Hoofdstuk

3.13

In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe je jezelf op een gezonde manier kunt ontwikkelen.

Een gezonde manier om jezelf te ontwikkelen

Veel mensen hebben een gezonde weg naar jezelf ontwikkelen nodig. Maar mensen weten vaak niet waar te beginnen. Daarom wil ik in dit hoofdstuk een paar handvatten geven. Een gezonde persoonlijkheid zit op één lijn met de Vader, Zoon en Heilige Geest, wat een soort grenzen zijn aan hoe je met je eigen emoties en die van een ander om kunt gaan. Door trauma kunnen we hier niet helemaal binnen passen, en daar zijn we helaas allemaal aan onderhevig. Geen mens is 100% gezond, we zijn allemaal onderhevig aan de effecten van de Zondeval. En ieder mens heeft punten aan zichzelf waar hij buiten de morele orde gaat. We kunnen wel leren om binnen de morele orde te gaan, maar dat is een ontwikkelingsweg, en kan niet van de één op de andere dag. Je medemensen en de overgenomen mensen om je heen, kunnen hierbij helpen door een spiegel voor jou te zijn. Spiegels zijn die dingen die je bewust maken van je gedachtens, gevoelens en gedrag. Pas als je bewust van iets gemaakt wordt, kun je het erkennen, zodat je het kunt veranderen.

Om jezelf te ontwikkelen naar een morele staat, moet je eerst erkennen dat je ook immorele gevoelens hebt, en die omarmen. Veel mensen, vooral religieuze mensen hebben moeite om hun immorele gevoelens te omarmen. Ze onderdrukken deze gevoelens, waardoor ze alleen maar groter worden. Want onderdrukken werkt averechts, dat maakt juist agressief, en dat wil je nu net niet. Dus het is zaak dat je ze helemaal leert voelen. Je kunt hiervoor gebruik maken van je fantasie of voorstellingsvermogen, zodat je deze immorele gevoelens naar de mensen kan richten die jou in je leven op je nek hebben gezeten of kwaad hebben gedaan. Het is belangrijk om hier natuurlijk niet naar te handelen. Dus op deze manier kun je zo negatief mogelijk worden.

Een andere manier om zo negatief mogelijk te worden, is door juist alleen maar positief te worden, en je alleen maar te focussen op het goede. Bijvoorbeeld door altijd anderen te gehoorzamen, leren mediteren, en leren hoe je één en al bliss en liefde kunt zijn. Mensen begrijpen vaak niet dat dit ook een negatieve staat is, maar het is het wel. Want echte liefde heeft ook een schaduwcomponent, en is niet het John Lennon-achtige in elkaar opgaan, wat men tegenwoordig als ‘goed’ ziet.

Door zo negatief of zo positief mogelijk te worden (nigredo/zwarte fase in alchemie) kun je het kwaad leren kennen, waardoor je het herkent als je je verder ontwikkelt. Vanuit één van deze twee uitersten zul je met behulp van hoe mensen op je reageren (dit dient als katalysator), je weg vinden naar de moreel evenwichtige staat (albedo/witte fase in alchemie). Op deze manier kun je de tegengestelde pool integreren. Daarvoor is het belangrijk dat je tegenstand leert verdragen, totdat de middenweg uitkristalliseert. Zonder de twee polariteiten samen te voegen, zuiver jezelf dan van het tweezijdige kwaad, zonder de essentie van deze extreme toestanden te onderdrukken. De heersende machten proberen het volk te polariseren. Dat wil zeggen: zodat ze doorslaan naar één kant. Naar de kant van Lucifer (conservatieven), of naar de kant van Satan (progressieven). Dit is dus die gezwarte staat van innerlijke alchemie uit de vorige alinea. In Satanisme en Luciferianisme is deze gezwarte staat doel op zich, denk aan het linkshandig pad en het rechtshandig pad. Soms wordt gezegd dat het linkshandig pad de kant van het kwaad is. En het rechtshandig pad de kant van het goede. Christendom wordt dan bijvoorbeeld als rechtshandig gezien. En Luciferianisme of Satanisme als linkshandig. Maar ik wil het anders benaderen. En zie het linkshandig pad als Satanisch en het rechtshandig pad als Luciferisch. En het zijn allebei uitersten, die doorslaan. Als je begrijpt dat ‘goed’ ‘kwaad’ creëert van gelijke sterkte, en ‘kwaad’ ‘goed’ creëert van gelijke sterkte, dan zul je tot de conclusie komen dat je beide kanten in jezelf nodig hebt. Maar ze kunnen dus allebei doorslaan. En dat voorkom je door ze te balanceren en de middenweg te bewandelen.

Wie de middenweg bewandelt, krijgt de derde kwade kracht tegenover zich, welke de Antichristus is. Die leert je omgaan met dodelijke dreiging. En die zal je de reddening-fase (rode fase) van alchemie in duwen. Je leert dan om ook in je ego vrij te worden, en om na het horizontaal gebalanceerd te zijn tussen Lucifer en Satan, nu ook verticaal gebalanceerd te worden tussen Christus en Antichristus, op deze manier: Afbeelding. Dit is het moment dat de ware Heilige Geest de ruimte krijgt, en je beschermd zal worden door God.

Wie in de juiste volgorde de drie kwade krachten heeft ervaren en op zich heeft laten inwerken, zal dus ultieme vrijheid verkrijgen in z’n persoonlijkheid en een maximaal liefdevol mens worden. De drie kwade krachten zijn zo ingericht, dat ze bij iedereen deze ontwikkeling zo veel mogelijk afdwingen. Wie te vroeg één van de kwadere krachten ervaart, kan in een gevangenis komen, dus besef goed je eigen verantwoordelijkheid, zeker als je kinderen opvoedt. Interventies moeten altijd op de juiste plaats en de juiste tijd zijn. Dat is het kenmerk van echte goedaardigheid.

deel dit hoofdstuk:

Spring naar
een andere pagina:

Deel 1: 1984-2017

Deel 1

1984—2017

Een kort overzicht van mijn jeugd, hoe mijn behandeling voor zware angst- en identiteitsproblematiek helemaal misgaat, en hoe ik deal met de rampzalige gevolgen.

Deel 2: 2018-2023

Deel 2

2018—2023

Hoe ik informatie ontdek over entiteiten die lichamen overnemen en hoe deze entiteiten uiteindelijk de aanval op mij en m’n omgeving openen.

Deel 3: diverse onderwerpen

Deel 3

div. onderwerpen

Hoe ik mijn ervaringen in therapie kan verklaren, welke andere dingen ik in m’n zoektocht naar waarheid ontdekt heb en mijn opinie over andere zaken.

Artikelen

Artikelen

2020—2024

Een deel van de artikelen die ik in de loop van de tijd heb geschreven. Sommige staan offline nu, maar zijn opnieuw verschenen in de drie delen van mijn verhaal.