©

2020

Jesse

Musson

Artikel

Dit is een transcriptie van mijn YouTube video met onderstaande titel.
De 3 kwade krachten (Lucifer/Satan/Antichristus)

Link naar video

Er zijn verschillende soorten goedaardige aliens op Aarde, maar deze grijpen niet in en laten de mens grotendeels met rust. De kwaadaardige aliens die de ontwikkeling sturen van de mensheid, grijpen wel in, maar alleen binnen wat de mens toelaat! Aarde is een soort vagevuur-locatie, waar het doel is om door te lijden in sneltreinvaart te leren en ons te ontdoen van fouten. Doordat we allemaal verleid worden tot het maken van fouten en deze fouten grote gevolgen kunnen hebben, is Aarde verworden tot een soort van extractiematrix, waarbij de negatieve aliens de energie aan mensen onttrekken met behulp van mensen die door hun verleden onder invloed staan van deze entiteiten. Dit is een vicieuze cirkel, maar dit is te ontstijgen. We kunnen allemaal ervoor kiezen om iets van onszelf toe te voegen aan het collectieve bewustzijn, en vrij te breken of anderen aanzetten om vrij te breken. Hier komt ook de uitdrukking Prison Planet, of gevangenisplaneet vandaan. In deze fase van de ontwikkeling van de mensheid is het overgrote deel van de mensheid dermate snel te corrumperen, dat het maar goed is dat we gevangen gehouden worden. Maar zoals ik in mijn eerste artikel op mijn site, genaamd: Conclusie van mijn metafysische zoektocht naar waarheid beschrijf, balanceren de 3 kwade krachten zich perfect uit. De reden dat de 3 kwade krachten nodig zijn, is omdat men de mensheid onafhankelijk van z’n schepper Yahweh/Jehova wilde maken, die de mensheid hiervoor in een soort veredelde dierentuin hield waarin ze aan hem gehoorzaamden, altijd! Door de invloed van de Lucifer groep, kan de mens zelf zelfstandig schepper van werelden worden, maar hiervoor moest zij eerst ongehoorzaam worden! Yahweh was teleurgesteld dat zijn schepping niet langer naar hem luisterde en met behulp van een tweede kwade kracht, Satan, wat het karmische gevolg is van de aanwezigheid van de Luciferkracht, probeerde hij de balans te herstellen, zodat ieder die door de invloed van de expansieve Luciferkracht doorslaat in blinde ongehoorzaamheid, de weg terug kan nemen naar Yahweh, met behulp van de comprimerende Satankracht. Natuurlijk moet je dan weer niet doorslaan naar die kant in blinde gehoorzaamheid. Het is eigenlijk weten wanneer je wel gehoorzaamt en weten wanneer je niet gehoorzaamt. Dat is dus zelf denken en zelf een beslissing daar over maken. En een middenweg bewandelen tussen de uitersten! Jezelf niet zo groot maken als Lucifer wil, maar je zelf ook niet zo klein maken als Satan wil. Wil je Satan neutraliseren, dan heb je Lucifer nodig. Wil je Lucifer neutraliseren, dan heb je Satan nodig. Dit staat voor de samenwerking tussen beide hersenhelften en de ultieme balans zoals bijvoorbeeld in het Yin-Yang teken. Wat opvallend is in het Yin-Yang teken is dat het witte gedeelte (Yang) soms ook met een zwarte punt weer wordt gegeven en het zwarte gedeelte (Yin) met een witte punt erin. Je zou dit kunnen opvatten als het kwade in het goede, en het goede in het kwade. Want pas als je je oppositie hebt geïntegreerd, neutraliseer je het kwaad in jezelf. Wie alleen maar ongebalanceerd goed wil zijn, creëert juist ongebalanceerd kwaad. En wie alleen maar ongebalanceerd kwaad wil zijn, creëert juist ongebalanceerd goed, en die houden elkaar in stand. Wie dat wil ontstijgen, zal de tegengestelde pool in zich op moeten nemen, door te breken met wat je gewend bent te ontvangen. Je kunt dan ook het meeste leren van mensen die totale tegenpolen van je zijn.

Veel mensen stellen dat een mens alleen maar onvoorwaardelijke liefde nodig heeft in z’n ontwikkeling. Maar ondertussen zijn ze zich niet bewust van het feit dat ze wel grenzen aangeven en ook wel eens boos zijn. Nee, een mens heeft niet alleen onvoorwaardelijke liefde nodig! Onvoorwaardelijke liefde is ongebalanceerd goed, en kan maar tot op een bepaald punt werken. Het creëert het Lucifer-bewustzijn, wat in negatieve zin een bewustzijn is van overgevoeligheid, arrogantie, overmoed en impulsiviteit, zoals je vaak ziet bij jonge mensen. Dit kan makkelijk doorslaan naar kwaad en grenzeloosheid. Wil je een stap verder gaan in je ontwikkeling, dan zul je moeten leren comprimeren en daar is geen liefde voor nodig, maar ‘angst’ (of eigenlijk: ‘ontzag’). Leren luisteren naar een ander z’n boosheid is daar een voorbeeld van. Geen destructieve boosheid, of agressie, maar gewone grenzen, en boosheid, inclusief preken bijvoorbeeld. Hierdoor kunnen je opgeblazen gevoelens in je lichaam zakken (comprimeren) zonder dat ze verdwijnen, en bereik je een middenweg. Wie deze stap nooit uitgevoerd heeft in z’n leven, kan met de politie in aanraking komen, wat eigenlijk het Satanische gevolg is van het niet integreren van de giften van Satan. Het omgekeerde bestaat ook. Wie alleen Satan op zich laat inwerken, en Lucifer niet integreert, die maakt zich zo klein in al z’n gehoorzaamheid, zo erg dat ie niet meer zelf nadenkt. Dit is een slavenbewustzijn, zoals we zoveel zien in deze tijd, vooral in de politie, de staat, en het leger, maar ook in ongeveer de helft van het gewone volk. Reken er maar op dat deze mensen geconfronteerd gaan worden. Hier ligt een schone taak voor de mensen die wat Luciferischer zijn. Door de confrontatie tussen deze beide polen, kan men leren van elkaar! Al zullen er koppen rollen bij diegene die weigeren te leren, aan beide kanten. De Luciferische mensen zullen begrip moeten leren tonen, voor de boosheid van hun tegenpool. En de Satanische mensen zullen moeten leren hoe zij op morele wijze kunnen handelen.

Maar ook bij onderwerpen als corona, klimaatverandering en multiculturalisme staan Lucifer en Satan tegenover elkaar.

Bij het onderwerp Corona gehoorzaamt het satanische deel van het volk braaf aan de regering als blinde slaven, en het luciferische deel ontkent het hele probleem en komt in opstand met ‘Stop de lockdown’.
Bij klimaatverandering, zijn de klimaatontkenners het luciferische deel van het volk, en de klimaatgekkies van Extinction Rebellion die het zeer aardse klimaat tot een nieuw soort spiritualiteit verheffen zijn het satanische deel.
Bij Multiculturalisme heb je het Luciferische deel dat verschillende culturen naast elkaar wil. En het Satanische deel dat globalisitisch is en naar een wereldregering of E.U. wil toewerken, waarin alle culturen bij elkaar gezet worden, wat voor een verdunning zorgt van de verschillende culturen, waarbij de dominante cultuur de boel overneemt.
Het kenmerk van deze zwart-wit gestelde groepen is, dat echt contact met hun oppositie afwezig is. Nee, in plaats daarvan vernietigen ze hun oppositie, of laten ze zich vernietigen door hun oppositie. Dit houdt elkaar in stand, en het draait altijd uit op het gebruik van geweld, en een dader-slachtoffer dynamiek, wat het kenmerk is van de groepen. De Satan-groepen krijgen in deze tijd veelal de steun van de media en de overheid. Dit zijn de mensen die in de slachtofferrol zitten en minderheidsgroepen, wat niet betekent dat ze niet tot geweld over kunnen gaan. Zij krijgen steun van de media en overheid, als onderdeel van de satanische impuls, wat de huidige fase is van de ontwikkeling waar de mens in zit, wat dus geen darwinistische ontwikkeling is, maar een spirituele ontwikkeling. Lucifer is sterk. Satan is een tandje sterker. En de Antichristus is het sterkst. Lucifer is dus expansie. Satan is compressie. En de Antichristus is nog verdere compressie.

De indeling die ik maak is niet precies te duiden omdat de meeste mensen een combinatie van Lucifer- en Satan-eigenschappen hebben. Lucifer die op het spirituele gebied werkt is goedaardig, maar als Lucifer op het materiële gebied (van Satan dus) werkt (als in extreme expansie), dan is het kwaadaardig. Deze toestand heb ik ervaren in mijn leven. Satan die op het materiële gebied werkt is goedaardig, maar als ie op het spirituele gebied werkt (van Lucifer dus), is ie kwaadaardig. De mensen met een goedaardig bewustzijn kunnen voor andere mensen een zachte leermeester zijn. De mensen met een wat ik noem kwaadaardig bewustzijn kunnen voor andere mensen een harde leermeester zijn. Eigenlijk is deze opdeling in goed en kwaad allebei goedaardig. Het echte kwaad is, wanneer iemand z’n goedheid of kwaadheid op het verkeerde moment op de verkeerde plaats toedient. Je moet dus rekening houden met iemand z’n ontwikkelingsfase, en wat de persoon toelaat.

De aliens die actief zijn in de ontwikkeling van de mensheid kun je zien als een soort katalysator die aanzet tot verandering, maar ze zorgen daarbij altijd dat je er niet te getraumatiseerd door raakt. Als ze echt puur en alleen kwaad in de zin hadden, dan hadden ze ons allemaal al lang afgeslacht. Nee, ze zijn er zodat wij van ze kunnen leren. Zij spelen hun rol om ons te laten zien hoe wij niet zijn. Laten wij de verantwoordelijkheid nemen voor onze rollen en elkaar laten zien hoe wij wel zijn.

Wie zowel Lucifer (expansie) als Satan (compressie/contractie) heeft geïntegreerd in zichzelf, en daarmee de middenweg bewandelt, het pad van de Christus-figuur, trekt de Antichristus aan, die echt levens beëindigt. De Lucifer en Satan entiteiten (of het nu echte mensen zijn die beïnvloed worden vanuit de spirituele dimensie, of overgenomen mensen) dienen in principe met liefde benaderd te worden. Maar de Antichristus entiteiten die echt actief levens beëindigen, moeten met het zwaard van Michael/Christus benaderd worden en actief op afstand worden gehouden, anders zul je alles verliezen wat je lief is.

Op mijn site is een link te vinden naar een artikel getiteld Organic Portals – Soulless Humans. In het artikel wordt het verschijnsel beschreven wat er in mijn leven gebeurt nu. Er staat het volgende:

A: If you consider that the population is equally distributed, then you will understand that in an ordinary “souled” person’s life, that person will encounter half as many organic portals as souled individuals. (Hier worden volgens mij de satanische mensen mee bedoeld, die een kans hebben om bezield te worden als zij in de toekomst de juiste “behandeling” krijgen). BUT, when someone is in the process of “growing” and strengthening the soul, the Control System will seek to insert even more “units” into that person’s life. 

Dus kortgezegd worden er, als je in een groeiproces zit van het versterken van je ziel, door het Controlesysteem meer Organische Portalen in je leven ingevoegd. Dit kan zijn door het overnemen van het bewustzijn van mensen om je heen. Dit zorgt ervoor dat je de juiste ‘behandeling’ krijgt zodat je je kunt blijven ontwikkelen, en je ontwikkeling dus niet stagneert, omdat de mensen om je heen je met te veel liefde behandelen. De waarheid is heel hard! En je kunt het makkelijk ook heel negatief zien. Buiten dat, keur ik het absoluut niet goed, dit fenomeen. Ik voel me absoluut niet meer thuis bij veel mensen, omdat ik altijd op m’n hoede ben of ze nog wel zijn wie ze zeggen dat ze zijn. En als ik moet geloven wat er op internet geschreven wordt over hoe de overname van mensen gebeurt, dan ga ik kapot van verdriet als ik bedenk dat de mensen om mij heen dat meegemaakt hebben. En wie weet, ik in de toekomst misschien ook…

Dat was het. Vond je dit interessant, like en abonneer dan op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel!

gepost op 10 feb 2021
Volg mij:
Scroll Up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram