Artikel

In dit artikel schrijf ik o.a. over hoe de rol van politie goedaardig kan zijn, en over de kracht en de zwakte van anarchisme.

Over de rol van politie en anarchie

Ik dacht: laat ik eens spontaan zijn en reageren op een belachelijke tweet! De tweet was van een dame, die vond dat iedereen zich per se moet vaccineren, voor het Grote Goed, en dat mensen die het niet doen, egoïstisch zijn. Volgens haar logica, moet je soms dingen doen die je niet wilt, voor het Grote Goed. Dus ik reageerde met: “Geef alsjeblieft je leven op! Met het nu doneren van al je organen, kun je 10 mensen redden! Doe het voor het Grote Goed. Als je niet wilt, ben je egoïstisch.” Ik houd haar dus rechtstreeks de spiegel voor, waar haar foute logica tot leidt. Tja, en dan zie je dat het Grote Goed er helemaal niet zo veel toe doet, en je het zeker niet moet gebruiken om andere mensen te dwingen tot dingen die ze niet willen.
Maar natuurlijk rook Twitter bloed! Niet bij haar tweet, want “vaccins = goed”. Maar bij mijn tweet. De ongelooflijk domme mensen die daar zitten denken dat ik echt wil dat deze dame haar leven op geeft. Het is weer een duidelijk voorbeeld van dat je niet je schaduw mag gebruiken, om iemand iets duidelijk te maken. Iets waar de halve wereld helaas last van heeft. Dit zijn absoluut mensen die vinden dat je alleen lieve dingen tegen elkaar mag zeggen. Dat we allemaal met elkaar moeten knuffelen in een soort liefdesparadijs, waarin we onwaarheid en moreel verval moeten tolereren en aanmoedigen. Voor het grote goed. En dat we onze principes moeten verloochenen, om elkaar tegemoet te komen, zodat we allemaal van elkaar houden en nooit boos op elkaar zijn. En waar ieder z’n eigen waarheid heeft, waar je respect voor moet hebben, zodat we allemaal één kunnen zijn. Zeer ongebalanceerd allemaal. Het zal de Twitter-bazen niet verbazen dat ik dit zeg, want ze weten donders goed waar ze mee bezig zijn, zeker aan de top.

De twitterpolitie werkt eigenlijk net als de gewone politie. Als er iemand belt of klaagt over iets (deze Twitter-mevrouw heeft waarschijnlijk melding gemaakt van mijn tweet), komen ze als slaafjes opdraven om er iets aan te doen, hoe ongelijk de persoon die belt of klaagt ook heeft. In de V.S. wordt er dan vaak gezegd: “Uw gedrag is problematisch!” Of “U maakt mensen oncomfortabel!” Terwijl niemand kan garanderen dat je nooit iemand oncomfortabel maakt! Dat is belachelijk! Soms IS het horen van de waarheid nu eenmaal oncomfortabel.
Wat bij de politie vaak gebeurt is dat wanneer één iemand een grote groep mensen op straat dreigend tegenover zich heeft, deze persoon dan wordt gevorderd om het gebied te verlaten, terwijl deze het volste recht heeft om daar te zijn. Eigenlijk moet de agressieve en dreigende menigte worden aangepakt. En zo komt de handhavende rol van de politie altijd bij de verkeerde mensen terecht. Er wordt dan gezegd: “u verstoort de orde”, terwijl het de agressievelingen die zich met z’n allen op één man richten zijn, die de orde verstoren. Het is zo walgelijk! En het gebeurt constant. Laat maar eens man die zich uitspreekt tegen het geweld van moslims tegenover hun autochtone medemens door een wijk (in z’n eigen stad en land!!!) lopen waarin veel moslims wonen. Er staan verschillende filmpjes daarvan op YouTube. Deze persoon moet zich dan verweren tegen tientallen agressieve moslims, die zoals gewoonlijk absoluut niet tegen kritiek kunnen en hun Antichristus energie proberen op te dringen aan je. Vervolgens wordt de politie gebeld, en in plaats van dat de agressieve moslims aangepakt, of opgepakt worden, wordt deze kritische man (die volledig beschaafd is) opgepakt voor ordeverstoring. Het is bezopen! Zouden deze politiemensen echt zo achterlijk zijn, dat ze niet zien dat ze deze agressieve moslims een straffende behandeling, die zeer zeker terecht en op z’n plaats zou zijn, onthouden?! En dan maar blijven beweren dat “het kwaad in de mens zit” en “er nooit uit zal gaan”. Nee, op die manier niet, nee! Het is belachelijk! Als een politieman echt lef zou hebben, zou hij tegen die tientallen agressievelingen zeggen: “Deze man mag jullie gedrag wel bekritiseren, maar jullie mogen hem niet fysiek aanvallen! Wie deze man fysiek aanvalt, wordt gewoon opgepakt.” Dat is werken aan gedragsverandering bij deze mensen, maar daar is de politie blijkbaar niet in geïnteresseerd! Wat dom is! Want pak je het niet aan, dan gaat het broeien, en krijg je op den duur de ene bevolkingsgroep tegen de andere, puur omdat de problemen die er zijn niet benoemd zijn of gewoon verwaarloosd zijn. En zo krijgt de mensheid uiteindelijk wat zij verdient, ook deze politie-agenten. Dus ja, verwacht niet dat ik klap voor ze, want het zijn over het algemeen veelal lafbekken, die enkel maar als slaafjes komen opdraven om orders op te volgen, zonder zelf na te denken! Maar ik hoop dat ik met dit voorbeeld duidelijk maak, wat een goedaardige rol zou kunnen zijn van de politie.

In de V.S. hebben mensen de nare gewoonte om veteranen te bedanken met “Thank you for your service!” Ook krijgen veteranen vaak een speciale behandeling bij het kopen van producten, of het abonneren op bepaalde diensten. Veteranen worden in de V.S. over het algemeen op handen gedragen. Want “ze hebben gevochten voor onze vrijheid”, wat absoluut de grootste onzin is. De imperialistische oorlogen die de V.S. voert in het buitenland hebben absoluut niks te maken met de vrijheid van de Amerikanen. Veel van de in hun ogen “gevaarlijke” landen zijn volledig omsingeld door Amerikaanse bases. Wie is dan eigenlijk de agressor? Het wordt altijd zo gedraaid dat het uit verdediging is, en dat deze landen in Afrika en Midden-Oosten op het punt staat om de Vrije Wereld aan te vallen, wat pertinente onzin is. Het officiële verhaal van 9/11 is onzin en de Amerikaanse regering heeft gewoon volledig meegewerkt aan het organiseren van de aanslag (lees: David Icke - Alice In Wonderland And The World Trade Center Disaster) en massavernietigingswapens in Irak waren er ook niet. Het zijn vaak de leiders van landen die stelling nemen tegen de doorgeslagen liberale cultuur van het Westen en het buitenlandbeleid van de V.S., of die onder het juk van de dollar willen uitkomen, die van de troon gestoten moeten worden, of in veel gevallen vermoord worden. We herinneren ons allemaal nog wel de woorden van de psychopathische Hilary Clinton over Muammar Qaddafi: “We came, we saw, he died!” (gebaseerd op het Latijnse Veni, vidi, vici!). De militairen die naar al die landen worden uitgezonden, denken echt dat ze iets heroïsch doen, maar worden schandalig hard voor de gek gehouden, iets wat ze soms wel beseffen nadat ze met PTSS thuis zitten na een uitzending. Wie heb je gediend denk je? Het Amerikaanse volk? Of de corrupte politici? En wie denk je dat er meer morele schuld heeft aan de slachtoffers die gecreëerd worden? De corrupte politici? Of de militairen zelf? De militairen zelf dragen meer morele schuld, want die voeren de actie als blinde orderopvolgers ook echt uit, niet de corrupte politici. Maar waarschijnlijk worden ze wijs gemaakt dat ze alleen ‘bad guys’ vermoorden.
Je ziet ook vaak van die filmpjes waar bij militairen thuis aankomen en hun kinderen, die ze in de steek hebben gelaten, verrassen, op hun school of sportclub. “Papa, wat heb je gedaan in het buitenland!?” “Ik heb gevochten voor jouw vrijheid, kindje! En ik heb democratie gebracht in het land!” wat meestal neerkomt op bommen gooien op bruine kindertjes. Soms zijn landen met een dictatuur beter af. Zogenaamde vooruitgang te hard afdwingen brengt veel destructie met zich mee helaas.
Wil je echt een patriot zijn en voor je eigen land vechten, dan vecht je niet zoals je wordt opgedragen door de overheid, maar gebruik je je mond om NEE te zeggen, het ‘verloren woord’ volgens Mark Passio.

Ik volgde vroeger de Amerikaanse YouTubers Adam Kokesh en Larken Rose (Larken Rose is ook overgenomen door de Draken). Anarchokapitalisten die zich tegen elke vorm van statisme verzetten. Statisme is eigenlijk het geloof in de overheid. En de overheid is het monopolie op geweld. De twee heren verzetten zich tegen de overheid omdat de overheid bestaat uit mensen die de taak hebben gekregen zich immoreel te gedragen, om het immorele in de gewone mensen te bestrijden. Naar deze Afbeelding heb ik eerder gelinkt, waar duidelijk het verschil in benaming te zien is tussen wanneer jij iets doet en wanneer de overheid hetzelfde doet. Kokesh en Rose willen naar een wereld waarin we met geld kunnen stemmen op plannen, en waar het niet de taak van de overheid is om bijvoorbeeld het bouwen van wegen (het meest gebruikte voorbeeld) te coördineren, maar gewoon van stratenmakers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun taken. Er wordt vaak van uitgegaan dat zonder de overheid, mensen zich niet zouden organiseren, of in staat zouden zijn om hun zaakjes te regelen, maar dat is volgens hen onzin. Juist als er geen overheid is, worden mensen uitgedaagd om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Klaarblijkelijk zijn mensen te immoreel om vrij te zijn in de wereld, maar geven we deze zelfde immorele mensen in de vorm van politie en leger, de taak om het voorbeeld van moraliteit te zijn, wat natuurlijk belachelijk is. Kokesh en Rose vinden dan ook dat het volk bewapend moet zijn, zodat ze zich eensgezind kunnen verdedigen tegen het kwaad dat mogelijke overheden het volk aan zou doen als ze de macht grijpen, wat we natuurlijk zeer vaak hebben gezien in de geschiedenis. De verschillende taken van de overheid willen zij dan aan de markt overlaten. Heb je beveiliging nodig, dan bel je niet de politie, maar een beveiligingsbedrijf, die je zelf kunt uitkiezen, en die onderling concurreren met elkaar.

Een filmpje dat het concept van échte anarchie goed uitlegt, is het filmpje “What anarchy isn’t” op het kanaal van Larken Rose. Ik raad het iedereen aan even te kijken, want er zijn veel misconcepties rond het begrip anarchie, dat vaak met absolute chaos wordt verward.
Anarchie zoals in het filmpje lijkt aantrekkelijk, maar er zouden zeker problemen zijn met de uitvoering ervan. Mijn mening is, dat wanneer de overheid het volk kwaad doet, het volk al te laat is met ingrijpen, en vaak zelfs medeplichtig is. De overheid doet enkel maar waar het volk om vraagt. En het volk neemt duidelijk een zeer passieve houding aan. Dát is een probleem, naar mijn mening. Ze zijn zo geïndoctrineerd, dat de overheid alleen maar goed doet, dat zij niet zien, dat een groot gedeelte absoluut kwaadaardige dingen doet. Ze doen ook goed, maar niet omdat ze om je geven, maar omdat het volk daar massaal om vraagt. Het volk heeft dan ook de ultieme controle, al beseffen zij dit niet. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik herhaal het nog maar een keer: er zijn eigenlijk twee grote groepen in de samenleving. De volgelingen van de mesopotamische Enki tegenover de volgelingen van z’n halfbroer Enlil, wat in Bijbelse termen neerkomt op Lucifer tegen Satan. De Luciferische mensen vechten tegen het kwaad dat de overheid doet, maar hebben niet door dat zij daardoor zelf ook een verpersoonlijking van het kwaad worden. En de Satanische mensen zeggen als het ware ‘Speel nog harder de baas over ons, pappie’ tegen de staat en behelsen dus een nog duisterere vorm van kwaad, want zij moedigen de staat blind aan in haar kwaadaardigheid, m.a.w. ze vinden het lekker! De Satanische mensen kunnen dus wel wat kennis en moraliteit gebruiken die de Luciferische mensen hebben, al zullen zij zich hier in de praktijk juist tegen verzetten, wat zeer jammer is. En de Luciferische mensen kunnen over het algemeen wel wat begrip gebruiken waarom de staat doet wat zij doet (om ons in onze kracht te zetten), al zullen zij zich hier in de praktijk ook tegen verzetten, wat ook weer zeer jammer is.

Anarchisten vinden dat zij door niemand bestuurd hoeven worden. Ze zijn niet per se tegen hierarchie, maar zij willen geen immorele overheid die hen gaat vertellen wat ze wel en niet mogen, terwijl deze overheid zich zelf schuldig maakt aan het kidnappen (arresteren) en beroven (belastingen) van mensen. Alle wetten zijn af te leiden door het non-agressie principe te hanteren, en het recht op zelfverdediging, zo nodig tot dodelijk geweld aan toe. In de praktijk draait het er vaak op uit dat zij het van niemand dulden om gezegd te krijgen wat ze moeten doen, en hebben zij dan ook veelal een gebrek aan aanpassingsvermogen. Ook zijn er in de anarchistengemeenschap ontzettend veel atheïsten, die God als de baby met het badwater weggegooid hebben. Ik heb mezelf een tijdlang anarchistisch genoemd, maar dan wel één die trouw probeert te zijn aan de principes van de Christus-figuur. Er is wel geschreven over christenanarchisme. Leo Tolstoy is wel de bekendste christenanarchist.

Sommige anarchisten nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun fysieke verdediging in plaats van dat zij dit afschuiven op een politiemacht. Maar als ze echt op een gebalanceerde manier zouden luisteren naar hun oppositie en hun oppositie naar hen, dan is er geen enkele noodzaak om jezelf fysiek te verdedigen tegen iets. Je gebruikt dan ‘het Woord’ als je verdediging, en de ander ook. De kwade invloed van de Staat zal er uiteindelijk, als ie in de toekomst geconfronteerd en geperfectioneerd zal worden door het Luciferische deel van het volk, voor zorgen dat mensen intuïtief de zachte leermeester van deze Satanische energie aan elkaar zullen gaan leren, waardoor de oppositie met de Staat, welke de harde leermeester is, verdwijnt, en er een echte goedaardige balans in het contact ontstaat tussen ingaande en uitgaande energie, zonder dat je jezelf fysiek ergens tegen moet verdedigen. Dat de Democraten in de V.S. staan te springen om wapens van het volk af te nemen, is voor een groot deel van de Amerikanen een angstaanjagende zaak, maar het zou een grote vooruitgang in de Amerikaanse samenleving op kunnen leveren, omdat mensen op die manier uitgedaagd worden om zich met het Woord te verdedigen, en het zeker druk weghaalt bij de politie, die veel minder hoeven te anticiperen op geweldssituaties en dan ook van criminelen gericht de wapens kunnen afnemen. Dus het zou een liefdevolle verzachting in de samenleving kunnen opleveren, zonder dat het per se door hoeft te slaan naar de valse moraliteit van de meeste Democraten. Maar ja, er is zoveel weerstand, dus dat zou hoe dan ook bloederig worden, want het probleem is dat mensen niet willen leren van elkaar en blijven volharden in de extremen van Democratisch tegenover Republikeins.

Als je redeneert dat ook het kwaad een vorm van het Goddelijke is, en dus een door God geïnspireerde functie heeft, dan ga je begrijpen waarom de heersers van deze wereld het anarchisme zo’n gevaarlijke stroming vinden, en het daarom zwart maken, want als deze filosofie actief aangemoedigd zou worden, dan zou het (Satanische) kwaad geen kans maken. Het zou z’n transformerende rol niet meer kunnen uitvoeren. Want zoals jullie weten als je m’n eerdere artikelen gelezen hebt, is het kwaad 2-voudig. De mensheid zou polariseren naar één kant, de kant van ‘het goede’ maar daarin eigenlijk kwaadaardig worden. Juist de oppositie die bestaat tussen ‘het goede’ en ‘het kwade’ in de mens zorgt ervoor dat men van elkaar kan leren, en uiteindelijk de middenweg, de weg van Christus, kan bewandelen, die beide kanten integreert. Er ligt een groot ontwikkelingsplan voor de mensheid. Maar al s de mens de kracht van het anarchisme zou weten, zou dit plan zeer zeker in gevaar komen. Iedereen zou zich wapenen tegen de kwade invloed van overheden, waarop een nieuw kwaad in de mens zou ontstaan, eentje die niet onder de controle is van de Engelen/Demonen/Aliens. Balans zou niet meer mogelijk zijn. Al zullen sommige mensen of entiteiten vooral zoveel mogelijk kwaad aan willen richten, en zijn ze niet bezig met wat goed is voor de mensheid. Op het hoogste niveau gebeurt dit echter wél. Op het hoogste niveau redeneert men zo dat de Satanische overheden, corporaties en instellingen precies doen wat het grote plan nodig heeft. Hoe naar dit ook klinkt; het is een tijdelijk iets en het stoppen ervan heeft alles te maken met het leren van je tegenpool, want die mensen die je misschien wel haat, hebben jou zeer zeker iets te leren. En andersom, heb jij hen ook iets te leren, is het niet…?

deel dit artikel: