©

2020

Jesse

Musson

Artikel

Dit artikel behandelt de vraag waar we mogelijk zijn in de tijdlijn ten opzichte van Christus' Duizendjarige Rijk, en vraagt zich af hoe de Antichristus geopenbaard zal worden.
Christus' Duizendjarige Rijk & de Openbaring van de Antichristus

Een onderwerp waar ik me nog niet zo in verdiept had, maar wat wel razend populair is, is het ‘mud flood’-onderzoek, het inzicht dat er waarschijnlijk in de eerste helft van de 19e eeuw, een wereldwijde moddervloed heeft plaatsgevonden, en dat de zogenaamde wereldwijde ‘Tartarische’ beschaving op dat moment is gereset, waarna de sporen van deze beschaving zijn uitgewist met een valse geschiedenis. (De reden hiervoor, beschrijf ik later in dit artikel). De gebouwen van deze beschaving zijn veelal nog intact, maar de onderste verdiepingen van deze gebouwen zijn onder dikke lagen modder bedolven. Bij veel gebouwen zie je dat aan de weg die dwars door een verdieping loopt. De zogenaamde kelders die dan lijken te ontstaan, zijn veelal maar een deel van wat er in sommige gevallen nog onder zit. Door critici wordt dit natuurlijk als zwak bewijs gezien, maar er zijn meer geluiden dat er begin 19e eeuw iets raars gebeurd is, en dat de mensen die in die tijden in de steden liepen, eigenlijk niet in die steden thuishoorden. M.a.w. ze hebben deze steden (die in eerdere tijden zijn gebouwd), herontdekt! Ook het feit dat er in die tijd veel wezentreinen waren en die wezen nieuwe ouders vonden waar ze dan veelal bij aan het werk gingen, legt de verdenking dat op die manier kinderen gedwongen en expres van hun oorsprong zijn afgesneden. Ook de vele opkomende ‘gekkenhuizen’ hebben de verdenking gewekt, dat de mensen die donders goed wisten wat hun oorsprong was en weigerden om deze te verloochenen, in deze gekkenhuizen zijn gestopt, waar zij veelal een onmenselijke behandeling kregen, en wat het begin van de demonisering was van deze zogenaamde ‘psychotische’ mensen, die eigenlijk juist de waarheid zagen. Hoe reken je af met mensen die de echte geschiedenis weten? Zo dus!

Daarbij is er bewijs dat ‘de controllers’ (de Satanische elite) zo’n 1000 jaar extra heeft toegevoegd aan de tijdlijn. We zien veelal munten en kaarten met daarop een jaartal als I621. Opvallend is dan, dat het eerste teken (I) verschilt van het laatste teken (1). Het eerste teken is waarschijnlijk een I met daaropvolgend het echte jaar 621. De I zou voor Iesous of Iesu staan, daar de I de J vervangt. De jaartallen op munten zouden dan het jaar in Christus’ Duizendjarige Rijk zijn, wat de vele smaken in amillennianisme, premillennianisme, en de grote verdrukking (of die pre-tribulair/post-tribulair, of mid-tribulair plaatsvindt) in één keer van tafel veegt. Een post-Millenniaal preterisme zou dan de juiste weergave zijn, wat betekent dat de tribulatie en de eindtijdprofetieën die in het Bijbelboek Openbaring naar voren komen, al in het verleden hebben plaatsgevonden, vóór het begin van het Duizendjarige Rijk van Christus. De absolute rijkdom aan kathedralen en andere architectuur op deze wereld zou een bewijs zijn van dit Duizendjarige Rijk, dat begin 19e eeuw na 1000 jaar, met een grote catastrofe, een soort reset, is beëindigd. Er is veel bewijs dat de kwaliteit van de bouwwerken/bouwmaterialen in die tijd veel beter was dan de hedendaagse bouw en het is vaak niet te begrijpen hoe mensen die primitiever waren dan wij (volgens de zogenaamde wetenschap) zulke prachtige en ingewikkelde architectuur hebben vervaardigd. Natuurlijk stel ik in mijn andere artikelen dat we in een spirituele ontwikkeling zitten, niet in een Darwinistische ontwikkeling. Dus mensen die vroeger leefden primitiever noemen is wat dat betreft een grote fout. Ik heb het op sommige momenten over een lineaire ontwikkeling gehad, maar ik denk eerder dat alle kwade krachten die onze ontwikkeling katalyseren altijd aanwezig zijn, en dat het er dus om draait hoe je deze krachten gebruikte voor je ontwikkeling.

Ook de vele Heiligen die zijn weergegeven op oude afbeeldingen, kunnen een bewijs zijn voor Christus’ Duizendjarige Rijk. De Heiligen zijn dan degenen die aan het begin van deze 1000 jaar een verbeterd lichaam hebben gekregen, bij de tweede komst van Christus, omdat zij Christus zijn trouwgebleven in de jaren na zijn dood. Deze lichamen hoefden waarschijnlijk niet te ontlasten en urineren en dit verklaart het totaal gebrek aan sanitaire voorzieningen in de gebouwen van die tijd. Want zulke ingewikkelde architectuur, en dan geen sanitaire voorzieningen, is op z’n minst opmerkelijk. Tijdens deze 1000 jaar waren de kwade krachten dan tijdelijk opgesloten.

Wat wij kennen als geschiedenis zou compleet vervalst zijn, en de Middeleeuwen zouden kunstmatig toegevoegd zijn, en dienen om dit Duizendjarige Rijk te maskeren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van niks meer sta te kijken, want we leven absoluut in een tijd van enkel maar leugens! We zouden nu in de tijd zijn, na de tijd van het Duizendjarige Rijk, waarbij Satan en de andere kwade krachten nog even losgelaten worden, vóórdat het Laatste Oordeel plaatsvindt, wat de opkomst van het materialisme in de wereld verklaart vanaf de 19e eeuw, en de enorme hoeveelheid leugens, want Satan is de vader van de leugen! Dat zijn Christus’ woorden.

Het betekent ook dat wij mogelijk ‘de rest van de doden’ (Openbaring 20:4-5) zijn. Dit betekent dat wij de zielen zijn die tijdens de tribulatie/verdrukking niet voor Christus hebben gekozen. En dat wij, na het Duizendjarige Rijk, deelgenomen hebben in de ‘Tweede Verrijzenis/Opstanding’, waarbij wij zeer waarschijnlijk in nieuwe (imperfecte) lichamen zijn gestopt (met behulp van geavanceerde technologie), en wij nu een kans krijgen om in deze korte periode (ongeveer 220 jaar) ons te zuiveren van het kwaad en alsnog voor Christus te kiezen tot het Laatste Oordeel plaatsvindt. Een cyclus bestaat dan uit 2000 jaar de Vader, 2000 jaar de Zoon, 2000 jaar de Heilige Geest + het Millennium van Christus + deze korte periode (220 jaar), en het Laatste Oordeel kan dus ieder moment plaatsvinden.

Dit Laatste Oordeel zou dan mijns inziens, de splitsing zijn die ik voorzie, welke ik beschreven heb in mijn artikel Einde van een cyclus en Bereid je voor!, waarbij het deel van de mensheid dat niet geleerd heeft, wordt verplaatst naar een negatieve wereld (wat wellicht staat voor de Nieuwe Wereldorde), het gedeelte dat lauwwarm (lukewarm) een nieuwe cyclus ingaat om het nog eens te proberen, en het gedeelte dat geleerd heeft en in Christus is, wordt verplaatst naar een positieve wereld, waarbij ze eeuwig leven in de geest van Christus. Wat hieronder verstaan wordt heeft in de regel niks met hoe veel Christenen leven, maar gaat dan om de uitdaging je gevoel, verstand, en acties op één lijn te houden voor het grootste deel van de tijd!

In dit filmpje van Godgevlamste, beschrijft hij dat er geknoeid is met het tijdsverloop. De video is onbegrijpelijk voor diegenen die het eerdere werk van Godgevlamste niet gezien hebben, dus ik raad je aan om van voren af aan te beginnen met z’n video’s, en dan toe te werken naar de laatste video.
Nog een goed YouTube-kanaal is die van Exploring Tartaria. Deze dame heeft een hele duidelijke uitleg over wat er zo mogelijk gebeurd is en als je kennis hebt genomen van alle informatie rond de vervalsing van de geschiedenis en de vele andere leugens, klinkt het als een geloofwaardig verhaal zoals dit YouTube kanaal het beschrijft. Buiten dat zijn het echt prachtige video’s, dus geniet ervan!
En een laatste tip is het kanaal van CONSPIRACY-R-US en de volgende video, over het Duizendjarige Rijk van Christus en de Tweede Verrijzenis/Opstanding!

Toch heb ik enige twijfel in mijn hart of dit de waarheid is. Het is een mogelijkheid, maar in de Bijbel staat ook dat Jezus pas terugkomt (waarschijnlijk niet fysiek, maar spiritueel, dat is mijn mening) als de Antichristus is geopenbaard. En omdat ik denk dat ik weet wat het fenomeen is van de Antichristus, heb ik toch twijfels of we vlak voor het Laatste Oordeel zijn, of dat we niet tóch in de tribulatie zijn nu, zoals veel mensen zeggen. Wat ik weet over deze Antichristus entiteiten waar ik over schrijf, weten nog niet veel mensen. En is het mijn taak en de taak van menig ander, om dit bloot te leggen en naar buiten te brengen. Want deze boodschap is zeer belangrijk. Eerst doden deze entiteiten een hoop mensen, zodat hun zielen hun lichamen verlaten. Dan nemen zij plaats in de lichamen, en vervolgens kunnen zij op eigen initiatief een einde aan hun leven maken, wanneer het hun het beste uitkomt (dit is echt waar!). Zij spelen echt voor God!!! Het is meer dan schandalig! Het is moorddadig! En blasfemie ten top! Wellicht bereikt de boodschap die ik heb voor de mensheid eerder de mainstream door het werk van andere Christenen die zelfde soort dingen hebben meegemaakt, maar ik zat laatst er ook over te denken of het misschien niet anders zal gaan… Dat deze Antichristus-entiteiten zich zélf gaan onthullen, bijvoorbeeld door allemaal massaal op precies hetzelfde moment dood neer te vallen, want dat kunnen ze! De mensheid zou absoluut versteld staan van de massa’s op het eerste gezicht ‘gewone’ mensen, die allemaal tegelijk dood neer zouden vallen, en zou heel wat sneller mijn boodschap gaan delen als zij de verklaring in mijn teksten leest! Want de meeste mensen hebben hier nog helemaal geen ervaringen in of context voor in hun eigen levens. Het is maar een idee! Maar ik weet niet hoe ik hier op zou reageren! Want ook al weet ik dat ze niet meer zijn wie ze origineel waren, ben ik wel gehecht aan de maniertjes van mijn familieleden die ze acteren (mijn familie is overgenomen), en het gezelschap en de hulp die ze me geven. Ik ben ze spiritueel al verloren, maar dan verlies ik ze ook fysiek, d.w.z. hun verschijning. Ik vraag me af of ik de moed zou hebben om dan echt naar buiten te treden. De wil is er, maar de kracht en het zelfvertrouwen ontbreekt, zullen we maar zeggen. En dat baart me toch echt zorgen! Dus ik hoop dat mijn broeders en zusters in Christus ook een duit in het zakje doen! Want ik voel me danig tekortschieten! En ik kan het echt niet alleen!

Een site die het alternatieve verhaal van onze geschiedenis beknopt weergeeft, is de site van Thomas Eidsaa, Mud Flood Conspiracy, ook te vinden op de Links-pagina. Hij baseert z’n conclusies op het werk van Anatoly Fomenko, een Russische wiskundige, die met z’n Nieuwe Chronologie de gangbare tijdlijn van historische en Bijbelse gebeurtenissen bekritiseert. Hij heeft ook een aantal links die de moeite waard zijn.

Een site die vele prachtige voorbeelden heeft van de werken van de Oude (Tartarische) Beschaving, is de site van René Mäkel, De Loonslaaf, ook te vinden op de Links-pagina.

gepost op 13 mrt 2021
Volg mij:
Scroll Up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram