©

2020

Jesse

Musson

Artikel

In dit artikel helder ik een misvatting op uit mijn eerste artikel. Voor wie leest om te begrijpen maakt het waarschijnlijk niet veel uit, omdat het enkel gaat om de benaming. De concepten blijven gelijk.
Opheldering van een misvatting

In mijn eerste artikel Conclusie van… en in mijn tweede video (transcriptie: hier) stelde ik dat Lucifer volgens Rudolf Steiner positief kan zijn, als deze kracht op z’n eigen gebied werkt: het spirituele gebied. En dat Satan ook positief kan zijn, als deze op z’n eigen gebied werkt: het materiële gebied. Steiner stelt daarbij dat ze ook negatief kunnen zijn. Dat is, als ze op het tegenovergestelde gebied werken. Ik dacht dat hij met ‘tegenovergesteld gebied’ bedoelde: ‘spiritueel’ versus ‘materieel’, maar misschien bedoelde hij ‘expansie’ versus ‘compressie’! Dan hebben we bijvoorbeeld een negatieve compressie, waarbij het contact met de eigen kern door allerlei grenzen en regels van iemand anders geblokkeerd wordt. Of een negatieve expansie waarbij de eigen kern de kern van iemand anders bestrijdt.
Die negatieve compressie omschreef ik dus in mijn eerste artikel als “Satanische compressie die op het Luciferische (spirituele) gebied werkt.” Meestal als ik het over Satan heb, praat ik over deze kracht. Maar je kunt deze kracht wellicht ook ‘negatieve Lucifer’ noemen of ‘negatieve Luciferische compressie’, als je de kracht die ik hierna beschrijf dan ‘negatieve Satan’ noemt. Lucifer is tenslotte normaliter ‘expansie’.
De negatieve expansie omschreef ik in mijn eerste artikel als “Luciferische expansie die op het Satanische (materiële) gebied werkt”. Als ik het over ‘Lucifer’ heb, praat ik over deze kracht. Maar je kunt deze kracht wellicht ook ‘negatieve Satan’ noemen of ‘negatieve Satanische expansie’, als je de vorige ‘negatieve Lucifer’ hebt genoemd. Satan is tenslotte normaliter ‘compressie’.
Dit verklaart ook het gebrek aan onderscheid tussen Lucifer en Satan en de onderlinge uitwisselbaarheid, die je veel ziet als mensen het over deze krachten of personages hebben. Dat komt dus omdat ze op elkaars gebied kunnen werken.

Dus je kunt, en dit komt overeen met mijn ervaring, zowel expanderen met positieve gevoelens als met negatieve gevoelens. En je kunt zowel comprimeren op een positieve manier als op een negatieve manier. Wat ik in dit verhaal dus positief noem, zijn de interne krachten, die zowel de eigen kern als de kern van een ander niet bestrijden. Wat ik hier negatief noem, zijn de krachten die op het externe werken, die of de eigen kern, of de kern van een ander bestrijden. Je kunt de labels positief/negatief met een korrel zout nemen. Want eigenlijk zijn ze allemaal neutraal. En je kunt in allemaal doorslaan naar de negatieve kant, als ze onderling niet in balans zijn. De krachten die op het externe werken, moet je dus niet vermijden te ontwikkelen, omdat je denkt dat ze negatief zijn en je daar vandaan wilt blijven. Deze dienen net zo goed geïntegreerd te worden in de persoonlijkheid.

Als we de torus met twee vortexen erin nemen (Afbeelding), die de zelforganiserende vorm aangeeft waar de golven die onze werkelijkheid opmaken in stromen, zowel in de kleinste deeltjes als in het elektromagnetische veld van de mens, als ook in het elektromagnetische veld van de Aarde (dit past allemaal in elkaar als geneste fractals), dan is deze dus in 4 delen op te delen. Elk onderdeel van deze torusvorm staat voor een element en een windrichting/windstreek (denk ook aan de 4 windstreken uit de Bijbel). Bij het Christusbewustzijn heb je alle 4 de elementen geïntegreerd in jezelf (als het Kind zijnde) en maak je zowel contact met de Ziel (Aarde + Water = hoger voelen) (waarmee jij (het Kind) verbinding krijgt als je je Moeder eert), als met je Geest (Lucht + Vuur = hoger denken) (waarmee jij (het Kind) verbinding krijgt als je je Vader eert).

Je moet dus als een kind worden om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan, zoals in het Evangelie van Mattheüs (18:2-4) staat:
Jezus riep een kind bij Zich en zette het midden in de kring. “Als u niet verandert en net zo wordt als de kinderen,” zei Hij, “zult u nooit in het Koninkrijk der Hemelen komen. Wie zichzelf zo eenvoudig en klein vindt als dit kind, is de grootste in het Koninkrijk der Hemelen.

We kunnen dus het volgende overzicht maken:
Noord = positieve compressie = Aarde = waarnemen = bovenste interne vortex in de torus
Zuid = negatieve expansie = Vuur = doen = externe bovenste deel van de torus
West = negatieve compressie = Water = voelen = externe onderste deel van de torus
Oost = positieve expansie = Lucht = denken = onderste interne vortex in de torus


Als het de kwade machten die op de mens werken lukt om je van je pad af te krijgen, dan zijn we daar in eerste instantie zélf verantwoordelijk voor. Helaas heeft niet iedereen de zachte leermeesters van de drie kwade krachten (Lucifer, Satan en Antichristus) meegemaakt, welke eigenlijk de Heilige Geest, de Vader, en de Zoon zijn! En die zijn essentieel om je op het rechte pad te houden en om opgewassen te zijn tegen de invloed van die kwade krachten. Daarom is het belangrijk om dat zoveel mogelijk mensen te leren. Je moet dus eerst leren hoe met grenzen om te gaan (dan overwin je negatieve Lucifer), dan hoe met boosheid om te gaan (dan overwin je negatieve Satan), en dan moet je leren om met afkeuring van je kern om te gaan (dan overwin je de negatieve Antichristus). De harde leermeesters krijg je als je niet luistert naar de zachte leermeesters. In het artikel Slechte verliezer? is hier meer info over te vinden of in mijn Conclusie van…

Lucifer en Satan kun je leren om met liefde te omarmen als je je ontwikkelt, daar is het kwaad redelijk irreëel van. Maar echt reëel kwaad is dat van de Antichristus. Het is belangrijk dat de mensheid niet dat voorbeeld volgt, en deze entiteiten doodt, maar juist kiest voor de middenweg tussen Lucifer en Satan, en bij confrontatie met de Antichristus bereid is z’n leven op te geven als de dienaar van Christus, die deze Antichristus dus tegenover zich heeft (Afbeelding). Het paradoxale is dat je dán beschermd bent tegen de Antichristus en ze je niks doen. Een mooie, maar toepasselijke bijbeltekst is de volgende:

Evangelie van Lucas, de Aansporing tot Zelfverloochening (9:23-27):
Hij zei tegen allen: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En Ik zeg u in waarheid: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben.”

Kwaad creëert goed van gelijke sterkte, en goed creëert kwaad van gelijke sterkte. Op de volgende manier:
Positieve expansie (Lucht) –ontwikkelt-> positieve compressie (Aarde)
Negatieve compressie (Water) –ontwikkelt-> negatieve expansie (Vuur)

Negatieve expansie (Vuur) –ontwikkelt-> negatieve compressie (Water)
Positieve compressie (Aarde) –ontwikkelt-> positieve expansie (Lucht)

Doordat in mijn therapieproces een trauma over het hoofd was gezien, kwam ik na er eindelijk van af geweest te zijn, opnieuw oog in oog met m’n trauma te staan, een trauma naar agressieve, boosheid afkeurende mensen (begonnen bij m’n vader), waardoor ik me jarenlang verzet heb tegen de macht die ik aan hem toekende. Daardoor kon ik hem niet eren en vrouwen ook niet (begonnen bij m’n moeder, die regelmatig over zich heen liet lopen). Dit was de reden dat ik verschillende krachten tegenover me kreeg (in de vorm van mijn overgenomen vrouwelijke collega’s, waarvan ik nog niet wist dat ze overgenomen waren), die mij leerden om mijn moeder te eren, ook als ze negatief tegen me was. Wie z’n moeder niet eert, en dus geen contact maakt met de Ziel (hoger voelen = naar binnen gaande beweging), kan een psychopaat worden. Vervolgens moest ik m’n vader nog leren eren. Wie z’n vader niet eert en dus geen contact maakt met de Geest (hoger denken = uitgaande beweging), en wie dus niks produceert, kan de Antichristus entiteiten tegenover zich krijgen, zeker als je ongevoelig bent geworden voor de Satanische entiteiten. Mijn Vuur werd getriggerd en ik ging all-in met mijn eerste artikel. Door te luisteren naar de reacties van mijn overgenomen familie, die zich toen heel vreemd en afkeurend naar me gedroegen (wat absoluut niks voor hen was, want dat had ik ze al lang afgeleerd), leerde ik langzaamaan mijn vader te eren, ook al was hij zeer agressief en afkeurend geweest naar mij op te jonge leeftijd (wat Antichristus energie is). Mijn enige probleem is nu dat ik, hoewel ik nu wel contact maak met mijn Ziel en Geest, m’n natuurlijke aandriften en instincten zeer onderdrukt zijn door het trauma en het iedere dag vechten is om niet passief te worden of ontmoedigd te raken. Wat dat betreft kan de energie niet vrij stromen en zit ik in een gevangenis. Om deze reden, doen de Antichristus-entiteiten nu heel aardig tegen me. Het is wel belangrijk dat ik laat zien dat ik contact houd met de Geest (hoger denken = iets produceren) en het dus volhoud om artikelen te schrijven of filmpjes te maken, dan is er geen gevaar meer. En ik ga dat zeker volhouden! Ik ben alleen wel onzeker of het genoeg zal zijn. Maar mijn succesvolle nigredo (blackening, de eerste fase van innerlijke alchemie) die ik in mijn verleden heb meegemaakt, zorgt ervoor dat ik nu kan blijven doen wat ik doe, hoewel ik er niet in geslaagd ben de essentie van deze gezwarte toestand te behouden, toen ik me verder ontwikkelde. Vandaar de gevangenis waarin ik me bevind.

Wie een gedetailleerde uitleg van energetica en de menselijke geest wil en nog veel meer onderwerpen, verwijs ik naar het fantastische werk van Johan Oldenkamp. Zijn videocursus is zeer de moeite waard.

gepost op 30 apr 2021
Volg mij:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram