lagen van mijn ego verder af te pellen, wat in essentie ook het doel is van Antichristus-entiteiten. Mensen moeten eerst hun ego opbouwen, waar een Luciferische opbouwende invloed voor nodig is. Vervolgens moeten zij leren luisteren naar kritiek, waar een Satanische corrigerende invloed voor nodig is, zodat zij versterkt worden in wat zij kunnen verdragen, en vervolgens moeten zij onder invloed van het reële gevaar van de Antichristus, hun ego laten afpellen, zodat zij echt leren om onder reëel gevaar, op zichzelf te blijven vertrouwen, en alles wat er niet toe doet, los te laten. Deze drie invloeden hebben op hun beurt weer elk van de drie invloeden in zich, die op volgorde afgewerkt worden als je je laat behandelen door deze machten. En geloof me, dat gebeurt niet alleen in zorginstellingen, maar ook gewoon buiten, op school, bij je vrienden, op je werk, of bij het uitgaan. Daar waar je voor de gek gehouden wordt, zijn meestal één of meerdere Antichristus-entiteiten in het spel.

Toen mijn behandelaar dus z’n ware gezicht liet zien en speciaal om mij te pakken te nemen een andere auto kocht, eentje waarvan ik had gezegd dat ik die mooi vond, toen wist ik dat hij ook overgenomen was. Ik postte mijn artikel Gestoorde casemanager koopt auto van mijn keuze waarin ik hem met naam en al noemde. Ik zou deze monsters wel eens even ontmaskeren. Maar ik had niet door dat ik me ook als een monster gedroeg, en dat ik een heel agressieve houding aannam. En zodra je dat doet, ook al is het uit liefde, ben je nog lang niet van de Antichristus-entiteiten af. Dan hebben ze je nog steeds wat te leren. Later meer hierover.

deel dit hoofdstuk:

Spring naar
een andere pagina:

Deel 1: 1984-2017

Deel 1

1984—2017

Een kort overzicht van mijn jeugd, hoe mijn behandeling voor zware angst- en identiteitsproblematiek helemaal misgaat, en hoe ik deal met de rampzalige gevolgen.

Deel 2: 2018-2023

Deel 2

2018—2023

Hoe ik informatie ontdek over entiteiten die lichamen overnemen en hoe deze entiteiten uiteindelijk de aanval op mij en m’n omgeving openen.

Deel 3: diverse onderwerpen

Deel 3

div. onderwerpen

Hoe ik mijn ervaringen in therapie kan verklaren, welke andere dingen ik in m’n zoektocht naar waarheid ontdekt heb en mijn opinie over andere zaken.

Artikelen

Artikelen

2020—2024

Een deel van de artikelen die ik in de loop van de tijd heb geschreven. Sommige staan offline nu, maar zijn opnieuw verschenen in de drie delen van mijn verhaal.