Hoofdstuk

3.11

In dit hoofdstuk schijn ik licht op het fenomeen van 'reptiliaanse aliens'. Hoe kunnen we dit interpreteren?

Reptiliaanse aliens

De Antichristus-entiteiten die mensen om mij heen overnemen, vinden het leuk om zich voor te doen als Draken (2-benige reptiliaanse aliens) die mensen heelhuids opvreten en dan de vorm van deze mensen aan kunnen nemen. Waar het bodysnatch-fenomeen dus ook uit voortkomt. Maar hoe meer je je schaduw integreert, hoe minder bang je bent om gegeten te worden en hoe meer je ziet dat dit allemaal symbolisch is, niet letterlijk dus.

Er zijn gerichte pogingen gedaan, bijvoorbeeld met het werk van David Icke, om mensen ervan te overtuigen dat dit ‘eten van mensen’ allemaal letterlijk moet worden genomen. Ik ben er zelf ook ingetrapt. David Icke werd in een korte tijd van verschillende kanten benaderd door mensen die verklaarden dat ze shapeshiftende reptiliaanse aliens gezien hadden die mensen eten. Maar die mensen zijn mijns inziens puur op hem afgestuurd, om een grote psy-op te creëren. Mensen maken Icke zwart en zeggen dat hij dat expres heeft gedaan, maar dat is niet waar. Hij is pas later (ergens na z’n boek The Perception Deception) overgenomen. Icke was voordat hij overgenomen werd, een goed voorbeeld van iemand die de Christus-energie door zich heen liet stromen. Hij had maar één doel: de wereld transformeren met zijn vuur en heeft zijn tijd hier op Aarde vanaf een bepaald moment in z’n leven, enkel maar gebruikt om te schrijven. Niets anders dan schrijven. Met zijn gedrag als voorbeeld, ben ik instinctief hetzelfde gaan doen, toen ik steeds verder bedreigd werd door de Antichristus-entiteiten: van me af schrijven. Dat is de enige manier om in leven te blijven, als ze je eenmaal in het vizier hebben.

De elite op deze wereld zijn absoluut geen reptiliaanse aliens. Dat is alleen maar in het leven geroepen om jou bang te maken en je je kracht weg te laten geven. Toch vraag ik me soms nog steeds af of ze zich toch niet kunnen weergeven als dat wat ze zelf willen, gebaseerd op jouw angsten. Ik heb het nog nooit gezien, maar ik houd nog steeds een slag om de arm. Dit zou dan ook mogelijk alle verschijnselen uit het alien-onderzoek kunnen verklaren, want veel mensen hebben ontvoeringservaringen door aliens, wat vaak interdimensionale ervaringen zijn, maar soms wordt er ook vanuit gegaan dat die interdimensionale entiteiten, zoals ook de reptiliaanse aliens, zich kunnen materialiseren in onze dagelijkse fysieke realiteit. Een voorbeeld van een getuige van zulke taferelen is Arizona Wilder, die geïnterviewd werd door David Icke. Al is zij later op haar verhaal teruggekomen.

Toch denk ik dat deze hele alien-heisa niets anders dan leugens zijn van overgenomen mensen. Dat het een enorme psy-op is, want er is een duidelijke push van deze informatie aan de gang, die steeds erger wordt. Waarschijnlijk worden we dus voorbereid op een of andere fake alien-invasie, waar raketgeleerde Wernher von Braun natuurlijk op z’n sterfbed voor gewaarschuwd heeft. De waarheid is: de alien-invasie is al lang aan de gang. Maar het zijn niet echt buitenaardse wezens.

David Icke had via een enorme spirituele informatiedump de info doorgekregen dat er hybrides waren van reptiliaanse aliens en mensen. Maar hij heeft dat ietwat anders geïnterpreteerd dan ik het doe. De echte hybridetoestand die David Icke bedoelt is natuurlijk die tussen: 1, de ‘reptiliaanse’ ziel in een overgenomen lichaam, die de originele ziel heeft vervangen; en 2, de originele geest van het slachtoffer, die gewoon in het lichaam blijft.

De échte manier waarop de Antichristus-machten je kunnen overnemen, is door een onzichtbare verbinding met je geest te maken. Via de astrale dimensie kunnen ze dan een andere (gecorrumpeerde) ziel in je lichaam stoppen, waarop de originele ziel (jij) overlijdt. Ze hebben mij laten voelen hoe dat voelt. Het is alsof je volledig de controle verliest, een soort verliefdheidsgevoel, je hart gaat heel snel kloppen en het voelt ook echt alsof er een aanval op je gedaan wordt geestelijk. Dat kunnen zij zover doorvoeren dat je echt het leven verliest. Zij doen dit bij mij ook op de momenten dat ik me met onbelangrijke zaken bezig houd, dus het is puur om je te dwingen om met belangrijke zaken bezig te zijn, zoals het schrijven van mijn verhaal bijvoorbeeld.

Ook de leugen dat er dinosauriërs bestaan hebben, draagt bij aan de totale psy-op van het reptiliaanse verleden van de mensheid. Alle dinosauriërs in musea zijn fantasiemodellen, en gipsafgietsels. Meestal hebben ze 2 botten gevonden en wat tanden, en dan maken ze er weer een nieuw model van. De ‘echte’ botten zouden in kluizen liggen, maar ik geloof er geen snars van. Kijk alleen al naar hoe ze zich voort zouden moeten planten. Behoorlijk onmogelijk! Alle propaganda-sites op Google staan vol met die onzin! Maar dat betekent niet dat het waar is. Het idee van dinosauriërs werd gecreëerd door Richard Owen vóórdat er ook maar één skelet gevonden was, en een aantal jaren daarna doken op magische wijze ineens de zogenaamde skeletten op. Heel geloofwaardig hoor!

Al deze verhalen willen je doen laten geloven dat deze aliens intens kwaadaardig zijn, dat ze rectaal onderzoek bij je doen, dat ze een hoop vee verslinden, en dat ze jou ook willen verslinden. Zomaar! Omdat ze honger hebben en op mensen neerkijken! Er wordt gedaan of het om onnoemelijk kwaad gaat dat de mensheid tegenover zich heeft, dat het bijna onmogelijk is om daar tegen op te boksen, en dat we allemaal verloren zijn. Maar dit zijn naar mijn mening absolute LEUGENS! De kwade krachten op Aarde worden streng gecontroleerd! En it’s all-in the eye of the beholder. Het kwaad is dus niet grenzeloos, en kan overwonnen worden. Dat kan ik u garanderen!

deel dit hoofdstuk:

Spring naar
een andere pagina:

Deel 1: 1984-2017

Deel 1

1984—2017

Een kort overzicht van mijn jeugd, hoe mijn behandeling voor zware angst- en identiteitsproblematiek helemaal misgaat, en hoe ik deal met de rampzalige gevolgen.

Deel 2: 2018-2023

Deel 2

2018—2023

Hoe ik informatie ontdek over entiteiten die lichamen overnemen en hoe deze entiteiten uiteindelijk de aanval op mij en m’n omgeving openen.

Deel 3: diverse onderwerpen

Deel 3

div. onderwerpen

Hoe ik mijn ervaringen in therapie kan verklaren, welke andere dingen ik in m’n zoektocht naar waarheid ontdekt heb en mijn opinie over andere zaken.

Artikelen

Artikelen

2020—2024

Een deel van de artikelen die ik in de loop van de tijd heb geschreven. Sommige staan offline nu, maar zijn opnieuw verschenen in de drie delen van mijn verhaal.