©

2020

Jesse

Musson

Artikel

Dit artikel beschrijft één grote leugen van de Tweede Wereldoorlog.
Een luizige leugen!

Een onderwerp waar mensen nog steeds van in een stuip raken als je er vragen bij stelt, is de holocaust. Alsof je dan zelf schuldig bent aan het vergassen van Joden. Wie gaat onderzoeken wat er waar is van de claims dat Joden vergast werden, komt al snel bij de getuigenverklaringen in bijvoorbeeld een film als “Survivors of the Holocaust” van Steven Spielberg. Deze getuigenverklaringen spreken zichzelf flink tegen en barsten van de invullingen, zonder dat er kritisch doorgevraagd wordt, en wetende dat er een groep Zionisten is die een flinke vinger in de pap hebben bij het controleren van de bankenwereld, de media, de politiek, religie enzovoort, zou het niet eens zo een raar idee zijn, om te denken dat het extreme verhaal van de gaskamers puur verzonnen is om een slachtofferstatus te creëren voor deze Zionisten in machtsposities (de Amerikaanse regering zit er ook vol van: David Icke noemt ze Rothschild-Zionisten), want fysiek bewijs is er absoluut niet voor deze gebeurtenissen, alleen maar verhalen van “horen zeggen”, en mensen die elkaar na zijn gaan praten en elkaar bevestigen in deze eeuwige slachtofferstatus. Deze machtige Zionisten kijken overigens flink neer op het gewone Joodse volk en houden racistische interpretaties van Joden tegenover niet-Joden, de ‘Gojim’, in stand. Je kunt dan als Zionist precies je gang gaan, en heeft iemand kritiek, dan trek je de ‘antisemitisme-kaart’ en beland je meteen in een dader-slachtoffer verhouding met de ander als gasgrage Hitler, en de Zionist/Jood als weerloos slachtoffer. Ik vind dit vermeende slachtofferschap zielig. Niemand staat boven kritiek, ook Joodse mensen niet. Ik vind dat iedereen hun eigen opvattingen kritisch moeten bekijken. Het slaafs volgen van allerlei regeltjes waar de meeste mensen de oorsprong niet eens meer van weten, is naar mijn idee belachelijk, maar dat is toch echt wat veel Joden doen. Ik vraag me dan altijd af of die mensen hun eigen ‘ik’ wel voelen. Het is heel satanisch, maar de Abrahamische religies zijn sowieso corrupt geraakt met satanische invloeden. Wie z’n eigen ik voelt, en z’n eigen agressie écht heeft doorgewerkt, vertrouwt gewoon op zichzelf, en heeft niet allerlei regeltjes nodig om het goede te doen. Buiten dat is het Zionisme gewoon puur kwaad en zeer racistisch. 

Wie de film van David Cole kijkt, een atheïstische Jood die onderzoek deed in Auschwitz in zijn film David Cole, A Jew Exposing The Holocaust, ziet al gauw dat in Auschwitz niets is wat het lijkt, en dat er wel bewijs is voor het gebruik van Zyklon-B in de wasserettes en bij het ontluizen (vandaar de titel van dit artikel), maar dat het in het geheel ontbreekt voor zoiets als gaskamers. In het verleden werden er ook leugens verteld over zeep die gemaakt werd van het vet van dode Joden, en van lampenkappen die van Joodse huid werden gemaakt, maar dat is toevallig niet aangeslagen bij het volk, de mythe van de gaskamers wel. Verder interessant is The Greatest Story Never Told, te kijken op Bitchute, die de andere kant van het verhaal van de Tweede Wereldoorlog vertelt, een verhaal dat de meeste mensen eigenlijk maar van één kant kennen, de kant van de overwinnaars, de geallieerden, die net zo veel wandaden begingen als de Nazi’s. Ook Europa – The Last Battle is een heldere film die de andere kant belicht. (Vervang het nummer aan het einde van de link om de delen 2 t/m 10 te zien).

Eén van de bekendste Holocaust-revisionisten is David Irving, z’n video’s op Bitchute zijn de moeite waard, aan z’n boeken ben ik nog niet toegekomen. Wat ik weet, heb ik via andere boeken verkregen. Het kan geen kwaad om kritisch te zijn naar bepaalde vaste ideeën die we in de Westerse wereld hebben. Van de meeste dingen die de massa denkt te weten (en wee, als je daar van afwijkt (we moeten blijkbaar allemaal hetzelfde denken)), blijft geen spaan heel, als je het gaat onderzoeken. En zo ook van dit onderwerp. Het is toch belachelijk dat je in sommige landen in de gevangenis gegooid wordt, als je vragen stelt bij de Holocaust, omdat machtige Zionisten de slachtofferstatus willen plakken op nietsvermoedende Joden, zodat ze, gesteund door deze goedbedoelende Joden, hun plannen tot uitvoer kunnen brengen, zonder enige tegenstand of kritiek te krijgen! Wanneer er gecontroleerd wordt wat je moet denken, ben ik altijd op m’n hoede, want dan kan het nooit veel waarheid bevatten. Bovendien is het verhaal dat de meeste mensen van de Tweede Wereldoorlog kennen, verteld vanuit de overwinnaarspositie, zijn de Amerikanen puur goed, en de Nazi’s puur slecht en is Hitler de meest kwaadaardige man die je maar voor kunt stellen. Wie uiteindelijk na het kijken van wat video’s of het lezen van de juiste boeken een genuanceerder beeld krijgt van wat er is gebeurd, ziet dat Hitler Duitsland uit een diep dal getrokken heeft en zich verzette tegen de communistische joden en bankiers die Duitsland kapot hadden gemaakt, en die begonnen met Duitslandhaat en dat hij gedwongen werd tot een oorlog door Churchill, die niks van Hitler’s vele voorstellen tot vrede wilde weten. Hitler is, zoals wel vaker gebeurt met machtige politici, als een oprecht iemand begonnen, en volgens Abraxas from Thuban (de Lucifer draak over wie ik al eerder heb geschreven (zie: Birth of Gaiaforum)), op een gegeven moment overgenomen (als een walk-in, precies wat in mijn omgeving gebeurt bij vele mensen) door een Lucifer-entiteit. Lucifer staat voor extreme zelfliefde. ‘Ik ben oké, jij bent niet oké!’ En dat is wat zeer treffend is voor wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Buiten dat zijn de Zionisten die nu in de Amerikaanse politiek zitten, afstammelingen van de Nazi’s die in Amerika onderdak kregen na de oorlog in Project Paperclip. Nazionisten, of Zionazi’s worden ze wel genoemd door sommige mensen. Kun je Zionistisch zijn en een Nazi? Tegelijk? Ja, dat kan, als je begrijpt dat alle twee de kanten gecontroleerd en financieel ondersteund worden door dezelfde mensen. Veel Joden laten zich helaas misleiden door Zionazi’s die de macht hebben en die eindeloze oorlogen willen. De kosmische betekenis hiervan heb ik in andere artikelen al uitgelegd, maar ik zal het in andere woorden nog eens uitleggen: Het is om periodes van intense polarisatie en frictie te creëren, zodat mensen uitgedaagd worden zichzelf te ontwikkelen en weerbaarder te worden, om het dan af te wisselen met rustperiodes, zoals we de afgelopen 75 jaar hebben gehad (hier in het Westen tenminste), zodat mensen weer op krachten kunnen komen. Het is om maximaal het gevolg van fouten, ofwel verkeerd ingeslagen paden te beleven, zodat de mensen die na jou komen daarvan kunnen leren, als ze opletten. Zo wordt de wereld uiteindelijk vooruit geholpen, maar het voelt voor mij zo verkeerd omdat er zoveel doden bij vallen bij ieder conflict, maar mijn stelligste overtuiging is dat uiteindelijk diegene die het zwaard oppakken, zullen sterven door het zwaard. En dat de gene die vechten met het Woord, het eeuwige leven hebben, is het niet in dit leven, dan wel in wat er na dit leven komt.

Om nu te voorkomen dat mensen denken dat ik bijvoorbeeld in het Arabisch-Israëlisch conflict partij kies voor de Arabieren, zal ik de Moslims ook maar even van wat kritiek voorzien: Want ik vind dat ook Moslims moeten leren om een beter mens te worden. Velen van hen denken dat als ze geen alcohol drinken en geen varkensvlees eten, ze een goed mens zijn, wat natuurlijk volslagen nonsens is. Ze worden door een groot deel van Nederland nog steeds heel welkom geheten hier in Nederland, alsof het allemaal lieve goedbedoelende mensen zijn. Het grote probleem van de criminaliteit onder die groepen wordt niet gezien en mag je vooral geen kritiek op hebben, want dan ben je onfatsoenlijk, of racistisch of xenofoob. En dat moet je niet in perspectief zien, nee, je moet het keihard afkeuren volgens deze lui, want je mag alleen goede dingen over mensen zeggen. Want we moeten allemaal onszelf wegmaken zodat we één kunnen zijn in een soort liefdesparadijs waar alleen positiviteit bestaat, en we allemaal knuffelen met elkaar tot in eeuwigheid, liefst met zoveel mogelijk mensen tegelijk, maakt niet uit welke kleur, welk geslacht, want voorkeur mag je ook niet hebben, oh ja, waag het niet om geen seks te willen met transgenders. Liefde voor iedereen, want iedereen is goed! Helaas is dit soort liefde (die vaak neerkomt op het goedpraten of ontkennen van kwaad in de ander) niet de liefde die ik goed vind voor deze wereld! Het is misschien liefde voor de ander, maar het is haat of angst voor het eigene (oikofobie), het is het valse licht: ‘Ik ben niet oké, jij bent oké’, en dit is satanisch te noemen, het tegenovergestelde van wat ik beschreef bij de zelfliefde van Lucifer. De weg waar we met z’n allen natuurlijk naar toe moeten werken, met behulp van de invloeden die in deze wereld spelen, is de middenweg: ‘ik ben oké, jij bent oké’, (al kom ik door mijn verleden van onveilige gehechtheid soms in situaties die mij het gevoel geven dat ik niet oké ben, en de ander ook niet). Maar als mensen dit weigeren te leren, en dat zullen ze weigeren, want het is zeer moeilijk, dan zullen we helaas nog vele oorlogen zien, die niets anders zijn dan de harde leermeester van de dan heersende kwade krachten. Er is een goedaardige plaats voor deze confrontatie. Maar het wordt een probleem als deze krachtige en machtige goedheid niet op de juiste momenten terecht komt bij de juiste mensen. En dit is het échte kwaad, en dat wordt zeer waarschijnlijk niet bedreven door de ‘aliens’ waar ik al vaker over schreef (want die zijn zeer gecontroleerd van bovenaf en kijken naar wat JIJ en IK toelaten), maar door de mensheid zelf, die kwaad doet door fouten te maken en het toelaat dat anderen kwaad doen.

Dus, ik zie de Aarde als een grote vagevuur-locatie, waar we terecht moeten staan voor eerdere fouten die we gemaakt hebben, en in ons leven zo weinig mogelijk nieuwe fouten moeten proberen te maken. De drie kwade krachten, Lucifer, Satan, en Antichristus kúnnen gestopt worden. Uiteindelijk zullen we met de gehele mensheid naar een punt toewerken waar we het kwaad van Lucifer overwinnen, het kwaad van Satan, en vervolgens het echt reële kwaad van de Antichristus. We zullen dan het kwaad transformeren tot het goede door het vinden van de juiste plaats de juiste tijd en de juiste vorm voor deze krachten. Pas dan kun je op een gezonde manier terechtstaan en boetedoen voor het kwaad dat je begaan hebt in je leven en vorige levens. En pas dan kun je op een overtuigende manier zeggen: 

“Nooit meer!!!”

gepost op 13 sep 2020
Volg mij:
Scroll Up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram