Artikel

Dit artikel plaatst de rellen van afgelopen week in perspectief.

Rellen nu ook in Nederland

Ik heb op mijn Facebook een horde mensen die allemaal dezelfde mening verkondigen. Het zijn mensen die zich falen te onderscheiden van elkaar. Ze halen steun uit deze groepsvorming/groepseenheid, maar eigenlijk zijn zij een hive-mind. Het zijn de mensen die onder een YouTube video of een Facebook-post waar al 999 keer iemand onder geschoffeerd wordt, er hun zogenaamde ‘eigen’ mening nog toevoegen, waarop iemand voor de 1000-ste keer geschoffeerd wordt. Het zijn de mensen die onder een verjaardagspost op Facebook voor de 1000-ste keer het woord ‘Gefeliciteerd’ zetten. Ik ben al lang geleden gestopt met te geven om zulke berichten, want ze voegen niks toe. Er zijn serieus mensen die dan op het eind van de dag zeggen: “Ik heb 1000 felicitaties gehad!” Alsof dat ook maar iets betekent. Wat dat betreft gaat kwaliteit toch boven kwantiteit, maar das mijn mening.

Wat deze mensen doen is: de gewone protesterenden tegen de corona-maatregelen aanspreken op wat de relschoppers die we hebben gezien, doen, terwijl grote groepen mensen alleen komen om hun stem te laten horen, niks meer. Maar denk niet dat die mensen vrij van klappen blijven, want de politie slaat ook op vredelievende demonstranten in. Ja, en dan word je alsnog boos ja. En de politie heeft de moeilijke taak om te beoordelen waar ze moeten ingrijpen, maar krijgen als order dat ze er voor moeten zorgen dat gewoon iedereen naar huis gaat. En dan denken mensen dat we in een rechtsstaat leven. Het doet er niet toe of de politie zegt dat je naar huis moet: je hebt het natuurlijke recht om daar te zijn. Of het slim is, is een tweede, maar je hebt het recht. Net zoals dat we het natuurlijke recht hebben om ’s avonds buiten te komen, en zonder mondkapje te winkelen. Het probleem ligt bij de maatregelen. Het is duidelijk dat men steeds korter op de gewone burger gaat zitten, en dan vervolgens protest de kop indrukt. Dit is allemaal onderdeel van de Satanische invloed die op de mensheid staat. Één keer in de zoveel tijd vinden op die manier oorlogen plaats, met als doel om de mensheid te conditioneren, zodat ze leren luisteren naar autoriteit, ook als zij negatief zijn naar de mensheid. Het beste is dus om gewoon thuis te blijven zitten en weg te blijven van dit machtsvertoon en gewoon naar huis te gaan wanneer je daartoe gevorderd wordt.

In dit filmpje is te zien dat uit een politiebusje een groep relschoppers komt. Er wordt gedaan of dit undercover politie is, die de boel in de gaten houdt, maar dat is grote onzin. Het is duidelijk dat de politie zelf relschoppers inzet, om de boel te laten escaleren. De mensen van mijn Facebook zijn massaal verbolgen over dat het zo escaleert, en roepen dan om strenger politieoptreden, of het leger. En tja, waar de mensheid om vraagt, dat zal zij krijgen! Totdat deze mensen beseffen dat dit leger dat ingezet kan gaan worden, zich ook tegen hen kan keren, zullen zij blijven zeuren, maar ze kunnen het krijgen van me. Het zijn deugfascisten, en ze bekijken alles van één kant. Protesterenden zijn slecht, want het zijn allen relschoppers en wappies. En politie handelt geheel juist en is je beste vriend! Kijk eens papa, hoe lief ik ben! Ik heb al vaker Rudolf Steiner’s visie op het kwaad aangehaald, dat het het goede is, dat op het verkeerde moment op de verkeerde plaats wordt toegediend. Iemand die gewoon staat te protesteren, dient dus niet aangepakt te worden, maar beschermd te worden. En een relschopper die supermarkten plundert, moet wel aangepakt worden, want daar heb je het recht niet toe, omdat het schade toebrengt. Maar helaas pakt de politie massaal de protesterenden aan, die geen gevaar vormen. En de relschoppers die plunderen, laten ze massaal hun gang gaan. Het is ontzettend laf. Het is de opzet dat er zo veel mogelijk schade aangericht wordt en onrecht plaatsvindt. Simpel gezegd is dit omdat het mensen op scherp zal zetten, en hun ontwikkeling maximaal katalyseert. Maar dit kost slachtoffers. Maar doordat we deze slachtoffers zien, worden we ons maximaal bewust van het kwaad en worden we gedwongen om te leren om dit kwaad te confronteren. Uiteindelijk zullen we naar een wereld gaan waarin iedereen onrecht en kwaad gaat confronteren. De mensen die het goede willen (de Luciferische mensen) zullen hun tegenpool (de Satanische mensen) confronteren. Dit gaat in de toekomt massaal gebeuren. Ben je nu bang voor politie of het leger, straks zul je in het volk zo’n verenigde kracht zien, dat je daar op je beurt bang van gaat worden. Want het Luciferische heeft de giften van het Satanische nodig om gebalanceerd te zijn, en verantwoordelijkheid te nemen. De balans hiervan is zoals ik al vaker zei, de weg van de Christusfiguur, de ultieme middenweg. Dus beide polen kunnen van elkaar leren. En zowel relschoppers als politie hebben een plaats in dit alles.

Veel mensen waarschuwen nu al voor de tirannieke macht van de Staat. In het ideale geval is de Staat alleen gevaarlijk voor de mensen die falen om de giften van het Satanische te integreren. Dat is: een ander aanhoren en in acht nemen, ook al zijn zij negatief naar je. Als je dat kunt, hoef je in het ideale geval niet bang te zijn voor de Staat. En wordt de vrijheid en onafhankelijkheid die Lucifer geeft, getransmuteerd, en wordt de ruimte die je inneemt gebalanceerd met de vrijheid van een ander. Juist als je dit niet hebt geleerd, en je neemt te veel ruimte in, wat eigenlijk niets anders is dan voortijdige vrijheid, dan kun je de Staat op je dak krijgen. Dit is het probleem van de Luciferische mensen, die nu tegen alle maatregelen in opstand komen. Aan de top van de politie weten ze dit, en weten ze dat een groot deel dat staat te protesteren, de voortijdige vrijheid zoekt, een vrijheid die niet in balans is met de vrijheid van een ander. Daarom worden deze groepen meteen geslagen door de politie, zonder dat ze iets fout doen. Het is om ze te dwingen om te leren luisteren naar hun negatieve tegenpool.

Het probleem van de Satanische mensen is iets anders. Met de Luciferische mensen heb ik vaak minder moeite, omdat ze voor vrijheid strijden, en dat is nu juist wat ik verloren heb in mijn leven van binnen. De Satanische mensen voelen hun basis niet, en zijn ontworteld. Zij zouden er gebaat bij zijn om meer gehoord te worden, zodat ze hun basis meer gaan voelen. En dat is ook de reden dat deze kant in de media alle aandacht krijgt. Ik verzet me vaak tegen dit Satanische, maar ik ben me er van bewust dat het geen kwaad kan, en ik deze mensen meer met liefde zou moeten omarmen, maar ik vind dit moeilijk, omdat ik het gevoel heb dat ze mij in een gevangenis willen zetten. Maar dit komt doordat ik te vroeg in mijn leven te heftige agressie heb meegemaakt, en dan is het onmogelijk om uit vrije wil te luisteren naar wanneer een ander negatief is, zonder dat het je kapot maakt, wat het Satanische eigenlijk is. Bij mij was dat dus kapotmakend. Gelukkig hebben ze me nu door therapie geleerd om daar toch naar te luisteren, wat erg zwaar was en me heel wat tranen heeft gekost. Hierdoor kan ik mezelf bijsturen, zodat ik in balans blijf. Anders zou ik de hele dag aan het vechten zijn. Helaas als het volle maan is, voel ik me meestal zo geladen, dat ik toch de strijd aanga, dus een ieder die dat gemerkt heeft. Dit is de verklaring.

De balans tussen de Satanische mensen en de Luciferische mensen is ongeveer 50-50. De Satanische mensen krijgen alle ruimte en aandacht, en zij kijken negatief naar de Luciferische mensen, die op hun beurt weer negatief naar de Satanische mensen kijken. Wil je tot elkaar komen, zal je toch het nut van je oppositie moeten zien. Door de polarisatie die expres gevoed wordt vanuit de Staat en de media, zal er zeer waarschijnlijk een grote strijd losbarsten tussen deze twee groepen. De Staat zal op z’n beurt de oplossing aandragen voor deze gevechten: meer controle, meer maatregelen, waar de Satanische mensen zich prima aan kunnen houden, maar waar de Luciferische mensen een zware dobber aan hebben. Onze elite krijgt dan haar Nieuwe Wereldorde, die de Luciferische mensen, die eigenlijk voortijdige vrijheid zoeken, een vrijheid die niet in balans is, een soort kwaadaardige behandeling geeft, zodat zij leren om hun eigen negativiteit in balans te brengen met de negativiteit van een ander, in dit geval: de Staat. Dit kan alleen door deze mensen goed pijn te doen, zodat zij tot inkeer komen. Daarom is het zo belangrijk dat ouders hun kinderen de zachte leermeester toedienen van deze Satanische invloed, wat dus niets anders is dan leren luisteren naar iemands niet-destructieve boosheid. Maar veel mensen accepteren die autoriteit niet. En dat zijn net degene die dan staan te protesteren en dan de harde leermeester tegenover zich krijgen.

Ik zeg dus niet dat ik het geweld aanmoedig van beide kanten. Ik vind het vreselijk dat het bestaat. Maar ik wil het wel in perspectief plaatsen en stellen dat het een noodzakelijk kwaad is, dat uitgespeeld dient te worden. En dat er een Groot Plan is dat toewerkt naar Sterke Liefde en het Kennen van alle Dingen. Echte vrijheid, het vermogen om te alle tijde te doen en te laten wat je wilt, bestaat dus niet. Het zou enkel mogelijk zijn als we allemaal hetzelfde erover denken, maar dat gaat never nooit gebeuren. Daarom kun je beter jezelf in harmonie brengen met het Grote Plan dat er ligt, en dat wordt maximaal gefaciliteerd door dit Plan. Het zijn toch echt de kwaadaardige mensen (zowel de relschoppers als de politie) die de wereld vooruitbrengen in dit plan, omdat zij maximaal de ontwikkeling van een ander terug naar de Bron katalyseren. Ik heb het aan mezelf gemerkt, hoe ik kwade delen van mezelf eerst heb omarmd en ze later los heb gelaten onder de invloed van deze kwaadaardige mensen of entiteiten. Dat geeft een ontzettende zelfkennis en je leert de wereld ook kennen zoals ie is, niet zoals je wilt dat ie is. Het is geen romantisch verhaal en het kan knap pijnlijk zijn, en er vallen slachtoffers, maar wetende dat dit Grote Plan er is, en dat we iedere dag een stapje dichter bij het Einde van alle Kwaad komen, zou eenieder hoop en troost moeten geven om door te gaan!

deel dit artikel: